Pörssi

Avoin toiminta

Pörssi tarjoaa yrityksille ja sijoittajille alustan, jossa sijoittajat voivat ostaa ja myydä julkisesti listattujen yhtiöiden osakkeita. Ne mahdollistavat kaupankäynnin erilaisilla omaisuuserillä, kuten osakkeilla, rahastoilla ja obligaatioilla.

Keskitetyt kauppapaikat auttavat vähentämään osakemarkkinoihin liittyviä riskejä, sillä ne on tiukasti säännelty, mikä taas takaa turvallisuuden ja reilun pelin kaikille osapuolille.

Maailmanlaajuisesti tunnetuimpia pörssejä ovat muun muassa New Yorkin pörssi ja NASDAQ, jotka ovat tunnettuja suurista markkina-arvoistaan ja monien teknologia-alan jättiläisten listautusmispaikkoina,.

Mikä on pörssi?

Pörssi on markkinapaikka tai alusta, joka mahdollistaa sijoittajien ostaa ja myydä julkisesti listattujen yhtiöiden osakkeita. Se on yleensä luonteeltaan keskitetty, mikä vähentää riskejä kahden väliseen kauppaan liittyen, koska pörssejä säännellään kolmansien osapuolten toimesta.

Pörsseissä voi käydä kauppaa esimerkiksi osakkeilla, raaka-aineilla, obligaatioilla ja muilla pörssinoteeratuilla tuotteilla. Jotta toiminta olisi mahdollisimman turvallista, näitä alustoja käyttävien tulee noudattaa pörssien sääntöjä tarkasti.

Mikäli haluat nähdä jonkin osakkeen pörssikurssiin tänään tai vaikkapa parhaat nousijat, voit katsoa ne nimenomaan pörssin nettisivuilta tai mobiilisovelluksesta. Sieltä voi nähdä myös paljon muitakin tietoja, kuten vaihdetuimmat osakkeet tänään tai suurimmat laskijat.

Keskeisimpiä pörssejä esittelyssä

Pörssejä on perustettu joka puolelle maailmaa, ja esimerkiksi Suomessa toimii Helsingin pörssi, johon on listautuneet useat merkittävät suomalaiset yritykset. Osakkeiden ostossa käytetyt valuutat vaihtelevat aina sen mukaan, minkä maan pörssissä kauppaa käydään.

Alla olevassa listassa on useita tunnettuja pörssejä, kuten:

 • New Yorkin pörssi (NYSE)
 • Lontoon pörssi (LSE)
 • Shanghain pörssi
 • S&P 500
 • NASDAQ

Näistä New Yorkin pörssi ja NASDAQ ovat suurimmat markkina-arvoltaan mitattuna. Niiden arvo on nimittäin New Yorkin pörssin osalta noin 25 biljoonaa dollaria, kun taas NASDAQin markkina-arvo on noin 21,7 biljoonaa dollaria.

NASDAQ-indeksi sisältää pääasiassa teknologiajättejä, kuten Applen, Metan ja Alphabetin kaltaisia suuria yrityksiä. On kuitenkin hyvä huomata, että S&P 500:ta pidetään yleensä mittarina siitä, kuinka hyvin Yhdysvaltain osakemarkkinat voivat.

Tarkistamalla näiden edellä mainittujen pörssien indeksit tänään näet hetkessä, minkälaiset tunnelmat markkinoilla juuri tällä hetkellä on.

Pörssityypit

Pörssi voidaan luokitella aina sen mukaan, minkälaisia ominaisuuksia sillä on. Seuraavaksi käymme läpi hieman tarkemmin eri tyyppisiä pörssejä, joita maailmalta voi löytää.

Erilaisten pörssityyppien esittely

Elektroniset pörssit

Elektroniset pörssit toimivat täysin sähköisesti, joten tässä mielessä ne ovat nykyaikaisia. Tämä eliminoi tarpeen siitä, että osakkeiden ostajien ja myyjien tarvitsee kohdata kasvokkain. Koska fyysistä markkinapaikkaa ei ole, se tuo myös säästöjä pörssin ylläpidon kannalta.

Sähköinen kaupankäynti tekee osakekaupoista paljon nopeampia, tehokkaampia ja turvallisempia.

Jos haluat tietää esimerkiksi sen, kuka on jonkin yrityksen toimitusjohtaja ja mikä hänen nimi on, nämä tiedot on löydettivässä elektronisten pörssien yhteydestä helposti.

Kaupankäynnin määrä päivässä voi myös olla merkittävästi suurempi kuin fyysisillä markkinoilla. Keskimäärin elektronisissa pörsseissä tehdään kauppaa useiden miljardien dollareiden edestä joka päivä.

NASDAQ on tunnetuimpia elektronisia pörssejä – eikä ainoastaan vain sen merkittävyytensä vuoksi – vaan myös tiukkojen listautumiskriteeriensä, hallinnointistandardien ja muiden vaatimusten takia.

Koska nykyään kaikki data on digitaalisessa muodossa, voit samalla seurata kätevästi viimeisimpiä tapahtumia markkinoilla. Esimerkiksi uutiset kertovat paljon siitä, mitä kaikkea maailmassa on tapahtumassa. Jos korot on nousussa, voit lukea niistä nopeasti talousuutisista.

Huutokauppapörssit

Huutokauppapörssit tai avoimen huudon pörssit ovat joitakin maailman vanhimpia pörssejä. Näissä pörsseissä ostajat ja myyjät kohtaavat kasvotusten siihen tarkoitetuissa kauppahuoneissa tai vastaavissa tiloissa.

Osakkeita myydään tapahtumissa huutokaupan periaatteita noudattaen. Alin hinta on ehdoton minimi, jolla myyjä on valmis myymään osakkeita, kun taas senhetkinen tai korkein hinta on taas se, jonka ostaja on valmis tarjoamaan maksimissaan.

Elektronisten pörssien helppokäyttöisyys ja tehokkuus ovat johtaneet tämän tyyppisten pörssien nopeaan laskuun.

Siitä huolimatta on olemassa pieni joukko pörssejä – kuten arvostettu New Yorkin pörssi – jatkaa tätä vanhaa perinnettä.

Vaihtoehtoiset kaupankäyntijärjestelmät (ATS)

Yleisimpiä vaihtoehtoisia pörssejä ovat elektroniset kommunikaatioverkot eli ECN-palvelut. Ne tarjoavat yleensä suoran yhteyden ostajien ja myyjien välillä ilman tarvetta muile välittäjille.

Ne mahdollistavat pääsyn suurimpaan osaan niistä osakkeista, joita käydään kauppaa NASDAQissa tai muissa tunnetuissa pörsseissä, kuten NYSEssä.

Jotkut sijoittajat suosivat ECNeja, koska ne vähentävät transaktiokustannuksia ja toimivat tavanomaisen kaupankäynnin aikojen ulkopuolella. Varsinkin institutionaaliset sijoittajat suosivat näitä palveluita eniten tällä hetkellä.

Osakepörssien ja ECN-palveluiden keskeisimmät erot

Ominaisuus Kuvaus
Omaisuuserä Osakepörssi: Käydään kauppaa erilaisilla arvopapereille, kuten obligaatiot, osakkeet, johdannaiset ja monet muut
ECN-palvelut: Painottuu obligaatioihin, osakkeisiin ja johdannaisiin
Listautumisvaatimukset Osakepörssi: Listautumisvaatimukset ankarat ja tarkat – tyypillisesti vain suuremmille yrityksille
ECN-palvelut: Vähemmän tiukat ja sopii myös pienemmille yrityksille
Saavutettavuus Osakepörssi: Sijoittajilla helpompi pääsy vakiintuneisiin yrityksiin ja osakkeisiin
ECN-palvelut: Mahdollistaa pääsyn osakkeisiin, joita ei ole saatavilla muualla

Kuinka pörssit toimivat?

Pörssit voidaan yleensä jakaa kahteen markkinaan – ensisijaiseen ja toissijaiseen.

Ensisijainen markkina on uusille ja listautuville yrityksille, jotka laskevat liikkeelle osakkeita ja obligaatioita ensimmäistä kertaa. Nämä voivat olla esimerkiksi julkisia osakeanteja eli IPOja, yksityismerkintojä tai merkintäoikeusanteja.

Tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden ostaa arvopapereita suoraan niiden liikkeeseen laskijalta, jolloin niitä voi saada toisinaan jopa alennettuun hintaan. Yritykset käyttävät tätä mahdollisuutta kerätäkseen varoja tai lisätäkseen uskottavuuttaan sekä näkyvyyttään.

Hyvä esimerkki tästä on ollut Kempower, joka on ollut viime aikojen suurimpia onnistujia, kun puhutaan Helsinki pörssistä. Se on ollut useaan kertaan suosituin Suomi osake, kun katsotaan esimerkiksi vaihdetuimmat osakkeet tietyllä ajanjaksolla.

Alkuperäisen liikkeeseenlaskun jälkeen toissijainen markkina on se paikka, jossa suurin osa osake- ja arvopaperikaupasta tapahtuu. Tämä kauppa taas tapahtuu yleensä sijoittajien kesken, eikä liikkeeseenlaskijan ja sijoittajan välillä.

Sijoittajat voivat vaihdella kooltaan jättimäisistä institutionaalisista sijoittajista ja rahoitusyhtiöistä vähittäissijoittajiin ja yksityishenkilöihin. Toissijainen markkina on juuri se, mikä yleisimmin tunnetaan pörsseinä tai yhdistetään niihin.

Noudatettavat säännökset

Listatut yhtiöt kohtaavat usein erilaisia säännöksiä, joita niiden on noudatettava. Näiden joukossa on tarve ylläpitää minimiosakekurssia jatkuvasti.

Vaatimukset ovat usein riippuvaisia kunkin maan sääntelyviranomaisista ja lainsäädännöstä. Nämä kattavat tyypillisesti erilaisia taloudellisia velvoitteita, sääntöjen noudattamista ja yrityksen maineeseen ja suorituskykyyn liittyviä vertailuarvoja.

Pörssit tarjoavat erilaisia taloudellisia tietoja, kuten:

 1. Osinkotuotto
 2. Nettotulo
 3. Liikevaihto
 4. Markkina-arvo
 5. Voittomarginaali
 6. Hinta/tulos-suhde (P/E-suhde)
 7. Tulosennusteet
 8. Velka
 9. Kaupankäyntivolyymit

Hakemuksesta kaupankäyntiin: Ymmärtäen online-välittäjät

Sijoittajien on yleensä käytettävä välittäjää tai luotava tili välityspalveluita tarjoavassa yrityksessä voidakseen käydä kauppaa pörsseissä. Tämä johtuu säännöistä, joita useimmat pörssit asettavat toiminnalleen. Välittäjä toimii välikätenä ottamalla kauppatilaukset asiakkaalta ja asettamalla tai toteuttamalla ne kauppapaikalla.

Nykyään verkossa tapahtuva osakekauppa on tehnyt rekisteröitymisprosessista hyvin yksinkertaisen. Sijoittajat täyttävät yleensä tarvittavat hakemuslomakkeet, ja kun ne on vahvistettu pörssin henkilökunnan toimesta, he voivat tehdä ensimmäisen talletuksensa.

Sijoittajat voivat myös käyttää ilmaisia demo-tilejä ennen oikean rahan käyttöä saadakseen paremman kuvan osakemarkkinoista ja pörssin toiminnasta. Tämä on hyvä vaihtoehto varsinkin aloitteleville sijoittajille.

Kun he ovat tehneet talletuksensa, he voivat valita haluamansa osakkeet ja aloittaa kaupankäynnin. Verkkopörsseissä on myös paljon erilaisia lisätoimintoja, kuten stop-lossit, jotka auttavat sijoittajia myymään osakkeita automaattisesti, mikäli niiden kurssit lähtevät voimakkaaseen laskuun.

Pörssi – sijoittamisen hyödyt ja haitat sijoittajille

Pörssi on helppokäyttöinen ja turvallinen kauppapaikka osakkeiden ostamiselle ja myymiselle. Katso seuraavista kappaleista, minkälaisia hyviä ja huonoja puolia pörsseihin liittyy.

Pörssi – hyödyt

 • Ostamisen ja myymisen helppous: Useimmissa pörsseissä on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, mikä edistää osakkeiden ostojen ja myyntien nopeaa ja sujuvaa toteutumista.
 • Sääntely: Pörssit ovat järjestäytyneitä ja tiukasti säänneltyjä kauppapaikkoja. Tämä tarkoittaa, että ne noudattavat esimerkiksi säännöllisiä kaupankäyntiaikoja ja muita säädöksiä. Sääntely tekee osakekaupasta selkeää ja turvallista kaikille osapuolille.
 • Sijoituskohteiden monimuotoisuus: Sijoittajilla on pörsseissä runsaasti valinnanvaraa ja he voivat valita sijoittaa useisiin yrityksiin tai arvopapereihin samanaikaisesti. Tämä auttaa vähentämään riskiä ja tarjoaa omaisuuseriä monipuolisesti.
 • Läpinäkyvyys: Pörssit ovat yleensä hyvin läpinäkyviä taloudellisissa transaktioissaan. Tämä vähentää petosten sekä epäreilujen hintojen tai kaupankäyntivolyymien manipuloinnin riskiä. Se myös edistää luottamuksen rakentamista sijoittajien ja pörssin välillä.

Pörssi – haitat

 • Volatiliteetti: Osakkeet, kuten useimmat muutkin omaisuusluokat, voivat ajoittain olla erittäin volatiileja. Ne ovat yleensä alttiita kuluttajien mielialoille ja ajankohtaisille uutisille. Keskuspankin ja muiden sääntelyviranomaisten päätökset voivat myös vaikuttaa osakkeisiin negatiivisesti.
 • Vinoutuneet markkinat: Kauppiailla, joilla on eniten pääomaa, on tapa ohjata markkinoiden tunnelmaa tai jopa suuntaa tekemällä kauppaa omilla osakkeillaan. Tämä voi aiheuttaa melko arvaamattomia hintaheilahteluja, mikä luo suuremmat riskit varsinkin pienemmille kauppiaille.
 • Maksujen moninaisuus: Kaupankäynti missä tahansa pörssissä voi nopeasti tulla kalliiksi – erityisesti aloitteleville kauppiaille. Pörssit ottavat vaihdannasta palvelumaksuja, jotka varsinkin paljon päiväkauppaa tekevien osalta voi nousta suuriksi.

Samankaltaiset termit

Indrabati Lahiri
Financial Writer & Editor
Indrabati Lahiri
Taloustoimittaja

Indrabati on työskennellyt 4+ vuoden ajan taloustoimittajana, käsitellen osakkeita, sijoituksia, raaka-aineita, teknologiaa, kehittyviä marketteja sekä makroekonomiaa. Hänen aikaisempiin työnantajiinsa lukeutuvat Capital.com ja IBM, ja hänen oma lanseerauksensa on Wealthier Moksa, joka käsittelee osakkeita ja sijoittamista, raaka-aineita sekä kehittyviä marketteja.