Avoin toiminta

Ulkoverkko (WAN)

Mitä ulkoverkko tarkoittaa?

Ulkoverkko (WAN) on verkko, joka on toiminnassa laajalla maantieteellisellä alueella verrattuna muihin verkkotyyppeihin, kuten paikallisverkkoon (LAN).

Wide Area Network yhdistää erilaisia pienempiä verkkoja, mukaan lukien paikallisverkot (LAN) ja metroalueverkot (MAN:t), jotta yhdessä paikassa olevat tietokoneet ja käyttäjät voivat kommunikoida muissa paikoissa olevien tietokoneiden ja käyttäjien kanssa. WAN-toteutus voidaan tehdä joko julkisen siirtojärjestelmän tai yksityisen verkon kautta.

Techopedia selittää, mikä on ulkoverkko

Ulkoverkko toimii monella tapaa samalla tavalla kuin paikallisverkko, mutta vain suuremmassa mittakaavassa. Tyypillisesti TCP/IP on protokolla, jota käytetään WAN-verkossa erilaisten laitteiden, kuten reitittimien, kytkimien, palomuurien ja modeemien kautta.

Yksi perustavanlaatuisimmista tavoista ajatella ulkoverkko niin, että se on helppo ymmärtää, on miettiä miten ja miksi se yhdistää pienempiä paikallisverkkoja. Paikallisverkko on aina määritelty jollekin pienelle maantieteelliselle alueelle.

Yleensä tämä tarkoittaa alueita, kuten omakotitaloa tai yksittäistä toimistorakennusta. Paikallisverkko käyttää usein yhtä modeemia tai reititintä “yhdyskäytävänä” tai yhteyspisteenä Internetiin tai suoraan muihin lähiverkkoihin.

Laaja-alainen verkko, kuten langaton verkko (Wifi), kokoaa nämä yksittäiset LAN-verkot solmuiksi ja sitten nämä “klusterit” yhteen laajemman yhteyden kautta, joka kattaa suuremman maantieteellisen alueen.

Tämä arkkitehtuuri palvelee useita tarkoituksia; se esimerkiksi yhdistää eri LAN-verkkoja, jotka voivat edustaa monikansallisen organisaation yksittäisiä haaroja, tai rakentaa suuremman verkon “sateenvarjon” päälle.

Perinteinen piirikytkentäinen ulkoverkko (WAN)

Tähän mennessä useimmiten ulkoverkko on koostunut kytketyistä verkkoinfrastruktuureista. Piirikytkentäinen WAN on usein rakennettu PSTN- tai ISDN-mallin päälle, joka on toisenlainen piirikytkentäinen verkko-ominaisuus, joka käyttää perinteistä puhelinkytkentää.

Muita teknologiavaihtoehtoja ovat radio-aaltoverkkojen tai optisen kuidun käyttö ulkoverkon luomiseksi.

Uuden tyyppinen ulkoverkko pystyy muuttamaan kuitenkin sen, mikä kaikki tällä mielenkiintoisella alalla on mahdollista.

VoIP ja SD-WAN

Ensinnäkin on ohjelmiston määrittelemä ulkoverkko tai SD-WAN. Hyödyntämällä älyverkkotoimintoja SD-WAN luo lisää toimivuutta ulkoverkkojen alalle. Se pystyy eri tavoin automatisoimaan joitain prosesseja, jotka aiemmin tehtiin erillisellä laitteistolla perinteisessä tietokoneverkko ympäristössä.

Toinen keskeinen innovaatio on Voice over Internet Protocol (VoIP), jossa tämän tyyppistä uutta IP-yhteyttä voidaan käyttää vaihtoehtona perinteiselle piirikytketylle WAN-yhteydelle puhelimen kautta.

Asiantuntijat puhuvat SD-WAN-asetusten käyttämisestä hajautettujen VoIP-verkkojen luomiseen. Jotkut puhuvat siitä myös tapana “isännöidä omaa VoIP-verkkoasi” nousevana mallina, jossa käyttäjät voivat luoda yrityksiä, jotka isännöivät omia palveluitaan ja rakentavat VoIP-rakenteeseen perustuvia verkkoja, joita taas ohjaa SD-WAN.

Toinen innovaatio on sellaisten ulkoverkkojen käyttö, jotka yhdistävät virtuaalisia lähiverkkoja tai “WLANeja“. Virtuaalisessa paikallisverkossa yksittäiset laitteistosolmut tai -osat käsittelevät ja tarjoavat liikennettä useammalle kuin yhdelle paikallisverkolle, ja nämä verkot määritetään virtuaalisesti fyysisen sijaan. WAN voi hallita näitä asetuksia aivan kuten perinteinen LAN.

Yleisesti ottaen ulkoverkko tarjoaa kaikki toiminnot etätyöyhteyksien saavuttamiseen ja kaikkeen muuhun toimintaan maantieteellisesti hajautettuihin verkkojärjestelmiin liittyen. WAN-verkoilla on omat rajapintansa maailmanlaajuiseen Internetiin liittyen kokonaisuutena, ja ne toimivat osoitteiden ja muiden käytäntöjen avulla tehdäkseen maantieteellisesti hajallaan olevista LAN-klustereista jatkuvasti yleismaailmallisempia.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.