Yksityinen avain

Avoin toiminta
Tiivistelmä

  • Yksityistä avainta käytetään vastaanotetun viestin salauksen purkamiseen eli avaamiseen ja lukemiseen.
  • Niin viestin lähettäjällä kuin vastaanottajalla on pari sekä julkisia että yksityisiä avaimia turvallisen viestinnän takaamiseksi.

Mitä yksityinen avain tarkoittaa?

Yksityinen avain on pieni pätkä koodia, joka on yhdistetty julkiseen avaimeen tekstin salauksen ja salauksen purkamisen algoritmien käynnistämiseksi.

Se luodaan näin ollen aina osana julkisen avaimen salausta epäsymmetrisen avaimen salauksen aikana ja sitä käytetään viestin salauksen purkamiseen ja muuntamiseen luettavaan muotoon.

Julkiset ja yksityiset avaimet yhdistetään, jolloin voidaan taata turvallinen viestintä. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi sähköpostien saralla. Yksityinen avain tunnetaan myös salaisena avaimena.

Techopedia selittää yksityisen avaimen

Yksityinen avain jaetaan aina vain avaimen alullepanijan kanssa, mikä varmistaa sen turvallisuuden. Esimerkiksi A ja B edustavat viestin lähettäjää ja viestin vastaanottajaa. Kummallakin on näin ollen oma pari julkisia ja yksityisiä avaimia.

A, joka on tässä esimerkissä viestin aloittaja, lähettää viestin B:lle. Heti tässä vaiheessa A:n lähettämä viesti salataan B:n julkisella avaimella, kun taas B käyttää yksityistä avaintaan A:lta vastaanottamansa viestin salauksen purkamiseen eli sähköpostin avaamiseen ja lukemiseen.

Digitaalista allekirjoitusta tai digitaalista sertifikaattia käytetään varmistamaan, että A on viestin alkuperäinen lähettäjä. Tämä varmistaakseen B seuraa näitä vaiheita:

B käyttää A:n julkista avainta digitaalisen allekirjoituksen salauksen purkamiseen, koska A:n on aiemmin käytettävä yksityistä avaintaan digitaalisen allekirjoituksen tai varmenteen salaamiseen.
Jos digitaalinen allekirjoitus on luettavissa, se on todennettu sertifiointiviranomaisella (CA).

Lyhyesti sanottuna salattujen viestien, kuten yksityisten sähköpostien, lähettäminen edellyttää, että lähettäjä käyttää vastaanottajan julkista avainta ja omaa yksityistä avaintaan digitaalisen varmenteen salaukseen ja salauksen purkamiseen.

Näin ollen vastaanottaja käyttää omaa yksityistä avaintaan viestin salauksen purkamiseen, kun taas lähettäjän julkista avainta käytetään digitaalisen varmenteen salauksen purkamiseen.

Samankaltaiset termit

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Teknologia-asiantuntija

Margaret Rouse on palkittu teknologiatoimittaja ja opettaja, joka tunnetaan hänen kyvyistään selittää vaikeitakin teknologisia konsepteja aiheesta vähemmän tietävälle finanssialan yleisölle. Viimeisen 20 vuoden ajan hänen selityksensä ovat ilmestyneet TechTargetin nettisivuille, minkä lisäksi häntä ovat siteeranneet asiantuntijana New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine ja Discovery Magazine. Margaretin mielestä mikään ei ole hauskempaa kuin opettaa IT-alan ja finanssialan ammattilaisille, kuinka toisen alan hyvin spesifillä kielellä puhutaan. Jos sinulla on ideoita selitettävistä termeistä tai parannuksista aikaisempiin selityksiin, lähetä sähköpostia Margaretille tai ota yhteyttä häneen LinkedInissä tai Twitterissä.