Avoin toiminta

VPN tilastot ja trendit – 105 keskeistä esittelyssä

VPN tilastot kertovat paljon siitä, mihin VPN-sovelluksissa kannattaa kiinnittää huomiota. Paras sovellus löytyy vertailemalla eri vaihtoehtoja keskenään, jolloin voi ymmärtää paremmin turvallisuuteen liittyviä asioita.

Viime aikoina erilaiset verkossa tapahtuneet rikokset ja petokset ovat herättäneet keskustelua turvallisuudesta ja pakottaneet palveluntarjoajia parantamaan toimintaansa.

Tässä artikkelissa pyritään tekemään vertailua eri VPN-sovellusten kesken ja tutkimaan sitä, miksi ihmiset käyttävät VPN:ää ja mitä parhaat VPN-tarjoajat tarjoavat heille. Lisäksi käymme läpi VPN-sovellusten markkinaosuuksia ja muita tilastoja, joiden avulla vertailua on helpompi tehdä.

VPN tilastot – kohokohdat

 • Kesäkuussa 2023 VPN:n loppukäyttäjistä 70 prosenttia käytti palvelua päivittäin tai lähes päivittäin (Zscaler, 2023).
 • Vuonna 2023 Cisco AnyConnect oli yrityskäytössä suosituin VPN (Datanyze, 2023).
 • Vuoden 2023 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana VPN-sovellusten latausmäärä ylsi 130 miljoonaan (Atlas VPN, 2023).
 • Kesäkuuhun 2023 mennessä 37 prosenttia organisaatioista suunnitteli siirtyvänsä VPN-ratkaisuista ZTNA-ratkaisuihin lähiaikoina (Zscaler, 2023).
 • Vuonna 2023 45 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heidän organisaationsa oli kohdannut vähintään yhden VPN:n kautta tulleen hyökkäyksen edellisen 12 kuukauden aikana (Zscaler, 2023).

VPN-markkinat kasvussa

Viime aikoina VPN:n käyttö on lisääntynyt merkittävästi, mikä johtuu paljolti esimerkiksi etätyön yleistymisestä. Tämän takia tarve löytää paras VPN on jatkuvasti kasvamassa.

Tilastot antavat hyvän kuvan VPN-markkinoiden osuuksista eri yritysten välillä ja sovellusten käyttöasteista. Näin niistä voi nähdä sen, minkälaisia asenteita VPN:n käyttöön liittyy ja onko niissä alueellisia eroja.

Maailmanlaajuisesti VPN-markkinoiden arvo on 45 miljardia dollaria, kun taas pelkästään Yhdysvaltain markkinat ovat arvoltaan noin 16,5 miljardia dollaria. Globaalin markkinan ennustetaan kasvavan 137,7 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä, jolloin vuosittainen kasvuvauhti on 15,1 prosentin paikkeilla.

VPN-markkinat jakautuvat maailmanlaajuisesti seuraavanlaisesti:

 • Kiinassa VPN-markkinoiden odotetaan kasvavan 21,5 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä – 17,6 prosentin vuosittaisella kasvulla
 • Japanissa ja Kanadassa ennustetaan kasvuprosenteiksi 11,9 ja 12,5 prosenttia
 • Saksassa odotetaan noin 11,9 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia

VPN sovellukset on nousemassa yhä suuremman yleisön tietoisuuteen

VPN tilastot – sovellusten markkinaosuus ja käyttöönotto

Vaikka VPN:t ovatkin suosittuja turvallisen liiketoiminnan kannalta, kustannukset ja käyttöönottoon liittyvät ongelmat ovat esteenä joidenkin käyttäjien kohdalla. Esimerkiksi hidas VPN yhteys toimii monien käyttäjien näkökulmasta liian hitaasti.

Vuonna 2022 88 prosenttia amerikkalaisista tiesi, mikä on VPN palvelu ja tunsi joitakin niiden keskeisiä valmistajia. Näin tietoisuus sovellusten olemassaolosta on kasvanut vuodesta 2020, jolloin 72 prosenttia oli perillä niistä. Silti 61 prosenttia ihmisistä ei ole käyttänyt VPN-sovelluksia tai ollut niistä tietoisia (Security, 2022).

Samana vuonna VPN yhteys olivat käytössä 59 prosentilla vastaajista maailmanlaajuisesti silloin, kun niitä käytettiin etätöissä. Sen lisäksi keskeisiä käyttötapauksia oli pilvipohjainen kirjautuminen ja käyttöoikeuksien hallinta (Thales Group, 2022).

Kesäkuussa 2023 VPN:n loppukäyttäjistä 70 prosenttia käytti palvelua päivittäin tai lähes päivittäin, mikä korostaa VPN-teknologian merkitystä liiketoiminnassa.

Kukaan kyselyyn vastanneista ilmoitti, ettei VPN palvelu ole käytössä harvemmin kuin kerran kuussa (Zscaler, 2023).

Vuonna 2023 suosituimpien VPN:ien markkinaosuudet yrityskäytössä olivat seuraavat:

 1. Cisco AnyConnect – käytössä 2 467 yrityksessä, markkinaosuus 29%
 2. CiscoVPN – 2 125 yrityksessä, markkinaosuus 25%
 3. Juniper VPN – 887 yrityksessä, markkinaosuus 10%
 4. Citrix Gateway – 670 yrityksessä, markkinaosuus 8%
 5. OpenVPN – 583 yrityksessä, markkinaosuus 7%
 6. Check Point VPN – 228 yrityksessä, markkinaosuus 3%
 7. NCP IPsec VPN – 195 yrityksessä, markkinaosuus 2%
 8. Nortel Contivity VPN – 162 yrityksessä, markkinaosuus 2%
 9. Microsoft Azure ExpressRoute – 124 yrityksessä, markkinaosuus 1%
 10. AT&T VPN – 112 yrityksessä, markkinaosuus 1%

Suurimmat VPN valmistajat, joista suurin on Cisco

Löydä paras sovellus – asenteet teknologian käyttöä kohtaan

Vuonna 2022 yli puolet amerikkalaisista eli 59 prosenttia kertoi, etteivät he käytä VPN:ää henkilökohtaisessa käytössä, koska eivät tarvitse sitä. Yli viidesosa (22 %) sanoi, että sen käyttäminen on liian kallista ja lähes saman verran vastaajista kertoi (21 %), että sen käyttöönotto on liian vaivalloista.

Samaan aikaan viidesosa eli tasan 20 prosenttia sanoi olevansa epävarma sen hyödyistä.

VPN palvelu ja sen turvallisuus aiheuttaa jonkin verran huolta. Tutkimukseen vastanneista seitsemän prosenttia sanoi, etteivät he luota niihin täysin. Lisäksi kolme prosenttia vastaajista kertoi, etteivät he pääse käsiksi haluamiinsa verkkosivustoihin VPN-sovellusten avulla. Toisaalta myös nopeus aiheutti ongelmia prosentille vastaajista. (Security, 2022).

Vuonna 2022 niistä ihmisistä, jotka olivat epävarmoja VPN-sovelluksen tarpeellisuudesta, vain seitsemän prosenttia ilmoitti hankkivansa sellaisen vuonna 2023. Samaan aikaan yli puolet eli 52 prosenttia sanoi, että saattaisivat hankkia palvelun ja 41 prosenttia arvioi, ettei he VPN yhteys ole tarpeellinen lainkaan.

Kuinka moni ihminen on harkinnut VPN käyttöönottoa seuraavan vuoden aikana

Alueellinen VPN-sovellusten käyttöönotto

Vuoden 2022 VPN-tilastot osoittavat, että Yhdysvalloissa on paljon jakautumista alueellisesti sen suhteen, miten paljon VPN palvelut ovat käytössä. Tyynenmeren rannikolla asuvat muodostivat yhden viidestä eli 20 prosenttia VPN-käyttäjistä Yhdysvalloissa. Seuraavina tulivat Etelä-Atlantin osavaltiot 16 prosentin osuudellaan ja sen jälkeen muut osavaltiot.

Kuitenkin merkittävä määrä käyttäjiä oli jakautunut suhteellisen tasaisesti kaikkien 50 osavaltion kesken (Security, 2023). VPN yhteys on näin ollen melko yleisesti käytössä Yhdysvalloissa.

Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla ohjelmisen lataukset saavuttivat 130 miljoonan rajapyykin, mikä kertoo siitä, että VPN palvelut ovat nostamassa suosiotaan.

Korkeimmat käyttöönottoasteet maittain olivat maan väestöön suhteutettuna:

 1. Singapore – 19%
 2. Yhdistyneet arabiemiirikunnat – 17%
 3. Qatar – 15%

Vaikka Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on rajoituksia VPN:ien käytölle, VPN yhteys on laitonta vain, jos sitä käytetään rikosten tekemiseen tai niiden mahdollistamiseen.

Toisaalta alhaisimmat käyttöönottoasteet olivat:

 1. Venezuela – 0,4%
 2. Japani – 0,5%
 3. Kolumbia – 0,6%

(Atlas VPN, 2023)

VPN tilastot – käyttäjien demografia

VPN:n käyttö amerikkalaisten keskuudessa kasvoi 24,7 prosentista vuonna 2020 33 prosenttiin vuoteen mennessä 2023. Näin VPN yhteys on yhä useammassa amerikkalaiskodissa käytössä.

Demografisesti VPN-sovellusten käyttä jakaantui seuraavanlaisesti:

 • Vuonna 2022 miehet käyttivät enemmän VPN:ää kuin naiset. 57 prosenttia miehistä käytti teknologia myös vapaa-ajallaan, kun taas vain 43 prosenttia naisista teki samoin.
 • Todennäköisimmin VPN yhteys oli käytössä sellaisilla ihmisillä, joiden tulot olivat 25 000–49 999 dollaria vuodessa
 • 45–60-vuotiaat olivat todennäköisin ikäryhmä VPN:ien käyttämisen suhteen
 • Lähes kolmannes VPN-käyttäjistä eli 32 prosenttia on käynyt jatko-opintoja ja 28 prosenttia yliopistotutkinnon
 • Yli puolet VPN-käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä iOS-laitteita (52 %), kun taas hieman yli kolmannes (37 %) käytti Android-laitteita
 • VPN:ejä käytettiin vähiten pöytäkoneilla – vain 6 prosenttia Windows-käyttäjistä ja 3 prosenttia MacOS-käyttäjistä ilmoitti käyttävänsä VPN:ää
 • Itse asiassa 61 prosenttia mobiilikäyttäjistä ja 59 prosenttia tavallisen tietokoneen käyttäjistä käytti VPN-sovellusta ainakin kerran viikossa

Ero mobiililaitteiden ja tietokoneiden käyttäjien välillä johtuu todennäköisesti siitä, että puhelimia käytetään liikkeellä ollessa. Tämä tarkoittaa sitä, että niitä saatetaan yhdistää todennäköisemmin julkisiin Wi-Fi-verkkoihin.

Kannettavia tietokoneita ja pöytäkoneita käytetään yleensä kotona, missä VPN ei välttämättä ole niin kriittinen työkalu tietoturvallisuuden kannalta (Security, 2023).

VPN tilastot – miksi ihmiset käyttävät VPN:ejä?

Vuonna 2022 lähes viidesosa (17 %) käytti VPN-sovelluksia ainoastaan henkilökohtaisista syistä johtuen, kun taas hieman yli kymmenes (13 %) käytti niitä töissään tai liiketoimintaan liittyen. Vain 9 prosenttia käytti VPN-ohjelmia sekä liiketoimintaan että henkilökohtaisiin syihin liittyen.

Koska VPN-teknologiaa käytetään enimmäkseen työelämässä, sen merkitys turvallisuuden kannalta korostuu. Paras VPN saattaa parhaillaan tehdä yritykselle merkittäviä säästöjä pitkällä aikavälillä, koska silloin verkkorikollisten on vaikeampi päästä tekemään tuhojaan.

Tämän takia yrityksessä tulisi olla riittävä määrä osaamista tietoturvaan liittyen. Esimerkiksi täältä voi lukea kuudesta tärkeästä roolista kyberturvallisuuden kannalta.

Yleisimmät syyt VPN:n käyttöön vuonna 2022 olivat seuraavat:

 • Turvallisuus – 55%
 • Yksityisyys – 50%
 • Työhön liittyvä vaatimus – 34%
 • Kirjautuminen yritysverkkoihin – 31%
 • Julkisen Wi-Fi:n suojaus – 24%
 • Verkkoliikenteen piilottaminen internetyhteyden tarjoajalta – 23%
 • Pääsy geografisesti rajoitettuun sisältöön – 22%
 • Lisäturvaa verkkokauppoihin – 20%
 • Toiminnan piilottaminen hakukoneilta – 17%
 • Torrentit – 12%
 • Hallituksen tai organisaation rajoitukset – 10%
 • Evästeiden välttäminen – 9%
 • Aktivismi tai journalistisen työ – 5%
 • Turvalliset VOIP-puhelut – 2%

Tuskin tulee kenellekkään kovinkaan suurena yllätyksenä, että yksityisyys ja turvallisuus ovat yleisimmät syyt VPN-sovellusten käyttöön. Yhdysvalloissa 86 prosenttia ihmisistä uskoo, että ihmisistä kerätään enemmän henkilökohtaisia tietoja kuin tarvitaan. Lähes kaksi kolmasosaa amerikkalaisista tuntee, että tietoturvaan liittyvät uhat henkilökohtaisten tietojen osalta kasvavat nopeammin kuin yritykset kykenevät niitä ehkäisemään.

Suuri enemmistö vastaajista tuntee, että heillä on vain vähän kontrollia siihen, miten yritykset (73 %) ja hallitus (79 %) käyttävät heidän tietojaan. Kovinkaan harvat luottavat siihen, että heidän tietojaan käytetään vastuullisesti. Tässä mielessä paras VPN suojelee käyttäjiään myös viranomaisilta ja heidän väärinkäytöksiltään.

Vaikka kaksi keskeistä syytä – turvallisuus ja yksityisyys – ovat keskeisessä asemassa VPN-palveluiden käyttämisessä, niiden käyttö työhön liittyen on vähentynyt merkittävästi vuodesta 2021 lähtien.

Tämä lasku johtuu osittain yritysten päivitetyistä infrastruktuureista ja tietojärjestelmistä, kuten pilvipohjaisista tietokannoista, sekä työntekijöiden paluusta toimistoihinsa.

Listattuna keskeisimmät syyt, minkä takia ihmiset käyttävät VPN palveluita

VPN:ien käyttö liittyen julkisten Wi-Fi-yhteyksien turvaamiseen laski 10 prosenttia vuonna 2022. Tämä lasku johtuu osittain siitä, että yhä vähemmän ihmisiä tekee etätöitä. Lisäksi tilanteeseen on vaikuttanut yhä parempi HTTP-salaus ja 5G-verkkojen nopea kasvu, mikä edelleen vähentää kolmannen osapuolen yhteyksien tarvetta (Security, 2022).

Verkossa oleviin sisältöihin liitettyjen rajoitusten ja maantieteellisten estojen ohittaminen on myös hyvin yleinen syy käyttää VPN-sovelluksia:

 • 17 maata Euroopassa, kuten Valko-Venäjä ja Turkki, ovat asettaneet rajoituksia poliittisesti sitoutuneelle medialle
 • 32 maata Aasiassa harjoittavat ankaraa sensuuria medioiden suhteen – ainoat poikkeukset mantereella ovat Taiwan ja Itä-Timor
 • 42 maata Euroopassa ja Aasiassa ovat kieltäneet, estäneet tai sulkeneet torrent-sivustoja
 • Sosiaalista mediaa on rajoitettu Valko-Venäjällä, Espanjassa, Turkissa, Ukrainassa ja 37 Afrikan maassa – se on kokonaan kielletty Eritreassa ja Etiopiassa

VPN tilastot – henkilökohtainen käyttö

Vuonna 2022 tehtyjen tutkimusten perusteella henkilökohtaisen VPN-käytön tärkeimmät syyt olivat seuraavat:

 • Yksityisyys – 59 %
 • Turvallisuus – 57 %
 • Toiminnan piilottaminen ulkopuolisilta – 44 %
 • Pääsy rajoitettuihin suoratoistosisältöihin – 37 %
 • Julkinen Wi-Fi – 28 %

VPN-käyttö organisaatioissa

Kesäkuussa 2023 organisaatiot ilmoittivat käyttävänsä VPN:ää yleisimmin tarjotakseen pääsyn etätyöntekijöille (84 % organisaatioista), minkä jälkeen seurasi usean sijainnin yhdistäminen (40 %) ja kolmansien osapuolien pääsyn mahdollistaminen (24 %).

Yritysten keskeisimmät motivaatiot VPN palveluiden käyttämiseen

Muita tarkoituksia olivat kampuksella tapahtuva pääsy (20 %), IoT/OT-laitteiden yhdistettävyys (14 %) ja hallitsemattomien laitteiden pääsy (11 %).

Samaan aikaan vuonna 2022 yritysten VPN:n käytön yleisimmät syyt olivat seuraavat:

 • Työpaikan käytäntö ja vaatimukset – 70%
 • Pääsy turvallisiin yritysverkkoihin – 62%
 • Yleinen turvallisuus – 40%
 • Yleinen yksityisyys – 18%
 • Julkisen Wi-Fi:n suojaus – 11%

(Security, 2022)

VPN tilastot – organisaatioiden suunnitelmat sen käytölle

Vuonna 2022 vain 21 prosenttia organisaatioista pyrki vähentämään VPN:n käyttämistä, kun taas yhä suurempi osuus vastaajista eli 48 prosenttia suunnitteli käyttäjien lisäämistä olemassa oleviin VPN-palveluihin.

Positiivisesti yli puolet (57 %) pyrki vahvistamaan turvatarkastuksia nykyisissä VPN-järjestelyissään (Thales Group, 2022).

Yksi merkittävä trendi kyberturvallisuuteen liittyen on se, että yritykset alkavat omaamaan Zero Trust Network Access (ZTNA) –standardin toiminnassaan. Tämä merkitsee merkittävää muutosta nykyaikaisissa kyberturvallisuuteen liittyvissä strategioissa.

Yritysten kannattaakin pohtia, tarvitseeko ne VPN:n lisäksi myös muita tietoturvaan liittyviä palveluita. Esimerkiksi serfitikaatteihin on syytä tutustua, mikäli haluaa lisätä yrityksen tietoturvaa entisestään.

Kesäkuuhun 2023 mennessä 37 prosenttia organisaatioista suunnitteli korvaavansa VPN:n ZTNA-ratkaisulla lähitulevaisuudessa (Zscaler, 2023). Jopa 92 prosenttia organisaatioista on ainakin harkinnut zero trust -strategiaa tai edennyt siinä pidemmälle.

VPN tilastot – minkälaisia ongelmia teknologiaan liittyy?

Paras VPN tarjoaa turvallisen tavan selata verkkoa, mutta monien VPN-palveluiden käyttöön liittyy ongelmia sekä tavallisten käyttäjien että yrityksten osalta. Käyttäjät joutuvat usein kärsimään hitaista yhteyksistä, jotka koskevat erityisesti ilmaisia VPN-sovelluksia. Lisäksi niiden käyttökokemusta haittaavat suuri mainosten määrä.

Myös maksullisissa VPN-palveluissa on omat ongelmansa, kuten vaihtuvat nopeudet ja monimutkaiset kirjautumisprosessit.

Yritykset, jotka pyrkivät mahdollisimman sujuvaan toimintaan, kohtaavat VPN:n liittyen ongelmia, jotka häiritsevät työtä ja aiheuttavat lisäkustannuksia. Lisäksi jotkut maat rajoittavat VPN:n käyttöä, mikä lisää haasteita niiden käyttöönottamisen kannalta.

Turvallisuushuolet ovat myös osa niitä huolia, joita VPN-palveluiden käyttämiseen liittyy. Käyttäjät pelkäävät ulkopuolisten luvatonta pääsyä heidän tietoihinsa, phishing-hyökkäyksiä ja lunnaisiin liittyviä petoksia.

Nykyään myös monet teknologiajätit kuten Google tarjoavat VPN-palveluita. Tällöin VPN:n todellinen olemus – käyttäjän datan pitäminen yksityisenä – vaikuttaa uhatulta tai vähintääkin kyseenalaiselta.

Alla olevat VPN-tilastot pureutuvat yhteyksien nopeuteen liittyviin ongelmiin, globaaleihin käyttörajoituksiin ja turvallisuushuoliin.

VPN tilastot – ongelmat suorituskykyyn liittyen

Vaikka ilmaiset VPN:t houkuttelevat luokseen rahoistaan tarkkoja käyttäjiä, niiden suorituskyky ei aina ole kovinkaan luotettava tai edes turvallinen. Vuonna 2022 noin 52 prosenttia ilmaisten palveluiden käyttäjistä kohtasi vähintään yhden ongelman – kuten hitaan yhteyden, liikaa mainoksia mainosongelmat tai vaikeuksia ladata suoratoistosisältöjä tai torrentteja.

Tässä mielessä paras VPN on todennäköisesti maksullinen, koska monet näistä ongelmista on niiden osalta ratkaistu. Mikäli maksullisen VPN käyttäminen huolettaa kustannusten osalta, vertailua kannattaa tehdä. Kuukausittaista hintaa voi saada alemmaksi esimerkiksi tilaamalla palvelun pidemmäksi aikaa kerralla.

Tässä ongelman kokeneiden jakautuminen:

 • Hidas VPN yhteys – 39 % ilmaisten palveluiden käyttäjistä
 • Mainosongelmat – 13 %
 • Vaikeudet suoratoiston tai torrenttien kanssa – 12 %
 • Ohjelmistovirheet – 10 %
 • Akun kesto – 7 %
 • Identiteettivarkaudet tai yksityisyys– 3 %
 • Virukset ja haittaohjelmayritykset – 2 %

Kuitenkin ilmaisten VPN-palveluiden käyttäjien kokemukset hitaasta internetyhteydestä väheni 12 prosenttia vuoden 2021 jälkeen, mikä viittaa siihen, että nämä ilmaiset palvelut ovat parantaneet suorituskykyään. Tämä parannus saattaa liittyä myös yhteysnopeuden testaustyökalujen lisääntymiseen (Security, 2022).

Joka tapauksessa maksullisille ja ilmaisille VPN:ille yleisimmät käyttäjien raportoimat ongelmat niiden käyttämisessä olivat hidas VPN yhteys(25 %), yhteyskatkokset (21 %) ja epäjohdonmukainen käyttökokemus eri laitteilla ja alustoilla (16 %).

Tämä tietyllä tavalla osoittaa sen, että ilmaiset ja maksulliset VPN-palvelut kärsivät ainakin joltain osin samoista ongelmista. Paras VPN palvelu onkin sellainen, joka on pystynyt ratkaisemaan nämä edellä mainitut keskeisimmät ongelmat.

Muita raportoituja ongelmia olivat monimutkaiset tai hankalat VPN-todennusprosessit (14 %), kyvyttömyys yhdistää VPN.verkkoon (11 %) ja vaikeudet sovellusten todennusongelmien vuoksi (10 %) (Zscaler, 2023).

Organisaatioiden ongelmat VPN-suorituskyvyn kanssa

Kesäkuussa 2023 72 prosenttia organisaatioista ilmaisi olevansa lievästi tai erittäin tyytymättömiä VPN-palveluunsa. Vain 28 prosenttia sanoi, että ovat tyytyväisiä käyttämäänsä palveluun.

Suurin osa käyttäjistä oli pettyneitä VPN palveluiden käyttöönottamiseen niiden ongelmien takia

Suurimmat ongelmat, joita organisaatiot kohtasivat VPN-palveluissaan kesäkuussa 2023, olivat:

 1. Huono käyttäjäkokemus – 32 % vastaajista
 2. Korkeat kustannukset (infrastruktuuri, lisenssit, ylläpito jne.) – 14 %
 3. Vaikeudet integroitumisessa muihin järjestelmiin ja palveluihin – 13 %
 4. Monimutkainen hallinta ja ylläpito – 12 %
 5. Skaalautuvuus ja joustavuus – 11 %
 6. Riittämätön turvallisuus – 7 %
 7. Puutteellinen tuki etätyölle ja yhteistyölle – 4 %
 8. Muut – 7 %

(Zscaler, 2023)

Suurimmat ongelmat infrastruktuurin hallintaan liittyen olivat:

 1. VPN-suorituskyvyn ja käyttäjäkokemus – 22 % vastaajista
 2. VPN-yhteyden vakaus – 20 %
 3. Päivitysten hallinnointi – 18 %
 4. VPN-yhteensopivuus erilaisten laitteiden, käyttöjärjestelmien ja sovellusten kanssa – 16 %
 5. VPN-infrastruktuurin skaalaaminen – 10 %
 6. Kustannukset – 9 %

(Zscaler, 2023)

VPN tilastot – rajoitukset VPN-käytölle

Huhtikuuhun 2023 mennessä 195 tutkitusta maasta ja alueesta 15:ssä on asetettu rajoituksia VPN-käytölle vähintään jossain vaiheessa.

Näihin kuuluivat Egypti, Uganda, Tansania, Kiina, Intia, Iran, Irak, Myanmar, Oman, Pakistan, Turkki, Turkmenistan, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Valko-Venäjä ja Venäjä. Näistä vain Ugandassa on poistettu kaikki VPN-rajoitukset.

Kartta josta näkyy mitkä maat rajoittavat VPN käyttöä

Yhdessä nämä säännökset vaikuttavat 3,7 miljardiin ihmiseen, joka on taas 47 prosenttia maailman väestöstä.

Yhteensä 14 maassa, joissa VPN-rajoitukset ovat voimassa, 10 niistä sijaitsee Aasiassa. Ne vaikuttavat yli kahteen kolmasosaan eli 72 prosenttiin mantereen väestöstä (Surfshark, 2023).

Kuudessa Aasian maassa on täydellinen kielto VPN-käytölle – Kiina, Iran, Irak, Myanmar, Pohjois-Korea ja Turkmenistan.

VPN tilastot – teknologian turvallisuus

VPN-tilastot kesäkuulta 2023 osoittavat, että suurin osa ihmisistä (88 %) ovat huolissaan siitä, että VPN saattaisi vaarantaa heidän tietojensa turvallisuuden. Huomattava osa eli 22 prosenttia oli “erittäin” tai “äärimmäisen” huolissaan siitä, mikä osoittaa kiistatta sen, että VPN:ää kohtaan ollaan erittäin huolissaan turvallisuuden osalta.

Sama tutkimus paljasti, että 90 prosenttia ihmisistä olivat huolissaan siitä, että kolmannet osapuolet pääsisivät käsiksi heidän tietoihinsa VPN-yhteyden kautta. 35 prosenttia vastanneista oli “erittäin” tai “äärimmäisen” huolissaan asiasta, mikä taas osoittaa sen, että kolmannen osapuolen VPN yhteys on monelle huolenaihe tietoturvallisuuteen liittyen.

Suurin osa vastaajista ei ollut huolissaan VPN turvallisuudesta

Noin puolet ihmisistä (49 %) oli huolissaan phishing-hyökkäyksistä, kun taas 40 prosenttia vastanneista pelkäsi lunnasohjelmien uhriksi joutumisesta organisaationsa VPN:n kautta. Nämä hyökkäykset huijaavat käyttäjiä luovuttamaan arkaluontoisia tietoja tai käyttämään haitallisia ohjelmistoja lukitsemaan dataa siihen asti, kunnes uhri maksaa lunnaan rikollisille.

VPN-teknologian käyttöönotto on yksinkertaistunut viime aikoina, kun palveluntarjoajat yhdistävät teknologiaa tavallisiin ohjelmistoihin. Esimerkiksi Google tarjoaa nykyään ilmaisen VPN:n pilvitallennustilauksensa kanssa, jolloin sen voi myös asentaa Pixel 7 -puhelimiin.

Kuluttajien tulisi kuitenkin huomata mahdollinen eturistiriita. Vaikka VPN:ien tavoitteena on suojata tietomme Big Techiltä ja suurilta datankerääjiltä, niiden ylläpitämät VPN:t herättävät luonnollisesti huolta. Varsinkin silloin, jos kyseessä on vieläpä ilmainen VPN palvelu, jolloin tarve tietojen keräämiselle on korostunut yrityksen näkökulmasta.

Itse asiassa vuonna 2022 29 prosenttia amerikkalaisista ilmoitti, etteivät he luottaisi Googlen tarjoamaan VPN-palveluun. Toisaalta 45 prosenttia ilmoitti, että he todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti luottaisivat siihen (Security, 2022).

VPN:n turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita

Hyökkäystyyppi Vastanneista huolestuneita
Malware-infektiot 33 %
Nollapäivähyökkäykset 29 %
DDoS-hyökkäykset 24 %
Man-in-the-middle -hyökkäykset 22 %
Käyttöoikeuksiin liittyvät hyökkäykset 20 %
Datan siirtoon liittyvät hyökkäykset 18 %
Brute force -hyökkäykset 11 %
Cross-site -skriptaukset 11 %
Etäkoodin suoritus 9 %

Minkälaisista kyberhyökkäyksistä on vaaraa eniten ihmisille

VPN tilastot – haavoittuvuudet tarkastelussa

Vuodesta 2021 lähtien on paljastettu yli 300 haavoittuvuutta VPN:n liittyen. Niistä yli 119 haavoittuvuutta paljastettiin pelkästään vuonna 2023. Paras VPN on tietysti sellainen, jossa haavoittuvuudet on saatu laskettua minimiin.

Kuviosta näkee minkälaisia hyökkäyksiä yrityksen VPN servereihin on kohdistettu

Ainakin 16 haavoittuvuutta on tiedetty hyödynnetyn rikollisten toimesta. VPN-teknologiaan liittyvien haavoittuvuuksien ennustettiin kasvavan 44 prosenttia vuoden 2023 loppuun mennessä verrattuna edelliseen kahteen vuoteen (CISA 2023).

Kyberrikollisuustilastot ja VPN-teknologian merkitys

Kyberrikollisuuden jyrkkä kasvu korostaa korostunutta tarvetta VPN-käytön lisäämiseen kyberturvallisuuden parantamiseksi.

VPN:t toimivat eräänlaisina digitaalisina vartijoina ja auttavat estämään luvattoman pääsyn tietoihin ja suojaamaan niitä yleisiltä uhkilta, kuten petoksilta ja identiteettivarkauksilta.

Nykyään voidaan sanoa, että kyberrikollisuuteen liittyvät luvut ovat melko huolestuttavia tulevaisuuden kannalta. VPN:t ovat keskeisessä roolissa kyberturvallisuuden parantamisessa ja ovat mukana taistelemassa eturintamassa kyberrikollisia vastaan.

Vuonna 2022 Consumer Sentinel Network kirjasi yli 5,1 miljoonaa ilmoitusta, jotka käsittivät petoksia (46 %), identiteettivarkauksia (22 %) ja muita petoksia ja tietomurtoja (33 %).

Tämä korostaa nousevaa huolta verkkoturvallisuudesta – petosten ja identiteettivarkauksien ollessa yleistymään päin VPN-ohjelmien tarve käy ilmeiseksi. Paras VPN on olennainen työkalu luvattoman pääsyn estämisessä ja käyttäjätietojen suojaamisessa. Tulevaisuuden kannalta se voi olla ratkaisevassa asemassa, mikäli halutaan vähentää petosten myötä menetettyjä rahamääriä.

Erään tutkimuksen mukaan kansainvälisesti menetettiin verkkorikollisille jopa 8,8 miljardia dollaria vuonna 2022 (FTC, 2022).

Samana vuonna FBI:n Internet Crime Complaint Center vastaanotti yli 800 000 valitusta, joiden kokonaistappiot olivat 10,3 miljardia dollaria.

Yleisimmät rikostyypit olivat phishing (300 497), henkilötietojen vuodot (58 859) ja identiteettivarkaus (51 629). Viimeiset kaksi rikosta voidaan estää tehokkaasti käyttämällä VPN:ää (FBI, 2022).

Suurin osa rikosilmoituksista tuli 30–39-vuotiaiden ikäryhmästä (94 506 valitusta) ja seuraavana olivat yli 60-vuotiaat (88 262). Huolimatta 6 244 valituksen erosta, yli 60-vuotiaiden kokonaistappiot olivat yli kaksinkertaiset: 3,1 miljardia dollaria. 30–39-vuotiaiden ikäryhmä menetti rikollisille rahaa 1,3 miljardia dollaria (FBI, 2022).

Vuonna 2022 eniten rikoksia tehtiin näissä osavaltioissa:

 • Kalifornia – 80 766 uhria
 • Florida – 42 792
 • Texas – 38 661
 • New York – 25 112
 • Illinois – 14 786

Eniten tappioita kärsineiden osavaltioiden viiden kärki oli taas:

 • Kalifornia – yli 2 miljardia dollaria
 • Florida – 844,9 miljoonaa dollaria
 • New York – 777,0 miljoonaa dollaria
 • Texas – 763,1 miljoonaa dollaria
 • Georgia – 322,6 miljoonaa dollaria

Samaan aikaan vuonna 2023 yli puolet vastaajista (55 %) ilmoitti, että heidän organisaationsa ei ole kokenut VPN-teknologian kautta tullutta hyökkäystä vuosien 2022 ja 2023 välillä. Vastaajista 45 prosenttia kuitenkin ilmoitti, että hyökkäys tapahtui ainakin kerran. (FBI, 2022)

VPN-hinnoittelu

Vuonna 2022 47 prosenttia VPN-käyttäjistä käyttivät ilmaista palvelua. Noin 18 prosenttia käytetyistä VPN-palveluista maksoi 5–10 dollaria kuukaudessa, kun taas alle 5 dollarilla päästiin 14 prosenttia tapauksista. Vain 7 prosenttia maksoi yli 10 dollaria kuukaudessa (Security, 2022).

Kymmenen edullisinta VPN-palveluntarjoajaa lokakuussa 2023 olivat:

 • AtlasVPN: Ilmainen
 • PrivadoVPN: Ilmainen
 • ProtonVPN: Ilmainen
 • IvacyVPN: 1 dollari/kk
 • PrivateVPN: 2 dollaria/kk
 • Private Internet Access: 2,03 dollaria/kk
 • CyberGhost VPN: 2,19 dollaria/kk
 • PureVPN: 2,29 dollaria/kk
 • Surfshark: 2,30 dollaria/kk
 • TotalAV: 3,25 dollaria/kk

VPN tilastot – kuka maksaa VPN:n käytöstä?

Enemmistö VPN-käyttäjistä tilaa maksullisia VPN-palveluita. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska tällöin paras VPN palvelu on helpointa saavuttaa.

Yhteensä 64 prosenttia tämän teknologian käyttäjistä maksaa siitä, kun taas 30 prosenttia heistä valitsee ilmaisen VPN-sovelluksen.

 • 26 % käyttäjistä maksaa VPN-tilaukset itse
 • 13 %:n kustannukset kattaa heidän organisaationsa
 • 25 % kattaa kustannukset yksilöllisesti että organisaation puolesta

Lisäksi tulevaisuudessa voi olla hyvinkin mahdollista, että VPN palvelu integroidaan osaksi tavallisia sovelluksia, kuten verkkoselaimia. Tällöin VPN palvelut ovat helposti saavutettavissa, mikä tulee lisäämään niiden suosiota.

VPN-käyttö vuonna 2020 ja sen jälkeen

Covid-19-pandemia ja siirtyminen etätöihin johtivat suureen kasvuun VPN-palveluiden käytössä. Tuohon aikaan monet tulivat tutuiksi VPN-teknologian kanssa.

Valtavia piikkejä VPN:n käytössä kirjattiin 8. maaliskuuta ja 22. maaliskuuta 2020 välisenä aikana, jolloin sen käyttäminenkasvoi Yhdysvalloissa huimat 124 prosenttia vain näiden kahden viikon aikana.

Myös muissa maissa kirjattiin valtavia kasvuja samana aikana. Niiden joukossa olivat:

 • Italia: +160 %
 • Espanja: +58 %
 • Venäjä: +57 %
 • Saksa: +40 %
 • Iran: +49 %
 • Ranska: +44 %
 • Sveitsi: +12 %
 • Yhdistynyt kuningaskunta: +18 %

(Atlas VPN, 2020)

NordVPN:n julkaisemat tilastot osoittavat myös sen, että VPN:n käyttö kasvoi tiettyjen tapahtumien aikana vuonna 2020. Kun esimerkiksi entinen presidentti Trump puhui TikTokin kieltämisestä, kiinnostus VPN:iin kasvoi 74 prosenttia. Se nousi 78 prosenttia myös silloin, kun olympialaisia lykättiin.

Venäjällä VPN:n kysyntä saavutti huippunsa poikkeuksellisilla 2 692 prosentin kasvulla maaliskuussa 2023 verrattuna helmikuuhun 2023, kun hallitus kielsi Instagramin vastauksena Metan sisältöpolitiikoihin.

Vuonna 2020 oli useita tapahtumia, jotka vaikuttivat VPN kasvaneeseen suosioon

VPN tilastot – yhteenveto

VPN tilastot kertovat nopeasti sen, minkälaisia sovelluksia markkinoilta löytyy. Lisäksi ne osoittavat sen, että VPN-teknologiaa kohtaan osoitetaan yhä kasvavaa kiinnostusta. Tämä trensi heijastuu selvästi edellä mainituissa tilastoissa, mikä taas osoittaa sen, kuinka tärkeäksi tämä teknologia on muodostunut digitaalisessa maailmassamme.

VPN:ien käyttö kasvoi erityisesti sen jälkeen, kun ihmiset alkoivat tehdä töitä kotona Covid-19-pandemian aikana. Näin paras VPN palvelu pystyi tarjoamaan digitaalisen suojan kyberuhkia vastaan myös työntekijöiden kotitoimistoihin.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että VPN palvelu on tullut jäädäkseen monien ihmisten arkipäivään. Tulevaisuudessa kyberturvallisuus näyttelee yhä suurempaa roolia sekä ihmisten arjessa että työpaikalla.

Se ei kuitenkaan ole täydellinen ratkaisu kyberturvallisuude kannalta. VPN:ien turvallisuutta on kyseenalaistettu – erityisesti sen kautta tehtyjen hyökkäysten yhteydessä – minkä takia teknologian katsotaan jopa uhkaavan sekä henkilökohtaista että yritysten kyberturvallisuutta.

Keskustelu VPN:ien turvallisuuden parantamisesta jatkuu, kun käyttäjät ja yritykset etsivät yhä parempia suojatoimia verkossa. VPN yhteys toimii loistavana vaihtoehtona silloin, kun halutaan saada mahdollisimman monipuolinen tietoturvajärjestelmä.

VPN:ien historia osoittaa teknologian kehityksen ja kyberturvallisuuden välisen tasapainon, joka on tietyllä tapaa nuorallatanssia. Tulevaisuudessa tarve yhä tehokkaammalle ja kattavammalle tietoturvalle tulee korostumaan, sillä rikollisten toimitatavat kehittyvät jatkuvasti.

VPN tilastot – yhteenveto

Miksi VPN:ä käytetään?

Lisääkö VPN:n käyttäminen dataliikenteen määrää?

Onko VPN tilastot kertovat sen huonoista puolista?

Miten VPN tilastot voivat suojata kyberrikollisuudelta?

Samankaltaiset termit

Maria Webb
Teknologiajournalisti

Maria Webb on taitava sisältöasiantuntija, jolla on yli 5 vuoden kokemus journalismista. Tällä hetkellä hän toimii teknologiajournalistina Business2Community-sivustolla ja Techopediassa, erikoistuen dataan perustuviin artikkeleihin. Hänellä on erityinen kiinnostus tekoälyyn ja posthumanismiin. Marian journalistinen matka sisältää kaksi vuotta tilastollisena journalistina Eurostat-organisaatiossa, missä hän loi vakuuttavia datakeskeisiä uutisartikkeleita, sekä kolme vuotta Newsbook.com.mt-sivustolla, missä hän käsitteli paikallisia ja kansainvälisiä uutisia.