Ripple XRP

Avoin toiminta

Ripple XRP pyrkii luomaan maksujärjestelmän, jossa maksut liikkuvat nopeasti jopa eri valuuttojen välillä. Samalla se haluaa toimia siltana perinteisten fiat-rahaan perustuvien instituutioiden ja kryptovaluuttojen välillä.

Mikä on Ripple?

Ripple on hajautettu alusta, joka mahdollistaa digitaalisten ja perinteisten valuuttojen siirron kansainvälisesti ilman välikäsiä reaaliajassa. Sen tunnetuin osa on digitaalinen maksuprotokolla sekä sen oma kryptovaluutta XRP.

Ripple Labsin kehittämä ja markkioima alusta koostuu kahdesta pääkomponentista: RippleNetistä ja XRP Ledgenrista (XRPL).

RippleNet on rahoituslaitosten verkosto, joka käyttää Ripplen teknologiaa rajat ylittäviin transaktioihin. XRP Ledger on taas hajautettu avoimen lähdekoodin lohkoketju, joka käsittelee ja varmentaa verkoston transaktiot.

A visual explanation of what Ripple is

XRP on tämän lohkoketjun oma kryptovaluutta, toimii silta-valuuttana nopeuttaakseen ja vähentääkseen rajat ylittävien transaktioiden kustannuksia. XRP:n käyttäminen niin sanottuna välimuotovaluuttana vähentää tarvetta useiden valuuttojen omistamiselle ja mahdollistaa tehokkaammat transaktiot kuin perinteiset rahoituslaitokset aikaisemmin.

Ripple XRP – rooli DeFi:ssä

Vaikka Ripple ei ole itsessään hajautettu rahoitus eli DeFi-alusta, sillä on ollut tärkeä rooli DeFi:n kehittämisessä tarjoamalla tarvittavat työkalut ja infrastruktuurin uusien DeFi-projektien kehittämiseen. Esimerkiksi Ripplen transaktioprotokolla (RTXP) ja XRP ovat olleet rakennuspalikoina monille DeFi-sovelluksille, jotka pyrkivät siltaamaan perinteiset rahoituslaitokset ja hajautetut rahoituspalvelut.

Ripplen monet kannattajat väittävät, että alusta on edistänyt DeFi-ekosysteemin kasvua ja auttanut tekemään rahoituspalvelut saavutettavammiksi ja inklusiivisemmiksi ympäri maailmaa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että Ripplellä on myös kriitikoita, jotka kyseenalaistavat sen, onko alusta todella hajautettu. Monet kohdistavat kritiikkiä nimenomaan tähän puoleen, sillä perinteisesti lohkoketjujen halutaan olevan nimenomaan hajautettuja.

XRP Ledger ja konsensus

Yksi tärkeä kysymys liittyy siihen, miten alustan konsensusmekanismi toimii. Toisin kuin monet muut hajautetut konsensusmekanismit, kuten proof-of-work (PoW) tai proof-of-stake (PoS), Ripple käyttää ainutlaatuista protokollaa. Siinä vaaditaan tietty määrä solmuja eli validoijia lohkoketjuun, jotta sen verkossa voidaan saavuttaa konsensus.

Kryptovaluutan hajautus on olennainen osa sen turvallisuutta, koska se estää yksittäisiä tahoja saamasta liikaa valtaa sen lohkoketjussa. Ripplen konsensusprotokollassa kuitenkin pienellä validoijien ryhmällä on valta hyväksyä transaktioita. Kriitikot huomauttavatkin, että tämä antaa heille myös mahdollisuuden luoda byrokratiaa ja manipuloida verkkoa.

Kriitikot ovat myös kyseenalaistaneet XRP:n hyödyllisyyden silta-valuuttana. He ovat huomauttaeet, että myös muita kryptovaluuttoja ja perinteisiä valuuttoja voitaisiin käyttää samaan tarkoitukseen. On myös ollut paljon keskustelua siitä, onko todella tarpeellista, että XRP:n kokonaistarjonnan enemmistö pidetään escrow’ssa Ripple Labsin ja sen perustajien toimesta.

Ripple XRP historia

Ripple perustettiin vuonna 2012 Chris Larsenin ja Jed McCalebin toimesta, jotka ovat tunnettuja yrittäjiä ja pioneereja kryptoalalla. Vuonna 2013 OpenCoin muutti nimensä Ripple Labsiksi, josta se nykyään tunnetaan ihmisten keskuudessa.

Tuosta ajankohdasta lähtien Ripple Labs on työskennellyt XRP Ledgerin parantamiseksi, edistänyt XRP:n käyttöä digitaalisena valuuttana ja luonut yhteistyökumppanuuksia pankkien, likviditeetin tarjoajien ja muiden rahoituslaitosten kanssa.

Ripple XRP historia taulukossa

Vuosi Tapahtuma
2011 David Schwartz, Arthur Britto ja Jed McCaleb aloittavat XRP Ledgerin kehittämisen.
2012 XRP Ledger lanseerataan; Chris Larsen ja Jed McCaleb perustavat OpenCoinin
2013 OpenCoinin nimi muutetaan Ripple Labsiksi
2014 Fidor Bankista tulee ensimmäinen pankki, joka käyttää Ripple Transaction Protocolia (RTXP). Ripple Labs esittelee Codius-ohjelman tuodakseen älykkäät sopimukset Ripple-ekosysteemiin
2015 Cross River Bank ja CBW Bank ottavat käyttöön Ripple-protokollan. Ripple Labs laittaa Codiuksen tauolle
2016 Standard Chartered Bank ja Axis Bank ilmoittavat Ripplen integroinnista
2017 Ripple solmii kumppanuuden American Expressin ja Santanderin kanssa; XRP-tokenin hinta kokee merkittävää kasvua
2018 Kuwaitin kansallispankki ilmoittaa Ripplen teknologian käyttöönotosta
2019 Ripple ostaa MoneyGramin ja kerää 200 miljoonaa dollaria C-sarjan rahoituksessa
2020 Yhdysvaltain SEC nostaa kanteen Ripple Labsia vastaan. XRP:n hinta laskee merkittävästi
2021 Ripple Labs laajentaa FinTech-kumppanuuksia, ja XRP:n hinta alkaa toipua
2022 Ripple tunnustaa omistavansa enemmistön 100 miljardista liikkeessä olevasta XRP-tokenista ja vapauttaa ajoittain tokeneita escrow-tililtä pitääkseen hinnat vakaina
2023 Ripple väittää käyttäneensä noin 100 miljoonaa dollaria puolustaakseen tapaustaan ja suojatakseen kryptoalaa SEC:n liialliselta sääntelyltä. Voittaa oikeusjuttunsa SEC:iä vastaan, mutta oikeudenkäynnit jatkuvat.

Miten Ripple XRP toimii?

Ripple on monimutkainen järjestelmä, joka yhdistää kolme keskeistä osaa keskenään: valuutanvaihdon, reaaliaikaisen bruttojärjestelmän (Real-Time Gross Settlement) ja rahalähetysverkoston (Remittance Network).

 1. Valuutanvaihto: Tämä on markkinapaikka, jossa yksityishenkilöt ja laitokset voivat vaihtaa, ostaa tai myydä eri valuuttoja. Ripple mahdollistaa eri valuuttojen vaihdon digitaalisessa muodossa, mikä tekee kansainvälisistä transaktioista nopeampia ja tehokkaampia.
 2. Reaaliaikainen bruttojärjestelmä (RTGS): Tämä on rahoitusjärjestelmä, joka mahdollistaa varojen välittömän siirron kahden tai useamman pankin tai rahoituslaitoksen välillä. RTGS-järjestelmä on merkittävä osa Ripple-alustaa, koska se mahdollistaa nopeat ja turvalliset siirrot ilman perinteisten pankkijärjestelmien viiveitä.
 3. Rahalähetysverkosto: Tämä on alusta, jonka avulla yksityishenkilöt tai yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa rahaa valuuttarajat ylittäen. Ripple mahdollistaa rahalähetykset kansainvälisesti vähäisin kustannuksin ja nopeasti, mikä on erityisen hyödyllistä maissa, joissa pääsy perinteisiin pankkipalveluihin on rajallista.

Nämä kolme komponenttia yhdessä muodostavat Ripplen alustan ytimen, joka pyrkii parantamaan ja nopeuttamaan kansainvälistä rahaliikennettä hyödyntäen samalla lohkoketjuihin ja kryptoihin liittyvää teknologiaa.

Käyttötapaukset finanssialalla

Ripplen rajat ylittävä maksualusta on suunniteltu käytettäväksi sekä yksityishenkilöiden että yritysten ja rahoituslaitosten, kuten pankkien ja palveluntarjoajien toimesta.

Nykyään maailman suurimmat rahoituslaitokset, kuten Santander, Standard Chartered ja American Express, käyttävät Ripplen teknologiaa tehdäkseen omista maksujärjestelmistä tehokkaampia ja viiveettömiä varsinkin niiden rahansiirtojen osalta, jotka liittyvät rahan liikkumiseen maasta toiseen.

Alustaa käytetään muun muassa:

 • Suorien maksujen ja rahansiirtojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen eri valuutoissa nopeasti ja turvallisesti.
 • Rajat ylittävien transaktioiden selvittämiseen reaaliajass sen sijaan, että odotettaisiin päiviä tai viikkoja transaktion selvittämiseksi.
 • Rajat ylittävien maksujen kustannusten vähentämiseen
 • Petosten tai virheiden todennäköisyyksien vähentämiseen mahdollistamalla kaikkien transaktion osapuolten nähdä ja seurata maksun tilaa reaaliajassa.
 • Sellaisen rahalähetyspalvelun tarjoamiseen, joka mahdollistaa yksityishenkilöiden lähettää rahaa ystäville ja perheelle ympäri maailmaan alhaisilla kustannuksilla ja reaaliaikaisesti.
 • Kryptokauppiaille mahdollisuuden ostaa ja myydä XRP:tä voiton tavoittelemiseksi. Tällä hetkellä XRP on maailman kuudenneksi suurin kryptovaluutta markkina-arvoltaan.

Ripple Labs tarjoaa myös muita tuotteita ja palveluita rajat ylittävien maksujen lisäksi. Seuraavaksi käymme läpi näistä kaikki keskeisimmät palvelut.

On-Demand Liquidity (ODL)

Tämä palvelu hyödyntää XRP:tä tarjotakseen välitöntä likviditeettiä rajat ylittäviin transaktioihin. Rahoituslaitokset voivat käyttää Liquidity Hubia hankkiakseen likviditeettiä tarpeensa mukaan. Samalla poistetaan tarve ennakolta rahoitetuille nostro-tileille ja vähentäen rajat ylittävien maksujen kustannuksia ja kestoa.

RippleNet Cloud

Tämä on pilvipohjainen palvelu, joka mahdollistaa rahoituslaitosten helpon yhdistämisen ja integroitumisen RippleNetiin, Ripplen globaaliin maksuverkkoon. RippleNet Cloud tunnetaan nopeasta käyttöönotosta, alhaisista kustannuksista ja helposta ylläpidosta.

Luottolimiitti

Ripple Labs tarjoaa luottojen limiittiin liittyvää palvelua asiakkaille. Se mahdollistaa asiakkaiden pääsyn varoihin käyttäen XRP:tä On-Demand Liquidity -palvelun kautta. Tämän palvelun tavoitteena on auttaa yrityksiä kasvamaan tarjoamalla etukäteen pääomaa investointeihin tai laajentumiseen.

University Blockchain Research Initiative (UBRI)

Ripple Labs käynnisti UBRI:n tukemaan ja kiihdyttämään akateemista tutkimusta, teknistä kehitystä ja innovaatioita lohkoketju-, kryptovaluutta- ja digitaalisen maksamisen aloilla. Aloite koskee useita yliopistoja ympäri maailman.

Ripple XRP protokollat

Ripple käyttää Ripple Transaction Protocollaa (RTXP), Ripple Protocol Consensus Algorithmia (RPCA) ja Interledger Protokocollaa (ILP) siirtääkseen digitaalista ja fiat-valuuttaa maantieteelliset rajat ylittäen.

Jokaisella näistä protokollista on erityinen rooli nopeiden ja kustannustehokkaiden rajat ylittävien maksujen mahdollistamisessa. RTXP määrittelee transaktioiden yleisen rakenteen ja tarvittavat komponentit. RPCA varmistaa Ripplen lohkoketjun eheyden ja turvallisuuden, ja ILP helpottaa transaktioita eri lohkoketjujen ja perinteisten pankkijärjestelmien välillä.

RTXP (Ripple Transaction Protocol)

RTXP on avoimen lähdekoodin protokolla, joka käyttää hajautettua ledger-teknologiaa. Käytännössä sitä tarvitaan rajat ylittävien maksujen helpottamiseen ja nopeuttamiseen.

Protokolla tunnetaan ainutlaatuisesta konsensusmekanismistaan eli reittisuunnittelu-algoritmistaan, porteistaan ja IOU:ista. Portit ovat luotettuja valuutan vaihtamiseen tarkoitettuja entiteettejä, jotka toimivat transaktioiden sisään- ja uloskäyntipisteinä Ripple-verkossa.

Transaktiot toteutetaan taas IOU:iden kautta, jotka edustavat velkasitoumuksia käyttäjien ja porttien välillä.

RPCA (Ripple Protocol Consensus Algorithm)

RPCA on konsensusprosessi, joka perustuu Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) -algoritmiin. Ripplen verkon solmut, jotka osallistuvat konsensusprosessiin, tunnetaan validoijina. Validoijien on pidettävä tietty määrä XRP:tä turvavakuutena varmistaakseen, että heillä on riittävästi merkitystä verkon toiminnassa.

Protokolla toimii tarkemmin kuvattuna näin:

 1. Kun transaktio aloitetaan Ripplen verkossa, lähettäjän oma solmu validoi transaktion ja allekirjoittaa sen yksityisellä avaimella
 2. Transaktio lähetetään luotettujen solmujen ryhmälle verkossa
 3. Solmut lisäävät uuden transaktion odottavien transaktioiden listaan, jota kutsutaan transaktioaltaaksi
 4. Jokainen solmu tarkistaa uuden transaktion transaktioaltaassa ja luo listan transaktioista, jotka sitten sisällytetään seuraavaan lohkoon. Tätä listaa kutsutaan nimellä ehdokaslista.
 5. Jokainen solmu jakaa ehdokaslistansa muiden luotettujen solmujen kanssa ja tarkistaa muiden solmujen lähettämät vaihtoehdot
 6. Sen jälkeen solmut päättävät, säilyttääkö ne oman ehdokasjoukkonsa sellaisenaan vai optimoiko ne sitä käyttämällä osaa tai kokonaan jonkin toisen solmun ehdokaslistasta.
 7. Tätä jakamisen, vertailun ja iteratiivisen parantelun prosessia toistetaan, kunnes suurin osa solmuista on yksimielisiä siitä, mitkä transaktiot sisällytetään seuraavaan ledgeriin.
 8. Kun suurin osa validoijista on yhtä mieltä ehdokkaista ja niihin liittyvistä transaktioista, ne luovat täysin uuden ledgerin, joka sisältää kaikki nämä transaktiot. Ledger lisätään tämän jälkeen lohkoketjuun, jossa on viime kädessä kaikkien verkon transaktioiden kirjanpito.

ILP (Interledger Protokocol)

ILP on hajautettu avoimen lähdekoodin protokolla, joka mahdollistaa transaktiot eri maksuverkkojen ja ledgerien välillä. Se käyttää liittimiä, reititysprotokollaa, ehdollisia maksuja ja kryptografista lukitsemismekanismia varmistaakseen turvalliset, tehokkaat ja yhteentoimivat transaktiot erilaisten maksujärjestelmien välillä.

 1. Lähettäjä ja vastaanottaja perustavat tai kirjautuvat sisään ja ovat yhteydessä yhden tai useamman liittimen kautta. Liittimet toimivat välittäjinä eri maksuverkkojen tai ledgerien välillä.
 2. Lähettäjä antaa transaktionsa tiedot, joihin kuuluu käytetty valuutta, maksusumma ja vastaanottaja
 3. Lähettäjä ja liittimet vaihtavat reititystietoja määrittääkseen optimaalisen reitin lähettäjän ja vastaanottajan välillä, mikä saattaa sisältää useita hyppyjä eri liittimien kautta.
 4. Kun reitti on määritelty, lähettäjä pyytää tarjouksen ensimmäiseltä liittimeltä, joka kuuluu valittuun reittiin. Tämä tarjous sisältää tietoja vaihtokurssista, maksuista ja muista transaktion ehdoista.
 5. Saatuansa ja hyväksyttyään tarjouksen, lähettäjä siirtää maksun ensimmäiselle liittimelle käyttäen niin sanottu hash-lukkoa. Se tarkoittaa sitä, että maksu on lukittu ja sen voi avata vain, kun vastaanottaja toimittaa hash-arvoltaan vastaavan koodin liittimelle.
 6. Sen jälkeen ensimmäinen liitin välittää maksun seuraavalle liittimelle. Tämä prosessi jatkuu, kunnes maksu saavuttaa vastaanottajan liittimen. Jokainen liitin lukitsee maksun käyttäen samaa hash-lukkoa.
 7. Kun vastaanottajan liitin vastaanottaa maksun, vastaanottaja avaa varat liittimen avustuksella. Tämä jälkeen liitin lähettää tiedon tästä edelliselle liittimelle, ja prosessi jatkuu käänteisesti niin kauan, kunnes lähettäjän liitin saa tarvittavan hash-koodin.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että Ripple käyttää kaikkia näitä kolmea protokollaa (RTXP, RPCA ja ILP) tarjotakseen nopean, turvallisen ja kustannustehokkaan tavan suorittaa rajat ylittäviä maksuja. Niiden yhteistyötoiminnan tuloksena sen verkossa on mahdollista yhdistää perinteiset rahoituslaitokset ja erilaiset lohkoketjut.

ripple xrp siirrot

Ripple XRP – sääntelyyn liittyvät haasteet

Ripple on ollut jatkuvan keskustelun kohteena sen sääntelyyn huolien vuoksi. Erityistä huolta lainsäätäjien keskuudessa on herättänyt se, miten silta-valuuttaa tulisi käsitellä nykyisten lakien ja säädösten alla.

Vuonna 2020 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti kanteen Ripple Labsia, sen toimitusjohtajaa Brad Garlinghousea ja sen perustajaa Chris Larsenia vastaan. SEC:n mukaan XRP:tä saatettaisiin pitää arvopaperina liittovaltion arvopaperilakien mukaan. Vaikka Ripple Labs ja sen johtajat olivat tietoisia tästä asiasta, he jatkoivat XRP:n myymistä rekisteröimättömänä arvopaperina rahoittaakseen toimintaansa.

Tämän oikeusjutun lopputuloksella odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia kryptoalalle, koska se voi asettaa ennakkotapauksen sille, miten nykyisiä Yhdysvaltain lakeja ja lainsäädäntöä voidaan käyttää kryptoalaa valvottaessa.

Vaikka Ripple saavutti yhden erävoiton oikeudessa SEC:stä, oikeudenkäynnit jatkuvat vielä tulevaisuudessa. Mikäli SEC voittaisi tämän oikeustaistelun ja XRP lopulta katsotaan arvopaperiksi, on hyvinkin mahdollista, että muut digitaaliset varat saattavat kohdata samankaltaista sääntelyä ja niiden vaaditaan noudattavan Yhdysvaltain arvopaperilakeja.

Ripple XRP ja SEC:n oikeusjutun vaikutukset

Oikeusjutun seurauksena useat kryptopörssit keskeyttivät tai poistivat XRP:n kaupankäynnistä johtuen sen ongelmallisesta tilanteesta. Oikeusjuttu myös antoi Ripplelle paljon medianäkyvyyttä, mikä toisaalta myös korosti sijoittamiseen liittyviä sääntelyriskejä kryptovaluuttojen osalta.

Nämä tekijät ovat puolestaan lisänneet XRP-tokenien volatiliteettiä. Viimeisin suuri muutos sen kurssissa tapahtui heinäkuussa 2023, kun julkisuuteen tuli tieto, että Ripple on voittanut yhden oikeusjutun SEC:iä vastaan. Tuolloin sen kurssi lähes kaksinkertaistui hetkessä, mutta laski sittemmin takaisin tavalliselle tasolleen.

Jotkut sijoittajat ovat nähneetkin oikeusjutun mahdollisuutena. Negatiiviset uutiset ja epävarmuus oikeusjutun ympärillä johtivat aluksi XRP:n hinnan laskuun, mikä tarjosi sijoittajille kolikoita edulliseen hintaan. Tuolloin ne sijoittajat, jotka näkivät Ripple Labsin ja XRP:n kohdanneet haasteet tilapäisinä, saattoivat hyödyntää alhaisia hintoja sijoittaakseen projektiin uskoen sen tulevaan toipumiseen ja kasvuun tulevaisuudessa.

Tämä dynamiikka korostaa kryptomarkkinoiden spekulatiivista luonnetta ja sitä, miten sääntelykehys ja oikeudelliset haasteet voivat merkittävästi vaikuttaa kryptovaluuttojen arvoon ja sijoittajien käyttäytymiseen. SEC:n ja Ripple Labsin oikeudenkäynnin lopputulos ei ainoastaan vaikuta Rippleen ja XRP:hen, vaan sillä on potentiaalia vaikuttaa koko kryptoalan sääntelyyn ja tulevaisuuteen.

Ripple XRP – miten ostaa ja myydä kolikoita?

Huolimatta kaikesta tämän krypton ympärillä pyörivästä hälystä, XRP on edelleen yksi suurimmista kryptovaluutoista markkina-arvoltaan ja sillä on korkea kaupankäyntivolyymi. Nämä johtuvat pääosin siitä syystä, että sitä käytetään usein kryptopörsseissä kauppaparina jollekin toiselle kryptolle.

Seuraavassa on ohjeet XRP:n ostamiseen ja säilyttämiseen:

 1. Valitse luotettava kryptopörssi: Valitse arvostettu kryptopörssi, joka tukee XRP:llä tehtävää kauppaa. XRP:n saatavuus pörsseissä voi vaihdella sijoittajan sijainnin ja paikallisten säädösten mukaan. Suosittuja pörssejä ovat muun muassa Crypto.com, Binance, Bitstamp, Kraken ja Coinbase.
 2. Rekisteröidy ja varmista henkilöllisyys: Rekisteröidy valitsemallesi pörssille ja suorita vaadittu KYC-prosessi, jossa henkilöllisyytesi varmistetaan. Tämä yleensä vaatii henkilökohtaisten tietojen antamista ja erilaisten dokumenttien lähettämistä. Useimmat pörssit noudattavat Know Your Customer (KYC) ja Anti-Money Laundering (AML) säädöksiä, joten tässä mielessä ollaan hyvällä asialla.
 3. Talleta fiat-rahoja tilillesi: Talleta varoja juuri luodulle tilillesi valitsemallasi maksutavalla. Tämän jälkeen voit alkaa ostamaan fiat-rahalla esimerkiksi XRP:tä tai bitcoineja. Joiden avulla voi taas ostaa monia muita kryptoja.

Kun osto on suoritettu loppuun asti, XRP lisätään tilisi saldoon. Vaikka XRP:tä voidaan säilyttää kryptopörssissä, on suositeltavaa siirtää se digitaaliseen lompakkoon parempaan talteen.

Säilytä XRP-kolikoita lompakossa

XRP-lompakoita on saatavilla markkinoilta monenlaisia, jotka perustuvat erilaiseen teknologiaan. Yleisimpiä kaikista lompakoista ovat ohjelmistolompakot, laitelompakot ja paperilompakot.

 • Ohjelmistolompakot: Nämä ovat sovelluksia, jotka voidaan asentaa tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Suosittuja XRP:tä tukevia ohjelmistolompakoita ovat esimerkiksi Trust Wallet.
 • Laitelompakot: Nämä ovat fyysisiä laitteita, jotka on suunniteltu turvallisesti säilyttämään kryptovaluuttoja offline-tilassa. Esimerkkejä yhteensopivista laitelompakoista ovat Ledger ja Trezor.
 • Paperilompakot: Niin sanottu paperilompakko on käytännössä esimerkiksi yksittäinen paperi. Siihen voi kirjoittaa julkisen ja yksityisen avaimen, minkä jälkeen paperia voi säilyttää esimerkiksi pienessä kassakaapissa.

XRP:n siirtämiseksi pörssistä lompakkoon tarvitsee tehdä muutamia askeleita. Kryptopörssin sivuilta voi löytää ”nosta” tai ”lähetä” -vaihtoehdon, jota klikkaamalla pääsee aloittamaan kolikoiden siirtämisen. Muista olla tarkkana, että lompakoiden osoitteet tulevat varmasti oikein. Kryptovaluuttoihin liittyvät siirrot ovat peruuttamattomia, joten tarkkuus on erityisen tärkeää.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.