Transaktio ID (TXID)

Avoin toiminta
Tiivistelmä

 • Transaktio ID (TXID) on lohkoketjussa jokaiselle transaktiolle annettu ainutlaatuinen tunniste.
 • TXID on numeroista ja kirjaimista koostuva merkkijono, joka muistuttaa esimerkiksi kryptolompakon osoitetta.
 • Ne mahdollistavat transaktioiden yksityiskohtien, kuten lähettäjän, vastaanottajan, aikaleiman ja siihen liittyvän rahasumman, seurannan.

Transaktio ID (TXID, transaction ID) on tunniste, joka annetaan jokaiselle transaktiolle lohkoketjussa. Se on pitkälti monimutkainen kirjaimista ja numeroista koostuva merkkijono, joka luodaan salaustekniikoiden ja tiivistealgoritmien avulla.

Tämän tunnisteen avulla käyttäjät ja kryptopalvelut voivat seurata transaktioiden tilaa, varmistaa niiden eheyden sekä helpottaa lohkoketjun auditointia ja analysointia. Transaktio ID on keskeisessä roolissa etenkin mahdollisten virhetilanteiden selvittelyssä.

Mitä Transaktio ID (TXID) tarkoittaa?

Transaktio ID (TXID) auttaa yksilöimään jokaisen transaktion, joka tapahtuu lohkoketjussa. Lohkoketjuteknologiassa jokaiselle transaktiolle annetaan tämä tunniste, jotta se voidaan erottaa muista transaktioista.

TXID-tunnisteet ovat yleensä pitkiä aakkosnumeerisia merkkijonoja, jotka luodaan käyttämällä erilaisia algoritmeja. Näiden tunnisteiden avulla voidaan seurata transaktioiden tilaa ja varmistaa, että ne kirjautuvat oikein lohkoketjuun.

Koska jokaisella transaktiolla on ainutlaatuinen TXID:nsä, ne on helppo jäljittää ja analysoida tarvittaessa. Käyttäjät ja kehittäjät voivat hyödyntää TXID:tä etsiessään tiettyjä transaktioita esimerkiksi verkkoselaimen tai lohkoketjujen tarjoamien API-rajapintojen kautta.

Techopedia selittää Transaktio ID:n tarkemmin

Transaktio ID selitys selventää mihin sitä käytetään lohkoketjuissa

Yksinkertaisesti ilmaistuna transaktio ID toimii yksilöllisenä tunnisteena jokaiselle lohkoketjuverkossa tehdylle transaktiolle. Se luodaan käyttämällä salaustekniikoita, jotka muuntavat transaktion tiedot tietyn pituiseksi merkkijonoksi.

TXID:llä on keskeinen rooli transaktioiden läpinäkyvyydessä ja vastuullisuudessa. Ne mahdollistavat käyttäjille transaktioiden tilan ja yksityiskohtien, kuten lähettäjän, vastaanottajan, aikaleiman ja transaktiosumman, seuraamisen.

Lisäksi TXID:eet helpottavat transaktioiden vahvistamista lohkoketjussa, jolloin sen tila on helpompi validoida eri toimijoiden välillä.

Kun transaktio lähetetään verkkoon, lohkoketjun louhijat tai validoijat pyrkivät lisäämään sen lohkoon ratkaisemalla monimutkaisia matemaattisia ongelmia.

Miten Transaktio ID:ä käytetään?

TXID:eet ovat tärkeimpiä työkaluja lohkoketjuissa transaktioiden seurantaan, niiden varmistamiseen ja eheyden takaamiseen.

Kun transaktio käynnistetään, se käy läpi lohkoketjuverkon toiminnan kannalta keskeisten toimijoiden, kuten louhijoiden tai validoijien, tekemän tarkastuksen. Kun transaktio on vahvistettu, sille annetaan ainutlaatuinen TXID, joka luodaan salaustekniikoiden avulla.

Yksi Transaktio ID:n ensisijaisista käyttötarkoituksista on transaktioiden tilan ja yksityiskohtien seuranta. Käyttäjät voivat viitata TXID:hen seuratakseen transaktionsa etenemistä sen lähettämisestä aina sen lisäämisestä lohkoon asti.

Kysymällä lohkoketjulta TXID:een avulla käyttäjät voivat selvittää, onko transaktio vahvistettu, kuinka monta vahvistusta se on saanut tai muita olennaisia tietoja, kuten lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet ja transaktiosummat.

Lisäksi TXID:llä on keskeinen rooli transaktioiden aitouden ja pätevyyden varmistamisessa. Ainutlaatuinen TXID perustuu transaktion spesifisiin tietoihin, kuten syötteisiin, tulosteisiin ja aikaleimoihin.

Tämä salaukseen perustuva teknologia varmistaa, ettei TXID:tä voida väärentää tai muokata, mikä tarjoaa luotettavan tavan vahvistaa transaktioiden eheys. Verkon osallistujat voivat tarkistaa transaktion laillisuuden vertaamalla sen TXID:tä blockchainin julkiseen hajautettuun tilikirjaan.

Lisäksi TXID:eet helpottavat lohkoketjun auditointia, analysointia ja muita tutkimuksia. Tutkijat, kehittäjät ja tarkastajat käyttävät TXID:tä analysoidakseen transaktiomalleja, jolloin he voivat seurata varojen liikkeitä ja tunnistaa poikkeavuuksia tai epäilyttäviä toimintoja blockchainissa.

Tarkastelemalla TXID:tä ja siihen liittyviä transaktiotietoja, tutkijat voivat saada paremman kuvan siitä, miten lohkoketjun käyttäjät käyttäytyvät, havaita mahdollisia petoksia ja varmistaa sääntöjen noudattamisen.

Voidaanko Transaktio ID jäljittää?

Transaktio ID voidaan jäljittää lohkoketjussa, sillä juuri sitä varten se on pitkälti myös luotu. Käyttäjät voivat seurata transaktioita viittaamalla niiden vastaaviin TXID-tunnisteisiin verkkoselainten tai muiden työkalujen avulla.

Esimerkiksi blockchain-selaimet mahdollistavat, että käyttäjät voivat hakea transaktioita TXID:een avulla ja saada yksityiskohtaisia tietoja jokaisesta transaktiosta.

Niihin voi kuulua esimerkiksi lähettäjän ja vastaanottajan osoitteet, transaktiosummat, aikaleimat ja siirtoon liittyvien vahvistusten määrä.

Koska lohkoketjuissa tapahtuvat transaktiot ovat läpinäkyviä ja julkisesti saatavilla, kuka tahansa voi jäljittää varojen liikkumista tarkastelemalla TXID-tunnisteiden historiaa.

On kuitenkin tärkeä huomata, että vaikka TXID:eet ovat julkisesti saatavilla, transaktioihin liittyvien osapuolten henkilöllisyydet eivät välttämättä ole helposti selvitettävissä. Tämä tietysti riippuu aina käytetystä protokollasta ja lohkoketjusta.

Lohkoketjuihin liittyvät transaktiot ovat yleensä lähtökohtaisesti pseudonyymejä, mikä tarkoittaa sitä, että transaktiot liitetään osoitteisiin eikä käyttäjien todellisiin henkilöllisyyksiin.

Mistä löytää Transaktio ID -numero?

Transaktioon liittyvä TXID-tunniste voidaan löytää useilla eri tavoilla.

Tässä on joitakin yleisiä menetelmiä:

Lompakko tai transaktiohistoria

Käyttäjät voivat löytää TXID-tunnisteen omasta transaktiohistoriastaan, jos he käyttävät kryptojen vaihtamiseen kryptovaluuttalompakkoa tai kryptopörssiä. Tämä tieto on usein saatavilla muiden transaktiotietojen yhteydessä, joten muutakin tietoa on saatavilla.

Blockchain-selain

Syöttämällä lähettäjän tai vastaanottajan osoitteen tai transaktiohashin käyttäjät voivat hakea TXID:een ja tarkastella yksityiskohtaisia tietoja transaktiosta, kuten senhetkisen tilan ja siihen liittyvää metadataa.

Transaktion vahvistusilmoitus

Joissakin tapauksissa, ja erityisesti käytettäessä kryptopörssejä tai -lompakoita, käyttäjät saattavat saada vahvistusilmoituksen transaktiostaan. Tämä ilmoitus sisältää usein TXID osana transaktion tietoja.

API tai kehittäjätyökalut

Kehittäjille tai edistyneille käyttäjille lohkoketjuverkot tarjoavat usein ohjelmointirajapintoja tai kehittäjille suunnattuja työkaluja, joiden avulla voidaan lukea tai muutoin käyttää transaktiotietoja koodaamisen avulla. Tekemällä hakuja lohkoketjuverkkoon näiden työkalujen avulla he voivat hakea TXID-tunnisteita ja siihen liittyviä tietoja oman sovelluksen avulla.

Transaktio ID -esimerkkejä

Tässä on muutama esimerkki siitä, miltä eri lohkoketjujen transaktio-ID:t näyttävät:

Bitcoin (BTC)

 • TXID: e2db688ef7b995f5eaf8e75b42f9cb0d42c1b98e7b5e291c70f3b441f4a8a6f5
 • TXID: d21b52f875ad3a6f28c4e0979f61ec92fb89dce5d59a9c0f57b2ff98f3c5b211

Ethereum (ETH)

 • TXID: 0x19bc8e87d1f88af441bd3011f55f84bcf1858571fdebe5e87f41b6cb5a660ee8
 • TXID: 0x6d1f0e58781a44d7bf8f6c895ea057721cfc3d129cd73ab7c1c97a0d6d5148ff

Litecoin (LTC)

 • TXID: 857b3de7299ebf144d8e2a209b3b0f2cbb23e1adfb9502335421c4808cf4f1bb
 • TXID: 52c11c91bcb5d895f54c3b4e02f5bf5a6f477f70c2f95d2f44d5d65d1b1d3670

Ripple (XRP)

 • TXID: 4A135DFA0C19EDFDE81582E6F18522FA798DE59A7353A18B9441E5D563507B9A
 • TXID: 6B21B4F03D14E8DEE7E742FB2EF6EACBCE9A6E3FD0D2F4D68EF97A2D7B9B5CAB

Stellar (XLM)

 • TXID: 88d0f96a715163972fe7c8f3e7c44c16c8a41bf68b98dd9fb7b6b74e77c3f4fd
 • TXID: a4fe4c9a44515597d19b1c5a536d77e1712001a54a28e63e2c3b03a2c8e35f97

Miten Transaktio ID auttaa transaktioiden hallinnassa?

Transaktio ID on keskeinen työkalu esimerkiksi transaktioiden palauttamisissa. Se tarjoaa kauppiaille ja maksujen käsittelijöille luotettavan tavan seurata, varmistaa ja ratkaista kiistanalaisia transaktioita.

Kun asiakas aloittaa palautusprosessin ja väittää transaktion olleen luvaton, petollinen tai virheellinen, toimii transaktion tunniste työkaluna, jonka avulla kauppiaat voivat nopeasti löytää ja tarkastaa transaktion yksityiskohdat.

Kun Transaktio ID on tunnistettu, kauppiaat voivat käyttää sitä vahvistaakseen transaktion laillisuuden ja kerätäkseen siihen liittyviä olennaisia tietoja, joilla perustella kantansa.

Tarkastelemalla transaktion yksityiskohtia kryptoalustat voivat määrittää tarkasti sen, onko palautus oikeutettu vai onko kyseessä väärinkäsitys tai virhe. Tämä auttaa kauppiaita keräämään riittävän todistusaineiston ja tarjoamaan todisteita virheellisistä tai petollisista tilanteista.

Transaktio ID:eet ovat myös keskeisessä osassa viestinnässä ja dokumentoinnissa silloin, kun palauttamiseen liittyvää prosessia suoritetaan. Kun kryptopörssit vastaavat palautuspyyntöihin tai -kiistoihin, niiden on usein toimitettava sen yhteydessä riittävät, kantaansa puoltavat todisteet.

Lisäksi transaktio ID mahdollistaa palveluntarjoajille yksityiskohtaisten transaktiotietojen ylläpidon. Ne voivat osoittautua arvokkaiksi palautuskiistojen etenemisen seurannassa tai vaikkapa sääntelyyn liittyen.

TXID hyödyt ja haitat

Transaction ID:llä on useita etuja ja haittoja:

Plussat 

 • Ainutlaatuisuus
 • Muuttumaton luonne
 • Transaktioiden varmistus
 • Seurannan mahdollistaminen
 • Apuna ongelmien ratkaisussa

Miinukset 

 • Rajoitettu yksityisyys
 • Pitkiä ja monimutkaisia
 • Niiden syöttö altistaa virheille
 • Ei voida peruuttaa

Miten Transaktio ID auttaa ehkäisemään petoksia?

Transaktio ID saattaa olla ratkaisevassa asemassa, kun pyritään estämään petoksia transaktioissa, sillä ne takaavat läpinäkyvyyden, varmistuksen ja muuttumattomuuden.

Reaaliaikainen transaktioiden seuranta

TXID tarjoaa ainutlaatuisen tunnisteen jokaiselle lohkoketjuun kirjatulle transaktiolle, mikä mahdollistaa käyttäjille transaktioiden seuraamisen reaaliajassa. Tämä vaikeuttaa huijareiden hämärähommia ja lisää kiinnijäämisen riskiä.

Varmennus ja todennus

TXID edistää transaktioiden varmentamista ja todentamista lohkoketjussa. Jokaiselle transaktiolle luodaan oma TXID, joka perustuu kryptografisiin tiivistealgoritmeihin. Tämä varmistaa, että transaktio on ainutlaatuinen ja muuttumaton.

Kryptografinen eheys tekee käytännössä mahdottomaksi muokata transaktiotietoja tai väärentää niitä jälkikäteen. Varmistamalla TXID-tunnisteeseen liittyvät kryptografiset allekirjoitukset osallistujat voivat todentaa transaktiot oikeiksi ja varmistaa niiden eheyden, mikä vähentää petosten riskiä.

Muuttumattomuus ja petosten ehkäisy

TXID:een tukema Blockchain-tietueiden muuttumattomuus on keskeinen tekijä petosten ehkäisyssä. Kun transaktio on vahvistettu ja kirjattu lohkoketjuun siihen liittyvän TXID-tunnisteen kanssa, siitä tulee osa muuttumatonta julkista tilikirjaa, jota ei voida muokata tai poistaa.

Yhteenveto – Transaktio ID

Transaktio ID on yksilöity tunniste, jonka avulla käyttäjät voivat seurata ja varmistaa digitaalisten omaisuuserien liikkeitä, todentaa transaktioita ja ylläpitää muuttumatonta transaktiohistoriaa.

Kryptografisen eheyden ja läpinäkyvyyden ansiosta TXID-tunnisteet auttavat ehkäisemään petoksia lohkoketjujen transaktioissa, mikä tarjoaa verkon käyttäjille turvallisuuteen ja luotettavuuteen perustuvan hajautetun ekosysteemin.

Transaktio ID– UKK

Mikä on Transaktio ID yksinkertaisesti selitettynä?

Miten seuraan transaktio tunnistettani?

Onko Transaktio ID seurantakoodi?

Onko Transaktio ID sama kuin viitenumero?

Samankaltaiset termit

Ruholamin Haqshanas
Cryptocurrency journalist
Ruholamin Haqshanas
Krypto-toimittaja

Ruholamin Haqshanas on kryptovaluutta- ja taloustoimittaja, jolla on yli kolmen vuoden kokemus alalta. Hänellä on kandidaatin tutkinto mekatroniikasta ja vahva kiinnostus FinTech-alaan. Hän aloitti freelancer-teknologiakirjoittajana, mutta siirtyi kryptovaluuttaan syventyessään alaan vuonna 2019. Ruholamin on ollut esillä useissa talous- ja krypto-uutislähteissä, mukaan lukien Cryptonews, Investing.com, 24/7 Wall St, The Tokenist, Business2Community, ZyCrypto, EthereumPrice.org, Milk Road muutamia mainitaksemme. Ruholamin on myös työskennellyt merkittävissä krypto- ja DeFi-projekteissa sisällöntuottajana, mukaan lukien Midas Investments, BullPerks/GamesPad ja Equalizer Finance.