Tiedonsiirto

Avoin toiminta

Tiedonsiirto viittaa digitaalisen tai analogisen datan lähettämiseen erilaisten teknologioiden avulla vastaanottajalle. Nykyään tiedonsiirrosta puhutaan lähinnä digitaalisten laitteiden yhteydessä, mutta monet vempaimet toimivat edelleen myös analogisesti.

Jotta tiedonsiirto laitteiden ja tietokoneverkkojen välillä on mahdollista, tarvitaan erilaisia protokollia. Tavalliselle ihmisille tunnetuimpia tiedonsiirtoon liittyviä standardeja ovat esimerkiksi TCP/IP, WiFi, bluetooth sekä mobiilidataan liittyvät 4G- ja 5G-protokollat.

Viime aikoina tiedonsiirto on muuttumassa yhä enemmän langattomaan suuntaan, mutta langallista tiedonsiirtoa tarvitaan erityisesti sellaisissa ympäristöissä, joissa toimintavarmuuden tulee olla korkealla tasolla.

Mitä tiedonsiirto tarkoittaa?

Tiedonsiirto tarkoittaa digitaalisen tai analogisen datan lähettämistä erilaisten laitteiden kautta yhdelle tai useammalle tietokoneelle, verkolle tai elektronisille laitteille. Se mahdollistaa laitteiden välisen tiedonsiirron ja viestinnän päätepisteiden välillä, jotka voivat olla joko yksittäisiä laitteita tai useista laitteista koostuvia verkkoja.

Tietojen siirtoa voidaan kutsua myös digitaaliseksi siirroksi tai digitaaliseksi viestinnäksi.

Techopedia selittää tiedonsiirron

Tiedonsiirto voi olla analogista tai digitaalista, mutta nykyään se tarkoittaa pääasiassa digitaalisten tietojen lähettämistä ja vastaanottamista. Se toimii siten, että tietokone lähettää datapaketin tai tiedoston yhdelle tai useammalle vastaanottajalle verkossa, kuten vaikkapa WiFi-verkossa.

Digitaalinen data lähtee lähdelaitteesta signaaleina tai digitaalisina bittivirtoina. Lähettävä laite muuntaa lähetettävän tiedon digitaaliseksi signaaliksi, joka koostuu viime kädessä binääriluvuista eli nollista ja ykkösistä. Tämän takia tiedonsiirron nopeudesta puhutaan biteistä sekunnissa eikä tavuista.

Nämä signaalit tai datapaketit kulkevat matalan tason väylää pitkin vastaanottajalle. Väylät voivat koostua esimerkiksi kuparijohdoista, valokuidusta tai langattomasta yhteydestä. Usein tietokoneverkossa käytetään ainakin useampaa väylää tiedonsiirrossa.

Tiedonsiirrossa hyödynnetään erilaisia digitaaliseen tietojen siirtoon liittyviä protokollia, joista tunnetuin lienee TCP/IP-protokolla. Niiden avulla tietoja voidaan siirtää luotettavasti ja tehokkaasti erilaisten laitteiden välillä. Samalla yhteiset protokollat ja standardit auttavat kehittäjiä luomaan sovelluksia siten, että ne voivat keskustella keskenään.

TCP/IP-protokolla on laajalti käytössä internetin tiedonsiirrossa. Sitä käyttävätkin miljardit ihmiset ympäri maailmaa, sillä tietokoneverkot perustuvat pitkälti juuri tähän protokollaan.

Muita suosittuja tiedonsiirtoon liittyviä protokollia arkipäiväisessä käytössä ovat bluetooth ja WiFi sekä laitteiston osalta Google Chromecast. Myös mobiilidatan siirrossa käytetään sitä varten luotuja protokollia, joista yleisimmät ovat tällä hetkellä 4G- ja 5G-protokollat.

Digitaalinen tiedonsiirto voi tapahtua myös laitteen sisällä. Esimerkiksi tietokoneen keskusmuisti tai kiintolevy lähettää tietoa prosessorille, joka taas käsittelee sitä annettuihin komentoihin perustuen. Tällaiset väylät käyttävät puolestaan niitä varten kehitettyjä tiedonsiirtoprotokollia.

Myös teollisuudessa käytetään tiedonsiirtoa esimerkiksi tuotannon automatisoinnissa. Nämä protokollat saattavat erota paljonkin niistä standardeista, joita käytetään kuluttajapuolen elektroniikassa.

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.