5 manieren waarop LLM’s Software Ontwikkeling kunnen versterken

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

De integratie van Large Language Models (LLM's) in software engineering biedt aanzienlijke voordelen, zoals gestroomlijnde workflows, verbeterde nauwkeurigheid, minder handmatige inspanning en verbeterde samenwerking. Het is echter belangrijk om te onthouden dat LLM's ontworpen zijn om mensen te ondersteunen, niet om ze te vervangen, en domeinspecifieke kennis blijft essentieel voor het bereiken van optimale resultaten.

De recente vooruitgang in computers heeft geleid tot belangrijke doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Een gebied dat opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt is natuurlijke taalverwerking, oftewel Natural Language Processing (NLP), dankzij de opkomst van geavanceerde AI-modellen die bekend staan als Large Language Model (LLM’s), die ook wel bekend staan als grote taalmodellen.

De LLM’s zijn een vorm van AI-modellen die worden getraind op grote tekstdatasets met behulp van verschillende deep learning-technieken. De modellen zijn in staat om ingewikkelde aspecten van de menselijke taal te doorgronden en genereren daardoor teksten die niet alleen contextueel accuraat zijn, maar ook een opvallende gelijkenis vertonen met wat een mens zou genereren.

Bekende LLM-toepassingen

Een verscheidenheid aan LLM’s wordt gebruikt voor verschillende toepassingen.

 • OpenAI’s Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)

OpenAI’s GPT is een van de bekendste en invloedrijkste LLM’s. De uitgebreide 175 miljard parameters genereren coherente en contextueel relevante inhoud voor verschillende toepassingen. Het model wordt gebruikt voor taalvertaling, het genereren van inhoud, enz.

 • Google’s Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

BERT begrijpt de taalcontext door rekening te houden met zowel de voorgaande als de volgende zinnen in een zin. Het model is zeer effectief voor tekstclassificatie, named entity recognition en het beantwoorden van vragen.

 • Geoptimaliseerde BERT-aanpak van Facebook (RoBERTa)

RoBERTa heeft de prestaties verbeterd bij het verwerken van natuurlijke talen, waaronder sentimentanalyse, tekstclassificatie en documentbegrip, door gebruik te maken van grotere sets trainingsgegevens en geavanceerdere technieken.

Deze voorbeelden vormen slechts een klein deel van een steeds dynamischer landschap voor LLM’s. Het lopende onderzoek en de ontwikkeling in dit domein vergroten de kracht en flexibiliteit van taalmodellen nog verder.

LLM’s en software-engineering

LLM’s hebben een grote invloed gehad op verschillende toepassingsgebieden, zoals het genereren van content voor websites en producten, sentimentanalyse, chatbots en virtuele assistenten, gegevensanalyse en klantenservice. Daarnaast staan deze geavanceerde AI-modellen op het punt om een revolutie teweeg te brengen in software-engineeringaanpak waarbij menselijke tussenkomst nodig is om softwaresystemen van hoge kwaliteit te produceren.

LLM’s hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in softwareontwikkelingsprocessen. En dit is hoe.

Huidige Software Engineering-aanpak

Om de transformerende invloed van LLM’s op software engineering te begrijpen, is het cruciaal om de conventionele software engineering-aanpak te begrijpen. Bij traditionele softwareontwikkeling leunt veel van het werk op menselijke betrokkenheid. Mensen genereren requirements, analyseren en verifiëren deze en leveren gedetailleerde specificaties.

Ook activiteiten als systeemontwerp, architectuur, codering en quality assurance (QA) leunen zwaar op menselijke inspanning. Daarnaast is goede documentatie essentieel voor taken als softwareonderhoud, samenwerking en voortdurende verbeteringen.

Het komt echter vaak voor dat de tijdrovende en eentonige taak van het maken en onderhouden van up-to-date documentatie over het hoofd wordt gezien tijdens de ontwikkeling.

Het niet nakomen van verantwoordelijkheden in elke fase van de systeemontwikkeling kan grote gevolgen hebben voor zowel ontwikkelteams als organisaties. Ontwikkelteams kunnen te maken krijgen met een grotere belasting in termen van tijd en middelen die nodig zijn om deze problemen aan te pakken. Dit kan leiden tot vertragingen, verminderde productiviteit, lagere kwaliteit van de code en mogelijke ontevredenheid bij klanten.

Voor ontwikkelorganisaties kunnen de gevolgen nog ernstiger zijn. Ze kunnen te maken krijgen met tegenslagen op belangrijke strategische gebieden, zoals gemiste zakelijke kansen of het onvermogen om doelen te bereiken als het verkorten van de softwareontwikkelingstijd, het verhogen van de omzet en het maximaliseren van de winst.

Hoe kunnen LLM’s de software-engineering revolutioneren?

Met behulp van LLM’s kunnen ontwikkelaars het handmatige werk aanzienlijk verminderen en het hoofd bieden aan alledaagse problemen in verschillende fasen van softwareontwikkeling. Bovendien vereenvoudigen LLM’s workflows, verbeteren ze de nauwkeurigheid, verminderen ze menselijke documentatie-inspanningen en verbeteren ze de samenwerking tussen teams tijdens de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Door gebruik te maken van LLM’s kunnen ontwikkelaars het handmatige werk sterk verminderen en dagelijkse problemen in verschillende fasen van de softwareontwikkeling aanpakken. LLM’s vereenvoudigen workflows, verbeteren de nauwkeurigheid, minimaliseren de noodzaak voor uitgebreide menselijke documentatie en bevorderen een betere samenwerking tussen teams tijdens de levenscyclus van softwareontwikkeling.

Deze integratie van LLM’s in de software-engineeringaanpak levert aanzienlijke voordelen op en stroomlijnt het ontwikkelingsproces.

De impact van LLM’s op afzonderlijke life cycle assessments nader bekeken

Softwareontwikkelaars beschikken nu over een krachtig hulpmiddel dat het hele softwareontwikkelingsproces verbetert en transformeert. De integratie van LLM’s zorgt voor gestroomlijnde processen, een hogere productiviteit en een gunstig klimaat voor innovatie.

Laten we eens kijken naar de interessante mogelijkheden die LLM’s bieden voor afzonderlijke activiteiten binnen de levenscyclus van softwareontwikkeling.

1. LLM’s voor Software Requirement Engineering

De eerste fase van softwareontwikkelingsprojecten omvat het bedenken van ideeën en het verzamelen van de vereisten. Deze fase heeft een belangrijke transformatie ondergaan met de introductie van LLM’s.

Deze krachtige taalmodellen bieden requirement engineers uitgebreide informatie en technische kennis, waardoor het proces revolutionair is veranderd. LLM’s bieden toegang tot een schat aan gegevens, waaronder feedback van gebruikers, markttrends en best practices uit de industrie.

LLM’s spelen een belangrijke rol bij het genereren van nauwkeurige en contextbewuste gebruikersverhalen, productbeschrijvingen en aanbevelingen voor productfuncties. Het ontwikkelteam kan LLM’s instrueren om verhalen te maken die aansluiten bij de doelstellingen van het project, met specifieke criteria en parameters. Dit proces vergemakkelijkt de ontwikkeling en specificatie van projectvereisten door verschillende mogelijkheden te verkennen en rekening te houden met de perspectieven van gebruikers.

Door deze stappen te volgen, wordt de volledigheid van de vereisten verzekerd, wat bijdraagt aan een robuuster softwareontwikkelingsproces.

LLM’s kunnen requirement engineering teams ook ondersteunen bij het verifiëren van de juistheid van requirements tijdens de eerste fasen van een project. Door gebruik te maken van LLM’s kunnen requirements engineers valideren dat de documentatie van de requirements foutloos, consistent en vrij van tegenstrijdigheden is. Bovendien kunnen LLM’s worden gebruikt om verschillende kenmerken van hoge kwaliteitseisen te beoordelen, zoals:

 • Eenduidigheid;
 • Consistentie;
 • Traceerbaarheid;
 • Haalbaarheid;
 • Controleerbaarheid.

2. LLMS voor softwareontwerp en architectuur

In traditionele softwareontwikkeling zijn mensen verantwoordelijk voor het ontwerpen van systeemarchitecturen, wat een complexe en technisch gevoelige taak is. Het gaat vaak om uitgebreide brainstormsessies en iteratieve processen om de systeemontwerpen te ontwikkelen. LLM’s kunnen waardevolle hulp bieden bij dit proces door te helpen bij het maken van praktische ontwerpmodellen en gebruikersinterfaces en door begeleiding te bieden bij best practices.

LLM’s kunnen innovatieve ontwerpelementen voorstellen, geschikte architectuurstijlen of -patronen aanbevelen, alternatieve benaderingen voorstellen en zelfs potentiële bruikbaarheidsproblemen voorspellen door patronen en trends te analyseren. Dit stroomlijnt de ontwikkelingsfase, waardoor ontwikkelaars sneller robuuste prototypes kunnen maken die een comfortabele gebruikerservaring bieden. Door gebruik te maken van LLM’s in het ontwerp- en architectuurproces kan softwareontwikkeling efficiënter verlopen en betere resultaten opleveren voor eindgebruikers.

Bovendien kunnen LLM’s waardevolle hulp bieden aan softwareontwikkelingsteams bij het selecteren van implementatietools en frameworks. Op basis van de systeemspecificaties en ontwerpmodellen kunnen LLM’s geschikte programmeertalen, bibliotheken en implementatieframeworks aanbevelen. Het maken van de juiste keuzes op het gebied van implementatieraamwerken en -technologieën is cruciaal voor het succes van een project, en LLM’s kunnen hieraan bijdragen door rekening te houden met de projectvereisten en de mogelijkheden van de verschillende beschikbare tools en technologieën.

3. LLMS voor codeontwikkeling

LLM’s zoals GPT-4 en tools zoals GitHub Copilot kunnen een revolutie teweegbrengen in programmeertaken door de efficiëntie te verhogen. Code-genererende LLM’s worden getraind op gespecialiseerde datasets bestaande uit code repositories, technische fora, codeplatforms, productdocumentatie en algemene webdata.

Deze zijn essentieel voor het automatiseren van terugkerende taken en het efficiënt oplossen van veelvoorkomende programmeerproblemen. Ze kunnen worden gebruikt om codefouten, kwetsbaarheden en prestatieproblemen te identificeren. Hierdoor verhogen LLM’s de productiviteit aanzienlijk door de tijd en moeite die nodig zijn voor codering te verminderen. Hierdoor kan sneller software van hoge kwaliteit worden geleverd, terwijl ook wordt bijgedragen aan de groei en expertise van ontwikkelaars.

4. LLM’s voor kwaliteitsborging

LLM’s zijn zeer waardevol bij QA-activiteiten gedurende de gehele levenscyclus van softwareontwikkeling, net als bij andere fasen. Als het gaat om het genereren van testcases, kunnen LLM’s een belangrijke aanwinst zijn voor softwarekwaliteitsborgingsteams. Door gebruik te maken van de input van user story requirements, kunnen deze modellen uitgebreid testcases genereren.

Dit vereenvoudigt de anders zo uitdagende taak van het genereren van testcases, waarbij het van cruciaal belang is om verschillende scenario’s, edge cases, faalpunten, paden en lussen te bestrijken. LLM’s helpen dit proces te automatiseren en te stroomlijnen en zorgen voor een grondige testdekking en efficiënte kwaliteitsborgingspraktijken.

Ze kunnen bugrapporten, gebruikerservaringen en systeemlogs analyseren om potentiële problemen te identificeren. Door de context van bugrapporten te begrijpen, kunnen LLM’s mogelijke oorzaken suggereren en inzicht geven in de ernst en impact van de defecten. Hierdoor kunnen kwaliteitsborgingsteams effectiever prioriteiten stellen en middelen toewijzen, waardoor bugs sneller worden opgelost.

Bovendien kunnen LLM’s helpen bij het genereren van testgegevens voor experimenten. Door de kenmerken en structuur van de vereiste testgegevens te begrijpen, kunnen LLM’s relevante gegevenssets genereren die essentieel zijn voor testdoeleinden.

Verschillende andere kwaliteitsborgingstaken die door de LLM’s worden ondersteund, zijn onder andere:

 • Genereren van testplannen, testscripts en testrapporten;
 • Geautomatiseerd testen;
 • Ontwerpbeoordelingen;
 • Codebeoordelingen;
 • Regressietesten.

5. LLM’s voor softwaredocumentatie

LLM’s zijn net zo effectief bij het genereren van documentatie voor softwareprojecten als bij andere softwareontwikkelingsactiviteiten. Ze kunnen snel documentatie genereren op basis van artefacten zoals broncode en systeemspecificaties. Ontwikkelaars kunnen de modellen aanwijzingen geven en ze kunnen codedocumentatie, API-referentiedocumentatie, gebruikershandleidingen en handleidingen voor ontwikkelaars genereren. Dit vermindert de handmatige inspanning die nodig is voor het ontwikkelen en bijwerken van documenten, waardoor de efficiëntie toeneemt en de documentatie up-to-date blijft met de codebases.

Het is echter belangrijk op te merken dat LLM’s dienen als behulpzame assistenten voor ontwikkelteams en waardevolle suggesties en inzichten geven. Het is de verantwoordelijkheid van het ontwikkelteam om de uitkomsten van de modellen te beoordelen om er zeker van te zijn dat ze overeenkomen met de doelstellingen van het project.

De conclusie

LLM’s hebben de potentie om een grote impact te hebben op de aanpak bij softwareontwikkeling. Ze kunnen het ontwikkelproces stroomlijnen, de productiviteit verhogen en innovatie stimuleren. Het is echter cruciaal om te erkennen dat LLM’s ontworpen zijn om mensen te ondersteunen en niet om ze te vervangen.

Hoewel hun ondersteuning baanbrekend is, moeten ontwikkelteams kritisch blijven en domeinspecifieke kennis gebruiken om de best mogelijke resultaten te behalen.

Naarmate de vooruitgang op het gebied van LLM’s voortschrijdt, kunnen we verdere ontwikkelingen verwachten die de softwareontwikkelaanpak verder zullen verbeteren.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Assad Abbas
Editor
Assad Abbas
Redacteur

Dr. Assad Abbas voltooide zijn Ph.D. aan de North Dakota State University (NDSU), Verenigde Staten. Hij werkt als Tenured Associate Professor aan de faculteit Computerwetenschappen van de COMSATS University Islamabad (CUI), Islamabad Campus, Pakistan. Dr. Abbas is sinds 2004 verbonden aan COMSATS. Zijn onderzoeksinteresses zijn voornamelijk, maar niet beperkt tot, Smart Health, Big Data Analytics, Recommendation Systems, Patent Analysis en Social Network Analysis. Zijn onderzoek is verschenen in verschillende prestigieuze tijdschriften, zoals IEEE Transactions on Cybernetics, IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, IEEE Systems Journal, IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, IEEE IT…