Beste DePIN Coins 2024– Top 8 DePIN Projecten

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid

In dit artikel bekijken we de beste DePIN coins van het moment. Decentralized Physical Infrastructure Networking (DePIN), ofwel gedecentraliseerde fysieke infrastructuur netwerken, is een nieuwe aanpak binnen de crypto wereld die het gat tussen blockchain technologie en echte wereld applicatie doelt te overbruggen.

Nu deze nieuwe manier van werken steeds bekender wordt en er tientallen nieuwe DePIN projecten met veel potentieel de markt binnenstromen, is het interessant om de meest belovende hiervan te bekijken.

Top 10 beste DePIN crypto

 1. eTukTuk (TUK) – DePIN crypto dat bezig is met de ontwikkeling van EV oplaadstations in Azië.
 2. Helium 25Network –  Gedecentraliseerd netwerk met 900.000 WiFi hotspots voor het Internet of Things.
 3. Filecoin – Gedecentraliseerd cloud opslag systeem met $4,9 miljard market cap.
 4. Theta Network – DePIN video streaming netwerk met ingebouwde DRM en AI computing functies.
 5. Render – GPU computing marktplaats voor geoptimaliseerde 3D graphics verwerking.
 6. Arweave – Permanent gedecentraliseerde data opslag met vaste prijs.
 7. Hivemapper – Drive-to-earn token die betaalt om de straten in beeld te brengen met 4k camera’s.
 8. Peaq – Layer 1 blockchain gebouwd voor DePIN die ondersteuning biedt voor ID’s van machines.

Top DePIN projecten van 2024 nader bekeken

Hieronder gaan we verder in op de beste DePIN coins zodat je een beter beeld krijgt van wat deze DePIN projecten je te bieden hebben.

1. eTukTuk – Beste DePIN crypto dat elektrische oplaadstations in Azië ontwikkelt

eTukTuk is een van de nieuwste DePIN crypto coins die bezig is met de ontwikkeling van elektrische oplaadstations in Azië. Deze nieuwe crypto gebruikt blockchain technologie om de opwarming van de aarde tegen te gaan en bouwt hiermee een netwerk van EV-oplaadstations in landen in Zuidoost-Azië, beginnend in Sri Lanka.

Volgens de whitepaper van eTukTuk gaat het project EV-oplaadstations ontwikkelen in steden en rondom veelgebruikte wegen. Deze oplaadstations zullen uiteindelijk werken op groene energie, waardoor het project zich kan loskoppelen van elektriciteit die ontwikkeld wordt door fossiele brandstoffen.

etuktuk beste DePin coins

EV bestuurders kunnen hun voertuigen opladen bij deze stations en betalen met de $TUK token. Daarnaast zijn gebruikers ook in staat om staking beloningen te ontvangen als ze de $TUK token vastzetten. Hierdoor zijn ze in staat om tokens te verdienen terwijl ze hun auto opladen.

eTukTuk bevindt zich op dit moment in een presale fase, waar gebruikers tegen grote kortingen de $TUK token kunnen kopen. Investeerders die nu hun tokens kopen, kunnen daarnaast voor een beperkte tijd gebruikmaken van een APY die oploopt tot wel 156%.

Token Symbool TUK
Blockchain Ethereum
Maximum Voorraad 2 miljard TUK

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. 

2. Helium Network – Top DePIN coin dat wereldwijd hotspot netwerk bouwt

Helium Network is een van de beste crypto om nu te kopen. Deze crypto begeeft zich in de categorie van DePIN projecten. Dit project houdt zich bezig met het bouwen van een wereldwijd gedecentraliseerd netwerk aan WiFi hotspots. Het heeft op dit moment al bijna 1 miljoen hotspots verspreid over de hele wereld.

Het idee achter Helium Network is dat iedereen deel kan nemen en een hotspotprovider kan worden. Je kan een groot aantal verschillende hotspot apparaten aanschaffen en je hoeft deze apparaten alleen maar in je huis of kantoor te plaatsen om deel te nemen.

helium network beste depin coins 2024

Helium Network stimuleert gebruikers om deel te nemen en het netwerk uit te breiden door hotspot providers te belonen met zijn native $HNT token. Hoe meer data er overgemaakt wordt via een hotspot, hoe meer de eigenaar van deze hotspot beloond wordt met $HNT tokens.

De token voorraad van $HNT wordt stabiel gehouden, aangezien gebruikers die willen verbinden met het Helium Network $HNT tokens moeten burnen om datacredits te verkrijgen. Dit creëert een stabiele vraag naar $HNT en helpt de prijs van de token omhoog zolang het netwerk blijft groeien.

Token Symbool HNT
Blockchain Helium blockchain
Maximum Voorraad 223.000.000 HNT

3. Filecoin – Gedecentraliseerde cloud opslag oplossing

Filecoin is een van de grootste DePIN crypto coins en levert een gedecentraliseerde oplossing voor cloudopslag. Het idee achter Filecoin is dat gebruikers data kunnen opslaan op overbodige apparaten van over de hele wereld. Op deze manier kunnen gebruikers er zeker van zijn dat ze back-ups hebben voor al hun data.

Filecoin vertrouwt op het InterPlanetary File System (IPFS), een protocol voor gedecentraliseerde informatieopslag. Iedereen kan computing kracht aanbieden bij het Filecoin netwerk en een opslagprovider worden. In ruil hiervoor zullen ze $FIL tokens verdienen.

filecoin depin crypto project

Mensen die gebruik maken van opslag zullen hiervoor moeten betalen met de $FIL token. Hierdoor wordt er een stabiele vraag over de lange termijn gecreëerd.

Filecoin is volledig geïntegreerd met Solana, waardoor dit project beschikbaar is voor een groot aantal verschillende crypto projecten. Mede door de groei van de Solana koers, kan ook Filecoin mee profiteren. 

Token Symbool FIL
Blockchain Filecoin Blockchain
Maximum Voorraad 2 miljard FIL

4. Theta Network – DePIN video streaming met management voor digitale rechten

Theta Network is een gedecentraliseerd netwerk van computing kracht dat is ontwikkeld om videostreaming mogelijk te maken. Het doel van dit netwerk is om video’s van hoge kwaliteit beschikbaar te maken voor gebruikers van over de hele wereld.

Binnen het Theta Network bevindt zich ook een oplossing voor het beheer van digitale rechten (DRM). DRM stelt contentmakers in staat om ‘royalties’ te claimen als een van hun video’s gestreamd wordt.

theta network top depin coin

Deze DRM functie heeft een belangrijke factor gespeeld in de groei van het netwerk en dit streamingplatform heeft nu al meer dan 10.000 actieve nodes. Contentmakers worden betaald voor hun content terwijl nodes betaald krijgen voor het leveren van content. De kijkers betalen tegelijkertijd een extreem laag tarief in vergelijking met de traditionele streamingplatformen.

Theta lanceerde onlangs ook EdgeCloud, waar ongelimiteerde toegang tot GPU ruimte beschikbaar is.

Token Symbool THETA
Blockchain Theta Blockchain
Maximum Voorraad 1 miljard THETA

5. Render – GPU Computing marktplaats voor 3D Graphics verwerking

Render is een gedecentraliseerd computing netwerk dat zich richt op het genereren van GPU vermogen. Iedereen kan toegang krijgen tot GPU ruimte via Render, waardoor men in staat is om grote 3D projecten te ontwikkelen zonder een grote investering in GPU infrastructuur.

Het potentieel van Render is enorm doordat 3D design een belangrijke rol speelt in de toekomst van de metaverse. De toekomst van de metaverse gaat gigantische hoeveelheden GPU nodig hebben en Render bevindt zich in de unieke positie om dit te leveren.

render crypto beste depin coins

Het is de $RNDR token die het Render netwerk aandrijft en gebruikers kunnen deze token gebruiken om te betalen voor GPU ruimte op het netwerk. GPU providers zullen daarnaast ook $RNDR verdienen.

Van elke transactie die gebruik maakt van $RNDR reserveert Render een deel voor zichzelf, wat in de toekomst gebruikt gaat worden voor de verdere ontwikkeling van het netwerk.

Token Symbool RNDR
Blockchain Ethereum
Maximum Voorraad 536.870.912 RNDR

6. Arweave – Permanent gedecentaliseerde data opslag voor vaste prijs

Arweave is een gedecentraliseerde, op blockchain gebaseerde opslagdienst die in eerste instantie veel lijkt op Filecoin. Waar Filecoin een maandelijks tarief vraagt om data op te slaan, hoeven Arweave gebruikers slechts eenmalig een tarief te betalen.

Arweave is hiertoe in staat door de ontvangen tarieven in een fonds te stoppen waar rente op behaald wordt. Vanuit dit fonds worden de providers vervolgens betaald in $AR tokens. Het idee is dat Arweave meer verdient in rente dan het uitbetaalt, zodat het fonds alleen maar blijft groeien.

arweave depin crypto project

De permanente opslag die het project aanbiedt maakt het een perfecte oplossing voor het opslaan van historische crypto transactiedata. Solana, Avalanche, Polkadot en Cosmos gebruiken om die reden allemaal Arweave.

Arweave is ook de samenwerking aangegaan met Internet Archive. Internet Archive heeft inmiddels al meer dan 700.000 torrent bestanden gearchiveerd op Arweave.

Token Symbool AR
Blockchain Arweave Blockchain
Maximum Voorraad 66 miljoen AR

7. Hivemapper – Drive-to-Earn token die wereld in kaart brengt

Hivemapper is een project dat bezig is om straten van over de hele wereld in kaart te brengen met 4K camera’s. Dit is een project dat de kracht van DePIN projecten om echte wereld toepasbaarheid te realiseren goed in beeld brengt.

Gebruikers kunnen een dashboardcamera in hun voertuig toevoegen en op die manier beelden maken van alle straten in de wereld. Als ze dit doen, worden ze door Hivemapper betaald in de native $HONEY token. Hoe meer afstand deze bestuurders afleggen en hoe meer onbekende wegen ze in kaart brengen, hoe meer $HONEY ze verdienen. Op dit moment is er al meer dan 140 miljoen kilometer in beeld gebracht.

hivemapper beste depin coins

$HONEY wordt geburnd op het moment dat ontwikkelaars en bedrijven Hivemapper data gebruiken. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de waarde van de token toeneemt op het moment dat de hoeveelheid data op het systeem groter wordt.

$HONEY tokens worden aangeboden op Coinbase of andere gecentraliseerde crypto exchanges.

Token Symbool HONEY
Blockchain Ethereum Blockchain
Maximum Voorraad 10 miljard HONEY

8. Peaq – Layer 1 Blockchain Gebouwd voor  DePIN Ontwikkeling

Peaq is een nieuw Layer 1 blockchain project dat ontwikkeld is om de groei van DePIN projecten te ondersteunen. Het biedt ultrasnelle transactieverwerking aan die essentieel is voor echte wereld adoptie.

Een specifieke functie van Peaq is de mogelijkheid om individuele machines te identificeren. Dit is een belangrijke functie voor bedrijven waar gebruik wordt gemaakt van vele verschillende machines die verschillende functies hebben. Het Peaq netwerk heeft op dit moment al meer dan 100.000 machines en apparaten in zijn netwerk.

peaq beste depin crypto

Een andere unieke functie is de ondersteuning voor bepaalde toegangseisen. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat de verkeerde persoon te werk gaat op een machine waar ze niet toe bevoegd zijn.

Peaq is een indrukwekkende crypto met toekomst die in 2025 in staat gaat zijn om meer dan 100.000 transacties per seconde te verwerken. De $PEAQ token maakt zich op dit moment op voor zijn initiële lancering die later dit jaar plaats gaat vinden op DEX’s.

Token Symbool PEAQ
Blockchain Peaq blockchain
Maximum Voorraad 4,2 miljard PEAQ

Wat zijn DePIN coins?

DePIN is een afkorting voor Decentralized Physical Infrastructure Networks, oftewel gedecentraliseerde fysieke infrastructuur netwerken. Het is een term voor blockchain technologie die echte wereldinfrastructuur bouwt of opereert.

Wat is DePin

Er zijn twee verschillende soorten DePIN projecten:

 1. Fysieke Netwerken: Dit zijn projecten die providers stimuleren om fysieke hardware in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn eTukTuk en Helium Network.
 2. Digitale Netwerken: Dit zijn projecten die gedecentraliseerde providers stimuleren om cloud producten aan te bieden, zoals computing kracht of digitale opslag. Voorbeelden hiervan zijn Filecoin, Theta Network en Render.

In beide gevallen worden gebruikers die deelnemen aan deze projecten meestal beloond met de native token van het project. Alle netwerken zijn zo ontworpen dat gebruikers in de token van het netwerk moeten betalen om gebruik te maken van de functies. Op deze manier wordt er waarde gecreëerd voor deze tokens.

Waarom zijn DePIN projecten belangrijk?

Met DePIN crypto projecten breidt de wereld van blockchain en cryptocurrency haar mogelijkheden uit naar de fysieke wereld. Dit heeft niet alleen voor de crypto markt zelf positieve gevolgen, maar is ook belangrijk voor een aantal grote sectoren:

Risicobeperking

Risicobeperking

Door fysieke netwerken te decentraliseren met blockchain technologie wordt het risico beperkt dat er één investeerder of groep investeerders de macht overneemt en met slechte plannen komt. Via DePIN projecten ligt de verantwoordelijkheid van het project verspreid over een grotere groep investeerders.

Betere concurrentiepositie

Betere concurrentiepositie

Met DePIN crypto kunnen infrastructuren als stroomnetten en vervoerssystemen veel beter opgezet worden. Een grotere groep draagt de verantwoordelijkheid en kan zo de concurrentie aangaan met grote bedrijven die op weg lijken naar een monopolie positie in hun sector.

Financiële stimulans

Financiële stimulans

Tot slot kan een DePIN in cryptomunt zorgen voor een financiële stimulans van het project. De cryptomunt kan zorgen voor extra inkomsten omdat er ook in gehandeld kan worden en veel gemakkelijk investeerders gevonden kunnen worden. Hiermee kan er in de fysieke wereld nog sneller gebouwd en ontwikkeld worden.

Zijn DePIN coins een goede investering?

DePIN is voor vele crypto investeerders nog een relatief onbekende term. Toch heeft het door zijn unieke eigenschappen al de nodige aandacht weten te trekken onder analisten en experts.

De rol die DePIN speelt in de toekomst van de cryptomarkt geeft aan hoe hard deze DePIN crypto projecten nog kunnen groeien. Vroeg gelanceerde projecten zoals Filecoin en Arweave hebben al laten zien succesvol te kunnen zijn en gaan tegenwoordig ook al grote samenwerkingen aan.

DePin Flywheel

Dit geeft nog maar eens aan hoeveel potentieel deze sector binnen de cryptomarkt heeft. Toch blijft het belangrijk voor investeerders om nauwkeurig de DePIN projecten te evalueren voordat er geld in wordt gestopt. Het bouwen van echte wereld infrastructuur is namelijk erg uitdagend en kan er daarom voor zorgen dat projecten tegen problemen aanlopen.

Hoe investeer je in een DePIN project?

Om duidelijk te maken hoe je investeert in een DePIN coin, geven we hieronder een voorbeeld hoe je investeert in ons favoriete DePIN project: eTukTuk. $TUK tokens kopen is erg gemakkelijk via de presale. Hieronder leggen we in vier stappen uit hoe dit werkt:

 1. Stap 1: Ga naar de hoofdpagina van eTukTuk

  Om TUK tokens te kopen, moet je naar de officiële website van eTukTuk gaan. Hier kan je op ‘verbind wallet’ klikken en vervolgens de volgende stappen volgen.

 2. Stap 2: Verbind je wallet

  Om TUK tokens te kopen, moet je over een crypto wallet beschikken waar je TUK tokens in op kunt slaan. In het geval van eTukTuk moet je beschikken over een crypto wallet die ERC-20 tokens ondersteunt. Wij raden hiervoor MetaMask aan. Verbind je wallet bij de ‘verbind wallet’ sectie en ga door met de volgende stap.

 3. Stap 3: Koop TUK

  Nadat je je wallet hebt verbonden, kan je aangeven hoeveel TUK tokens je wilt kopen. Hier geef je aan welke betaalmethode je wilt gebruiken en hoeveel TUK tokens je gaat aanschaffen. Volg de gevraagde stappen en rond je aankoop af.

 4. Stap 4: Ontvang eTukTuk tokens

  Zodra je TUK tokens hebt gekocht, zul je de presale van eTukTuk moeten afwachten. Zodra de presale is afgelopen, zal je je tokens kunnen claimen. Hiervoor zal een speciale knop op de website komen te staan. Zolang de presale nog gaande is, ben je wel in staat om je tokens te staken in ruil voor aantrekkelijke beloningen.

Conclusie

De verwachting is dat DePIN cryptos alleen maar belangrijker gaan worden in de toekomst en door hun grote utility alleen maar meer waard gaan worden, helemaal in een nieuwe bull run. Investeerders zullen echter altijd voorzichtig moeten zijn als ze op zoek zijn naar een DePIN cryptos om in te investeren.

Om te bepalen of DePIN projecten goede keuzes zijn, moet er gekeken worden naar de echte wereld utility, tokenomics, gebruikersstatistieken en samenwerkingen. Deze factoren schetsen vaak een goed beeld of een DePIN coin de moeite waard is om in te investeren.

Let op: Cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. 

 Veelgestelde vragen

Welke DePIN coins zijn er?

Waar kan ik de beste DePIN coins kopen?

Wat betekent DePIN?

Wat zijn de beste DePIN coins om te kopen?

Referenties

Ilyaas Sari
Editor
Ilyaas Sari
Redacteur

Ilyaas Sari is een ervaren software ondernemer en investeerder in crypto. Hoewel hij geen financiële studieachtergrond heeft, heeft hij vanaf het begin een sterke interesse gehad in de techniek achter Bitcoin en andere digitale valuta's. Als vroege investeerder in Bitcoin heeft Ilyaas waardevolle ervaring opgedaan in de ontwikkeling van de markt. Hij was betrokken bij de opzet van verschillende Nederlandse blockchain bedrijven en speelde een cruciale rol in hun strategie, technologie-implementatie en marktanalyse. Ilyaas heeft een scherp oog voor veelbelovende crypto projecten en investeringsmogelijkheden. Hij informeert zich continu over de laatste ontwikkelingen en gelooft sterk in de potentie van blockchain-technologie.…