Avoin toiminta

VPN asiakasohjelma

VPN asiakasohjelma on tärkeä työkalu varsinkin nykyään, kun ihmiset alkavat tekemään yhä enemmän etätöitä. Sen tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden muodostaa turvallinen ja salattu yhteys tietoverkkoon, kuten yrityksen tietokantaan.

Asiakasohjelma voi olla erillinen laite tai ohjelmisto, joka varmistaa sen, että käyttäjän ja palvelimen välinen yhteys on suojattu. Kun käyttäjä ottaa yhteyden asiakasohjelmalla palvelimeen, yhteys salataan siten, ettei varsinaista dataa pääse tarkastelemaan ulkopuoliset.

Mikä on VPN-asiakasohjelma?

VPN-asiakasohjelma on sovellus, jonka avulla käyttäjä voi yhdistää laitteensa VPN-verkkoon. Sen avulla voi muodostaa yhteyden palvelimen kanssa, joka hoitaa tiedonsiirron salauksen aa yhdistämisen internetiin.

Asiakasohjelma on tärkeä osa VPN-infrastruktuuria, sillä ilman sitä yhteyttä VPN-verkkoon ei voi muodostaa. Sen asentaminen tietokoneeseen tai älylaitteeseen on kohtalaisen vaivatonta.

Sovelluksen voi asentaa VPN-palveluntarjoajan sivuilta ilmaiseksi, mikäli palvelu on ilmaiseksi saatavilla. Verkosta voi löytää useita VPN-palveluita, joita on mahdollista käyttää ilman palvelun maksullista tilausta.

Tällöin asiakasohjelma on kuitenkin rajoitettu siten, ettei kaikkia sen ominaisuuksia voi käyttää. Yleistä on varsinkin se, että nopeus saattaa olla hyvinkin rajoitettu ilmaisen VPN-ohjelman kanssa.

Techopedia selittää VPN-asiakasohjelman

VPN-asiakasohjelma voi olla erillinen tarkoitukseen suunniteltu laite, johon on valmiiksi asennettu ja määritetty VPN-asiakasohjelmisto. Yleisempää on kuitenkin se, että varsinkin kuluttajatason laitteisiin asennetaan VPN-ohjelmisto erikseen.

Tyypillisesti VPN-asiakasohjelma yhdistää ensin VPN-palvelimeen, ennen kuin käyttäjä voi hyödyntää VPN-palveluita. Tämä johtuu siitä, että palvelin muodostaa salatun yhteyden päätelaitteen kanssa, jolloin niiden välinen tiedonsiirto on kryptattu.

Koska VPN-yhteys on salattu, se tarkoittaa sitä, ettei ulkopuoliset pääse tarkastelemaan sitä, minkälaista dataa VPN-päätelaitteiden välillä liikkuu. Näin ollen se mahdollistaa netin käyttämisen siten, että käyttäjän toimia ei voi seurata.

VPN-asiakasohjelma ja palvelin

Teknisesti VPN perustuu niin sanottuun palvelin-asiakas-arkkitehtuuriin ja käyttää hyväkseen virtuaalisen verkon protokollaa. Se on hyvin yleisesti käytössä oleva teknologia, jota käytetään tiedonsiirrossa netissä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että asiakasohjelmat voivat ottaa yhteyttä palvelimeen ja saada sitä kautta käyttöönsä sen tarjoamia palveluita turvallisuuteen liittyen.

Asiakkaalla eli clientilla tarkoitetaan sitä ohjelmistoa tai laitetta, jolla käyttäjä haluaa olla yhteydessä VPN-palvelimeen. Yhteen palvelimeen on yhteydessä useita asiakkaita samaan aikaan, jolloin palvelin jakaa resurssejaan tarpeen mukaan.

Loppukäyttäjille palvelin-asiakas-arkkitehtuuri näkyy ainoastaan asiakasohjelman käyttöliittymän kautta. Tässä mielessä se onkin varmasti tuttu jo entuudestaan monille käyttäjille. Järjestelmän tarkoituksena on luoda palveluita, joita käyttäjien on helppo käyttää asiakasohjelman avulla.

Palvelin on taas tärkeä osa tätä arkkitehtuuria siinä mielessä, että ilman sitä koko VPN-verkkoa ei voi olla olemassa. Sen tehtävänä on yhdistää asiakasohjelmisto laajempaa verkkoon ja hoitaa salaaminen siten, ettei data liiku ilman suojausta netissä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.