Verkkokoodaus

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Verkkokoodauksessa siirretty data koodataan ja puretaan verkon ominaisuuksien parantamiseksi.
  • Verkkokoodauksen hyödyt nousevat esiin verkoissa, joissa sama data lähetetään useisiin kohdesolmuihin.
  • Korkeiden kustannustensa vuoksi verkkokoodauksesta on hyötyä lähinnä suurille verkoille.

Mitä verkkokoodaus tarkoittaa?

Verkkokoodaus on verkkotekniikka, jossa siirretty data koodataan ja puretaan verkon läpäisykyvyn lisäämiseksi, viiveiden vähentämiseksi ja verkon kestävyyden parantamiseksi. Verkkokoodauksessa dataan sovelletaan algebrallisia algoritmeja eri lähetysten yhdistämiseksi.

Vastaanotetut lähetykset puretaan niiden määränpäässä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken datan siirtämiseen tarvitaan vähemmän lähetyksiä, mutta tämä vaatii enemmän käsittelyä väli- ja päätelaitteissa.

Techopedia selittää verkkokoodauksen

Perinteisissä reititysverkoissa paketit tallennetaan välimuistiin ja lähetetään eteenpäin. Jos reitityssolmu vastaanottaa kaksi pakettia kahdesta lähteestä, se välittää ne peräkkäin eteenpäin ja asettaa muut paketit sillä välin jonoon, vaikka molemmat olisivatkin menossa samaan määränpäähän.

Tämä edellyttää erillistä lähetystä jokaiselle toimitetulle viestille, mikä heikentää verkon tehokkuutta. Verkkokoodauksessa käytetään algoritmeja näiden kahden viestin yhdistämiseen, ja yhdistetty tulos välitetään määränpäähän.

Kun yhdistetty viesti on vastaanotettu, se puretaan kohteessa samaa algoritmia käyttäen. Jotta tämä tekniikka toimisi, on kohdesolmun oltava täysin synkronoitu lähettävien solmujen kanssa.

Verkkokoodauksen katsotaan olevan hyödyllistä langattomissa mesh-verkoissa, viestiverkoissa, tallennusverkoissa, multicast-suoratoistoverkoissa, tiedostojen jakamiseen tarkoitetuissa vertaisverkoissa ja muissa verkoissa, joissa sama data on lähetettävä useisiin kohdesolmuihin.

Vertaisverkoissa tapahtuvat säännölliset topologian muutokset ovat haaste verkkokoodaustekniikalle, koska ne vaikeuttavat verkon synkronointia. Lisäksi vertaisverkot saattavat tarvita paljon prosessointiaikaa yrittäessään purkaa tietoja.

Kaiken kaikkiaan suuret verkot voivat lisätä tehokkuuttaan verkkokoodauksen avulla, mutta korkeat yleiskustannukset voivat tehdä siitä vähemmän käyttökelpoisen pienille verkoille.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.