Vahva tekoäly

Avoin toiminta

Uudenlaiset teknologiat valtaavat alaa eri markkinoilla ja työpaikoilla kovaa tahtia, mutta mitä ovat heikko ja vahva tekoäly, ja mitä eroa niillä on? Tämä artikkeli esittelee heikon tekoälyn konseptin selkokielellä.

Mitä Vahva tekoäly tarkoittaa?

Vahva tekoäly (strong AI) on tekoälyn rakenne, jolla on tietoisia kykyjä ja toimintoja, jotka jäljittelevät ihmisen aivoja. Vahvan tekoälyn filosofiassa ei ole olennaista eroa ohjelmiston, joka on täsmälleen ihmisen aivojen toimintaa jäljittelevä tekoäly, ja ihmisen toimien välillä. Tähän sisältyy myös vahvan tekoälyn kyky ymmärtää suhteellisuuksia ja erilaisia konsepteja ja jopa olla tietoinen ympäristöstään.

Vahva tekoäly tunnetaan myös nimellä täydellinen tekoäly.

Mikä on tekoäly AI?

Ennen kuin voimme perehtyä tarkemmin siihen, mikä vahva tekoäly on, meidän tulee ymmärtää tekoälyn konsepti itsessään paremmin. Tekoäly, eli yleisemmin tunnettu AI (eng. Artificial Intelligence), jota voidaan kutsua myös nimellä koneäly, on tietojenkäsittelytieteen ala. Se keskittyy rakentamaan ja hallitsemaan teknologiaa, joka kykenee oppimaan itsenäisesti ja tekemään oppimansa perusteella päätöksiä, sekä suorittamaan toimia ihmisen puolesta.

AI ei ole yksittäinen tekniikka. Sen sijaan se on kattotermi, jonka alle mahtuu kaiken tyyppisiä ohjelmistoja tai laitteistoja, jotka tukevat koneoppimista, asiantuntijajärjestelmiä, generatiivista tekoälyä ja myös tietyntyyppistä robotiikkaa.

Nykypäivän tekoälyt toimivat pääasiassa perinteisillä CMOS-pohjaisilla laitteistoilla ja sisältävät sekoituksen perinteisiä algoritmeja ja dataohjattuja koneoppimismalleja.

Kun tätä teknologiaa on pikkuhiljaa otettu yhä laajemmin arkikäyttöön, kiinnostus neuromorfiseen laskentateknologiaan on myös lisääntynyt. Tämä on tutkimusalue, jolla pyritään jäljittelemään ihmisaivojen arkkitehtuuria suunnittelemalla erikoislaitteistoja ja erilaisia algoritmeja, jotka on optimoitu alhaiseen virrankulutukseen ja reaaliaikaisuuteen.

Tekoäly ja sen käyttötapaukset liiketoiminnassa

Tekoälyä sovelletaan tällä hetkellä useisiin toimintoihin sekä laboratorioissa että kaupallisissa ja kuluttajaympäristöissä. Vahva tekoäly tarjoaa erityyppiselle liiketoiminnalle runsaasti tehokkuutta esimerkiksi näiden teknologioiden kautta:

  • Keinotekoiset hermoverkot ovat laskennallisia malleja, jotka ovat saaneet inspiraationsa ihmisen aivojen rakenteesta ja toiminnasta. Ne koostuvat toisiinsa yhdistetyistä solmuista (neuroneista), jotka käsittelevät ja välittävät tietoa, jolloin niistä muodostuva verkko voi oppia erilaisia malleja ja suhteita tiedosta koulutuksen kautta.
  • Syväoppiminen on iteratiivinen lähestymistapa tekoälyyn, joka järjestelee koko ajan monimutkaistuvia ja abstrakteja algoritmeja hierarkisesti. Syväoppiminen on tällä hetkellä kehittynein käytössä oleva tekoäly muoto.
  • Puheentunnistuksen avulla älykäs järjestelmä voi muuntaa ihmisen puheen tekstiksi tai koodiksi.
  • Natural Language Generation mahdollistaa keskustelullisen vuorovaikutuksen ihmisen ja tietokoneen välillä.
  • Computer Visionin avulla tekoäly voi skannata kuvan ja käyttää vertailevaa analyysiä kuvan kohteiden tunnistamiseen.

Erilaiset asiantuntijajärjestelmät toimivat yhtenä 1970- ja 1980-luvuilla kehitetyistä varhaisista tekoälyteknologian pioneereina. Näiden järjestelmien tarkoituksena oli vangita tiettyjen alojen inhimillisten asiantuntijoiden tieto ja päätöksentekoprosessit, ja käyttää tätä tietoa suositusten antamiseen tai päätösten tekemiseen.

Vaikka asiantuntijajärjestelmistä ei ehkä puhuta niin laajasti itsenäisenä älykkäänä järjestelmänä, kuin uudemmista tekoälyteknologioista, kuten syväoppimisesta ja neuroverkoista, niillä on silti saatu aikaan hyödyllisiä sovelluksia esimerkiksi terveydenhuollossa, rahoituksessa ja teknologian saralla.

Techopedia selittää vahvan tekoälyn

Vahva tekoäly on enemmänkin filosofia kuin todellinen lähestymistapa tekoälyn luomiseen. Se on erilainen käsitys tekoälystä, jossa se voidaan jopa rinnastaa ihmisiin. Vahvan tekoälyn toimintaa määrittää se, että tietokone voidaan ohjelmoida olemaan todella ihmismäinen ajattelutavaltaan, älykäs sanan jokaisessa merkityksessä, omaamaan havaintoja, sekä uskomuksia ja muita kognitiivisia tiloja. Kaikki tämä on tavallisesti yhdistetty vain ihmisiä koskevaksi kyvyksi.

Mutta täytyy ottaa huomioon, että ihmiset eivät kuitenkaan pysty edes kunnolla määrittelemään, mitä älykkyys on, joten on erittäin vaikea antaa selkeää kriteeriä sille, mikä olisi oikeasti menestyksekäs saavutus vahvan tekoälyn kehittämisessä.

Toisaalta heikko tekoäly on hyvin saavutettavissa, koska se määrittelee, mitä älykkyys on. Sen sijaan, että se yrittäisi jäljitellä täysin ihmismieltä, heikko tekoäly keskittyy kehittämään älykkyyttä, joka liittyy tiettyyn tehtävään tai opintoalaan. Se on joukko toimintoja, jotka voidaan jakaa pienempiin prosesseihin, jotka se voi sitten saavuttaa sille määritetyssä mittakaavassa.

Samankaltaiset termit

Teresa Maria
Toimittaja
Teresa Maria
Toimittaja

Teresa on sisällöntuotannon ammattilainen ja on vuosien ajan tuottanut sisältöä kryptovaluutoista, lohkoketjuteknologiasta ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Nykyään hänen kiinnostuksenkohteidensa listalle on noussut mukaan myös tekoäly.