Staattinen data

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Staattinen data on kiinteä tietokokonaisuus, joka ei muutu tallennuksen jälkeen.
  • Staattisen datan tallennus ei edellytä käsittely- ja tallennustyökaluja.
  • Staattisten datakokonaisuuksien ongelmanratkaisu on huomattavasti helpompaa kuin dynaamisen datan ongelmanratkaisu.

Mitä tarkoittaa staattinen data?

Staattinen data on dataa, joka ei muutu tallennuksen jälkeen. Kyseessä on kiinteä tietokokonaisuus. Asiantuntijat erottavat staattisen datan dynaamisesta datasta, jossa dynaaminen data voi muuttua tallennuksen jälkeen ja jota on päivitettävä jatkuvasti.

Techopedia selittää staattisen datan

Staattisen ja dynaamisen datan välinen perusero vaatii erilaista järjestelmäsuunnittelua. Esimerkiksi projektia, joka edellyttää erilaisten maantieteellisten leveys- ja pituusasteiden syöttämistä, ei tarvitsisi koskaan päivittää. Se voidaan tallentaa turvallisesti ilman työkaluja sen muuttamiseen.

Asiakasluettelo, kuten mikä tahansa dynaaminen tietokokonaisuus, tarvitsee sen sijaan päivitys- ja käsittelytyökaluja. Järjestelmiin sovelletaan muun muassa ACID-tietojenkäsittelyfilosofiaa (atomicity, consistency, isolation, durability), jotta dynaamisten tietojen päivitykset olisivat johdonmukaisia ja käytettävissä koko järjestelmässä.

Asiantuntijoiden mukaan dynaamisen datan ongelmanratkaisu on paljon välittömämpää ja monimutkaisempaa kuin staattisten datakokonaisuuksien ongelmanratkaisu.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.