Tiedon eheys

Avoin toiminta

Tiedon eheys korostuu nykyaikana, koska yrityksille tulvii dataa eri muodoissaan ja joka puolelta. Tämän takia tietokantojen suunnittelu ja ylläpito on erityisen tärkeää, jotta tieto on helposti saatavilla ja samalla relevanttia.

Mitä tiedon eheys tarkoittaa?

Tiedon eheys tarkoittaa tietokannan koko elinkaaren aikana säilyvää kokonaisvaltaista eheyttä, tarkkuutta ja johdonmukaisuutta. Jotta se pysyy asianmukaisella tasolla, aineistoja tulee ylläpitää ja pyrkiä luomaan sille rakenteita.

Kun tiedoilla on riittävästi eheyttä, silloin voidaan käyttää sellaisia mekanismeja, jotka varmistavat sen turvallisuuden. Tällöin siihen ei pääse käsiksi niin helposti sellaiset toimijat, jotka saattaisivat käyttää niitä luvattomasti tai haitallisiin tarkoituksiin.

Mikäli tietojen eheyttä on ylläpidetty riittävällä tavalla, voidaan samalla varmistaa, että mahdollisten häiriöiden jälkeen palautetut tiedot ovat luotettavia.

Tietojen eheydellä on tärkeä rooli liiketoiminnan jatkuvuudessa ja varsinkin häiriötilanteista palautumisessa. Siinä mielessä se edes auttaa esimerkiksi palveluiden ja liiketoimintaan liittyvien toimintojen ylläpitämistä. Myös niiden kehittäminen paremmaksi on tällöin helpompaa, koska tiedot ovat paremmassa järjestyksessä.

Eheyttä voidaan valvoa sekä fyysisellä että loogisella tasolla. Fyysinen eheytys pyrkii suojelemaan tietoja ulkopuolisilta toimintahäiriöiltä, kuten sähkökatkoksilta tai laitteistovioilta. Loogisen eheyttämisen avulla voidaan taas varmistaa, että tiedot pysyvät jatkuvasti käytettävissä ja ne eivät sisällä virheitä.

Yleisiä syitä tietojen eheyden vaarantumiseen ovat: 

  • Muotoiluvirheet
  • Syntaksivirheet
  • Haittaohjelmat
  • Lunnasvaatimukset
  • Muut pahantahtoiset toimet ja tietovarkaudet

Miten tiedon eheyttä voidaan ylläpitää?

Tietojen eheyttä ylläpidetään sekä hierarkkisissa että relaatiotietokannoissa. Eheyttä yleensä vaalitaan noudattamalla tietokannan suunnitteluvaiheessa standardimenettelyjä ja -sääntöjä. Sitä ylläpidetään käyttämällä erilaisia virheentarkistusmenetelmiä ja validointiproseduureja.

Seuraavia kolmea tekijää käytetään relaatiotietokannan rakenteissa tietojen eheyden saavuttamiseksi:

  1. Entiteetin eheys: Tämä liittyy pääavaimen käsitteeseen ja varmistaa, että tiedot eivät ole tarpeettomia ja että mikään kenttä ei ole tyhjä tai kenttään ei päädy väärää tietotyyppiä olevaa tietoa, kuten numeerisiin soluihin tekstiä. Sääntö sanoo, että jokaisella taulukolla on oltava oma pääavaimensa ja että jokaisen on oltava yksilöllinen. Samoin taulukko ei saa olla tyhjä, vaan sen pitää sisältää aina jotakin.
  2. Viitteiden eheys: Tämä viittaa kaikkiin niihin menettelyihin ja sääntöihin, joita käytetään varmistamaan se, että tietoja tallennetaan ja käytetään johdonmukaisesti. Vieraiden avainten sääntö taas sanoo, että vieras avainarvo voi olla vain kahdessa tilassa.
  3. Tietokentän eheys: Alueen eheys on sarja sääntöjä ja menettelyjä, jotka varmistavat, että kaikki tiedot liittyvät oikeisiin kenttiin. Esimerkiksi, jos käyttäjä kirjoittaa syntymäpäivän osoitteella varattuun kenttään, järjestelmä näyttää virheilmoituksen, joka estää käyttäjää täyttämästä kenttää väärillä tiedoilla.

Käyttämällä näitä kaikkia eheyden sääntöjä voidaan varmistaa, että kaikki tietokannan tiedot voidaan jäljittää ja yhdistää muihin tietoihin mielekkäällä tavalla. Tämä taas varmistaa sen, että kaikki tiedot on palautettavissa ja haettavissa. Kun tietokanta on hyvin määritelty ja hallittu, järjestelmä toimii vakaammin, sillä on parempi suorituskyky ja sitä voidaan uudelleenkäyttää.

Lisäksi korkea tiedon eheys tarkoittaa sitä, että tietoa on helpompi ylläpitää, mikä taas tekee liiketoiminnasta sujuvampaa ja vähentää siihen liittyviä huoltokustannuksia pitkällä aikavälillä.

Jos jotakin näistä ominaisuuksista ei voida toteuttaa tietokannassa, se on toteutettava ohjelmiston kautta. On myös syytä muistaa muita hyviä käytäntöjä, kuten säännölliset varmuuskopiot, pääsyn rajoittaminen arkaluontoisiin tietoaineistoihin ja muutosten seuranta lokien avulla, auttavat yleensä suojelemaan tietojen eheyttä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.