Verkkopankki ja digitaalinen vallankumous muokkaa toimintaa

Avoin toiminta
Tiivistelmä

Digitaalinen teknologia muuttaa pankkialaa parantamalla asiakaskokemusta, lisäämällä operatiivista tehokkuutta ja vähentämällä kustannuksia. Tekoäly, lohkoketjuteknologia, mobiilipankit, kyberturvallisuus, suurten tietomassojen analytiikka ja lisätty todellisuus ovat avainalat, jotka muovaavat pankkitoiminnan tulevaisuutta. Haasteita kuitenkin riittää: sääntelyn noudattaminen, vanhentuneet IT-järjestelmät, kyberturvallisuus, tarve koulutetuille ammattilaisille ja asiakkaiden riski menettää henkilökohtainen kosketus pankkiasioihin.

Verkkopankki on yhä tärkeämmässä roolissa ihmisten elämässä nykypäivänä. Jokainen voi varmasti kuvitella sellaisen maailman, jossa voit hallita talousasioitasi muutamalla napin painalluksella puhelimellasi ilman, että astut koskaan oikeasti pankkiin.

Tämä on nykyään todelisuutta digitaalisessa pankkitoiminnassa, mutta matka on vielä alussa. Se tulee muuttamaan tapaamme ajatella rahaa. Mobiilimaksuista aina tekoälyllä varustettuihin chatboteihin – uudet digitaaliteknologian innovaatiot tulevat mullistamaan pankkialaa vielä monella tapaa.

Miltä pankkitoiminnan tulevaisuus sitten näyttää? Tarkoittaako lisätyn (AR) ja virtuaalisen todellisuuden (VR) innovaatiot, että suoritamme kaikki pankkitehtävämme virtuaalimaailmassa tulevaisuudessa? Voimmeko enää tavata pankkivirkailijaa sopivassa paikassa ja ajassa? Auttaako tekoäly meitä tekemään parempia taloudellisia päätöksiä?

Perinteinen kivijalkapankkien malli on väistynyt hiljalleen kätevämmän ja helposti saavutettavan digitaalisen pankkitoiminnan tieltä. Asiakkaat voivat nyt käyttää tilejään, siirtää varoja ja maksaa laskuja kotoa käsin tai liikkeellä ollessaan älypuhelimillaan, tableteillaan tai tietokoneillaan.

Tämä siirtyminen digitaaliseen pankkitoimintaan on parantanut asiakaskokemusta ja lisännyt rahoituslaitosten toiminnallista tehokkuutta. Digitaaliteknologian avulla pankit voivat nyt käsitellä transaktioita nopeammin, vähentää kustannuksia ja tarjota asiakkaille räätälöityjä palveluita.

Lisäksi digitaaliteknologia on mahdollistanut pankkien turvallisuuden vahvistamisen ja petosten ehkäisemisen biometrisen tunnistautumisen ja reaaliaikaisen seurannan avulla. Kaikille alkaa olemaan selvää, että digitaaliteknologia tulee jatkamaan pankkialan muovaamista myös tulevaisuudessa.

Liity siss mukaan tulevaisuuden tutkimusmatkalle rahoitusmaailmaan ja ota selvää siitä, miten nämä tulevat edistysaskeleet muovaavat tapaamme hoitaa pankkiasioita.

Asiakaskokemuksen ja tehokkuuden muutos

Pankkimaailman digitaalinen vallankumous on vakuttanut useisiin eri tekijöihin, kuten asiakaskokemuksen parantumiseen, tehokkuuden lisääntymiseen ja kustannusten vähentämiseen.

Fintech-yritysten nousu ja asiakkaiden odotusten muuttuminen ovat myös olleet keskeisiä tekijöitä digitaalisen muutoksen tapahtumisessa pankkialalla. Lisäksi sääntelymuutokset ja teknologiset edistysaskeleet ovat helpottaneet rahoituslaitosten siirtymistä digitaalisiin ratkaisuihin.

Mobiililaitteiden ja internetin kasvava käyttö on myös edistänyt digitaalisen pankkitoiminnan kasvamista. Tulevaisuudessa odotetaan, että nämä tekijät jatkavat pankkialan tulevaisuuden muovaamista ja edistävät edelleen digitaaliteknologian innovaatioita.

Verkkopankki ja rahaliikenteeseen liittyvän teknologian vallankumous

Verkkopankki on mullistanut monet perinteiset pankkikäytännöt. Se on johtanut uusien toimijoiden esiinmarssiin pankkialalla ja tuonut samalla lukuisia etuja digitaalisiin palveluihin liittyen.

 • Ensinnäkin se on parantanut asiakaskokemusta tarjoamalla käteviä ja helposti saavutettavia pankkipalveluja mobiililaitteiden ja tietokoneiden avulla. Asiakkaat voivat nyt käyttää tilejään, siirtää varoja ja maksaa laskujaan missä ja milloin tahansa.
 • Toiseksi digitaalinen teknologia on lisännyt rahoituslaitosten toiminnallista tehokkuutta mahdollistamalla nopeammat transaktiot ja vähentämällä fyysisiin konttoreihin liittyviä kustannuksia.
 • Digitaalinen teknologia on mahdollistanut pankeille räätälöityjen palvelujen tarjoamisen asiakkaille datan analysoinnin ja koneoppimisalgoritmien avulla.
 • Teknologia on parantanut myös turvatoimia ja ehkäissyt petoksia biometrisen tunnistautumisen ja reaaliaikaisen seurannan avulla.

Kuvitellaan tilanne jossa sinulla on kokous kaupungin toisella puolella ja sinun täytyy siirtää varoja tililtä toiselle ennen saapumistasi paikan päälle. Tässä kohtaa verkkopankki tulee apuun.

Digitaalisen pankkitoiminnan avulla voit käyttää tilejäsi älypuhelimellasi ja suorittaa transaktion muutamassa minuutissa. Tämä helppo saavutettavuus on mahdollista digitaaliteknologian avulla, mikä on mullistanut koko pankkialan.

Ymmärtämällä paremmin näitä edistysaskeleita, voit tehdä tietoisia päätöksiä siitä, minkä rahoituslaitosten kanssa teet yhteistyötä ja mitä teknologioita haluat omaksua taloutesi tehokkaaseen hallintaan.

Olitpa sitten teknologiasta kiinnostunut henkilö, pankkijohtaja tai liiketoiminnan johtaja, digitaalisen pankkitoiminnan viimeisimpien trendien seuraaminen voi auttaa sinua pysymään ajan tasalla ja hyödyntämään taloudellisia resurssejasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Digitaalisen pankkitoiminnan tulevaisuus: Keskeiset trendit ja haasteet

Digitaalinen pankkitoiminta kehittyy nopeasti, joten rahoituslaitosten on pysyttävä kehityksen kärjessä pysyäkseen kilpailukykyisinä. Mikäli verkkopankki ei ole jatkuvan kehityksen kohteena, se tipahtaa nopeasti kehityksen vauhdista.

Pankkialan keskeisiä digitaalisia trendejä ovat tällä hetkellä tekoäly, lohkoketjuteknologia, mobiilipankit, kyberturvallisuus, suurten tietomassojen analytiikka sekä lisätty todellisuus (AR).

Digitaalisen teknologian käyttöönotto pankkialalla on tuonut mukanaan lukuisia etuja. Kuitenkin rahoituslaitokset kohtaavat myös useita haasteita omaksuessaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

Yksi keskeisistä haasteista on sääntelyn noudattaminen. Rahoituslaitosten on noudatettava erilaisia säädöksiä ja standardeja ottaessaan käyttöön digitaalista teknologiaa asiakastietojen turvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseksi.

Tämä voi olla kuitenkin monimutkainen ja aikaa vievä prosessi, joka vaatii merkittäviä resursseja.

Toinen merkittävä haaste on vanhentuneet järjestelmät. Monilla perinteisillä pankeilla on vanhentuneita IT-järjestelmiä, jotka eivät ole yhteensopivia modernien digitaalisten ratkaisujen kanssa. Näiden järjestelmien päivittäminen voi olla kallista ja aikaa vievää, mikä taas hidastaa digitaalisen teknologian omaksumista.

Kyberturvallisuus on myös merkittävä huolenaihe ottaessa käyttöön digitaalista teknologiaa pankkitoiminnassa. Rahoituslaitosten on varmistettava, että heidän järjestelmänsä ovat turvallisia ja suojattuja erilaisilta tietoturvaan liittyviltä uhilta, kuten hakkeroinnilta ja tietomurroilta.

Lisäksi pankkialalle tarvitaan koulutettuja ammattilaisia hallitsemaan ja ylläpitämään näitä uusia digitaalisia ratkaisuja. Tämä edellyttää investointeja koulutus- ja kehitysohjelmia varten, jotta työntekijöillä on tarvittavat tiedot ja taidot työskennellä uusien teknologioiden parissa.

Digitaalisen pankkitoiminnan lisääntyessä on olemassa aina riski siitä, että yksilö menettää henkilökohtaisen kosketuksen pankkiasiointiin. Rahoituslaitosten on löydettävä tapoja tasapainottaa digitaalisen pankkitoiminnan mukavuutta henkilökohtaisen asiakaspalvelun kanssa säilyttääkseen asiakasuskollisuuden.

Vaikka digitaalisen teknologian käyttöönotossa on useita haasteita, rahoituslaitosten on löydettävä keinoja voittaa ne pysyäkseen kilpailukykyisinä yhä digitaalisemmaksi muuttuvassa maailmassa.

Verkkopankki ja teknologiset trendit taulukossa

Trendi Kuvaus
Tekoäly Tekoälyn avulla on mahdollista luoda analytiikkaan perustuvia palveluita. Lisäksi sen avulla voidaan tehdä henkilökohtaisia assistentteja pankkipalveluiden käyttäjille.
Lohkoketjuteknologia Lohkoketjut mahdollistavat nopeammat rahansiirrot alhaisilla kustannuksilla. Ne mahdollistavat myös läpinäkyvien järjestelmien luomisen.
Mobiilipankit Mobiilipankit ovat jo pitkälti tätä päivää. Tulevaisuudessa niihin voidaan integroida monenlaisia uusia palveluita, jotka tekevät niiden käyttämisestä entistä miellyttävämpää.
Kyberturvallisuus Turvallisuusuhat ovat läsnä, kun rahaa siirretään verkossa. Tämän takia verkkopankit ovat keskittyneet luomaan käyttäjien turvallisuudesta yhä parempaa.
Data-analytiikka Verkkopankkien käyttäjät luovat suuret määrät dataa, jota voidaan analysoida eri tavoin. Data-analytiikka mahdollistaa tekemään pankkipalveluista yhä parempia ja henkilökohtaisempia tulevaisuudessa.
Lisätty todellisuus Lisätyn todellisuuden avulla voidaan luoda sellaisia palveluita, joissa otetaan huomioon käyttäjä henkilökohtaisella tasolla.

Verkkopankki ja tekoäly

Tekoäly muuttaa pankkialaa automatisoimalla prosesseja ja tarjoamalla uusia ratkaisuja käyttökokemuksia varten. Tekoälyllä toimivat chatbotit ja virtuaaliassistentit mullistavat asiakaspalvelun, samalla kun koneoppimisalgoritmit parantavat riskienhallintaa ja petosten havaitsemista.

AI mahdollistaa myös pankkien tarjonnan personoinnin ja räätälöidyn taloudellisen neuvonnan tarjoamisen asiakkaille. Näin siihen on mahdollista lisätä myös niitä ominaisuuksia, joita monet kaipaavat fyysisistä kivijalkapankeista.

Tekoälyn käyttö pankkitoiminnassa herättää kuitenkin myös eettisiä kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Yksi pankkitoiminnassa käytettävän AI:n tärkeimmistä eettisistä seurauksista on mahdollinen vinouma. AI-algoritmit ovat yhtä puolueettomia kuin ne tiedot, joilla ne on koulutettu, ja jos näiden algoritmien koulutuksessa käytetty data on vinoutunutta, myös tulokset ovat vinoutuneita.

Tämä voi johtaa helposti tiettyjen asiakasryhmien, kuten alhaisen luottoluokituksen omaavien tai marginaaliryhmistä tulevien asiakkaiden, syrjintään pankkitoiminnassa.

Toinen eettinen huolenaihe on työpaikkojen menetys automaation seurauksena. Kun tekoälyjärjestelmät yleistyvät pankkitoiminnassa, on olemassa riski, että tietyt työtehtävät muuttuvat tarpeettomiksi, mikä johtaa työttömyyteen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen.

Yksityisyys on myös keskeinen eettinen huolenaihe; rahoituslaitosten on varmistettava se, että asiakastietoja suojellaan ja käytetään eettisesti. Tämä sisältää asiakkaiden suostumuksen ennen heidän tietojensa keräämistä ja sen varmistamisen, että tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman heidän suostumuksettaan.

Läpinäkyvyys on toinen tärkeä eettinen näkökohta tekoälyn käytössä. Asiakkailla on oikeus tietää, miten heidän tietojaan käytetään ja millä tavoin päätökset perustuvat kyseisiin tietoihin. Rahoituslaitosten on oltava avoimia algoritmien käytöstään ja tarjottava selkeitä selityksiä niille päätöksille, jotka perustuvat niihin algoritmeihin.

Päätöksentekoon liittyvissä prosesseissa on riski siihen, että tekoälyyn luotetaan liikaa. Vaikka AI voi tarjota arvokkaita oivalluksia ja automatisoida tiettyjä tehtäviä, sen ei pitäisi korvata ihmisen arviointikykyä kokonaan.

Rahoituslaitosten on aina pystyttävä varmistamaan, että päätöksenteon prosesseissa on olemassa asiantuntijoita, jotka tarkistavat ja valvovat tekoälyn toimintaa.

Vaikka tekoälyn käyttämiseen liittyy lukuisia hyötyjä, rahoituslaitosten on myös harkittava sen käytön eettisiä seurauksia. Näitä eettisiä huolenaiheita käsittelemällä rahoituslaitokset voivat varmistaa, että niiden tekoälyyn pohjautuvat sovellukset ovat sekä hyödyllisiä että eettisiä.

Lue myös: ChatGPT kilpailijat 2024 – 12 suurinta pelaajaa markkinoilla

Digitaalinen käyttömukavuus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu tasapainoon

Kun pankit jatkavat fyysisten konttoreidensa sulkemista, digitaalisen pankkitoiminnan mukavuuden ja asiakkaiden kaipaaman henkilökohtaisen palvelun tasapainottaminen muuttuu pankkitoiminnan kannalta kriittiseksi.

Vaikka verkkopankkitoiminta on yhä suositumpaa, jotkut asiakkaat kaipaavat edelleen paikallisen konttorinsa henkilökohtaista palvelua ja henkilökunnan kanssa asioimista. Tämä on erityisen tärkeää uusien asiakkaiden toivottamisessa tervetulleiksi.

Tähän haasteeseen esimerkiksi lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus saattavat tarjota ratkaisun digitaalisen mukavuuden ja henkilökohtaisen palvelun välisen kuilun ylittämiseksi.

Kuvittele olevasi pankkijohtaja, joka etsii keinoja parantaa asiakaskokemustasi. Tiedät varsin hyvin sen, että digitaalinen pankkitoiminta on tulevaisuutta, mutta ymmärrät myös asiakkaiden tarpeen saada henkilökohtaista palvelua. Tässä kohtaa lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) astuvat kuvaan.

Integroimalla AR-teknologian verkkopankin mobiilisovellukseen, voit tarjota asiakkaille lisätietoa pankkipalveluista henkilökohtaisella tasolla VR:n avulla on mahdollista luoda vuorovaikutteisia kokemuksia, jotka opettavat asiakkaille erilaisista rahoitustuotteista ja -palveluista sekä muista pankkipalveluista.

Hyödyntämällä näitä tulevaisuuden teknologioita, voit saavuttaa tasapainon digitaalisen mukavuuden ja henkilökohtaisen palvelun välillä – parantaen näin asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta. Pysymällä digitaalisen muutoksen kärjessä, voit panostaa rahoituslaitoksesi menestykseen nopeasti muuttuvalla pankkialalla.

Pankkialan siirtyessä kohti syvempää digitaalista muutosta on tärkeää muistaa asiakkaiden henkilökohtaisen palvelun arvo heille. Lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) tarjoavat ainutlaatuisen ratkaisun digitaalisen mukavuuden ja henkilökohtaisen palvelun välisen kuilun ylittämiseen.

Kyberturvallisuusuhat ja kolmannen osapuolen riskien lieventäminen

Kyberturvallisuudesta on tullut yhä tärkeämpää, samalla kun digitaalinen teknologia yleistyy pankkitoiminnassa. Pankkien on varmistettava asiakastietojen turvallisuus ja yksityisyys sekä estettävä mahdolliset kyberhyökkäykset.

Kyberturvallisuusteknologian edistysaskeleet, kuten biometrinen tunnistautuminen, salaus ja petosten havaitsemiseen liittyvät algoritmit, parantavat digitaalisen pankkitoiminnan turvallisuutta.

Digitaalisten palveluiden kasvava käyttö pankkitoiminnoissa on altistanut asiakkaat monenlaisille kyberturvallisuusriskeille. Tässä muutamia keskeisiä kyberturvallisuusriskejä digitaalisessa pankkitoiminnassa:

 1. Phishing: Kalasteluhuijaukset ovat yleinen taktiikka, jota verkkorikolliset käyttävät huijatakseen asiakkaita paljastamaan kirjautumistunnuksensa tai muita arkaluontoisia tietoja. Nämä huijaukset sisältävät usein petollisia sähköposteja tai tekstiviestejä, jotka näyttävät tulevan laillisesta lähteestä, kuten pankista tai rahoituslaitokselta.
 2. Sosiaalinen manipulointi: Tämän tyyppiset verkkohyökkäykset sisältävät psykologista manipulointia, jonka avulla pyritään huijaamaan asiakkaita paljastamaan arkaluontoisia tietoja tai suorittamaan luvattomia toimenpiteitä. Näitä hyökkäyksiä voi esiintyä monissa muodoissa, kuten pankkivirkailijoiksi naamioituneena tai väärennettyjen verkkosivustojen käyttönä asiakastietojen keräämiseen.
 3. Haittaohjelmahyökkäykset: Nämä petokset sisältävät virusohjelmiston käyttämisen luvattomaan pääsyyn asiakastietoihin tai pankkitoimintojen häiritsemiseen. Haittaohjelmia voidaan levittää useiden kanavien kautta, kuten sähköpostiliitteiden, tartunnan saaneiden verkkosivustojen ja mobiilisovellusten kautta.
 4. Sisäpiiristä nousevat uhat: Nämä viittaavat sellaisiin riskeihin, joita aiheuttavat työntekijät tai alihankkijat, joilla on pääsy arkaluontoisiin asiakastietoihin. Tällöin rikollisilla on mahdollisuus väärinkäyttää tietoja henkilökohtaisen edun tai petollisen toiminnan takia.
 5. Kolmannet osapuolet: Erilaiset palvelujen toimittajat, tavarantoimittajat tai muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saattavat aina aiheuttaa tietoturvariskejä. Nämä kolmannet osapuolet eivät välttämättä noudata samaa turvallisuustasoa kuin pankki, mikä tekee niistä haavoittuvaisia kyberhyökkäyksille. Vahvan tietoturvan varmistamiseksi pankin on tärkeää suorittaa toimittajariskien arviointeja ja sisällyttää ne yleiseen riskienhallintastrategiaan. Tämä tarkoittaa kattavaa ymmärrystä rahoituksellisista, operatiivisista ja kyberturvallisuusriskeistä.

Digitaalisen verkkopankin tulevaisuus ja nousevat Teknologiat

Kyberturvallisuusuhkien lieventämiseksi pankkien on otettava käyttöön vankkoja turvatoimia, kuten monivaiheinen tunnistautuminen, riittävän hyvät salaukset, reaaliaikainen transaktioiden seuranta ja tiedostojen eheyden valvonta.

Verkkopankkien tulisi myös kouluttaa asiakkaitaan suojaamaan itsensä potentiaalisilta kyberuhilta ja tarjota säännöllisesti päivityksiä uusista turvallisuusuhista tai haavoittuvuuksista. Noudattamalla näitä parhaita käytäntöjä verkkopankit voivat varmistaa asiakastietojen turvallisuuden ja yksityisyyden samalla, kun ne tarjoavat kätevän pääsyn pankkipalveluihin digitaalisten kanavien kautta.

Uusien teknologioiden, kuten 5G:n ja IoT:n, esiinmarssi avaa laajempia mahdollisuuksia pankkisovellusten käyttöön. Kvanttilaskenta voi muuttaa alaa entisestään. Pankkien on oltava joustavia ja innovatiivisia sopeutuakseen jatkuvasti muuttuvaan teknologiaan.

Tässä on joitakin tulevaisuuden nousevia teknologioita, jotka tulevat todennäköisesti muovaamaan pankkitoimintaa:

 • 5G-teknologian käyttöönotto mahdollistaa pankkien tarjota nopeampia ja luotettavampia mobiilipankkipalveluita. 5G:n avulla asiakkaat voivat odottaa nopeampaa käyttökokemusta, vähäisempää viivettä palveluissa ja parantunutta verkon kattavuutta.
 • IoT-laitteet, kuten älykellot, kuntoiluseurantalaitteet ja kotiautomaatiojärjestelmät, ovat yhä suositumpia. Pankit voivat hyödyntää IoT-dataa tarjotakseen henkilökohtaista taloudellista neuvontaa ja räätälöityjä tuotteita ja palveluita.
 • AI:ta käytetään jo pankkitoiminnassa petosten havaitsemiseen, riskienhallintaan ja asiakaspalveluun. Tulevaisuudessa AI:lla on entistä merkittävämpi rooli pankkitoiminnassa, kun chatbotit ja virtuaaliassistentit kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi.
 • Lohkoketjuteknologia voi mullistaa pankkien toimintatavat tarjoamalla turvallisen ja läpinäkyvän alustan transaktioille. Lohkoketjuja voidaan käyttää myös henkilöllisyyden varmistamiseen ja petosten vähentämiseen.
 • Kvanttilaskennalla on potentiaalia ratkaista monimutkaisia ongelmia, jotka ovat perinteisten tietokoneiden ulottumattomissa. Pankit voivat käyttää kvanttilaskentaa riskienhallintaan, salkun optimointiin ja petosten havaitsemiseen.

Verkkopankki ja tulevaisuus – yhteenveto

Verkkopankki on tällä hetkellä jatkuvassa muutoksessa ja on odotettavissa, että tulevaisuudessa digitaalinen integraatio tulee voimistumaan entisestään.

Muutosta vastaan voi aina taistella, mutta toisaalta siihen voi myös lähteä mukaan. Tällä tavoin on mahdollista luoda valoisampi tulevaisuus koko pankkialalle.

Hyödyntämällä digitaalisia teknologioita pankit voivat mullistaa tapansa palvella asiakkaitaan ja vastata modernien yritysten tarpeisiin. Innovaatio ja digitaalinen vallankumous ovat avaimia loputtomiin mahdollisuuksiin ja asiakkaiden odotusten ylittämiseen.

Juuri tämän takia pankkien ja rahoituslaitosten on pysyttävä ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä ja tarjottava asiakkailleen kätevämpiä ja helposti saavutettavampia palveluita, jotta ne voivat luoda paremmat pankkipalvelut kaikille!

 

 

 

Aiheeseen liittyvät artikkelit

John Meah
Cybersecurity Expert
John Meah
Kyberturvallisuuskonsultti

Kirjailijana ja freelancer-kirjoittajana John on hionut taitojaan vakuuttavan sisällön luomisessa. Mutta siinä ei kaikki - hän on myös sertifioitu tietoturvakonsultti, jolla on PCIP, CISSP ja CCSK -pätevyydet. Hän on täysjäsen arvostetussa Chartered Institute of Information Security (CIIS) -järjestössä. Tällä hetkellä John työskentelee kansainvälisessä offshore-pankissa, vastaten turvallisuudesta kaikissa projekteissa. Mutta hänen asiantuntemuksensa ei rajoitu tähän - hänellä on yli kahden vuosikymmenen kokemus tietotekniikasta ja tietoturvasta eri aloilla, kuten pankki- ja rahoitussektorilla sekä logistiikka-alalla. Hänet erottaa kyky toteuttaa PCI-DSS ja turvallinen elinkaaren kehitys (Secure-SDLC) menestyksekkäästi varmistaen huippuluokan hallinnan, noudattamisen ja järjestelmäsuunnittelun valinnat. Hän on myös taitava hallitsemaan toimittajasuhteita ja paljon muuta. Vietettyään…