Soft Fork

Avoin toiminta

Mitä Soft Fork tarkoittaa?

Bitcoinin ja muiden kryptovaluuttojen maailmassa Soft Fork, eli pehmeä haarautuminen, tarkoittaa sitä, että kryptovaluuttaketju eroaa kahdeksi eri poluksi. Pehmeät haarautumiset erotetaan erityisesti kovista haarautumisista (Hard Fork), jotka ovat kalliimpia ja vaikeammin ratkaistavissa.

Techopedia selittää Soft Forkin

Hard Forkin (kova haarautuminen) ja Soft Forkin (pehmeä haarautuminen) varsinaiseen määritelmään liittyy paljon abstraktiota.

Asiantuntijat, jotka ymmärtävät, miten Bitcoin-järjestelmä toimii pitkälti sääntelemättömänä, usein kaoottisena ja melko monimutkaisena rahoitusmallina, kuvaavat molempia eri tavoin. Asiantuntija saattaa esimerkiksi kuvata pehmeää haarautumista “taaksepäin yhteensopivaksi” tai ehdottaa, että se on “väliaikainen jakautuminen” kryptovaluuttaketjussa. Investopedia kuvaa sitä “ohjelmistoprotokollan muutokseksi, jossa vain aiemmin voimassa olleet lohkot/transaktiot tehdään mitättömiksi”.

Yksi suurimmista johtopäätöksistä tästä kaikesta on se, että pehmeät haarautumiset ovat helpommin ratkaistavissa Bitcoin-yhteisössä. Kovat haarautumiset voivat aiheuttaa pysyvän hajautumisen ketjuun, jolloin muodostuu uusia kryptovaluuttoja, jotka erkanevat päähaarasta. Sitä vastoin pehmeät haarautumiset voidaan usein ratkaista konsensuksella, ja ne sisältävät yhtenäisempää toimintaa ketjussa taaksepäin.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.