Tietokannan ylläpito aiheutti tauon Toyotan tuotannossa

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Tietokannan ylläpitäminen voi kohdata toisinaan merkittäviä ongelmia. Toyotalle tapahtunut tapaus on varoittava tarina siitä, kuinka rutiiniylläpito voi mennä pieleen: miten pieni osa järjestelmästä voi kaataa koko tuotantoketjun.

Tietokannan ylläpito aiheutti ongelmia Toyotan tuotannossa, kun sen piti tehdä rutiininomainen ylläpitotarkastus. Tilanne johti jopa 14 autotehtaan sulkemiseen kahdeksi päiväksi.

Toyotan tehtaat pysähtyivät 28. elokuuta vuonna 2023, mikä vähensi heidän kokonaistuotantoaan jopa kolmanneksella. Kyseessä oleva yritys on kuitenkin tunnettu tehokkaasta tuotannostaan tiukoilla aikatauluilla.

Mikä oli sitten varsinainen syy tälle tauolle? Tietokannan ylläpito meni pieleen, koska sen käyttämän tietokannan käyttämä levytila loppui kesken samaan aikaan sekä pääpalvelimella että sen varmuuskopioissa.

Kun tietokanta oli pois käytöstä, Toyota ei enää voinut tehdä automatisoituja tilauksia tarvittavista tarvikkeista, joita tarvitaan yhteensä noin 13 500 kappaletta päivässä. Kahden päivän ajan 14 tehtaassa yhteensä 25 tuotantolinjaa oli pysähdyksissä, koska ‘vika’ tarkoitti sitä, ettei uusia autonosia voitu tilata toimittajilta.

Tämä ei välttämättä olisi ollut niin suuri ongelma – kunnes yhdistät sen yrityksen kuuluisaan “Just In Time” -lähestymistapaan. Kyseessä on tarkkaan tasapainoon perustuva prosessi, jossa jokainen tuotantolinja saa tarvitsemansa tavarat tai raaka-aineet juuri ennen kuin niitä tarvitaan.

Toyotan “Just In Time” -metodi

Just In Time (JIT) voi olla erinomainen prosessi oikealle yritykselle – se nimittäin maksimoi varaston kierron, mikä puolestaan tuo monia positiivisia vaikutuksia yrityksen tuloille ja kustannuksille.

Mikäli tuotantoprosessi suunnitellaan tarkasti, tarvittava varastotila ja siihen liittyvät kustannukset, kuten henkilöstö ja sähkö, voivat luoda vain pienen osan kustannuksista viikoittaisessa tuotannosta. Jos taas tasapaino menee pieleen suuntaan tai toiseen, yritys saattaa tilata liian paljon raaka-aineita, jolloin ei sillä ei ole tilaa varastoida niitä minnekään. Toisaalta voi helposti syntyä myös sellainen tilanne, jossa tarvittavia raaka-aineita ei ole saatavilla, jolloin koneet ja henkilöstö istuvat toimettomina paikoillaan.

Jälkimmäinen näyttää toteutuneen Toyotalla, jossa Reuters laskee kolmanneksen heidän globaalista tuotannostaan pysähtyneen. Samainen uutistoimisto kertoi myös, että JIT-proseessin vuoksi kahden päivän vajeen kiinni saaminen on erittäin haastavaa.

Äärimmäisen tehokas tuotantolinja, joka toimii lähes maksimaalisella kapasiteetilla joka päivä, ei jätä paljon tilaa tuottavuuden lisäämiseen. Se taas tarkoittaa sitä, että Toyota saattaa joutua ottamaan kiinni myöhästyneitä toimituksia asiakkaille jonkin aikaa.

Seiji Sugiura – keskeinen analyytikko Tokai Tokyon tutkimuslaitoksessa – kertoi U.S. Newsille: “Tuotanto toimi täydellä kapasiteetilla, joten lisätuotantotilaa on vain vähän tarjolla.”

Lue myös: KaaS-palvelut tuovat apua päätöksentekoon – apua yrityksille

Tietokannan ylläpito –
levytilan loppuminen johti ongelmiin

Mitä sitten tapahtui ylläpidon puolella?

Toyota ilmoitti asiasta julkisesti seuraavalla tavalla: “Järjestelmän toimintahäiriö johtui palvelimista, jotka käsittelevät osien tilauksia, koskevasta saatavuusongelmasta.

“Ylläpidon osalta säännöllinen huoltotyö suoritettiin 27. elokuuta, päivää ennen kuin varsinainen toimintahäiriö tapahtui. Ylläpitotoimenpiteen aikana tietokantaan kertynyttä dataa poistettiin ja järjesteltiin, jolloin levytilan puutteen vuoksi tapahtui virhe, mikä aiheutti koko järjestelmän pysähtymisen.

“Koska nämä palvelimet toimivat samassa järjestelmässä, samankaltainen vika tapahtui varmuuskopiointiin liittyvässä järjestelmässä, eikä korjausta voitu tehdä välittömästi. Tämä johti kotimaisten tehtaiden toiminnan keskeyttämiseen.

“Järjestelmä saatiin palautettua, kun data siirrettiin kapasiteettiltään suuremmalle palvelimelle 29. elokuuta, minkä jälkeen tehtaat jatkoivat toimintaansa normaalisti seuraavana päivänä.

“Haluamme ilmoittaa, että olemme tunnistaneet edellä mainitun ongelman todelliseksi syyksi tapahtumalle. Vastatoimenpiteet on myös otettu käyttöön tulevaisuuden varalta.”

“Haluamme ilmoittaa, että olemme tunnistaneet edellä mainitun ongelman todelliseksi syyksi tapahtumalle. Vastatoimenpiteet on myös otettu käyttöön tulevaisuuden varalta.”

Tietokannan ylläpito – yhteenveto

Tämä tietokannan ylläpitoon liittyvä esimerkki Toyotan osalta on osoitus siitä, miten tietokannan ylläpito voi mennä pahasti pieleen. Vain pieni osa järjestelmästä – tässä tapauksessa tietokannan levytilan loppuminen –  kaatoi koko tuhansien työntekijöiden ja 14 tehtaan tuottavuuden täydellisesti kahden päivän ajaksi.

Samalle se aiheutti häiriöitä toimittajille sekä asiakkaille ja jopa yrityksen osakkeen väliaikaisen notkahduksen pörssissä.

Kun maailma siirtyy automaation ja tekoälyn pariin yhä enemmän, tapaus muistuttaa siitä, että mitä enemmän linkitettyjä osia on toimitusketjussa, sitä pahempi voi olla häiriöiden dominovaikutus.

Silti järjestelmä toimii 99 prosenttia ajasta hyvin, mutta pienet virheet saattavat tulla erittäin kalliiksi yrityksille.

Yritys voi olla vain niin vahva kuin sen heikoin osa, joten mahdolliset aukot kannattaa aina paikata mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.

Toyota kertoi myös:

“Jatkossa tarkistamme ylläpitoon liittyvät menettelymme ja vahvistamme pyrkimyksiämme estää tapauksen toistuminen, jotta voimme toimittaa markkinoille mahdollisimman monta ajoneuvoa.”

Eddie Wrenn
Content Editor
Eddie Wrenn
Content Editor

Eddie Wrenn on raportoija ja uutisten toimittaja, joka on työskennellyt kansallisissa ja kansainvälisissä uutistoimituksissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Australiassa, keskittyen erityisesti pikauutisiin sekä tiede- ja teknologiauutisointiin. Hän toimii tällä hetkellä Lontoossa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa.