Tcpdump

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Tcpdump on avoimen lähdekoodin verkkoapuohjelma, joka valvoo verkon ja tietokoneen välistä TCP/IP-liikennettä.
  • Tcpdump tuottaa tilastoja muun muassa verkon suorituskyvyn analysointia, virheenkorjausta ja diagnosointia varten.
  • Useimmat Unix-pohjaiset käyttöjärjestelmät, kuten Linux, Mac OSX ja BSD, tukevat tcpdumpia.

Mitä Tcpdump tarkoittaa?

Tcpdump on eräänlainen pakettianalysaattoriohjelmisto, joka valvoo ja kirjaa TCP/IP-liikennettä verkon ja tietokoneen välillä, jossa se suoritetaan.

Tcpdump on avoimen lähdekoodin verkkoapuohjelma, joka on BSD-lisenssin nojalla vapaasti käytettävissä. Tcpdump toimii komentorivikäyttöliittymällä ja tarjoaa kuvauksia pakettien sisällöstä useissa eri muodoissa käytetystä komennosta riippuen.

Techopedia selittää Tcpdumpin

Tcpdump on ensisijaisesti verkon seuranta- ja hallinta-apuohjelma, joka kaappaa ja tallentaa TCP/IP-tietoja ajonaikaisesti.

Tcpdump on suunniteltu tuottamaan tilastoja vastaanotettujen ja kaapattujen pakettien määrästä käyttöliittymässä verkon suorituskyvyn analysointia, verkon pullonkaulojen virheenkorjausta ja diagnosointia sekä muita verkkoon liittyviä tehtäviä varten.

Koska kyse on komentorivin apuohjelmasta, voi tcpdumpin avulla haettu data vaihdella. Esimerkiksi -A-operaattorin kanssa käytettynä se tulostaa jokaisen paketin ASCII-muodossa.

Useimmat Unix-pohjaiset käyttöjärjestelmät, kuten Linux, Mac OSX ja BSD, tukevat tcpdumpia. Tcpdumpin Windows-muunnos tunnetaan nimellä WinDump.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.