Tietoturvallisuus

Avoin toiminta

Tietoturvallisuus kattaa kaikki digitaaliset suojauskeinot, joilla estetään luvaton pääsy tietokoneisiin, tietokantoihin ja verkkosivustoille sekä suojataan tietoja korruptoitumiselta. Se on keskeinen osa jokaisen organisaation IT-infrastruktuuria, oli kyseessä sitten pieni yritys tai suuri monikansallinen yhtiö.

Koska tietoyhteiskunta nojaa vahvasti digitaaliseen teknologiaan, on kriittistä suojata tiedot ulkopuolisilta uhilta kuten hakkereilta ja haittaohjelmilta. Hyvä tietoturva voi estää merkittävät taloudelliset menetykset ja mainehaitat yrityksen osalta.

Mitä tietoturvallisuus tarkoittaa?

Tietoturva viittaa digitaalisiin suojautusmismekanismeihin, joilla estetään luvaton pääsy tietokoneisiin, tietokantoihin ja verkkosivustoille. Se suojaa myös tietoja korruptoitumiselta esimerkiksi tiedonsiirron yhteydessä.

Tietoturvallisuus on olennainen osa informaatioteknologia kaikenkokoisten ja -tyyppisten organisaatioiden toiminnassa. Koska yhteiskunta nojaa yhä enemmän tietotekniikkaan, tietojen suojaaminen erilaisilta ulkopuolisilta uhilta on erittäin tärkeää.

On tärkeää huomata, että nykyään monien yritysten liiketoiminta perustuu täysin digitaalisen teknologian ympärille. Se korostaa edelleen hyvän tietoturvallisuuden merkitystä, sillä pahimmillaan verkkohyökkäys voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia yritykselle.

Tietoturvaa kutsutaan myös nimillä tietosuoja, kyberturvallisuus, tietoturva tai tietokoneen suojaaminen.

Techopedia selittää tietoturvallisuuden tarkemmin

Tietoturvateknologiaan liittyviä esimerkkejä ovat varmuuskopiot, tietojen salaaminen ja tietojen poistaminen turvallisesti siten, ettei ulkopuoliset voi päästä niihin käsiksi. Nämä kaikki ovat tärkeitä toimenpiteitä varsinkin silloin, jos kyseessä on liiketoiminnan tai yksityisyydensuojan kannalta keskeistä tietoa.

Keskeinen tietoturvallisuuteen liittyvä toimenpide on salaus, jossa digitaaliset tiedot, ohjelmistot, laitteistot ja kiintolevyt salataan siten, etteivät ulkopuoliset käyttäjät tai hakkerit pääse niihin käsiksi. Suurin osa verkkohyökkäyksistä kohdistetaan sellaisiin järjestelmiin, joissa on selkeitä tietoturva-aukkoja.

Yksi yleisimmistä tietoturvakäytännöistä on tiedon todennus. Todennuksessa käyttäjän on annettava salasana, koodi, biometrisiä tietoja tai muuta vastaavaa tietoa henkilöllisyyden varmistamiseksi ennen pääsyä järjestelmään tai tietoihin.

Tietoturva on erittäin tärkeää myös terveydenhuollossa käytettäville tiedoille. Terveyden puolestapuhujat ja lääketieteen ammattilaiset ympäri maailman pyrkivät parantamaan sähköisten potilastietojen (EMR) tietosuojaa lisäämällä tietoisuutta potilaiden oikeuksista.

Potilaiden tietoja joudutaan usein luovuttamaan esimerkiksi laboratorioille, lääkäreille, sairaaloille ja muille terveydenhuollon laitoksille diagnoosin tekemistä varten.

Yksilötasolla salasanojen hallintaohjelmat salaavat avaimet, joiden avulla käyttäjätiliin voi päästä käsiksi. Usein niihin on liitetty mahdollisuus tallentaa salasanat pilveen, josta käsin niitä on helppo käyttää eri laitteilla.

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.