Tietovarasto

Avoin toiminta

Tietovarasto (Data Warehouse) on aineisto, joka sisältää yrityksen tietoja eli toimii sen keskeisenä tietokantana. Yleensä tiedot on kerätty sen operatiivisista järjestelmistä ja ulkoisista tietolähteistä palvelimille. Tietovarasto on suunniteltu ennen kaikkea tukemaan liiketoimintaan liittyvien päätösten tekemistä mahdollistamalla tietojen yhdistämisen, analysoinnin ja raportoinnin yrityksen eri tasoilla.

Tietoja syötetään tietovarastoon erilaisilla prosesseilla, jotka kattavat datan keräämisen, muuntamisen ja tallentamisen. Tätä varten yritys on yleensä tilannut jonkinlaisen palvelukokonaisuuden, jonka avulla tietoa voidaan sekä kerätä, jäsentää että tallentaa.

Mikä tietovarasto on?

Tietovaraston arkkitehtuuri syntyi 1980-luvulla arkkitehtonisena mallina, joka oli suunniteltu tukemaan tiedon virtaa operatiivisista järjestelmistä päätöksen tekemistä varten luotuihin tukijärjestelmiin. Nämä järjestelmät vaativat suurten, yritysten toiminnan ajan myötä kertyneiden, heterogeenisten tietomäärien analysointia.

Tietovarastossa tiedot poimitaan monista lähteistä yhteen paikkaan, jossa ne muunnetaan yrityksen tarpeiden mukaisesti ja tallennetaan palvelimille. Esimerkiksi yritys saattaa tallentaa tietoa työntekijöistään, heidän palkoistaan, kehitetyistä tuotteista, asiakastiedoista, myynneistä ja laskuista.

Toisin sanoen tietovaraston tehtävänä on toimia digitaalisena arkistona, josta kaikki tarvittava tieto on helposti saavutettavissa liiketoimintaa varten. Hyvä esimerkki on vaikkapa palkanlaskenta, jossa tarvitaan tiettyjä tietoja työntekijöistä tehtävien suorittamiseen.

Toimitusjohtaja saattaa myös haluta saada numeraalista tietoa siitä, miten viimeisin kustannusten vähentämiseen liittyvät toimenpiteet ovat vaikuttaneet kulujen karsimiseen. Luonnollisesti vastaus on helpompi antaa, mikäli siihen tarvittavat tiedot on tallennettu ja ne on saatavilla. Lisäksi raportin luominen edellyttää kaikkien näiden tietojen analysointia.

Tämä onkin yksi tietovaraston tarjoamista keskeisimmistä palveluista: mahdollistaa johtajien tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä kaikkien näiden erillisten tiedonlähteiden pohjalta. Jos saatavilla olisi ainoastaan raakaa tietoa, päätösten tekeminen olisi huomattavasti vaikeampaa ja hitaampaa.

Näin ollen tietovarasto edistää varsinkin tulevaisuuden päätöksentekoa. Kuten edellä mainitussa esimerkissä, yrityksen toimihenkilö voi kysyä tietovaraston tietoja selvittääkseen tietyn tuotteen kysyntään liittyviä asioita maantieteellisen alueen mukaan. Näin data voi tarjota tarkempia näkemyksiä tarvittavista toimista tuotteen tehokkaammaksi markkinoinniksi.

Toisin kuin operatiivisessa tietovarastossa, tietovarasto sisältää myös historiallista tietoa, jota voidaan analysoida kriittisten liiketoimintapäätösten tekemiseen. Huolimatta siihen liittyvistä kustannuksista ja vaivasta, useimmat suuret yritykset käyttävät nykyään tietovarastoja tehokkaasti hyväkseen.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.