4 Bitcoin factoren die de cryptomarkt in 2024 zullen bepalen

Betrouwbaarheid
In het kort

Bitcoin, 's werelds toonaangevende cryptocurrency, is bezig aan een opmerkelijke rally sinds eind 2023, waarbij het nieuwe hoogtepunten heeft bereikt en wijdverspreide aandacht heeft getrokken. Maar wat zijn de belangrijkste factoren voor de prijs en prestaties in 2024?

In dit artikel onderzoekt intergouvernementeel blockchainexpert Anndy Lian vier potentiële factoren die een grote impact kunnen hebben op de toekomst van Bitcoin – de impact van spot BTC exchange-traded funds (ETF’s), de halving van Bitcoin, de driemaandelijkse expiratie in juni van Bitcoin-opties en -futures, en de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Belangrijkste punten 

  • De goedkeuring van spot Bitcoin exchange-traded funds (ETF’s) zorgt al voor een instroom van nieuw kapitaal in BTC.
  • De halving van de Bitcoin – die naar verwachting in april zal plaatsvinden – is mogelijk al ingeprijsd of kan een verdere bull run veroorzaken.
  • De vervaldatum van Bitcoin-opties en -futures in juni kan volatiliteit veroorzaken.
  • De VS zal in november kiezen tussen twee zeer verschillende presidentskandidaten – elk met een andere mening over crypto en blockchain.

Spot Bitcoin ETF’s: Een game changer voor de industrie?

Een van de meest verwachte gebeurtenissen in cryptospace was de lancering van spot Bitcoin ETF’s in de VS, die in januari 2024 begonnen te traden. Dit zijn financiële producten die de prijs van Bitcoin volgen en beleggers in staat stellen om aandelen te kopen en te verkopen via hun bestaande broker-rekeningen zonder dat ze te maken krijgen met de complexiteit en risico’s van het direct houden of opslaan van de cryptocurrency.

De goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s door de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) wordt gezien als een belangrijke doorbraak op het gebied van regelgeving en een validatie van Bitcoin als een legitieme activaklasse. Er wordt ook verwacht dat het meer institutionele en particuliere beleggers zal aantrekken in de cryptomarkt, waardoor de vraag naar en liquiditeit van Bitcoin zal toenemen. Vanaf midden maart 2024 bezitten negen Bitcoin ETF’s bijna een half miljoen BTC.

Niet iedereen is optimistisch over de impact van spot Bitcoin ETF’s op de crypto-industrie. Sommige critici beweren dat deze producten meer volatiliteit en manipulatie in de markt kunnen brengen, en ook de gedecentraliseerde en peer-to-peer aard van Bitcoin kunnen ondermijnen. Bovendien kunnen sommige beleggers er de voorkeur aan geven om Bitcoin rechtstreeks te bezitten in plaats van via een tussenpersoon van derden om volledig te kunnen profiteren van de veiligheid, privacy en weerstand tegen censuur.

Bitcoin halving: Een opschudding of gebeurtenis van niets?

Een andere belangrijke gebeurtenis die de prijs en prestaties van Bitcoin in 2024 zou kunnen beïnvloeden, is de halving van de Bitcoin, die naar verwachting volgende maand zal plaatsvinden. Dit is een voorgeprogrammeerde aanpassing van het Bitcoin-protocol die het aantal nieuwe Bitcoins dat per blok wordt gegenereerd met 50% vermindert, van 6,25 naar 3,125 Bitcoins. Dit betekent dat de jaarlijkse inflatie van Bitcoin zal dalen van ongeveer 1,8% naar 0,9%, waardoor het schaarser en waardevoller wordt.

Historisch gezien valt elke halving samen met het begin van een haussemarkt voor Bitcoin, omdat de vermindering van het aanbod een onbalans tussen vraag en aanbod creëert die de prijs omhoog stuwt. De eerste halving in 2012 werd bijvoorbeeld gevolgd door een stijging van de Bitcoin-prijs met 9.000% in het daaropvolgende jaar, terwijl de tweede halving in 2016 werd gevolgd door een stijging van 2.800% in de daaropvolgende 18 maanden. De derde halving in 2020 werd gevolgd door een stijging van 400% in de volgende 12 maanden.

Sommige analisten waarschuwen dat het halvingseffect misschien niet zo sterk of voorspelbaar is als in het verleden, omdat de markt volwassener en efficiënter is geworden en de halving al is ingeprijsd door de rationele verwachtingen van beleggers. Bovendien is het mogelijk dat de halving geen direct causaal verband heeft met de prijsbewegingen, omdat andere factoren, zoals macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in de regelgeving en technologische innovaties, ook een rol kunnen spelen. Daarom is het mogelijk dat de halving niet noodzakelijk een nieuwe haussetrend in gang zet, maar eerder een bestaande trend bevestigt.

Juni kwartaalexpiratie: Een volatiliteitspiek of soepele overgang?

Een andere factor die de prijs en prestaties van Bitcoin in 2024 zou kunnen beïnvloeden is de driemaandelijkse vervaldatum van Bitcoin-opties en -futures in juni, die gepland staat op 21 juni 2024. Dit is de datum waarop een groot aantal contracten die beleggers het recht of de plicht geven om Bitcoin te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en datum, aflopen en vereffend worden.

Het aflopen van deze contracten kan een grote invloed hebben op de markt, omdat beleggers hun posities kunnen aanpassen of hun opties kunnen uitoefenen voor of op de vervaldatum, waardoor grote koop- of verkooporders ontstaan die de prijs kunnen beïnvloeden. Bovendien kan de vervaldatum ook invloed hebben op de impliciete volatiliteit van Bitcoin, een maatstaf voor hoeveel de markt verwacht dat de prijs in de toekomst zal schommelen. Een hoge implied volatility betekent dat de markt grote prijsbewegingen verwacht, terwijl een lage implied volatility betekent dat de markt stabiele prijsbewegingen verwacht.

Sommige analisten verwachten dat de driemaandelijkse expiratie in juni een piek in de volatiliteit zou kunnen veroorzaken, omdat de markt in de aanloop naar het evenement meer onzekerheid en speculatie zou kunnen ervaren. Dit zou kansen kunnen creëren voor traders om te profiteren van de prijsschommelingen, maar ook risico’s met zich meebrengen voor beleggers die niet voorbereid zijn op de mogelijke prijsschokken.

Aan de andere kant denken sommige analisten dat de driemaandelijkse expiratie in juni een soepele overgang zou kunnen zijn, omdat de markt de gebeurtenis misschien al heeft ingeprijsd en haar posities dienovereenkomstig heeft aangepast. Dit zou kunnen resulteren in een kalme en ordelijke markt met een minimale impact op de prijs en de volatiliteit.

Amerikaanse presidentsverkiezingen: Een bullish of bearish scenario?

De laatste gebeurtenis die een grote invloed kan hebben op de prijs en prestaties van Bitcoin in 2024 zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die plaatsvinden op 5 november 2024. De verkiezingen zullen de volgende president en vicepresident van de Verenigde Staten bepalen, evenals de samenstelling van het Congres en de regeringen van de staten. De uitslag van de verkiezingen kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse en wereldeconomie, het geopolitieke landschap en de regelgeving voor de crypto-industrie.

De belangrijkste kanshebbers voor het presidentschap zijn de zittende Democraat Joe Biden, die zich kandidaat stelt voor herverkiezing, en de voormalige Republikein Donald Trump, die zich kandidaat stelt voor een tweede, niet-opeenvolgende termijn. Beide kandidaten hebben verschillende standpunten en een verschillend beleid over verschillende kwesties, zoals belastingen, handel, gezondheidszorg, immigratie, buitenlandse zaken en klimaatverandering, die van invloed kunnen zijn op de economische groei, inflatie, rentetarieven en het marktsentiment in de VS en daarbuiten.

De verkiezingen zouden ook een directe impact kunnen hebben op de crypto-industrie, aangezien beide kandidaten verschillende standpunten en benaderingen hebben met betrekking tot de regulering en innovatie van de crypto-ruimte. Biden is naar mijn mening over het algemeen een voorstander van de crypto-industrie, omdat hij interesse heeft getoond in het onderzoeken van het potentieel van een CBDC (Central Bank Digital Currency) en het stimuleren van de ontwikkeling van blockchain-technologie.

Trump daarentegen staat over het algemeen vijandig tegenover de crypto industrie, omdat hij Bitcoin en andere cryptocurrencies herhaaldelijk heeft bekritiseerd en ze een “zwendel” en een “bedreiging” voor de Amerikaanse dollar heeft genoemd. Hij heeft ook sancties en beperkingen opgelegd aan verschillende landen en entiteiten die betrokken zijn bij de crypto industrie.

Hij heeft zich ook sceptisch en tegen het idee van een CBDC en de innovatie van blockchain uitgesproken. De zaken kunnen echter veranderen voor Trump, die nu warm lijkt te lopen voor Bitcoin in een recent artikel, waarin hij zegt dat enige regulering waarschijnlijk nodig is, maar dat veel mensen het omarmen en dat hij “er op de een of andere manier mee kan leven”.

Conclusie

Bitcoin, ‘s werelds toonaangevende cryptocurrency, heeft veel potentiële factoren die de prijs en prestaties in 2024 kunnen beïnvloeden. Deze omvatten spot Bitcoin ETF’s, de komende halving van de Bitcoin, de driemaandelijkse vervaldatum van Bitcoin-opties en futures in juni en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Elk van deze gebeurtenissen kan positieve of negatieve gevolgen hebben voor de crypto-industrie, afhankelijk van hoe ze zich ontvouwen en hoe de markt reageert.

Daarom moeten beleggers en traders zich bewust zijn van deze gebeurtenissen en hun mogelijke uitkomsten en voorbereid zijn op de kansen en uitdagingen die ze met zich mee kunnen brengen.

Desondanks heeft Bitcoin een nieuwe recordhoogte van meer dan $73.000 bereikt. Ik ben nog steeds erg positief over de uitkomst voor dit jaar.

We gaan het zien!

Referenties

Gerelateerde begrippen

Anndy Lian
Blockchain Expert
Anndy Lian
Blockchain Expert

Anndy Lian is een veelzijdige bedrijfsstrateeg in Azië. Hij heeft in verschillende sectoren advies gegeven aan lokale, internationale, beursgenoteerde bedrijven en overheden. Hij is een vroege investeerder in blockchain en ervaren serie ondernemer, bestseller schrijver, investeerder, bestuurslid en keynote spreker.