Avoin toiminta

Velkavipu

Velkavipu on sijoittamiseen tai likviditeetin kasvattamiseen liittyvä strategia, jossa velkaa otetaan sijoittamista varten. Se on hyvin toimia keino saada nopeasti lisää pääomaa, mutta sisältää myös suuria riskejä.

Mikäli lainarahan korko ja muut kustannukset on alhaisemmat kuin lainatun pääoman tuotto, silloin sijoittaja tekee selvää rahaa velkavivun avulla.

Mikä on vivutus?

Velkavipu tarkoittaa sitä, kun sijoittaja ottaa velkaa, jonka korko on alhaisempi kuin sijoitusten tuotto-odotus. Vivutus määritelläänkin lainattujen varojen käyttämiseksi siten, että investoinnin tuottopotentiaali kasvaa riittävän suureksi. Vivutusta voidaan käyttää monenlaisissa rahoitustoimissa, joihin kuuluvat esimerkiksi osakekauppa, kiinteistösijoitukset ja yritysrahoitus.

Vivutuksen käyttö rahoituksessa alkoi modernien pankki-instituutioiden perustamisen jälkeen 1600-luvulla. Ajan myötä vivutuksen käyttö rahoitusmarkkinoilla on lisääntynyt kasvun edistämiseksi ja se on kehittynyt standardiksi.

Yritysten käyttämä vivutuksen tyyppi eroaa siitä, miten vivutusta käytetään marginaalikaupassa, joka mahdollistaa kauppiaiden avata suurempia positioita pienemmillä alkupanoksilla.

Sijoittamisessa velkavipu on keskeisessä roolissa strategian suhteen sekä silloin, kun tehdään taloudellisia päätöksiä ja pyritään hallitsemaan riskejä. Se on parhaillaan erittäin voimakas työkalu, joka voi moninkertaistaa sekä voitot että tappiot kasvattamalla pääoman ostovoimaa.

Velkavipu ja sen muodot

Rahoituksessa on käytössä useita erilaisia vivutuksen tyyppejä, joista yleisimmät ovat kaupankäynnin, rahoituksellinen, toiminnallinen ja kiinteistöllinen vivutus. Näistä kaikista velkavivun muodoista kerromme lisää seuraavissa kappaleissa.

Kaupankäynnin vivutus

Kaupankäynnin vivutus liittyy yleisesti rahoitusmarkkinoihin, joilla sijoittajat lainaavat varoja positioiden suurentamiseksi. Tämä mahdollistaa kauppiaiden hallita suurempia sijoituksia kuin mitä heidän käytettävissä oleva pääomansa sallisi – potentiaali tuottaa suurempia voittoja on tällöin mahdollista.

On kuitenkin tärkeää huomata, että velkavipuun liittyy tällöin aina myös riskejä. Pahimmissa tapauksessa korot lähtevät nopeaa nousuun, jolloin sijoittajan tappiot maksimoituvat.

Esimerkiksi johdannaisten, kuten erorahavälityssopimusten (CFD), käyttö osakemarkkinoiden marginaalikaupassa on kaupankäynnin vivutuksen esimerkki.

Rahoituksellinen vivutus

Rahoituksellinen vivutus sisältää velan tai lainatun pääoman käytön suurempien voittojen tuottamiseksi. Yritykset käyttävät usein vivutusta ottamalla lainoja tai laskemalla liikkeeseen obligaatioita rahoittaakseen tai laajentaakseen toimintaansa tuottaakseen suurempia tuottoja.

Onnistunut rahoituksellinen vivutus edellyttää tietysti sitä, että nämä tuotot suurempia kuin lainan kustannukset. Näin yrityksen on mahdollista tuottaa suurempia voittoja kuin jos ne turvautuisivat pelkästään omaan pääomaansa.

Vaikka velkavipu nostaa riskitasoja, niitä voi alentaa toisaalla sijoittamalla esimerkiksi sijoitusrahastoon.

Analyytikot ja osakesijoittajat voivat laskea, kuinka paljon vivutusta yritys käyttää tarkastelemalla sen velkaantumisastetta, velka-omaisuussuhdetta ja korkokatteita.

Toiminnallinen vivutus

Toiminnallinen vivutus liittyy yrityksen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Kun yrityksellä on suuri osa kiinteitä kustannuksia, jopa pieni liikevaihdon kasvu voi merkittävästi lisätä sen voittoja.

Vastaavasti taantumassa korkeat kiinteät kustannukset voivat johtaa merkittäviin tappioihin, koska yritys on vähemmän joustava vastaamaan liikevaihdon laskuun.

Toiminnallisen vivutuksen ymmärtäminen on elintärkeää yrityksille, kun ne tekevät päätöksiä kustannusrakenteistaan.

Kiinteistövivutus

Kiinteistövivutus mahdollistaa sijoittajien hankkia suurempia tai useampia kiinteistöjä. Ottamalla kiinnityksiä tai lainoja kiinteistöjen ostamiseen, he voivat hyötyä niiden arvonnoususta ja vuokratuloista vahvistaakseen omia tuottojaan.

Jos kiinteistömarkkinoilla on odotettavissa kaupankäyntivolyymin kasvua, se nostaa helposti hankittujen kiinteistöjen arvoa.

Velkavipu – hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet Huonot puolet
Vivutus voi kasvattaa potentiaalisia voittoja ja sijoitusten tuottoja Vivutus suurentaa tappioita, ja nostaa riskitasoa
Vivutus mahdollistaa yksilöiden ja yritysten hankkia varoja, joihin heillä ei muuten olisi varaa Lainan korkokulut voivat vähentää kannattavuutta
Lainatun rahan korko on usein verovähennyskelpoista, mikä tarjoaa verohyötyjä Liiallinen vivutus voi johtaa taloudelliseen epävakauteen tai jopa konkurssiin
Vivutus mahdollistaa sijoitusten hajauttamisen laajemmalle joukolle omaisuuseriä, mikä vähentää riskejä Vivutus tekee sijoitussalkusta erittäin herkän volatiliteetille, mikä voi johtaa pakotettuun omaisuuden realisointiin
Yritykset voivat käyttää vivutusta laajentaakseen toimintaansa, investoidakseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen Vivutus voi rajoittaa taloudellista joustavuutta ja estää sijoittajaa tekemästä strategisia päätöksiä
Vivutusta käytetään yleisesti kiinteistöissä hankkimalla kiinteistöjä ja tuottamalla vuokratuloja. Vivutuksen käyttöön saattaa tulla sääntelymuutoksia, jotka tuovat mukanaan epävarmuuksia

Velkavipu – yhteenveto

Kun sitä käytetään viisaasti, vivutus voi lisätä sijoitusten tuottoja ja helpottaa varojen hankintaa. Se kuitenkin sisältää myös merkittäviä riskejä – erityisesti silloin kun sitä käytetään sopimattomasti tai liiallisesti.

On erittäin tärkeää, että yksittäiset sijoittajat, kauppiaat ja yritykset arvioivat huolellisesti riskinsietokykynsä ja taloudelliset tavoitteensa ennen kuin käyttävät vivutusta osana sijoitusstrategiaansa.

Hyvä hajautus osakkeisiin, rahastoihin ja muihin omaisuuseriin auttaa hallitsemaan riskejä tehokkaasti.

Samankaltaiset termit

Nicole Willing
Teknologiatoimittaja

Nicole Willingillä on kahden vuosikymmenen kokemus kirjoittamisesta ja toimittamisesta teknologian sekä finanssimaailman saralla. Häneltä löytyy asiantuntemusta niin raaka-aineista, pääomista ja kryptovaluutoista kuin teknologiasektorin tuoreimmista trendeistä puolijohteista sähköautoihin. Hänen taustansa telekommunikaatiolaitteita ja -palveluita sekä teollisuusmetallien tuotantoa käsittelevänä toimittajana tarjoaa hänelle ainutlaatuisen näkökulman esineiden internetin teknologioiden sekä teollisuuden lähentymiseen.