Terabitti

Avoin toiminta

Terabitti on dataan liittyvä mittayksikkö, joka vastaa biljoonaa bittiä. Terabitit ja teratavut ovat olennaisia käsitteitä varsinkin uusimpien teknologioiden kohdalla ja niihin liittyvissä palveluissa ja tuotteissa.

Nykyään suurin osa tietotekniikkaan linkittyvästä sanastosta liittyy megaan tai gigaan, mutta seuraava askel tulee olemaan siirtyminen terabitteihin ja -tavuihin. Se kuvastaa teknologista kehitystä ja mahdollistaa yhä nopeammat tiedonsiirtoon liittyvät yhteydet.

Mitä terabitti tarkoittaa?

Terabit on mittayksikkö, joka vastaa biljoonaa bittiä eli se liittyy binäärisyyteen. Sitä astetta pienempi etuliite on “giga”, joka tarkoittaa käytännössä miljardia.

Tera on tästä seuraava askel, jolloin sillä viitataan biljoonaan. Terabittejä verrataan tai sotketaan usein teratavuun, joka itse asiassa tarkoittaa biljoonaa tavua. Yksi tavu taas koostuu kahdeksasta bitistä, joten tässä mielessä se on suurempi tietoyksikkö kuin bitti.

Tera-etuliite on varmasti tuttu monille esimerkiksi tietokoneiden kovalevyihin ja muihin massamuisteihin liittyen. Nykyään uudessa tietokoneessa on usein vähintään yhden teratavun kiintolevy. Etenkin palvelimissa tarvitaan paljon muistitilaa, joten ne saattavat sisältää jopa useiden satojen teratavujen edestä muistitilaa.

Techopedia selittää terabitin

Yleisesti ottaen terabittejä ja teratavuja käytetään laajalti uusien teknologioiden tiedonkäsittelyprosesseissa, palveluissa ja tuotteissa. Selkeyden vuoksi terabitistä käytetään yleensä lyhennettä Tb ja teratavuun viitataan puolestaan TB-lyhenteellä.

Kulutuselektroniikassa terabittejä saatetaan käyttää mittaamaan esimerkiksi muistitikun tai kiintolevyn kapasiteettia. Nykyään on saatavilla muistitikkuja, joiden tallennuskapasiteetti on jopa yksi teratavu.

Terabittiä sekunnissa on puolestaan  internetin kaistanleveyden mittayksikkö, joka kuvaa lataus- ja lähetysnopeuksia. Tämä on suhteellisen uutta tietoliikenneteknologiassa, sillä niiden yhteydessä käytetään usein mega-etuliitettä, jolloin liikutaan sadoissa tuhansissa tavuissa.

Tämä kehitys mahdollistaa nopeammat ja luotettavammat tietokoneverkkojen väliset yhteydet, jotka ovat välttämättömiä nykyaikaisen digitaalisen teknologian kehityksessä. Koska prosessorit ja muut vastaavat komponentit muuttuvat yhä tehokkaammiksi, tarvitaan yhä nopeampia väyliä ja tiedonsiirtonopeuksia.

Terabittinopeudet mahdollistavat esimerkiksi 4K- ja 8K-videoiden sujuvan striimauksen. Vaikka tällä hetkellä näin korkeaa resoluutiota käyttävät vain harvat, on vain ajan kysymys, milloin ne yleistyvät suurten massojen keskuudessa.  Lisäksi näin nopeat tiedonsiirtoyhteydet tarjoavat pilvipalveluille mahdollisuuden niiden tehokkaampaan käyttöön ja reaaliaikaisen datan käsittelyyn.

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.