Vertaisverkko (P2P)

Avoin toiminta

Vertaisverkko (P2P) tarjoaa mahdollisuuden yhdistää käyttäjiä tai tietokoneita suoraan toisiinsa ilman, että sitä varten tarvitsee käyttää keskitettyjä palvelimia. Esimerkiksi Bitcoin-verkko mahdollistaa rahansiirrot ilman perinteisiä rahoituslaitoksia, kun taas BitTorrent mahdollistaa tiedostojen jakamisen suoraan käyttäjien välillä.

Tällaiset verkot ovat hajautettuja, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen verkon käyttäjä voi toimia sekä tiedon pyytäjänä että tarjoajana. Tämä ominaisuus lisää verkon joustavuutta ja vähentää sen vikaherkkyyttä erityisesti yksittäisten solmujen eli palvelimien osalta. Toisaalta se asettaa haasteita turvallisuudelle ja yksityisyydensuojalle, sillä käyttäjien tiedot voivat vuotaa tai haittaohjelmat levitä helpommin.

Mikä on vertaisverkko?

P2P verkko perustuu eri tietokoneiden tasa arvoiseen toimintaan

Yleisessä merkityksessään vertaisverkko (P2P) on tietokoneverkko, jossa jokainen toimii solmukohtana eli palvelimena tiedostojen jakamista varten. Sen sijaan, että käytössä olisi keskitetty palvelin, jokainen tietokone toimii palvelimena tallennetuille tiedostoille.

Kun vertaisverkko luodaan internetiin, keskitettyä palvelinta voidaan käyttää tiedostojen indeksointiin. Samoin voidaan perustaa hajautettu verkko, jossa tiedostojen jakaminen jaetaan kaikkien niiden verkoston käyttäjien kesken, jotka ovat tallentaneet kyseisen tiedoston.

Vertaisverkko voi kuitenkin olla myös maksamiseen tarkoitettu verkosto, kuten Bitcoin. Kryptovaluutat mahdollistavat julkiseen tilikirjaan ja vertailuun perustuvat transaktiot ilman keskitettyjä pankkeja tai maksupalveluita.

Techopedia selittää vertaisverkon merkityksen

Vertaisverkon määritelmä viittaa yksinkertaiseen tietoverkkoon, jossa jokainen tietokone toimii sekä asiakkaana että palvelimena. Näin kaikki tietokoneet voivat sekä lataa että jakaa samaa tiedostoa.

Tämä rakenne on samankaltainen kuin kotiverkko. Kun yhdistät älypuhelimesi tietokoneeseen ja otat tiedostonjaon käyttöön, olet luonut yksinkertaisen mallin P2P-verkosta. Kumpikin laite sisältää tiedostoja, joihin toinen laite pääsee käsiksi.

Verkon yli toimivissa P2P-verkoissa verkoston koko ja saatavilla olevat tiedostot mahdollistavat datan jakamisen laajemmin. Varhaiset P2P-verkot, kuten Napster, käyttivät asiakasohjelmistoa ja keskitettyä palvelinta tiedostojen jakamiseen. Myöhemmin kehitetyt P2P-verkot, kuten Kazaa ja BitTorrent, luopuivat keskitetyistä palvelimista ja olivat tältä osin nykyisen vertaisverkon kaltaisia.

vertaisverkko

Yhä käytössä oleva BitTorrent käyttää .torrent-tiedostoa, joka kartoittaa verkossa olevat laitteet, joilla on tiettyjä tiedostoja. Sillä tavoin käyttäjä voi alkaa lataamaan tiedostoa vertaisverkosta eli käytännössä useilta tietokoneilta samanaikaisesti.

Aikaisemmin vertaisverkot yhdistettiin usein piratismiin ja laittomaan tiedostonjakoon, mutta niiden kautta jaetaan myös laillisia ohjelmia. Nykyään vertaisverkot tukevat myös lohkoketjuteknologiaa. Tunnetuimpia vertaisverkkoja nykyään ovat esimerkiksi Bitcoin- ja Ethereum-verkot sekä teollisuudessa käytettävät yksityiset lohkoketjut.

Lohkoketjuissa solmut eli palvelimet isännöivät koko lohkoketjua pikemminkin kuin tiettyjä tiedostoja, kuten taas monissa muissa perinteisissä P2P-verkoissa tehdään.

Kuinka vertaisverkko toimii?

Vertaisverkot käyttävät erilaisia tapoja kommunikointiin muiden verkon solmukohtien kanssa. Kaikille näille menetelmille on kuitenkin yhteistä se, että keskitettyä palvelinta ei tarvita P2P-verkon käyttämiseen. Tavalliset tietokoneet löytävät tarvittavat tiedot vertaisverkosta ilman, että jokin keskitetty toimija jakaa tietoa tai säilyttää tiedostoja.

Esimerkiksi BitTorrent käyttää asiakasohjelmistoa löytääkseen ja yhdistääkseen sellaiset tietokoneet, jotka pitävät hallussaan tiettyä tiedostoa. Näitä koneita kutsutaan tässä yhteydessä siemeniksi eli englanniksi “seed”. Nämä tietokoneet jakavat tiedoston palasia muille verkkoon yhteydessä oleville tietokoneille, jotka niitä pyytävät.

Alla olevassa esimerkissä tiedostoa jaetaan kuudesta siemenestä eli tietokoneesta käsin. Jokainen näistä jakaa pieniä määriä kyseisestä tiedostosta, joka taas kootaan vastaanottavassa tietokoneessa kokonaiseksi ja eheäksi tiedostoksi. Yksikin siemen riittää kuitenkin tiedoston siirtoon, mutta useammat yleensä nopeuttavat lataamista huomattavasti.

Hajautettu verkko ja tiedoston jakaminen useasta eri lähteestä

Koti- tai pienyrityksen P2P-verkossa yksittäiset tietokoneet yleensä yhdistyvät toisiinsa reitittimen tai kytkimen kautta. Kunkin tietokoneen ylläpitäjä ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiedostonjaon tietyille hakemistoille. Näin ne sallivat muiden verkon tietokoneiden pääsyn jaossa oleviin tiedostoihin.

Kytkin ja reititin mahdollistaa yhteydenpidon samaan verkkoon yhdistettyjen laitteiden välillä esimerkiksi WiFi-yhteyden kautta.

Vertaisverkko solmut tarjoavat erilaisia palveluita palvelemien tapaan

Mikä on vertaisverkon arkkitehtuuri?

Vertaisverkon arkkitehtuuri viittaa käytössä olevaan P2P-verkon tyyppiin ja niihin elementteihin, jotka mahdollistavat tiedostojen jakamisen ja lataamisen.

Esimerkiksi rakenteettomassa P2P-verkossa jokainen tietokone tai solmukohta toimii sekä asiakkaana että palvelimena. Toisin kuin keskitetyissä verkkorakenteissa, joissa palvelin tarjoaa tietoa asiakkaan pyynnöstä, vertaisverkossa ei ole tällaista keskitettyä pistettä tai palvelua.

Mikä tahansa solmu voi kommunikoida minkä tahansa muun solmun kanssa, jakaa tiedostoja tai tietoja tiettyjen sääntöjen mukaan. Se tekee vertaisverkosta vakaan, koska yhden solmun kaatuessa tai poistuessa verkosta tarvittavat tiedostot ovat edelleen käytettävissä muissa solmuissa.

On kuitenkin olemassa myös hybridi-vertaisverkkoja, jotka ovat rakenteeltaan hieman erilaisia. Hybridi P2P-verkoissa tietokoneet voivat olla vuorovaikutuksessa ja jakaa tietoja rajoitetusti samalla, kun ne pyytävät keskitetyltä palvelimilta tietoja esimerkiksi verkon hallinnointiin liittyvissä asioissa.

Mitä ovat P2P-rahansiirrot?

Vertaisverkon yhteydessä mainitut rahansiirrot viittaavat sellaisiin maksuihin, jotka suoritetaan ilman välikäsiä. Yksinkertaisesti sanottuna P2P-siirrot ovat vapaita keskushallinnosta, joka hyväksyy tai hylkää verkossa tehtäviä transaktioita.

Sen sijaan, että päivittäisissä rahansiirroissa käyttäisimme välikättä, kuten pankkia tai maksupalvelua, nämä välittäjät toimivat samankaltaisessa roolissa kuin palvelimet keskitetyssä verkossa. Aivan kuten palvelimet siirtävät tietoja pyyntöjen ja oikeuksiensa perusteella, maksuvälittäjät käsittelevät transaktioita pyyntöjen ja valtuutusten perusteella.

P2P-rahansiirrot poistavat välittäjän tarpeen. Käteismaksut tarjoavat yksinkertaisen esimerkin: jos maksat jollekulle käteisellä lumitöiden tekemisestä pihallasi, kyseessä on P2P-siirto. Keskushallinnon ei tarvitse hyväksyä maksua millään tapaa, vaan raha liikkuu suoraan kahden osapuolen välillä.

Kryptovaluuttoihin liittyvät rahansiirrot tarjoavat yhden tavan suorittaa P2P-siirtoja. Siirrot tehdään digitaalisesti kahden kryptolompakon välillä. Käytännössä rahansiirto lähetetään siihen lohkoketjuverkkoon, joka kirjaa siirron hajautettuun kirjanpitoonsa.

Tässä esimerkissä keskitettyä auktoriteettia ei vaadita lainkaan, vaan kyseessä on puhtaasti vertaisverkkoon perustuva maksutapahtuma. Lohkoketjuverkko ei sinänsä ole välikäsi, vaan mahdollistaa kryptojen siirtämisen teknisesti. Lohkoketjun verkoston eri solmut vahvistavat kummankin osapuolen kryptolompakoiden saldot ja varmistat näin, että heidän ylläpitämänsä tilikirja on validi.

Vertaisverkkojen ominaisuudet

Vertaisverkot jakavat useita ominaisuuksia ja piirteitä keskenään. Monet näistä ominaisuuksista juontavat juurensa verkkojen tärkeimmästä piirteestä: hajautetusta rakenteesta.

Hajauttaminen

Useimmat vertaisverkot eivät käytä keskitettyä palvelinta. Sen sijaan jokainen solmu voi toimia sekä asiakkaana että palvelimena ja pyytää tai tarjota tietoa kussakin roolissa.

Resurssien jakaminen

P2P-verkot mahdollistavat resurssien jakamisen. Esimerkiksi kotiverkossa yksi tulostimeen kytketty tietokone voi jakaa tulostimensa muiden verkon tietokoneiden kanssa.

Tasa-arvoinen pääsy

Monet P2P-verkot tarjoavat tasa-arvoisen pääsyn kaikille solmuille ja käyttäjille. BitTorrent ja julkiset lohkoketjuverkot toimivat juurikin näin. Paikalliset alueverkot (LAN) voivat kuitenkin ottaa käyttöön käyttäjien suhteen asteittaisen pääsyn tiedostoihin tai resursseihin.

Joustavuus

Vertaisverkot ovat keskimäärin kestävämpiä ongelmatilanteissa verrattuna keskitettyihin verkkoihin, joissa yhden palvelimen kaatuminen voi pysäyttää koko verkon toiminnan. P2P-verkot voivat jatkaa toimintaansa, vaikka yksi solmu tippuisikin pois verkosta.

Sensuurin vastustuskyky

Hajauttaminen ja tasa-arvoinen pääsy tekevät vertaisverkoista vaikeasti hallittavia yksittäisille organisaatioille, kuten yrityksille tai hallituksille. Ne eivät voi rajoittaa tai kieltää transaktioita tai tietojen siirtoa.

Anonyymius

Monet P2P-verkot sallivat pääsyn nimettömästi niiden palveluihin, jolloin käyttäjien ei tarvitse ilmoittaa henkilöllisyyttään. Toinen vaihtoehto on pseudonyymin käyttäminen, kuten kryptolompakoiden kohdalla.

Vertaisverkkojen tyypit

Vertaisverkkojen monimuotoisen käyttämisen vuoksi on olemassa useita erilaisia P2P-verkkotyyppejä. Esimerkiksi keskitetyt P2P-verkot käyttävät keskitettyä palvelinta, kun taas rakenteettomat P2P-verkot sallivat kenen tahansa käyttäjän pyytää palveluita toiselta verkossa olevalta samanarvoiselta käyttäjältä.

Keskitetyt P2P-verkotRakenteelliset P2P-verkotRakenteettomat P2P-verkotHybridiset P2P-verkot
Jotkut P2P-verkot mahdollistavat vuorovaikutuksen käyttäen keskitettyä palvelinta käyttäjien yhdistämiseen. Chat-sovellukset on yksi hyvä esimerkki tästä. Tässä tapauksessa P2P kuvaa vain mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa muiden vertaisten kanssa. P2P-kryptopörssit tarjoavat toisen esimerkin. Vaikka käyttäjät voivat tehdä transaktioita muiden käyttäjien kanssa, usein nämä tapahtumat on helpompi toteuttaa keskitetyn palvelimen kautta.
Rakenteellisessa vertaisverkossa verkko kartoittaa resurssit niihin solmuihin, jotka ylläpitävät näitä resursseja. Osa tiedostoista tai muista resursseista voidaan antaa tapahtuvan puhtaasti solmuissa, kun taas osa verkon tarjoamista palveluista tapahtuu keskuspalvelimien kautta.
Mikä tahansa solmu tai tietokone verkossa voi kommunikoida minkä tahansa muun solmun kanssa. Samoin mikä tahansa tietokone voi yhdistyä verkkoon päästäkseen käsiksi sen jakamiin tiedostoihin tai resursseihin.
Hybridiset vertaisverkot mahdollistavat P2P-transaktiot sekä pääsyn keskitettyyn palvelimeen.

Keskeiset sovellukset P2P-verkoissa

P2P-verkot poistavat turhat välikädet käyttäjien väliltä, mikä mahdollistaa erilaisten sovellusten luomisen, kuten tiedostonjakoon, sosiaalisen verkostoitumiseen, viestintään ja jopa rahansiirtoihin liittyen.

 1. Tiedostonjako

  P2P-verkot nousivat suosioon tiedostonjakoon keskittyneiden sovellusten myötä, joista tunnetuin oli 2000-luvun alun vaihteessa Napster. Nykyään BitTorrent on suosittu tapa jakaa avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmiä ja muita tiedostoja. Protokollat, kuten Interplanetary File System (IPFS), mahdollistavat sisällön jakamisen P2P-verkon kautta. Esimerkiksi kokonaiset verkkosivustot voivat sijaita niissä tietokoneissa, jotka ovat vierailleet sivustolla, jolloin ne voivat jakaa sisältöä uusille sivuston vierailijoille ilman keskitettyä palvelinta.
 2. Sosiaalinen vuorovaikutus

  Pelaaminen ja viestintä kukoistavat P2P-vuorovaikutuksen ansiosta. Useimmissa tapauksissa nämä toimivat hybridijärjestelmissä tai keskitetyissä P2P-verkoissa, jotka käyttävät keskitettyä palvelinta viestien toimittamiseen. Kuitenkin monet lohkoketjut, kuten Internet Computer (ICP), pyrkivät hajauttamaan nämä toiminnot tuomalla laskentatehoa lohkoketjuun.
 3. Rahoitustransaktiot

  Bitcoin ja muut P2P-kryptovaluuttaverkot mahdollistavat transaktiot tasa-arvoisten käyttäjien kesken. Älykkäitä sopimuksia tukevat P2P-lohkoketjut, kuten Ethereum, mahdollistavat omaisuuserien tokenisoinnin, lainaamisen, steikkaamisen ja kryptoparien vaihtamisen ilman välikäsiä.

Esimerkkejä vertaisverkoista

Vaikka se ei aina ole ilmeistä, vertaisverkot ovat laajalle levinneitä, ja hajautetun kirjanpitoteknologian kasvu vain lisää tapoja, joilla käytämme vertaisverkkoja.

IPFSs

Kansainvälinen tiedostojärjestelmä (IPFS) on protokolla, joka mahdollistaa tietokoneiden ympäri maailman toimia tiedostopalvelimina. Tiettyjä verkkoselaimia tukee IPFS, mikä sallii pääsyn verkkosivustoille käyttämättä keskitettyä palvelinta. Tämä on esimerkki rakenteellisesta P2P-verkosta, joka käyttää hajautusarvoja sisältöidentifikaattoreiden (CIDs) kartoittamiseen tietokoneille, jotka säilyttävät sisältöä.

BitTorrent

Yleisimmin suurten tiedostojen jakamiseen käytetty BitTorrent mahdollistaa käyttäjien pääsyn näihin tiedostoihin mistä tahansa muusta tietokoneesta, joka säilyttää tiedostoa ja on siementämässä sitä BitTorrent-asiakasohjelman, kuten Transmissionin, kautta. Vertaiset, jotka lataavat torrentin, voivat sitten päättää siementää verkkoa.

Bitcoin

Bitcoinin whitepaper kuvaa Bitcoin-verkkoa vertaisverkkopohjaisena sähköisenä rahajärjestelmänä. Bitcoin ja sen jälkeen tulleet kryptovaluutat toteuttavat tavoitteen tehdä P2P-transaktioita ilman perinteisiä rahoitusvälittäjiä.

Pelit

Metaverse-projekteista ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin, P2P-vuorovaikutus on olennainen osa pelaamista. Vaikka monet pelit yhä hallitsevat P2P-vuorovaikutusta keskitettyjen palvelimien kautta, web3-pelaaminen voisi siirtää tasapainon hajautettuun viestintään. Lohkoketjupelit mahdollistavat myös P2P-transaktiot, jotka liittyvät pelin sisäisiin palveluihin tai pelin sisäisiin omaisuuksiin.

Vertaisverkkojen hyödyt ja haitat

Vertaisverkot tarjoavat tiettyjä etuja ja haittoja verrattuna perinteisiin asiakas-palvelin-verkkoihin. Usein niiden huonot puolet liittyvät siihen, että kyseinen käyttötapaus ei sovi yhteen tällaisen verkkoarkkitehtuurin kanssa. Tällöin perinteiset asiakas-palvelin- tai hybridiverkot saattavat soveltua tehtävään paremmin.

Plussat
 • Vertaisverkot tarjoavat hajauttamista, mikä tekee niistä luotettavampia ja auttaa ehkäisemään sensuuria paremmin
 • Tallennuskapasiteettia ja skaalautuvuutta voidaan kasvattaa lisäämällä solmuja vertaisverkkoon
 • Suurten tai usein käytettyjen tiedostojen kuormitusta voidaan jakaa tehokkaasti, jolloin tiedonsiirtonopeudet kasvavat
Miinukset
 • Mahdollistaa haittaohjelmien levittämisen, sillä tiedostoihin voidaan ujuttaa viruksia helpommin
 • Saatavilla olevien jakajien määrä voi vaikuttaa tiedostojen latausnopeuteen merkittävästi
 • Hyvien käytäntöjen noudattamista ja verkon hallintaa on vaikea toteuttaa tai valvoa

Nämä vertaisverkkojen ominaisuudet tekevät niistä sopivia joillekin käyttötapauksille, kuten tiedostonjakoon ja hajautettuihin sovelluksiin, mutta vähemmän ihanteellisia niissä tapauksissa, joissa tarvitaan tiukkaa turvallisuuden hallintaa tai nopeaa ja varmaa tiedonsiirtoa.

P2P-verkkojen tietoturva

Yksi suurimmista huolenaiheista P2P-verkoissa liittyy tietoturvaan, sillä verkkoon voi tunkeutua kaikenlaisia toimijoita.

Avoin pääsy ilman keskitettyä palvelinta tarjoaa helpon tavan jakaa laillista sisältöä, mutta toisaalta tarjoaa mahdollisuuden syöttää tiedostoihin troijalaisia tai muita haittaohjelmia. Tätä vastaan moni tiedostojen luoja tarjoaa MD5-tarkistussumman tiedoston sisällön oikeellisuuden varmistamiseksi ennen sen avaamista. Mikä tahansa muutos alkuperäiseen tiedostoon johtaa tällöin siihen, että sitä on muokattu tavalla tai toisella. Tämä turvatarkastus kuitenkin edustaa ylimääräistä vaihetta, jota varomattomat käyttäjät eivät välttämättä suorita.

Tietyt P2P-verkkotyypit saattavat myös vuotaa IP-osoitteita, käyttäjätunnuksia tai käyttöjärjestelmän tietoja ulkopuolisille toimijoille.

P2P-verkkojen tulevaisuus

Vertaisverkot ovat jälleen kasvussa varsinkin lohkoketjun esiinmarssin ja menestyksen myötä. Lisäksi ne tarjoavat loistavan tavan kiertää erilaisia rajoituksia ja sensuuria.

Erilaiset hankkeet, kuten Internet Computer, pyrkivät luomaan lohkoketjupohjaisen internetin, jossa tiedostot ja sovellukset säilytetään hajautetussa verkossa. IPFS vertaisverkkoprotokolla mahdollistaa jo tiedostojen tallennuksen jakamisen kautta.

Merkittävin tapa, jolla P2P-verkot todennäköisesti vaikuttavat meidän kaikkien jokapäiväiseen elämäämme, liittyy talouteen. Kryptovaluuttoihin liittyvät vertaisverkot mahdollistavat transaktiot ja omaisuuserien siirron ympäri maailmaa ilman välittäjiä. Älykkäiden sopimusten alustat mahdollistavat hajautetut rahoitustransaktiot eli DeFi-palvelut, jotka tarjoavat perinteistä rahoitusta tehokkaampia tapoja kasvattaa ja säilyttää arvoa – ja kaikki tämä tapahtuu vertaisverkossa.

Vertaisverkko – yhteenveto

P2P-verkot mahdollistavat käyttäjille luoda suoria yhteyksiä muihin tietokoneisiin tai käyttäjiin käyttämättä välikäsiä tai keskitettyjä palvelimia. Jotkin vertaisverkot käyttävät hybridi- tai rakenteellista arkkitehtuuria, jotka rajoittavat pääsyä tietyille verkkoresursseille tai muutoin hallitsevat verkon käytäntöjä.

Vaikka monet P2P-protokollat, kuten BitTorrent, ovat olleet käytössä jo vuosikymmeniä, teknologiset kehitykset varsinkin lohkoketjuissa ajavat todennäköisesti seuraavaa P2P-verkkojen laajempaa käyttöönottoa.

Vertaisverkko – usein kysytyt kysymykset

Mikä on vertaisverkko yksinkertaisesti selitettynä?

Mikä on hyvä esimerkki vertaisverkosta ja sen toiminnasta?

Mikä on vertaisverkkojen etu?

Kuinka yhdistän vertaisverkkoon?

Samankaltaiset termit

Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja
Matti Laurila
Teknologia- ja taloustoimittaja

Matti työskentelee sisällöntuotannon parissa ja on vuosien ajan seuraillut kryptovaluuttojen maailmaa ja niihin liittyviä ilmiöitä. Hänen erityinen mielenkiintonsa kohdistuu metaverseen, NFT:ihin ja yleisesti teknologiaan.