Tekoälytilastot haltuun 2024 – katso 150+ lista

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Tekoälyn merkitys kasvaa jatkuvasti kaikilla elämänalueilla, ja siihen liittyvien tilastojen ymmärtäminen on tärkeää kaikille. AI on erityisen hyödyllinen yritysmaailmassa, missä se tukee datalähtöistä päätöksentekoa, automatisoi toimintoja ja parantaa asiakaskokemusta. Tekoälymarkkinoiden arvo on jo nyt merkittävä ja kasvaa edelleen nopeasti. Raportit ennustavat markkinoiden arvon kasvavan satoihin miljardeihin dollareihin jo lähivuosina. Esimerkiksi ChatGPT ja Dall-E ovat saaneet miljoonia käyttäjiä lyhyessä ajassa, mikä osoittaa tekoälyn kasvavan merkityksen ja vaikutuksen liiketoimintaan.

Tekoälytilastot kertovat omaa kieltään siitä, miten AI tunkeutuu osaksi elämäämme joka suunnalta. Juuri tämän takia tekoälytilastot ja niiden ymmärtäminen on suositeltavaa jokaiselle.

Kun ymmärrämme paremmin sitä, minkälainen tämä uusi teknologia on ja mihin kaikkeen se pystyy, sen kanssa eläminen ei olekaan enää niin pelottavaa.

AI-teknologia (eng. artificial intelligence) on osoittautunut erityisen käytännölliseksi yritysmaailmassa, jossa se mahdollistaa datalähtöisen päätöksenteon, toimintojen automatisoinnin ja jopa paremman asiakaskokemuksen luomisen.

Koska asiat etenevät niin nopeasti ja saatavilla on aivan valtavasti tietolähteitä asiaan liittyen, olemme koonneet kaikki ajantasaiset tekoälytilastot tähän artikkeliin tarjotaksemme kokonaisvaltaisen tilannekuvan tekoälystä juuri nyt.

Tutkimalla näitä tilastoja saat paremman tilannekuvan siitä,, kuka voi käyttää tekoälyä hyödykseen ja miten sitä kannattaa käyttää.

Tärkeimmät tekoälytilastot

 • Globaalien tekoälymarkkinoiden arvon odotetaan saavuttavan lähes 1,3 triljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä.
 • Joidenkin arvioiden mukaan ChatGPT:n ylläpito maksaa vähintään 700 000 dollaria päivässä.
 • Dall-E:llä tuotetaan yli 4 miljoonaa tekoälyn luomaa kuvaa päivässä.
 • 57% amerikkalaisista odottaa tekoälyteknologian korvaavan kotityöt.

Tekoälytilastot – miten markkinat ovat kasvaneet?

Tekoälyn markkinat ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina, mikä näkyy tottakai myös tilastoissa ja korostaa sen ennennäkemätöntä kasvua. Chatboteista generatiivisiin tekoäly- ja kuvageneraattoreihin tekoälyteknologian leviäminen eri toimialoille on entisestään kiihdyttänyt muutosta ja päästänyt valloilleen uusien innovaatiden aallon.

Tekoälymarkkinoiden arvo on jo nyt 136,55 miljardia dollaria Grand View Researchin mukaan. Heidän raportissaan ennustetaan AI:n vuosittaiseksi kasvuvauhdiksi (CAGR) 37,3 prosenttia vuosina 2023–2030.

MarketsandMarketsin globaali tekoälyennuste ennustaa hieman alhaisempaa CAGR:ää: 36,8 prosenttia. Tämän raportin mukaan tekoälymarkkinoiden arvo on 1,35 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Samaan aikaan Presedence Researchin toisessa raportissa ennustetaan vaatimattomampaa markkina-arvoa, 962 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, mutta tämän ennusteen mukaan se kasvaisi nopeasti 1,87 miljardiin dollariin vuoteen 2032 mennessä.

artificial intelligence market global forecast to 2030

Global Market Insights on havainnut, että puettavien tekoälylaitteiden markkinoiden arvo on maailmanlaajuisesti 180 miljardia dollaria vuoteen 2025 mennessä.

Tekoälytilastot myös ennustavat, että ala saavuttaa sosiaalisen median markkinoilla 12 miljardia dollaria vuoteen 2031 mennessä, mikä vastaa 28,7 prosentin vuosittaista kasvua vuosina 2022–2031 Allied Market Researchin mukaan.

91 prosenttia johtavista organisaatioista investoi jo tekoälyyn

Myös yritysten kohdalla huomataan, että panostukset dataan ja tekoälytoimintaan lisääntyvät vuosi vuodelta. Tämä käy ilmi NewVantage Partners Annual Survey 2022 -tutkimuksesta: jopa 92 prosenttia yrityksistä saavuttaa jo tuottoa näillä sijoituksilla.

Maailmanlaajuinen tekoälyn käyttöönottoaste oli 35 prosenttia vuonna 2022, mikä on 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna, IBM raportoi. ChatGPT lanseerattiin marraskuussa 2022, ja vain viiden päivän sisällä palveluun oli rekisteröitynyt yli miljoona käyttäjää.

Ainoa palvelu, joka on päihittänyt tällaisen uusien käyttäjien kirjautumisasteen, on uusi sosiaalinen verkosto Threads, jonka miljoonan käyttäjän tavoittamiseen kului vain yksi tunti Statistan tilastojen mukaan.

Jopa 97 prosenttia yhdysvaltalaisten yritysten omistajista uskoo, että ChatGPT vaikuttaa positiivisesti heidän liiketoimintaansa. Uusimmat tilastot OpenAI:lta – tekoälykuvageneraattorin Dall-E:n ja ChatGPT:n luojilta – tukevat tätä näkemystä. Ne nimittäin osoittavat, että yrityksen alustoilla on yli 3 miljoonaa aktiivista käyttäjää, jotka luovat yli 4 miljoonaa kuvaa päivässä.

Tekoälytilastot ja työvoima

Se kiinnostavin asia tekoälyn saralla on tietenkin se, ketkä käyttävät tekoälyä työelämässä, mihin tarkoituksiin ja millä tavoin. Sen tehokas hyödyntäminen voi nimittäin antaa kilpailuetua markkinoilla.

Lisäksi nykyään voidaan esittää kohtalaisen tarkkoja arvioita siitä, miten tekoälyn käytön lisääntyminen työelämässä vaikuttaa työelämän kehittymiseen tulevaisuudessa.

Miten tekoälyä käytetään työelämässä?

Vuonna 2022 julkaistu McKinseyn tutkimus antoi mielenkiintoisen käsityksen siitä, miten yritykset käyttävät tekoälyä tällä hetkellä.

Nämä käyttötarkoitukset erottuivat selkeimmin:

 • Tuote- ja/tai palvelukehitys: 55%
 • Markkinointi ja myynti: 55%
 • Palvelutoiminta (mukaan lukien asiakaspalvelu ja back office): 54%
 • Riskien mallintaminen ja analytiikka: 15%

Tarkempi erittely tutkimuksen löydöksistä selviää alla olevasta kaaviosta:

most commonly adopted ai use cases by function - ai stats about how it is being used

Forbesin keräämät tekoälytilastot 600 yrityksen omistajalta paljastavat seuraavat keinot, joilla yritykset käyttävät tai aikovat käyttää tekoälyä asiakaskokemuksen parantamiseen:

 • Chatbotit pikaviestintään: 73%
 • Sähköpostien kirjoittaminen: 61%
 • Tuotesuositukset ja muut henkilökohtaiset palvelut: 55%
 • Tekstiviestien kirjoittaminen: 49%
 • Personoitu mainonta: 46%
 • Kirjoitettu sisältö verkkosivustoille: 42%
 • Puhelut: 36%

Noin 56 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yritysten omistajista sanoo jo käyttävänsä tai suunnittelevansa tekoälyn käyttöä asiakaspalveluun.

Muita suosittuja käyttökohteita ovat kyberturvallisuus ja erilaisten petosten estäminen, digitaaliset avustajat ja asiakassuhteiden hallinta – prosentteina ilmaistuina vastavat luvut ovat 51, 47 ja 46 prosenttia.

Näemme jo yllättäviäkin käyttötapauksia AI-teknologian ja markkinoinnin ulkopuolella:

 • Brittiläisen Kolumbian yliopiston ja BC Cancerin tutkijat ovat kehittäneet tekoälyn, joka ennustaa potilaan eloonjäämismahdollisuuden syöpädiagnoosin perusteella 80%:n tarkkuudella lääkärin muistiinpanoja lukemalla.
 • Nature-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan tekoälytyökalu voi ennustaa jopa 200 miljoonan proteiinin rakenteet. Tämä 23 teratavun tietokantaan tallennettu tieto voisi tarjota uusia mahdollisuuksia lääkkeiden kehittämiseen, jotka perustuvat pääosin näihin proteiinirakenteisiin.
 • Oxfordin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tekoälyn, joka pystyy lukemaan huulilta 400 prosentin paremmalla tarkkuudella kuin ihminen.
 • Emotion AI, joka käyttää luonnollisen kielen käsittelyä (NLP) tunnistamaan ihmisten tunteita tekstistä, voitaisiin pian käyttää terveydenhuollon sovelluksissa auttamaan lääkäreitä arvioimaan ja seuraamaan potilaiden emotionaalista tilaa. Se soveltuisi erityisesti niiden potilaiden hoitamiseen, joilla on hermostoon liittyviä sairauksia. Käyttötapaukset voisivat liittyä esimerkiksi mielenterveysarviointiin ja sairauksien diagnosointiin, Neuroscience News raportoi.

Miten tekoäly vaikuttaa työpaikkoihin ja työntekijöihin?

Deloitten State of AI Enterprise -tutkimuksen mukaan 82 prosenttia yritysjohtajista uskoo, että tekoäly lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja suorituskykyä. Samaan aikaan 47 prosenttia sanoo, että tekoälyteknologian käyttö aiheuttaa myös pelkoa tai huolta työntekijöissä.

MarketsandMarkets on ennustanut, että vuoteen 2030 mennessä tekoäly on saavuttanut ihmistason kehittyneisyyden ainakin joidenkin ominaisuuksien osalta ja voi siten uhata myös työpaikkoja huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä.

Amerikkalaiset näyttävät kuitenkin jo olevan melko tietoisia tämän riskin suhteen. Pew Research Centerin tutkimuksessa “Ihmisten työpaikkojen menetys” mainittiin yleisimmäksi syyksi, miksi ihmiset tuntevat enemmän huolta kuin innostusta tekoälyn kasvusta.

Suuri ero näkyi kuitenkin siinä, että nuoremmat ihmiset ovat huomattavasti optimistisempia tekoälyn suhteen työelämässä.

Statistassa julkaistujen tietojen mukaan 42 prosenttia 18–44-vuotiaista amerikkalaisista uskoo, että tekoäly luo paljon enemmän työpaikkoja kuin se poistaa markkinoilta.

45-vuotiaista ja sitä vanhemmista vain 6 prosenttia uskoi samalla tavalla. Itse asiassa 48 prosenttia vanhemmista ikäryhmistä uskoo, että tekoäly vähentää ihmisten työpaikkoja, kun taas vain 18 prosenttia nuoremmasta ikäryhmästä on tätä mieltä.

Alla olevasta graafista selviää tarkemmin, mitä mieltä eri ikäryhmät ovat tekoälyn vaikutuksista työelämään tulevaisuudessa:

Ai statistics about Americans' view on how AI will impact jobs

Goldman Sachsin huhtikuussa 2023 julkaisema tutkimus ennustaa, että tekoälyjärjestelmät lisäävät merkittävästi tekoälyllä suoritettavien työpaikkojen määrää maailmanlaajuisesti: tutkimuksen mukaan ne voivat korvata 300 miljoonaa kokopäiväistä ammattilaista.

Tekoälytilastot myös totesivat, että kaksi kolmasosaa Yhdysvaltojen ammateista on jossain määrin alttiina tekoälylle.

Lue myös: Google Gemini AI vakava uhka ChatGPT:lle – tässä syy

Suurimmassa automatisoinnin vaarassa olevat ammatit (USA)

Ammatti / Ala Automatisoinnin osuus
Toimisto- ja hallintotuki 46%
Lakityö 44%
Arkkitehtuuri ja suunnittelu 37%
Elämäntieteet, fyysiset ja yhteiskuntatieteet 36%
Liiketoiminta ja rahoitus 35%

Ekonomistit arvioivat, että 60 prosenttia nykyisestä työvoimasta tekee työtä, joita ei ollut olemassa 80 vuotta sitten. Tämä vastaa 85 prosentin työllisyyden kasvua työpaikkojen osalta, jotka ovat luotu uusien teknologioiden ympärille.

Stanfordin yliopiston AI Index 2023 -vuosiraportissa todettiin, että vuonna 2022 noin 2,05 prosenttia Yhdysvaltojen työpaikkailmoituksista tulee vaatimaan jonkinlaista tekoälyn käyttötaitoa.

Tämä ei ehkä kuulosta paljolta, mutta se on luku, joka on noussut tasaiseen tahtiin viime vuosina. Kanada oli toisella sijalla 1,45 prosentin osuudella ja kolmanneksi sijoittui Espanja 1,33 prosentilla, kun tarkasteltiin tekoälytaitoja vaativia työpaikkailmoituksia.

Tutkijat totesivat, että kaikissa tutkimissaan maissa tekoälyosaamista vaativien työpaikkojen osuus oli kasvanut vuodesta 2014 lähtien.

Yhdysvallat ei kuitenkaan ole markkina, jolla on korkein tekoälytaitojen levinneisyysaste. Ensimmäinen sija menee itse asiassa Intialle, jonka luku on 3,23 prosenttia eli 45 prosenttia korkeampi kuin toiseksi sijoittuvalla Yhdysvalloilla.

Tekoälytilastot kertovat, mitkä työt vaativat tekoälytaitoja

McKinsey Global Survey on AI tuo valoa edellä käytyyn keskusteluun eli tekoälytaitojen kysynnän kasvuun työelämässä.

Kun pohditaan missä ammateissa tekoälytaitoja tarvitaan erityisesti, ohjelmistoinsinöörit nousivat kärkeen. Jopa 39 prosenttia yrityksistä ilmoitti rekrytoineensa tähän tehtävään ammattilaisia heidän tekoälyn käyttötaitojen perusteella.

Seuraavaksi tilastoissa tulivat datainsinöörit ja tekoälyn analyytikot 35 ja 33 prosentin osuuksilla.

Ihmisillä, joilla ei ole insinööritaustaa, on kuitenkin edelleen toivoa, sillä suunnitteluasiantuntijat ja kääntäjät pääsivät molemmat 10 parhaan joukkoon.

data about artificial intelligence jobs statistics

Mitä tulee erityisiin tekoälytaitoihin, Python-ohjelmointikieli nousee korkealle. Se on laajalti käytetty ohjelmointikieli nimenomaan tekoälyn parissa: sen osaamista vaadittiin 37 prosentissa tekoälyyn liittyvistä työpaikkailmoituksista Yhdysvalloissa.

Huomionarvoista on se, että näitä työpaikkailmoituksia oli lähes 800 000 vuonna 2022, Visual Capitalist raportoi.

Kaksi muuta suosittua koodauskieltä sijoittuu kymmenen parhaan joukkoon: SQL mainitaan 23 prosentissa työpaikoista ja Java 17 prosentissa. Tietojenkäsittelytiede, data-analyysi ja datatiede ovat myös näkyvästi esillä, ja niiden osaamista vaaditaan 20 ja 33 prosenttia työpaikkailmoituksissa.

Ei ole kovinkaan suuri yllätys, että Kalifornian osavaltio vastaa suurimmasta osasta tekoälyyn liittyvistä työpaikoista. Sen osuus oli tutkimuksessa 17,9 prosenttia. Tämä on yli kaksinkertainen kakkossijalle jääneeseen Texasiin verrattuna, joka taas sai tulokseksi 8,4 prosenttia.

Tästä huolimatta sitä mukaan, kun yritykset muuttavat Texasiin hyödyntääkseen alhaisempia veroja ja käyttökustannuksia, tämä kuilu saattaa kuroutua umpeen yllättävän nopeastikin.

Tekoälytilastot ja liiketoiminta

Kuinka paljon tekoälyn käyttöönottaminen liiketoiminnassa sitten maksaa? Ja aivan yhtä tärkeää on pohtia sitä, kuinka paljon yritykset säästävät korvaamalla toimintoja tekoälyn avulla. Tilastojen mukaan ne teollisuusyritykset, jotka ottavat käyttöön tekoälyteknologiaa, ovat jo saavuttaneet merkittäviä kustannus- ja ajansäästöjä.

Vuoden 2022 Accenturen raportissa kerrottiin, että tietyt yritykset, jotka käyttävät tekoälyä tuotesuunnitteluun, -kehitykseen ja tuotantoon, säästivät 30 kertaa enemmän kuin niiden kilpailijat hyödyntämällä tekoälyyn liittyviä teknologioita. Niihin kuuluivat käytännön tasolla esimerkiksi automatisoituja ajoneuvoja ja ennakoivaa toimitusketjun hallintaa.

Kustannussäästöt ja tehokkuusedut ovat tekoälyä käyttävien yritysten tärkeimpiä etuja, ja 54 prosenttia organisaatioista mainitsi tämän keskeiseksi hyödyksi IBM-tutkimuksessa vuonna 2022.

IT- tai verkkosuorituskyvyn parannukset sijoittuivat toiseksi 53 prosentilla, kun taas paremman asiakaskokemuksen luominen sijoittui kolmanneksi 48 prosentilla.

Myös Netflix on paljastanut, että heidän tekoälyllä toimiva henkilökohtainen suositusjärjestelmänsä säästää yritykselle jopa miljardi dollaria vuodessa.

Tämä johtuu suurelta osin siitä, että katsojat käyttävät enemmän henkilökohtaisia suosituksia kuin yleisiä suosituksia. Tämä lisääntynyt käyttäjien sitoutuminen auttaa Netflixiä pitämään asiakkaansa tyytyväisinä, vähentämään tilausten peruutuksia ja suunnittelemaan tarkemmin tulevia omia tuotantojaan.

Automatisoitu suositusjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2015, joten tekoälyn käyttö ja vaikutus ovat luultavasti tästä vain lisääntyneet ja parantuneet.

Tekoälyn käytöstä hyötyvät teollisuusalat

Harvard Business Review:n tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että tekoälyn käytön edelläkävijöinä toimineet yritykset raportoivat vaikuttavista tuloksista. Näihin sisältyivät 40–60 prosentin kustannussäästöt, 60–70 prosenttia lyhyemmät puhelut asiakaspalvelussa ja 50 prosentin lisäys liideissä ja myynnissä.

Eniten tekoälyjärjestelmistä hyötyvät teollisuudenalat, jotka ovat perinteisesti olleet työvoimavaltaisia tai pääomavaltaisia, kuten tekoälytilastot kertovat.

Accenturen raportissa luetellaan tuotto-osuuden kasvu toimialakohtaisesti vuoteen 2035 mennessä ja verrataan lähtötasoa ilman tekoälyä odotettuihin tuottoihin.

Huipulle nousevat alat ovat:

 1. Koulutus: 84%
 2. Majoitus- ja ruokapalvelut: 74%
 3. Rakentaminen: 71%
 4. Tukku- ja vähittäiskauppa: 59%
 5. Terveydenhuolto: 55%
 6. Maatalous, metsätalous ja kalastus: 53%

Tekoälyn tukemien toimitusketjujen hallinnan avulla on myös saavutettu suuria tuottoja ja säästöjä. Tämän teknologian varhaiset käyttäjät säästivät 15 prosenttia logistiikkakustannuksissa ja lisäsivät varastoa 35 prosenttia sekä palvelutasoa 65 prosenttia kilpailijoihinsa verrattuna, McKinsey raportoi.

McKinsey raportoi myös yhdestä dramaattisimmista tekoälyn käyttötapauksista vuonna 2017, kun Amazon osti Kivan. Kyseessä on robotiikkayritys, joka automatisoi varaston keräilyä ja pakkaamista.

Tutkimuksen tuloksena oli, että Amazonin click-to-ship -sykli, joka tyypillisesti kesti 60–75 minuuttia ihmistyöntekijän toimesta, putosi ainoastaan 15 minuuttiin robotin suorittamana. Samanaikaisesti varastokapasiteetti kasvoi 50 prosenttia ja käyttökustannukset laskivat 20 prosenttia.

Tekoälyn kustannukset arveluttavat

Kaikista näistä yrityksille myönteisistä havainnoista huolimatta huomattava määrä yrityksiä näkee edelleen kustannukset esteenä tekoälyratkaisujen käyttöönotolle.

IBM raportoi, että 29 prosenttia yrityksistä lykkää tekoälyn käyttöönottoa sen käyttö- ja ylläpitokustannusten vuoksi. Seuraavana on listattu tekoälytaitojen tai -asiantuntemuksen puute, jonka ilmoitti merkittävksi esteeksi 34 prosenttia vastaajista.

Esimerkkinä voidaan mainita kustannusmalli, jonka Dylan Patel ja Afzal Ahmad rakensivat Semianalysisille. Sen mukaan ChatGPT:n ylläpito maksaa noin 700 000 dollaria päivässä.

Tämä vastaa noin 0,36 dollaria jokaista botille tehtyä kyselyä kohden helmikuun 2023 osalta. Sen jälkeen ChatGPT on päivitetty OpenAI:n GPT-3:sta GPT-4:ään, mikä vaatii vielä huomattavasti enemmän laskentatehoa.

Tämän päivän todelliset kustannukset voivat siksi olla todellisuudessa paljon korkeammat, mikä aiheuttaa tietysti omat ongelmansa tekoälyn käyttöönottamisessa yrityksissä.

Myös ympäristökustannukset on otettava huomioon. Massachusettsin yliopiston Amherstin artikkelissa todettiin, että koneen oppiessa yhden syväoppimisalgoritmin, voi päästää ilmakehään jopa 313 tonnia hiilidioksidia.

Se on viisi kertaa enemmän kuin auton keskimääräiset päästöt sen elinaikana.

Tekoälytilastot – AI:n käytön riskit työpaikoilla

Stanfordin yliopiston raportissa tarkasteltiin tekoälyn ennakkoluuloja sukupuolia ja rotuja kohtaan.

DALL-E 2:lla luoduissa kuvissa 97 prosenttia johtavissa asemissa olevista ihmisistä – kuten toimitusjohtaja ja johtaja – esitettiin valkoisina miehinä huolimatta siitä, että näissä rooleissa 29,1 prosenttia ja 39,6 prosenttia on naisia.

Tämä tutkimus havaitsi myös, että tietyt adjektiivit, kuten “kohtuuton”, “itsepäinen” ja “älykäs”, yhdistettiin yleensä miehiin, kun taas “myötätuntoinen”, “herkkä” ja “emotionaalinen” yhdistettiin useammin naisiin.

Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä, jos tekoälyteknologiaa aletaan käyttämään esimerkiksi työprofiilien luomiseen ennen kuin nämä ihmisiltä opitut harhaluulot on neutraloitu. Se voi olla kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty: tekoälyn oppimat mallit on tyypillisesti koulutettu reaalimaailman dataan tukeutuen, joka luonnostaan sisältää ihmisten ennakkoluuloja.

Yritykset näyttävät olevan varsin tietoisia näistä riskeistä, joita tekoälyteknologia aiheuttaa yrityksissä. Stanfordin raportin mukaan seuraavat tekijät ovat tärkeimmät seikat, jotka on syytä ottaa huomioon AI:n käyttöönoton ja siihen liittyen riskien osalta:

 • Kyberturvallisuus: 59%
 • Säännösten noudattaminen: 45%
 • Henkilökohtainen yksityisyydensuoja: 40%
 • Selitettävyys/Selkeys: 37%
 • Organisaation maine: 32%
 • Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus: 30%
 • Työvoiman liikkuvuus: 28%
 • Fyysinen turvallisuus: 20%
 • Kansallinen turvallisuus: 13%
 • Poliittinen vakaus: 9%

Raportissa kuitenkin todettiin, että “organisaatioiden merkityksellisiksi mainitsemien riskien ja niiden riskien välillä, joita organisaatiot ovat ryhtyneet lieventämään, on merkittäviä eroja”.

Tämän lisäksi IBM:n tutkimuksessa havaittiin, että 74 prosenttia tekoälyä jo käyttävistä organisaatioista ei ole ryhtynyt toimiin vähentääkseen tahattomia epäluuloja tekoälyjärjestelmissään. Jopa 60 prosenttia vastanneista ei ole vielä kehittänyt tekoälyn eettistä käyttöä koskevia toimintatapoja työpaikallaan.

Forbesin kysely paljasti joitain lisähuolia, joita yritysten omistajilla on tekoälyn vaikutuksiin liittyen:

 • 43% on huolissaan joutuvansa riippuvaiseksi tekoälytekniikasta
 • 33% on huolissaan mahdollisesta työvoiman vähenemisestä
 • 31% on huolissaan yksityisyydestä
 • 30% pelkää, että tekoäly tarjoaa yritykselle tai sen asiakkaille vääriä tietoja
 • 28% on huolissaan epäluuloista johtuvista virheistä
 • 24% uskoo, että AI vähentää liikennettä heidän verkkosivustoillaan

Tekoälytilastot – käyttötapauksia sen käytöstä

Katsotaan seuraavaksi joitain tilastoja tekoälyn käyttöön liittyen kodeissamme ja jokapäiväisessä elämässämme.

Pew Research Centerin mukaan 57 prosenttia amerikkalaisista on innoissaan siitä, että tekoäly voisi korvata kotityöt. 40% sanoo samaa tekoälyn kyvystä diagnosoida sairauksia ja 9% on innoissaan siitä, että tekoäly auttaa heitä tekemään tärkeitä päätöksiä elämässä.

PWC excited and concerned about AI

Suomessa esimerkiksi Tivia on tehnyt tutkimusta siitä, miten suomalaiset suhtautuvat tekoälyyn. Tivian tekoälytilastot osoittavat, että suomalaiset esimerkiksi luottavat tekoälyn pitkälti pyörittämään sosiaaliseen mediaan enemmän, kuin tekoälyyn.

Toisessa Forbesin tekemässä tutkimuksessa tekoälyn suosituimmat käyttötavat mainittiin seuraavasti:

 • Ihmisille vastaaminen tekstiviestillä tai sähköpostilla: 45%
 • Talouskysymyksiin vastaaminen: 43%
 • Matkareitin suunnittelu: 38%
 • Sähköpostin laatiminen: 31%
 • Työhaastatteluun valmistautuminen: 30%
 • Sosiaalisen median postauksen kirjoittaminen: 25%
 • Yhteenvedot, monimutkaiset tai pitkät tekstisisällöt: 19%

Kuluttajat yrityksiä hitaampia ottamaan tekoälyä käyttöön

Kuljettamattomat autot, jotka tunnetaan myös autonomisina ajoneuvoina, näyttävät olevan yksi esimerkki tekoälytekniikasta, jossa kuluttajien mieliala on negatiivisempi. Kuljettamattomien autojen markkinoiden ennustetaan kasvavan CAGR:llä 13,3% 20,3 miljoonasta yksiköstä vuonna 2021 noin 62,4 miljoonaan yksikköön vuonna 2030.

Liikenneonnettomuudet aiheuttivat 38 680 kuolemantapausta Yhdysvalloissa vuonna 2020, ja maailmanlaajuisesti tieliikenteessä kuolee noin 1,2 miljoonaa ihmistä. The Atlantic -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan kuljettajattomat autot voisivat vuosisadan puoliväliin mennessä vähentää kuolemantapauksia jopa 90%. Tämä vastaa yli 30 000 pelastettua ihmishenkeä vuodessa pelkästään Yhdysvalloissa.

Amerikkalaiset näyttävät kuitenkin olevan haluttomia ottamaan käyttöön tätä teknologiaa. Pew Research Center teki tutkimuksen, jonka mukaan vain 26% amerikkalaisista uskoo, että autonomisten ajoneuvojen laaja käyttö olisi hyvä yhteiskunnalle. Tämä on verrattuna 44%:iin, jotka uskovat sen olevan huono idea.

Tärkeimmistä digitaalisista avustajista Google Assistantin on osoitettu olevan tarkin vastaamaan kyselyihin. Statistassa julkaistut tiedot osoittavat, että Google Assistantin tarkkuus on 93%, kun se Sirin kohdalla on 83% ja Alexan 80%. Ainoa kategoria, jossa Siri suoritti Google Assistantin, oli puhekomennot puhelimeen liittyville toiminnoille.

Tekoälyteknologia on ollut uutisissa tämän vuosikymmenen alusta lähtien.

Tässä on joitain parhaita tekoälytilastot, jotka ovat nousseet otsikoihin:

 • Microsoft Bing ylitti 100 miljoonan päivittäisen käyttäjän rajan maaliskuussa 2023, mikä vauhditti AI-chatbotin lisäämistä sen hakutoimintoihin.
 • SSRN:ssä maaliskuussa 2023 julkaistun tutkimuksen mukaan ChatGPT-4 läpäisi asianajajakokeen tuloksella, joka ylittää 7% ihmiskokeen suorittaneista ja ylittää läpäisykynnyksen.
 • Samanwebin mukaan chat.openai.com-sivustolla, jolla ChatGPT:tä käytetään, on kuukaudessa noin 1,8 miljardia käyntiä. Se on noin 60 miljoonaa käyntiä päivässä.
 • Yhdysvallat on ChatGPT:n generatiivisen tekoälytyökalun suurin käyttäjä. Näistä käynneistä 12% on Yhdysvalloista, 8% Intiasta ja 4% Japanista.
 • Samalla kun ChatGPT kukoistaa, yksi alkuperäisistä tekoälyn kirjoitustyökaluista, Jarvis (aiemmin Jasper) on menettänyt suosiotaan. Sivuston liikenne putosi 67% huhti-kesäkuussa 2023, 71 600 käyttäjästä kuukaudessa 23 700:aan.
 • Deloitten heinäkuussa 2023 julkaiseman tutkimuksen mukaan yli puolet (52%) brittiläisistä aikuisista on kuullut generatiivisesta tekoälystä ja yli neljäsosa (26%) on käyttänyt sitä itse.
 • Työskenneltyään 10 vuotta Googlella tietotekniikan tutkija Geoffrey Hinton erosi tehtävästään toukokuussa 2023 ja varoitti yleisöä tekoälyjärjestelmien ihmiskunnalle aiheuttamasta “eksistentiaalisesta riskistä“.

Tekoälytilastot – yhteenveto

Tässä artikkelissa olemme käyneet läpi ne tärkeimmät tekoälytilastot ja esitelleet erilaisia tulevaisuuden skenaarioita monista näkökulmista käsin ja eri tutkimuksiin perustuen.

Tekoäly on ottamassa yhä enemmän tilaa eri ammattikunnissa ja yritysten toiminnoissa – tästä tuskin on kovinkaan suurta erimielisyyttä. Tilanne tulee muuttumaan kiihtyvää vauhtia, joten jokaisen yrityksen ja työntekijän kannattaa pohtia sen käyttöönottamista.

Vaikka tekoäly tulee poistamaan työpaikkoja, Sen myötä syntyy myös uudenlaisia töitä, joihin tullaan myös jatkossa tarvitsemaan ihmisten työpanosta.

Kaiken kaikkiaan tilanne elää tekoälymarkkinoilla jatkuvasti, joten hereillä kannattaa olla. Tulevaisuuden kannalta sen osaaminen saattaa olla ratkaisevassa roolissa työelämässä sekä yritysten että yksilöiden kannalta.

UKK

Mitä eroa on tekoälyllä ja koneoppimisella?

Kuka keksi tekoälyn?

Kuinka monta prosenttia väestöstä käyttää tekoälyä?

Kuinka monta ihmishenkeä tekoäly pelastaa?

Voiko tekoäly korvata ihmisen täysin?

Lähteet:

Amanda Napitu
Editor
Amanda Napitu
Toimittaja

Amanda on kokenut markkinoinnin ammattilainen, joka intohimoisesti tutkii teknologian, rahoituksen ja markkinoinnin leikkauspisteitä. Vahvan taustan omaavana markkinoinnin strategiassa, brändinhallinnassa ja kuluttajakäyttäytymisessä Amanda tuo ainutlaatuisen näkökulman jatkuvasti kehittyvään digitaalisten trendien ja liiketoimintadynamiikan maisemaan.