Avoin toiminta

QuillBot

Tiivistelmä

QuillBot on pilvipohjainen tekoälyavusteinen tekstin kirjoitus- ja muokkaustyökalu, jolla on yli 35 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää. Se on suunniteltu parantamaan kirjoitettua viestintää monipuolisten työkalujen avulla, kuten kieliopin tarkistus, synonyymien ehdotukset, kääntäminen, tekstintiivistys, plagiointitarkistus ja niin edelleen. QuillBotin suosio perustuu sen helppokäyttöisyyteen ja tehokkuuteen, mikä tekee siitä arvokkaan työkalun kaikenlaisille kirjoittajille.

QuillBot on nykyaikainen pilvipalveluun pohjautuva alusta, joka tarjoaa kattavia ratkaisuja tekstisisältöjen kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. Yli 35 miljoonan aktiivisen käyttäjän kuukausittain hyödyntämä työkalu on tullut tunnetuksi monipuolisena kirjoittamisen assistenttina, joka käyttää tekoälyä kirjallisen viestinnän parantamiseen.

Se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia ominaisuuksia – kuten kieliopin tarkistuksen, tekstin uudelleenmuotoilua, käännöksiä, tiivistämistä, plagioinnin tarkistusta ja lähteiden merkintöjen luomisen.

Mikä on QuillBot?

QuillBot on pilvipalveluun perustuva kirjoittamisen ja tekstin muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto, jolla on yli 35 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa. Sen omistaa Learneo, joka on tunnettu verkko-oppimisen ja tuottavuuden edistämisen alusta.

QuillBot markkinoidaan kirjoittamiseen liittyvänä avustajana, joka käyttää tekoälyä parantaakseen kirjoitettua viestintää sen eri muodoissaan.

Sen työkaluja voidaan käyttää:

 • Tekstin tarkistamiseen kielioppiin liittyvien virheiden varalta
 • Ehdotaa synonyymien tai vaihtoehtoisten ilmaisujen käyttämistä luettavuuden ja selkeyden parantamiseksi
 • Tekstin kääntämiseen kielestä toiseen
 • Tekstin tiivistämiseen
 • Tekstisisältöjen laajentamiseen
 • Kirjoitelmien sävyn muuttamiseen
 • Plagioinnin tarkistamiseen
 • Lähteiden merkintöjen luomiseen

QuillBotin kirjoittamisen ja muokkaamisen tuotteet

QuillBot tunnetaan erityisesti helppokäyttöisyydestään, jolloin se sopii kaikenlaisille käyttäjille. Jokainen kirjoittamista ammatikseen tekevä yksilö voi ottaa sen tehokkaaksi AI-työkaluksi, jolla nostaa oman toiminnan tuottavuutta.

Sen ohjelmiston nykyinen versio sisältää seuraavanlaisia tuotteita, joita käymme läpi hieman tarkemmin seuraavissa kappaleissa.

Tekstin uudelleenmuotoilija

Tekstin uudelleenmuotoilija on yksi QuillBotin suosituimmista tuotteista, koska se on tehokas lauseiden tai kappaleiden uudelleen kirjoittamisessa säilyttäen kuitenkin alkuperäisen tekstin merkityksen.

Tätä ominaisuutta voidaan myös käyttää avainfraasien tunnistamiseen ja korvaavien ehdotusten tekemiseen, tekstin kääntämiseen kielestä toiseen, pitkien lauseiden pilkkomiseen hakukoneoptimointia varten tai sisällön sävyn muuttamiseen.

Kieliopin tarkistus

Tämä ominaisuus skannaa tekstisyötteet kielioppivirheiden varalta subjekti-verbi -yhdistelmissä, verbin aikamuodoissa, pronominien käytössä, välimerkeissä, oikeinkirjoituksessa ja lauserakenteessa. Se korostaa löytämiään virheitä ja tarjoaa ehdotuksia niiden korjaamiseen.

Plagioinnin tarkistus

Tämä työkalu analysoi käyttäjän antaman tekstin jakamalla sen pienempiin osiin ja poistamalla muotoilun, välimerkit ja muut ei-oleelliset elementit. Tämän jälkeen jokaista tekstin osaa verrataan suureen aineistoon, jolla QuillBotin kielimalli on koulutettu.

Jos plagiointitapauksia löydetään, tuote korostaa kyseisen tekstin ja tarjoaa linkin lähdemateriaaliin.

Quillbot – assistentti

Parantaakseen käyttäjäkokemusta QuillBot on yhdistänyt kaikki tuotteensa tekoälyyn, jota yritys kutsuu “Co-Writer”. Tämän assistantin tekoälypohjaista tekstin täyttöä voidaan käyttää artikkelien keskeisten kohtien luomiseen.

Tämä tuote sisältää myös sellaisia ominaisuuksia, jotka helpottavat verkossa tapahtuvaa tutkimusta ja muistiinpanojen tekemistä.

Tiivistäjä

Tämä ominaisuus pystyy tiivistämään pidemmän tekstisyötteen lyhyemmäksi ja tiiviimmäksi versioksi, joka säilyttää kuitenkin alkuperäisen tekstin keskeisimmät ajatukset. Se tekee tämän käyttämällä luonnollisen kielen ymmärtämistä analysoimaan annetun tekstin kontekstia ja sisältöä sekä generatiivista tekoälyä tuottaakseen tiiviin ja johdonmukaisen tiivistelmän.

Lähteiden merkintöjen luoja

Tällä työkalulla tutkimuslähteiden viittausten luomiseen eri tyyleillä, joihin kuuluvat esimerkiksi APA, MLA ja Chicago. Se on arvokas työkalu opiskelijoille, kirjoittajille ja sisällöntuotannon ammattilaisille, joiden tarvitsee viitata lähteisiinsä tietyssä muodossa.

Generaattori soveltaa ennalta määriteltyjä muotoilusääntöjä järjestelläkseen elementtejä, kuten tekijän nimiä, otsikoita ja julkaisupäiviä oikeassa järjestyksessä ja muodossa annetun tyylin mukaisesti.

QuillBot kääntäjä

Tämä tuote käyttää syväoppimiseen perustuvia algoritmeja tarjotakseen tarkkoja ja luonnollisen kuuloisia käännöksiä 30:lle eri kielelle. Kun lähdekieli on tunnistettu, QuillBot käyttää tekoälyään ymmärtääkseen, miten sanat ja ilmaisut lähdekielellä vastaavat vastineitaan kohdekielellä.

Tämän jälkeen QuillBot käyttää oppimaansa tuottaakseen tekstiä, joka välittää saman merkityksen kohdekielellä.

Kuinka käyttää Quillbotia?

Jokaista QuillBotin kirjoitus- tai muokkausominaisuutta voi käyttää sen omalta käyttöliittymästä käsin. Voit löytää ne QuillBot.com-verkkosivuston vasemmasta sivupalkista. Sovelluksen nykyinen kotisivu esittelee kaikille uusille käyttäjille sen ominaisuuksia, joihin on näin helppo perehtyä.

Quillbotin sivuston etusivu, josta käyttäjä voi nähdä kaiken oleellisen

Plagiointitarkistusta lukuun ottamatta kaikkia tuotteita voi käyttää rajoitetusti ilmaiseksi. Näin kaikki uudet käyttäjät voivat kokeilla sen ominaisuuksia ilman, että niistä tarvitsee aluksi maksaa mitään.

Kieliopintarkistusta, uudelleenmuotoilijaa ja tiivistäjää voi käyttää myös selainlaajennuksen kautta Chromella. Sen lisäksi sovellus on saatavana lisäosana Microsoft Wordille tai työpöytäsovelluksena macOS:lle.

Quillbotin hinnoittelu

QuillBot tarjoaa sekä freemium- että maksullisia tilausvaihtoehtoja sisällöntuottamiseen liittyen työkalujen käyttöön liittyen. Jokainen eri ominaisuus antaa käyttäjille mahdollisuuden myös ottaa sen maksullinen versio käyttöön, jolloin käyttäjä saa lisäominaisuuksia käyttöönsä.

QuillBotin ilmaisversio sisältää seuraavat ominaisuudet:

 • Kyky uudelleen muotoilla kerrallaan enintään 125 sanaa
 • Rajoitettu käyttö uudelleen muotoilun osalta
 • Mahdollisuus uudelleen muotoilla teksti säilyttäen sama merkitys
 • Tekstin voi muotoilla uudestaan siten, että se on helposti luettavaa ja virheetöntä;
 • Tiivistämistyökaluun rajoittamaton pääsy
 • Mahdollisuus valita yksi sana tai ilmaisu, jota ei uudelleen muotoilla. QuillBot kutsuu näitä termillä “freezing words”

QuillBotin premium-tilaukset tarjoavat parempia ominaisuuksia ja suorituskykyä parantamaan tekstinkäsittelyn nopeutta:

 • Rajoittamaton käyttö uudelleen muotoiluun
 • Mahdollisuus tarkastella uudelleen muotoilun historiaa
 • Pääsy kahdeksaan eri kirjoitustilaa
 • Mahdollisuus mukauttaa ja vertailla kirjoitukseen liittyviä näkymiä
 • Rajoittamaton määrä jäädytettyjä sanoja uudelleen muotoilun yhteydessä
 • Enintään 20 sivun plagioinnin tarkistamisen kuukaudessa.

QuillBot tarjoaa kolmen päivän kokeilujaksoja premium-suunnitelmilleen, jotta käyttäjät voivat kokeilla sitä ennen tuotteen tilaamista. Tässä mielessä se toimii samalla tavalla kuin monet ilmaiset VPN-palvelut.

Yrityksen verkkosivuston mukaan QuillBot ei tarjoa opiskelija-alennuksia, mutta yritys julkaisee ajoittain kampanjoita ja alennuksia uusille tilaajille.

Quillbot – apua liiketoimintaan

QuillBot on monipuolinen työkalu, jota voidaan käyttää monenlaisissa ammateissa tekstisisällön parantamiseen ja nopeampaan tuottamiseen. Se saattaa toimia joiltakin osin paremmin jopa kuin tekoälyn markkinajohtaja OpenAI.

Vaikka QuillBotia on perinteisesti käytetty opiskelijoiden toimesta välttämään plagiointia tekstin uudelleen muotoilemisen avulla, yhtiön SaaS-palveluna tarjottavia tekoälytuotteita käytetään yhä enemmän markkinoijien, B2B-sisällöntuottajien ja muiden ammattilaisten toimesta työn tekemiseen.

Tässä vain joitakin esimerkkejä:

 1. Liiketoiminta-analyytikot voivat käyttää QuillBotia tekemään raporttinsa tiiviimmiksi.
 2. Myyntiedustajat voivat käyttää QuillBotia parantaakseen kirjallista viestintäänsä
 3. Opiskelijat ja tutkijat voivat käyttää QuillBotia tekstin tiivistämiseen ja lähteiden asianmukaiseen merkitsemiseen.
 4. Kopiokirjoittajat voivat käyttää QuillBotia parantamaan sisältönsä luettavuutta ja selkeyttä
 5. Bloggaajat – ja muut sisällöntuottajat – voivat käyttää QuillBotia tekemään tekstistään uniikin ja erottautumaan verkossa
 6. Markkinoijat voivat käyttää QuillBotia muokkaamaan samaa lähdeaineistoa sosiaalisen median postauksiin ja sähköpostin kautta tapahtuviin markkinointikampanjoihin.
 7. SEO-asiantuntijat voivat käyttää QuillBotia optimoimaan sisältöä siten, että sitä on helpompi lukea ja parantamaan sijoituksia hakukoneissa

Quillbot vaihtoehdot

QuillBot on tehokas kirjoittamisen ja muokkaamisen työkalu, mutta sen asettamat rajoitukset ilmaiskäytössä voivat olla turhauttavia uusille käyttäjille.

Suosittuja QuillBotin kilpailijoita ovat:

Kilpailija Kuvaus
Scribbr Tämä saattaa olla QuillBotin suurin kilpailija. Sen työkalut ovat tekoälyn voimalla toimivia, ja käyttäjät voivat käyttää kieliopin tarkistusta, uudelleenmuotoilua ja tekstin tiivistämistä ilmaiseksi
Jasper AI Jasper AI on suosittu vaihtoehto B2B-kampanjoille, koska se pystyy oppimaan tuottamaan tekstiä käyttäen tiettyä brändiääntä
Google Bard Jotkut suuret kielimallit (LLMs), mukaan lukien Google Bard ja ChatGPT, pystyvät jo suorittamaan tehtäviä, joita QuillBotia on perinteisesti käytetty
Grammarly Grammarly on suosittu kieliopintarkistaja ja plagiointitunnistaja, joka tarjoaa myös uudelleenmuotoilutyökalun
ProWritingAid ProWritingAid tarjoaa myös uudelleenmuotoilutyökalun sekä monia muita kirjoitustyökaluja, mukaan lukien tyylisuuntaviivoja ja sanamäärien laskijoita
Turnitin Turnitin on plagiointitunnistustyökalu, jota käytetään laajasti kouluissa ja yliopistoissa. Sitä voidaan käyttää myös tekstin uudelleenmuotoiluun, mutta se ei ole yhtä käyttäjäystävällinen kuin QuillBot

Quillbot – yhteenveto

QuillBot tarjoaa monipuolisia työkaluja kirjoittamisen ja tekstin muokkaamisen tueksi hyödyntäen samalla tekoälyä parantamaan kirjallista viestintää. Ohjelmistolla on yli 35 miljoonaa aktiivista kuukausikäyttäjää, ja se on tarkoitettu erilaisille.

Sen ominaisuudet kattavat laajan kirjon toimintoja, kuten kielioppivirheiden tarkistuksen, synonyymiehdotukset, tekstinkäännökset ja paljon muuta.

Jos luot paljon tekstiä, tätä työkalua kannattaa ehdottomasti kokeilla. Siitä on tarjolla myös ilmaisversio, jota voi testata ennen maksulliseen versioon siirtymistä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.