Web

Avoin toiminta

Mitä Web tarkoittaa?

Web on yleinen nimi, joka tunnetaan paremmin World Wide Webinä. Se taas on Internetin osajoukko, joka koostuu sivuista, joita voidaan käyttää nimenomaan Web-selaimella.

Monet ihmiset olettavat, että Web on sama kuin Internet, ja käyttävät näitä termejä keskenään. Termi Internet kuitenkin viittaa itse asiassa maailmanlaajuiseen palvelinverkkoon, joka mahdollistaa verkon kautta tapahtuvan tiedon jakamisen. Näin ollen vaikka se muodostaa suuren osan Internetistä, ne eivät ole yksi ja sama asia.

Techopedia selittää Webin

Web-sivut on muotoiltu koodikielellä nimeltä Hypertext Markup Language (HTML). Tämän kielen avulla käyttäjät voivat klikata Web-sivuja linkkien kautta. Nämä verkkosivut käyttävät HTTP –protokollaa tiedon siirtämiseen ja tietojen jakamiseen. Selainten, kuten Internet Explorerin, Google Chromen tai Mozilla Firefoxin, avulla päästään Webin asiakirjoihin tai Web-sivuille, jotka on yhdistetty linkkien kautta.

Web on vain yksi tavoista jakaa tietoa Internetissä. Muita tapoja ovat esimerkiksi sähköposti, pikaviestit ja File Transfer Protocol (FTP).

World Wide Web (www)

World Wide Web (WWW) on verkkosisällön verkko, joka on muotoiltu HTML-kielellä ja jota käytetään HTTP:n kautta. Termillä tarkoitetaan kaikkia toisiinsa linkitettyjä HTML-sivuja, joita voidaan käyttää Internetin kautta. World Wide Webin suunnitteli alun perin vuonna 1991 Tim Berners-Lee ollessaan urakoitsijana CERNissä.

World Wide Web on se, mitä useimmat ihmiset ajattelevat Internetiksi. Kaikki verkkosivut, kuvat, videot ja muu online-sisältö ovat käytettävissä verkkoselaimen kautta. Internet sen sijaan on taustalla oleva verkkoyhteys, jonka avulla voimme lähettää sähköpostia ja käyttää World Wide Webiä.

Varhainen Web (Web 1.0) oli kokoelma tekstipohjaisia sivustoja, joita isännöivät organisaatiot, jotka olivat teknisesti riittävän lahjakkaita perustamaan verkkopalvelimen ja oppimaan HTML:ää. Se on kehittynyt edelleen alkuperäisestä suunnittelusta lähtien, ja se sisältää nyt interaktiivista (sosiaalista) mediaa ja käyttäjien luomaa sisältöä (Web 2.0), joka vaatii vain vähän tai ei ollenkaan teknisiä taitoja.

Kehitteillä on myös Web 3.0, joka perustuu hajautettuun lohkoketjuteknologiaan, kun taas aiemmat Web-versiot ovat olleet keskitetysti hallittuja.

Olemme ilmaisen verkon velkaa Berners-Leen ja CERNin päätökselle lahjoittaa maailmalle yksi vuosisadan suurimmista keksinnöistä.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.