Sijoitusrahasto

Avoin toiminta

Sijoitusrahasto tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden tehdä sijoituksia helposti ilman sen kummempaa säätämistä. Rahastojen hallinnoijat ovat ammattilaisia, jotka tekevät päätökset sijoitusten suhteen pyrkien maksimoimaan tuotot ja hallitsemaan riskejä.

Sijoittajana et itse päätä yksittäisistä sijoituskohteista, vaan luotat rahastonhoitajan asiantuntemukseen ja strategioihin. Sijoittajana ostat rahasto osuuden, jolloin sijoituksia voi tehdä vain muutamalla kympillä.

Sijoitusrahastot ovat juuri tämän takia erinomainen vaihtoehto etenkin niille, jotka eivät halua tai voi käyttää aikaa yksittäisten sijoitusten tutkimiseen ja seurantaan.

Mikä on sijoitusrahasto?

Sijoitusrahasto kokoaa yhteen useiden sijoittajien pääoman, jota sitten sijoitetaan erilaisiin arvopapereihin, kuten osakkeisiin, velkakirjoihin ja muihin omaisuuseriin. Jokainen rahastoon sijoittanut henkilö omistaa rahasto osuuden suhteessa sijoittamaansa summaan.

Rahasto osuuksia on helppo hankkia, joten se mahdollistaa sijoittajille helpon tavan sijoittaa, sillä rahastoa hoitaa sijoittamisen ammattilainen. Näin erilaiset rahastosijoittamisen muodot sopivat erityisen hyvin aloitteleville sijoittajille.

Miten sijoitusrahasto toimii?

Sijoitusrahasto kerää rahaa useilta sijoittajilta ja käyttävät sitä salkun rakentamiseen eli sijoittamiseen siten, että se on linjassa sijoitusrahaston strategisten tavoitteiden kanssa. Näitä sijoituksia hallinnoi kokeneet ammattilaiset, jolloin ne yleensä tuottavat melko hyvin suhteessa niiden aiheuttamaan vaivaan.

Toisin sanoen sijoitukset arvo voi nousta parhaillaan useita kymmeniä prosentteja vuodessa. Tosin kannattaa aina muistaa, että suhdanteet vaihtelevat, jolloin yksittäinen vuosi saattaa päättyä myös miinusmerkkisesti.

Kun sijoitat rahastoon, ostat sijoitusrahasto osuuden tai yksiköitä, jotka edustavat osaomistusta sijoitusrahastossa. Osuuksien arvo vaihtelee esimerkiksi pörssikurssien mukaan, mikäli kyseessä on osakerahasto, jossa sijoittaminen tapahtuu osakkeisiin.

Sijoittajana sinulla ei ole suoraa kontrollia siihen, minkälaisia omaisuuseriä sijoitusrahasto ostaa tai myy. Tämä mahdollistaa sen, että sijoittamiseen ei tarvitse käyttää paljoa aikaa, mutta sijoitusrahasto tuottaa siitä huolimatta passiivista tuloa sijoittajalle.

Rahasto osuuden voi toki myydä milloin haluaa, mutta sijoittamista kannattaa olla miettiä pitkällä aikavälillä. Tällöin sijoittaja voi tehdä miinusta esimerkiksi vuoden ajan, mutta pidemmällä aikavälillä tuotto- odotus on lähtökohtaisesti aina plusmerkkinen.

Sijoitusrahasto on rahastonhoitajan valvonnassa, joka tekee analyysejä ja tutkimuksia päättääkseen, mihin salkun puitteissa sijoitetaan ja mihin ei. Esimerkiksi aktiviisissa sijoitusrahastoissa tätä tehdään jatkuvasti, jolloin rahaston sisältö on jatkuvassa muutoksessa.

Ammattilaiset päättävät milloin ostaa tai myydä osakkeita siten, että ne rahaston tavoitteet täyttyvät mahdollisimman hyvin. Salkunhoitajan sijoituspäätökset pyrkivät tuottamaan tuottoa sijoittajille samalla noudattaen rahaston riskiparametrejä.

Vastineeksi tästä ammattimaisesta hallinnoinnista sijoitusrahastot veloittavat palkkioita ja kuluja, jotka vähennetään sen kokonaisvaroista. Näihin kuuluvat hallinnointipalkkiot, jotka maksetaan rahaston ylläpitäjälle sekä operatiiviset ja transaktiokulut.

Palkkiot pienentävät rahaston nettotuottoja mutta tarjoavat kätevän pääsyn taitavaan sijoitusjohtamiseen. Sijoitusrahasto kannattaakin yleensä valita siten, että sen kulut ovat mahdollisimman pienet.

Toisaalta sijoittajilla on mahdollisuus valita myös passiivirahastoja, joissa kulut on minimoitu. Riippuen omista tarpeista, niitä kannattaa kannata harkita varsinkin silloin, jos pyrit sijoittamaan pitkällä aikavälillä, kuten 10 vuoden aikajaksolla.

Sijoitusrahastojen eri tyypit

 1. Sijoitusrahastot: Sijoitusrahasto mahdollistaa sijoittajille rahasto osuuden ostamisen. Tällöin on mahdollista ostaa hajautetusti osakkeita, velkakirjoja ja muita arvopapereita muutamalla klikkauksella. Näin ne tarjoavat sisäänrakennetun hajautuksen ja tarjoavat ammattimaisen hallinnoinnin. Sijoitusrahasto myy ja lunastaa osuuksia suoraan sijoittajilta päivittäin erilaisten kauppapaikkojen kautta.
 2. ETF-rahastot: ETF:t ovat sijoitusrahastoja, jotka käyvät kauppaa pörssipäivän aikana samalla tapaa kuin yksittäiset arvopaperit. ETF:t seuraavat taustalla olevia indeksejä, mutta käyvät kauppaa markkinahinnoilla, jotka voivat poiketa niiden nettovarallisuusarvosta. Ne tarjoavat hajautetun salkun ja usein alhaisemmat kulut kuin varsinkin aktiiviset sijoitusrahastot. Toisaalta rahaston ostaminen pienellä rahalla ei ole järkevää, koska ostamiseen liittyvät kulut ovat suuria verrattuna tavallisiin rahastoihin. Yhdysvaltain rahamaailmaa sääntelevä SEC hyväksyi vastikään ensimmäiset Bitcoin ETF-rahastot.
 3. Hedge-rahastot: Hedge-rahasto on sijoitusrahasto, joka on yksityinen, joten ne ovat avoinna vain tietyille yleensä varakkaille sijoittajille. Ne toteuttavat erilaisia sijoitusstrategioita ja pyrkivät tuottamaan tuottoa erilaisilla tekniikoilla, kuten shorttaus, velkavivun käyttämistä tai kaupankäyntiä johdannaisilla. Hedge-rahastot veloittavat paljon korkeampia palkkioita ja ovat vähemmän säänneltyjä kuin perinteiset rahastot.
 4. Pääomarahastot: Nämä sijoitusrahastot keräävät rahaa sijoittajilta hankkiakseen julkisesti noteerattuja yhtiöitä optimoidakseen niiden toimintaan ja lopulta nostamaan valittujen yritysten markkina-arvoa. Kun yhtiö on uudelleenjärjestetty ja sen arvo kasvanut, sijoitusrahasto myy osuutensa voitolla.
 5. Riskipääomarahastot: Tällaiset rahastot sijoittavat rahaa varhaisen vaiheen yrityksiin eli niin sanottuihin startup-yrityksiin, joilla on lupaavia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja. Rahastoon sijoittajat ottavat suuria riskejä, mutta sijoittavat yleensä pieniä määriä useisiin eri yrityksiin hajauttaakseen salkkujaan. Monet näistä sijoituksista epäonnistuvat, mutta muutaman tuottaessa poikkeuksellisia tuottoja, sijoittajat jäävät voitolle pitkällä aikavälillä.

Lisäksi on olemassa toimialakohtaisia rahastoja, kuten kiinteistörahastoja, hyödykerahastoja ja kehittyvien markkinoiden rahastoja.

Rahastot voivat olla aktiivisesti hallinnoituja, jolloin salkun hoitaja tekee kauppaa säännöllisesti parantaakseen rahaston tuottoja. Passiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot on taas suunniteltu seuraamaan tiettyjä vertailuindeksejä, kuten S&P 500 tai Nasdaq 100 -indeksiä.

Sijoitusrahastot – hyvät puolet

Hajautus
Sijoitusrahasto pyrkii sijoittamaan useisiin eri arvopapereihin vähentääkseen riskiä ja volatiliteettia verrattuna siihen, että sijoittaja omistaisi vain muutamia osakkeita
Ammattimainen hallinta
Rahastonhoitajilla on tarvittava asiantuntemus tutkia ja valita sijoituksia sekä aktiivisesti hallinnoida salkkua markkinaolosuhteiden muuttuessa
Kustannustehokkuus
Varojen kokoaminen rahastoon mahdollistaa kustannussäästöt mittakaavaetujen kautta kaupankäyntiin, tutkimukseen ja hallinnointiin liittyen
Mukavuus
Suuret pääomat antavat rahastoille edullisemman pääsyn markkinoille ja eri omaisuusluokkiin, jotka muutoin saattaisivat olla yksittäisille sijoittajille saavuttamattomissa, ellei heillä ole itsellään suurta varallisuutta.
Likviditeetti
Sijoitusrahastot käsittelevät ostoja ja lunastuksia päivittäin, joten sijoittajat voivat helposti liittyä ja poistua niistä. Samaan tapaan ETF:ien osakkeita voidaan myydä helposti samaan tapaan kuin ne tavallisia osakkeita.
Läpinäkyvyys
Sijoitusrahasto kertoo avoimesti tietoja toiminnoistaan, kuten luettelon hallussaan olevista omaisuuseristä, historialliset tuotot, rahaston kulut ja sijoitusstrategian.
Sääntely
Arvopapereihin liittyvät sääntelijät valvovat rahastoja suojellakseen sijoittajia ja velvoittavat rahastoja tekemään säännöllisiä raportteja ja tekevät riippumattomia tarkastuksia

Sijoitusrahastoissa on syytä ottaa huomioon myös niiden huonot puolet. Jokaisen sijoittajan kannattaa tietysti pohtia sitä, millä tavalla rahastot sopivat omaan portfolioon ja tyyliin sijoittaa.

Sijoitusrahastot – huonot puolet

Markkinariski
Rahastot, jotka sijoittavat osakkeisiin ja tiettyihin korkean riskin arvopapereihin, ovat alttiita volatiliteetille ja voivat tuottaa merkittäviä tappioita sijoittajille
Hoitajan alisuoriutuminen
Aktiivisesti hallinnoitu sijoitusrahasto saattaa jäädä vertailuindeksinsä alapuolelle kulujen vähentämisen jälkeen
Korkeat kulut
Rahastokohtaiset kulut, kuten hallinnointipalkkiot, voivat pienentää kokonaistuottoja verrattuna passiiviseen indeksisijoittamiseen
Hallinnan puute
Sijoittajat eivät voi vaikuttaa rahaston hoitajan päätöksiin millään tavalla.
Vähemmän likviditeettiä
Jotkut rahastot, kuten hedge-rahastot ja pääomasijoitusrahastot, voivat asettaa sijoittajien pääomille lukitusaikoja tai lunastusrajoituksia.
Verotehottomuus
Sijoittajat voivat joutua maksamaan pääomaveroja, kun sijoitusrahasto ostaa ja myy salkkunsa omaisuutta. Korkea salkun vaihtuvuus voi heikentää rahaston tuottoa.

Suosittuja rahastoja

Seuraavaksi käymme läpi joitakin suosittuja rahastoja. Ne kannattaa katsoa läpi ja ottaa ylös sellaiset, jotka vaikuttavat mielenkiintoisilta.

Sijoitusrahastot

Tavallinen sijoitusrahasto on kaikkein suosituin sijoittajien keskuudessa. Käytännössä sijoittajan tulee tällöin pohtia vain sitä, valitseeko passiivisen vai aktiivisen rahaston.

Jos sijoitusrahasto on haussa, kannattaa tutustua myös esimerkiksi Nordnetin ja eri pankkien tarjoamiin rahastoihin. Mikäli haluat ostaa useampaa sijoitusrahastoa, muista hajauttaa toimialoittain.

 • Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX): Yksi suurimmista sijoitusrahastoista, joka seuraa S&P 500 -osakeindeksiä. Sen varat ylittävät 800 miljardia dollaria. VFIAX tarjoaa laajan hajautuksen erittäin alhaisin kustannuksin, sillä sen vuotuinen hallinnointipalkkio on vain 0,04 prosenttia.
 • Fidelity Magellan: Aktiivisesti hallinnoitu suurten yhtiöiden keskinäinen rahasto, jota 1980-luvulla johti tunnettu sijoittaja Peter Lynch. Parhaillaan se on tuottanut jopa 29 prosentin vuosituottoja. Nykyään se hallinnoi noin 25 miljardin dollarin varoja ja sen vuotuinen hallinnointipalkkio on 0,52 prosenttia.
 • T. Rowe Price Blue Chip Growth: Aktiivisesti hallinnoitu sijoitusrahasto, joka keskittyy sijoittamaan suurten yhtiöiden kasvuosakkeisiin teknologia-, kuluttaja-, terveys- ja finanssisektoreilla. Sen hallinnoimat varat ovat noin 50 miljardia dollaria ja vuosittaiset kulut 0,71 prosenttia.

ETF-rahastot

ETF-rahastot ovat suosittuja rahastoja nykypäivänä. Ne eroavat tavallisista sijoisturahastoista siinä, että ne on listattu pörssiin osakkeiden tapaan.

Jos sinulla on jo sijoitusrahasto valittuna, voit hajauttaa sijoittamista myös ETF-rahastoihin. Niissä kulut ovat hieman suuremmat, joten yksittäisen oston on hyvä olla suurempi kuin tavallisen rahaston kohdalla.

 • SPDR S&P 500 ETF (SPY): Tämä oli Yhdysvaltojen ensimmäinen ETF-rahasto. SPY ETF lanseerattiin vuonna 1993, ja se pyrkii seuraamaan S&P 500 -indeksiä. Sen hallinnoimat varat ylittävät 400 miljardia dollaria. Vuosittaiset kulut ovat vain 0,09 prosenttia.
 • Invesco QQQ Trust (QQQ): Tämä QQQ ETF seuraa Nasdaq 100 -indeksiä, joka on pääasiassa suurten Nasdaq-pörssissä listattujen ei-rahoitusyhtiöiden vertailuindeksi.
 • iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): EEM ETF sijoittaa laajaan valikoimaan suuria ja keskisuuria kehittyvien markkinoiden osakkeita.
 • Bitcoin ETF-rahastot: Bitcoin ETF edustaa ensimmäistä kryptovaluuttaan liittyvää pörssivälittäjärahastoa, joka mahdollistaa bitcoinejen ostamisen ilman tarvetta hankkia niitä suoraan kryptovaluuttapörsseistä. Techopedian sivuilta voit kuitenkin löytää ohjeet myös kryptovaluuttapörssien käyttöön.

Hedge-rahastot

 • Bridgewater Associates: Maailman suurin hedge-rahasto, jonka hallinnoimat varat ovat 100 miljardia dollaria, ja jota johtaa kuuluisa sijoittaja Ray Dalio. Bridgewater Associates rahasto noudattaa Dalion kehittämää “Pure Alpha” -strategiaa.
 • Renaissance Technologies: Rahasto, joka oli kvantitatiivisen kaupankäynnin uranuurtaja. Renaissance Technologies sijaitsee New Yorkissa ja sitä johtaa James Simons. Sen lippulaivarahasto Medallion tuotti 39 prosentin vuosituottoja vuosien 1988–2018 välillä käyttäen monimutkaisia matemaattisia malleja.
 • Paulson & Co.: Tätä hedge-rahastoa hallinnoi miljardöörisijoittaja John Paulson, joka teki miljardeja dollareita shorttaamalla subprime-lainoja ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Paulson & Co. muutti toimintansa yksityiseksi vuonna 2020.

Sijoitusrahasto – yhteenveto

Sijoitusrahasto tarjoaa yksittäisille sijoittajille pääsyn ammattimaiseen varainhoitoon ja salkun hajautukseen. Ymmärtämällä eri rahastotyypit ja strategiat sijoittajat voivat valita heidän omiin taloudellisiin tavoitteisiinsa ja riskinsietokykyynsä sopivimmat rahastot.

Tasapainoisen salkun ylläpito järkevillä rahastovalinnoilla auttaa vähentämään riskejä, jotka liittyvät sijoittamiseen rahoitusmarkkinoilla. Ne tarjoavat hyvän pohjan suoralle osakesijoittamiselle, jossa riskit ovat rahastoja huomattavasti suuremmat.

Samankaltaiset termit

Alejandro Arrieche Rosas
Financial Reporter
Alejandro Arrieche Rosas
Taloustoimittaja

Alejandro on talousanalyytikko, liiketoiminnan asiantuntija ja freelance-kirjoittaja, joka on seurannut markkinoita ja kirjoittanut informatiivisia uutissisältöjä jo yli seitsemän vuoden ajan. Hänen osaamisensa kattaa kaikki viimeisimmät tapahtumat ja tärkeät aiheet liiketoiminnassa, markkinoinnissa, kryptovaluutoissa ja osakkeissa. Techopedian lisäksi Alejandro on kirjoittanut myös The Modest Walletille, Buysharesille, Capital.comille ja LearnBondsille. Hänen päivittäinen uutisraportointinsa sisältää teknistä sisältöä taloudesta, rahoituksesta, sijoittamisesta ja kiinteistöistä, ja se on auttanut talousyrityksiä rakentamaan digitaalista markkinointistrategiaansa. Alejandron suosikkiaiheita ovat arvosijoittaminen ja taloudellinen analyysi. Alejandro on valmistunut Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE Business School) -koulusta.