Yhdyskäytävä

Avoin toiminta

Mitä Yhdyskäytävä tarkoittaa?

Yhdyskäytävä/yhdyskäytävälaite (eng. Gateway) tarjoaa yhteyden etäverkkoon tai autonomiseen järjestelmään, joka on isäntäverkon solmujen rajojen ulkopuolella. Yhdyskäytävät toimivat verkon tulo- ja lähtöpisteenä; kaiken sisään- tai ulospäin suuntautuvan tiedon on ensin kuljettava yhdyskäytävän kautta ja kommunikoitava sen kanssa, jotta reitityspolkuja voidaan käyttää. Yleensä reititin on määritetty toimimaan yhdyskäytävälaitteena tietoverkoissa.

Techopedia selittää yhdyskäytävän

Jokaisella verkolla on rajat, joten kaikki verkkoon sijoitettu viestintä tapahtuu siihen liitettyjen laitteiden, kuten kytkimien ja reitittimien avulla. Jos verkon solmu haluaa kommunikoida solmun/verkon kanssa, joka sijaitsee kyseisen verkon tai autonomisen järjestelmän ulkopuolella, verkko tarvitsee yhdyskäytävän palveluja, joka tuntee muiden etäverkkojen reitityspolun.

Yhdyskäytävä (tai oletusyhdyskäytävä) on toteutettu verkon rajalle hallitsemaan kaikkea tiedonsiirtoa, joka reititetään verkon sisäisesti tai ulkoisesti. Pakettien reitittämisen lisäksi yhdyskäytävillä on myös tietoa isäntäverkon sisäisistä poluista ja eri etäverkkojen opituista poluista. Jos verkon solmu haluaa kommunikoida vieraan verkon kanssa, se välittää datapaketin yhdyskäytävälle, joka sitten reitittää sen määränpäähän parasta mahdollista polkua käyttäen.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Technology Expert
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.