Satoshi

Avoin toiminta

Mikä on Satoshi?

Bitcoinin pseudonyymin luojan Satoshi Nakamoton mukaan nimetty satoshi on sen ensimmäisen ja alkuperäisen kryptovaluutan, bitcoinin (BTC), pienin yksikkö.

Satoshi, joka vastaa satamiljoonasosaa yhdestä bitcoinista (0,00000001 BTC), mahdollistaa bitcoinin murto-osien mittaamisen ja käyttämisen esimerkiksi maksutapahtumissa.

Tämä jaettavuus on avain Bitcoinin toimivuudelle, koska se mahdollistaa mikrotransaktiot ja transaktiomaksujen laskemisen.

Mikä on Bitcoin?

Vaikka Bitcoin on ensimmäinen onnistuneesti lanseerattu kryptovaluutta, se ei ollut ensimmäinen laatuaan. Lohkoketjuteknologiaan perustuvia digitaalisia valuuttoja oli pyritty kehittämään jo 90-luvun lopulla, mutta vasta vuonna 2008 siinä onnistuttiin, kun Bitcoinin ensimmäinen lohko louhittiin.

Kryptovaluuttana BTC on täysin hajautettu valuutta, eli sen taustalla ei ole mitään keskitettyä hallitsijaa, kuten keskuspankkia tai valtiota.

Se, mihin Bitcoin toi mukanaan suuren muutoksen, on sen kyky tarjota aivan uuden tason läpinäkyvyyttä. Lohkoketjussa kaikki transaktiot ovat kaikkien näkyvillä, joten käyttäjä pystyy esimerkiksi varmistamaan toisen osapuolen varojen saatavuuden ennen transaktion hyväksymistä.

Toisin kuin Yhdysvaltain dollari, Euro, tai Englannin punta, Bitcoinia ei ole sidottu minkään valtion valuuttaan, eikä se ole näin ollen myöskään säännelty.

Varsinkin sen sääntelyn puute oli seikka, joka sai monet valtiot kieltämään Bitcoinin ostamisen ja käytön, koska sitä käytettiin paljon rikolliseen toimintaan. Se sopi rikollisille, koska vaikka kaikki transaktiot ovat jäljitettävissä ja kaikkien nähtävillä, niistä ei selviä mitään henkilökohtaisia tietoja, eli kaikki siirrot ovat täysin anonyymeja.

Yleisen palvelimen sijasta, joka tallentaisi kaikki siirrot, Bitcoin-verkko käyttää peer-to-peer-verkkoa. Se on niin sanottu reskontra, joka seuraa BTC-tapahtumia, ja on täysin hajautettu.

Bitcoin tarjoaa monille sellaisille mahdollisuuden kasvattaa varallisuuttaan, joilla ei esimerkiksi ole lainkaan päästyä pankkipalveluiden piiriin. Tämä on mahdollista, koska kuka tahansa voi luoda bitcoin-tilin, eli bitcoin-osoitteen.

Kun sinulla on bitcoin-osoite, voit lähettää ja vastaanottaa bitcoineja. Tämä osoite on siis kuin tilinumero, mutta siitä ei selviä omistajan nimeä, osoitetta, sijaintia, tai mitään muuta henkilökohtaista tietoa.

Mutta BTC ei ole kuitenkaan täysin anonyymi. Kun julkiset siirrot linkittyvät jonkun bitcoin-osoitteeseen, kaikki nämä tapahtumat voidaan linkittää takaisin kyseiseen osoitteeseen.

Vastaavasti, jos tapahtuma voidaan jäljittää IP-osoitteeseen, sijaintitiedot voidaan linkittää bitcoin-osoitteeseen. Siksi bitcoinia pidetään pseudonyyminä, koska käyttäjän henkilöllisyys on piilotettu, mutta se ei ole täysin anonyymi.

Miten Satoshi toimii?

Satoshit toimivat paljon kuin Yhdysvaltain dollarin sentti tai Ison-Britannian punnan penny, mikä helpottaa erikokoisten transaktioiden tekemistä ja varmistaa järjestelmän joustavuuden.

Kun Bitcoin hinta on noussut, kokonaisten bitcoinien käyttämisestä maksamiseen on tullut epäkäytännöllistä useimmille käyttäjille.

Jos esimerkiksi yksi BTC olisi 21 975,70 dollaria ja ostit 100 dollarin tuotteen, veloitus saattaa näkyä muodossa 0,0219757 BTC. Kuitenkin saman määrän ilmaiseminen näin: 219 757 satoshia on ymmärrettävämpää.

Satoshin käsite korostaa myös kryptovaluuttojen saavutettavuutta, sillä yhdessä bitcoinissa on 100 miljoonaa satoshia. Näin ollen vaatimattomatkin investoinnit voivat johtaa merkitykselliseen satoshi-omistukseen. Tämä varmistaa, että henkilöt, joilla on rajalliset taloudelliset resurssit, voivat silti osallistua kryptovaluuttamarkkinoille.

Lisäksi satoshilla on kriittinen rooli kryptovaluuttamarkkinoilla, koska niitä käytetään bitcoin-hintojen liikkeiden mittaamiseen.

Sen sijaan, että sanoisi, että BTC-hinta on 10 000 dollaria, kauppiaat ilmaisevat sen usein satosheina, mikä mahdollistaa pienempien hintaliikkeiden helpomman seurannan.

Satoshin historia

Satoshi-nimitys juontaa juurensa Bitcoinin keksimisen aikoihin, kun sen luonut salanimen takana toiminut kehittäjä julkaisi projektin whitepaperin.

Termi satoshi tuli Bitcoinin luojalta Satoshi Nakamotolta, joka julkaisi whitepaperin seuraavalla otsikolla “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” vuonna 2008.

Tämä maamerkkipaperi esitteli P2P-verkon käsitteen, joka voisi ratkaista aiemmissa kryptovaluuttakonsepteissa vallinneen kaksinkertaisen kulutuksen ongelman.

Aluksi ehdotettiin, että satoshin tulisi viitata bitcoinin sadasosaan. Kryptoyhteisö kuitenkin lopulta suostui käyttämään sitä bitcoinin sadan miljoonasosan edustamiseen.

Tämä jaettavuuden taso osoittautui välttämättömäksi, mikä mahdollisti bitcoinin käytännön käytön mahdollistamalla mikrotransaktioiden tekemisen ja transaktiomaksujen maksamisen satosheilla. Ja kun BTC:n arvo kasvoi eksponentiaalisesti, satoshista tuli välttämätön pienempien tapahtumien mahdollistamiseksi.

Lisäksi Bitcoinin puolitus mekanismin ansiosta kymmenen minuutin välein lyödyt uudet rahakkeet lasketaan lopulta satoshiin bitcoinien sijaan.

Yhteenveto

Satoshi edustaa bitcoinin pienintä osaa ja sillä on tärkeä rooli sen ekosysteemissä. Se yksinkertaistaa mikrotransaktioita, tarjoaa sisääntulopisteen pienemmille sijoittajille ja tarjoaa keinon seurata pieniä muutoksia bitcoinin arvossa.

Bitcoinin keksijän mukaan nimetty satoshi toimii osoituksena hankkeen tuomasta innovaatiosta, joka mullistaa käsitteemme rahasta. Se symboloi myös kryptovaluuttatilan inklusiivisuutta, sillä se mahdollistaa osallistumisen sijoituksen koosta riippumatta.

Kun bitcoin kehittyy edelleen, satoshilla on epäilemättä olennainen rooli tässä jatkuvasti laajenevassa maisemassa. Aivan kuten maailma sopeutui ajattelemaan dollareissa ja senteissä tai punnissa ja penneissä, on tulossa kasvava muutos kohti “satoshi-ajattelutapaa”.

Tämä muutos edistää laajempaa käyttöönottoa tekemällä bitcoin-sijoituksista helpommin ja laajemmin saatavia ja vähemmän pelottavia laajemmalle yleisölle, joten satoshin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille kryptovaluuttojen maailmasta kiinnostuneille.

Tästä lähtien satoshi on edelleen bitcoin-transaktioiden perusyksikkö, joka on olennainen osa maailman ensimmäisen kryptovaluutan toimivuutta ja saavutettavuutta.

Pohjimmiltaan se kiteyttää Bitcoinin eetoksen: hajautettu, helppokäyttöinen ja innovatiivinen.

Samankaltaiset termit

Teresa Maria
Toimittaja
Teresa Maria
Toimittaja

Teresa on sisällöntuotannon ammattilainen ja on vuosien ajan tuottanut sisältöä kryptovaluutoista, lohkoketjuteknologiasta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Nykyään hänen kiinnostuksenkohteidensa listalle on noussut mukaan myös tekoäly.