Reititin

Avoin toiminta

Reititin on keskeisessä osassa silloin, kun halutaan lähettää dataa tietokoneelta toiselle. Se nimittäin mahdollistaa tietopakettien välittämisen ja käsittelyn tietokoneverkoissa. Sen tehtävänä on ohjata datapaketit niiden lähtöpisteestä määränpäähän joko saman verkon sisällä tai eri verkkojen välillä.

Reitittimet eivät ainoastaan mahdollista tietokoneiden välistä kommunikaatiota vaan ovat myös olennainen osa laajempaa tietoverkkoa, Ne ovat keskeisiä globaalin tiedonvaihdon ja digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa ja tulevaisuudessa niiden rooli tulee todennäköisesti kasvamaan entisestään.

Mikä on reititin?

Reititin on laite, joka vastaanottaa ja lähettää verkon sisällä tai toisesta internetistä tulevia datapaketteja. Reitittimet määrittävät esimerkiksi sen, ovatko lähde ja kohde samassa verkossa vai onko tietoja siirrettävä verkosta toiseen. Tämä vaatii datapaketin kapseloinnin reititysprotokollan avulla.

Techopedia selittää reitittimen

Reitittimen suunnittelu perustuu 1960-luvulla kehitettyihin malleihin. Yhdysvaltain puolustusministeriön luoma Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) perustettiin vuonna 1969. Tämä varhainen piirikytkentäinen verkko oli internetin edelläkävijä.

Ensimmäinen laite, joka toimi reitittimenä, oli Interface Message Processors. Se muodosti ARPANET-verkon ja siten ensimmäisen datapaketteihin perustuvan verkon.

Alkuperäinen idea reitittimestä, jota kutsuttiin silloin yhdyskäytäväksi, tuli tietokoneverkkojen tutkijoiden muodostamalta ryhmältä. He perustivat organisaation nimeltä International Network Working Group, josta tuli osa International Federation for Information Processingia vuonna 1972.

Vuonna 1974 kehitettiin ensimmäinen todellinen reititin. Sen jälkeen eli vuoteen 1976 mennessä kolmea PDP-11-pohjaista reititintä käytettiin muodostamaan kokeellinen prototyyppiversio internetistä. 1970-luvun puolivälistä 1980-luvulle reitittiminä käytettiin minitietokoneita. Nykyään modernit reitittimet ovat itse asiassa tiedon lähettämiseen ja käsittelyyn erikoistuneita tietokoneita, joissa on tarvittavaa laitteistoa datapakettien välittämiseen ja turvallisuuteen kuten salaukseen liittyen.

Kun useita reitittimiä käytetään toisiinsa yhdistetyissä verkoissa, ne vaihtavat ja analysoivat tietoja ja rakentavat sitten taulukon suosituista reiteistä sekä säännöistä, joita datan käsittelyssä käsitellään. Verkkoliittymän reitittimet muuntavat tietokoneen signaalit yhdestä standardiprotokollasta toiseen aina sen mukaan, mikä sopii kullekin verkolle parhaiten

Suuret reitittimet määrittävät yhteydet yritysten sisällä, yritysten ja internetin välillä sekä eri palveluntarjoajien välillä. Pienet reitittimet määrittävät toimisto- tai kotiverkkojen yhteydet, kuten WiFin, sillä useimmat kotireitittimet ovat nykyään myös langattomia. ISP:t ja suuret yritykset vaihtavat reititystietoja käyttäen Border Gateway Protocolia.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.