Avoin toiminta

Virtuaalinen paikallisverkko (VLAN)

Virtuaalinen paikallisverkko (VLAN) on innovatiivinen teknologia, joka mahdollistaa erillään olevien työasemien, palvelinten ja muiden verkkolaitteiden loogisen yhdistämisen niin, että ne toimivat kuin olisivat samassa fyysisessä paikallisverkossa, kuten WiFissä.

Tämä teknologia tarjoaa ratkaisuja moniin nykyaikaisen verkonhallinnan haasteisiin, kuten skaalautuvuuteen, kyberturvallisuuteen ja hallinnan helppouteen. Näin VLANit mahdollistavat nopean reagoinnin erilaisiin vaatimusten muutoksiin ja sitä kautta niiden avulla voi luoda joustavan ympäristön esimerkiksi työntekemiseen.

Mitä virtuaalinen paikallisverkko tarkoittaa?

Virtuaalinen paikallisverkko (VLAN) on looginen ryhmä työasemia, palvelimia ja verkkolaitteita, jotka näyttävät sijaitsevan samassa LAN:ssa, vaikka ne ovatkin maantieteellisesti hajallaan. VLAN mahdollistaa tietokoneverkon ja käyttäjien kommunikoinnin simuloidussa ympäristössä aivan kuin ne olisivat fyysisesti samassa LAN:ssa

VLAN:eja käytetään skaalautuvuuden, turvallisuuden, tiedonhallinnan ja verkonhallinnan helppouden takia, ja ne voivat nopeasti mukautua verkon vaatimusten muutoksiin sekä työasemien ja palvelimien uudelleensijoitteluun.

Korkeatasoiset kytkimet mahdollistavat virtuaalisten paikallisverkkojen toiminnallisuuden ja toteuttamisen. VLAN:in käyttöönoton tarkoituksena on parantaa verkon suorituskykyä ja soveltaa asianmukaisia turvaominaisuuksia, jolloin myös kyberturvallisuudesta voidaan pitää hyvää huolta.

Lisäksi käyttäjät voivat lisäturvan takia käyttää VPN-yhteyksiä virtuaalista paikallisverkkoa käytettäessä. Koska VPN salaa kaiken tietoliikenteen, ulkopuolisten on hankala päästä tarkastelemaan verkossa liikkuvaa tietoa.

Techopedia selittää virtuaalisen paikallisverkon

Tietokoneverkot voidaan segmentoida paikallisverkoiksi (LAN) ja ulkoverkoiksi (WAN). Verkkolaitteet, kuten kytkimet, reitittimet, sillat, työasemat ja palvelimet, jotka on yhdistetty toisiinsa samassa verkossa tietyssä fyysisessä sijainnissa, tunnetaan yleisesti LAN:eina.

Virtuaalinen paikallisverkko mahdollistaa useiden lähiverkkojen yhdistämisen siten, että ne toimivat virtuaalisesti yhtenä LAN:na. Yksi VLAN:ien hyödyllisimmistä elementeistä on se, että se poistaa verkosta latenssin, mikä säästää verkon resursseja ja lisää verkon tehokkuutta.

Lisäksi VLAN:eja käytetään verkon segmentoinnin työkaluna ja auttamaan kysymyksissä kuten turvallisuus, verkonhallinta ja skaalautuvuus. Myös virtuaalisessa verkossa tapahtuvaa liikennettä voidaan helposti hallita käyttämällä VLAN:eja.

Virtuaalisen paikallisverkon keskeiset hyödyt ovat:

  • Mahdollisuus tuoda lisäsuojaa verkon käyttämiseen
  • Verkon tai verkkolaitteen laajentamisen ja uudelleensijoittamisen helpottaminen
  • Joustavuuden tarjoaminen, koska verkon ylläpitäjät voivat tehdä konfiguraatioita keskitetysti, vaikka laitteet sijaitsisivat eri maantieteellisissä sijainneissa
  • Latenssin ja verkon sekä verkkolaitteiden liikennekuorman vähentäminen, mikä tarjoaa parantunutta suorituskykyä

VLAN:eilla on myös joitakin haittoja ja rajoituksia, joista alla olevasta listasta voi löytää yleisimmät:

  • Korkea virusriski, koska yksi tartunnan saanut järjestelmä voi levittää viruksen koko virtuaaliseen verkkoon
  • Laiterajoitukset erittäin suurissa verkoissa, koska reittimien määrää saatetaan tarvita datamäärän hallitsemiseksi
  • Tehokkaampi latenssin hallinnassa kuin WAN, mutta vähemmän tehokas kuin LAN

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.