Avoin toiminta

VPN palveluntarjoaja

VPN palveluntarjoaja on nykyaikaisen kyberturvallisuuden kulmakiviä, sillä se tarjoaa merkittävän suojan yksityisyyden ja turvallisuuden kannalta. Olipa kyseessä sitten yksityisen verkon kautta tapahtuva tiedon salaus, maantieteellisten rajoitusten kiertäminen tai anonyymi netin selaaminen, VPN-palvelut ovat olennainen työkalu nykypäivän digitaalisessa maailmassa.

Mikä on VPN palveluntarjoaja?

VPN palveluntarjoaja on sovellus, joka tarjoaa asiakkailleen virtuaaliseen yksityisverkkoon liittyviä palveluita. Yleensä se kattaa vähintään VPN asiakassovelluksen, minkä lisäksi tarjolla voi olla myös virustentorjuntaohjelmisto tai palomuuri.

VPN-palveluiden avulla käytössä olevat tiedot voidaan salata ja lähettää yksityisen verkon kautta julkiseen internetiin ilman pelkoa siitä, että tiedot päätyisivät vääriin käsiin.

Parhaat VPN palveluntarjoajat ovat sellaisia, jotka vaativat kuukausimaksun palvelujensa käytöstä. Vaikka ilmaiset VPN:t voi olla hyvä vaihtoehto satunnaiseen käyttöön, maksulliset VPN palvelut ovat monilta ominaisuuksiltaan parempia varsinkin tehokäyttäjille.

Kuukausimaksut vaihtelevat paljon, joten niitä kannattaa vertailla keskenään. Käyttäjien kannalta huono asia on se, että VPN palvelut tulee ottaa usein ainakin vuodeksi, mikäli kuukausittaista hintaa haluaa alentaa.

Markkinoilla on kuitenkin olemassa myös sellaisia palveluita, jotka voi saada vain kuukaudeksi käyttöön pienellä rahalla, joten tutkimusta kannattaa tehdä.

Mihin VPN:ää käytetään?

VPN-palvelut tarjoavat turvallisia yhteyksiä varsinkin silloin, jos laitteita on tarkoitus käyttää julkisissa WiFi-verkoissa. Tällöin arkaluonteiset tiedotkin salataan ja tunneloidaan siten, etteivät ulkopuoliset pääse kovinkaan helposti niitä tarkastelemaan.

Jos sinun tarvitsee siirtää todella arvokkaita tietoja esimerkiksi yrityksen palvelimille, silloin on järkevämpää käyttää siihen henkilökohtaista nettiyhteyttä VPN-tunnelin avulla. Tällöin tietoturva on erittäin korkealla tasolla, sillä julkisiin WiFi-verkkoihin liittyy aina tietoturvariskejä.

Tällöin VPN-palvelua käytetään usein seuraaviin tarkoituksiin:

  • Maantieteellisten rajoituksien kiertäminen
  • Internetin käyttämiseen liittyvän sensuurin kiertämiseen maissa, joissa tiettyjen verkkosivustojen sisältöön pääsy on rajoitettua
  • Vaikeuttaa mainostajien seurata sitä, mitä teet internetissä
  • Suoratoiston rajoittamiseen liittyviä estoja ruuhka-aikoina
  • Anonyymi pääsy dark webiin
  • Tiedostojen jakamiseen ilman kiinnijäämisriskiä
  • Tuotteiden löytäminen halvemmalla eri markkinoilta
  • Äänipuheluiden turvallisuuden parantamiseen

Valvovatko VPN-palveluntarjoajat käyttäjän toimintaa?

Useimmat VPN-hallinnoijat seuraavat käyttäjän toimintaa jossain määrin. Keskeinen kysymys lieneekin se, missä määrin käyttäjän toimintaa valvotaan. Tämä voi vaihdella huomattavan paljon palveluntarjoajasta toiseen. Siksi on tärkeää huolellisesti lukea tarjoajan ehdot ja säännöt ja varsinkin se, tallentaako kyseinen palvelu lokitietoja käyttäjän toimista.

Nämä käytännöt määrittelevät pitkälti sen, mitä tietoja tarjoaja kerää ja kuinka kauan se säilyttää niitä. Lähtökohtaisesti ilmaiset palvelut keräävät enemmän dataa käyttäjistään kuin maksulliset. Se taas johtuu siitä, että ne tekevät liiketoimintaa käyttäjistään kerätyllä datalla.

Jotkut VPN-palveluntarjoajat noudattavat tiukkoja “ei-lokeja” -käytäntöjä, mikä tarkoittaa sitä, että he eivät tallenna minkäänlaisia tietoja asiakkaan internetin selailusta. Toiset VPN palveluntarjoajat ylläpitävät useita lokeja auttaakseen palvelimen kuormituksen tasapainottamisessa ja ongelmien selvittämisessä.

Jotkut VPN-palvelut kirjaavat kaikki IP-osoitteet, joissa asiakas vierailee eri istuntojen aikana. Jos VPN-palveluntarjoajan tallentamat lokitiedostot sisältävät näin yksityiskohtaisia tietoja, koko VPN-teknologian periaate on käytännössä kumottu.

On tärkeää muistaa, että VPN palveluntarjoaja saattaa saada oikeuslaitokselta määräyksen luovuttaa jonkin tietyn käyttäjän tiedot rikostutkintaa varten. Tällöin heidät voidaan pakottaa luovuttamaan lokinsa, jolloin lokien sisältämä IP-osoite voi auttaa tunnistamaan tiettyjä käyttäjiä ja seuraamaan heidän toimintaansa kyseisessä VPN-verkossa.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.