De impact op het milieu van bitcoinmining: een gebalanceerd perspectief

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Bitcoin mining is onder vuur komen te liggen vanwege het hoge energieverbruik en de daaruit voortvloeiende koolstofuitstoot, die bijdraagt aan de klimaatverandering. Recente ontwikkelingen zoals de migratie van mijnwerkers naar landen met goedkopere en hernieuwbare energiebronnen en de invoering van energie-efficiëntere mijnbouwinstallaties wijzen echter op een duurzamere toekomst voor de industrie. Hoewel het belangrijk is de milieueffecten van Bitcoin-mijnbouw in aanmerking te nemen, moeten ook de potentiële sociaal-economische voordelen worden afgewogen tegen de milieukosten.

Over het minen van Bitcoin (BTC) wordt heftig gediscussieerd. De nadruk ligt op de impact op het milieu nu beleidsmakers proberen de crypto-industrie te reguleren.

Critici stellen dat het mining proces een buitensporige hoeveelheid energie verbruikt en bijdraagt tot de klimaatverandering.

Recente ontwikkelingen in de industrie suggereren echter een genuanceerder beeld. In dit artikel zullen we beide kanten van het argument onderzoeken en uiteindelijk aantonen dat bitcoin mining niet zo schadelijk is voor het milieu als sommigen denken.

Waarom bitcoin mining slecht is voor het milieu

Volgens een studie van de Universiteit van New Mexico is bitcoin mining in de loop der tijd steeds minder duurzaam geworden, en gaat de ecologische voetafdruk ervan de verkeerde kant op.

In 2020 verbruikte bitcoin mining 75,4 terawattuur (TWh) aan elektriciteit – meer dan Oostenrijk (69,9 TWh) of Portugal (48,4 TWh) in hetzelfde jaar.

Het grootste deel van deze elektriciteit is afkomstig van fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas, wat resulteert in enorme luchtvervuiling en koolstofemissies – hoewel we kunnen aannemen dat bitcoin mining slechts zo groen zal zijn als de nationale elektriciteitsnetten waarop het is aangesloten.

In de studie werd ook vastgesteld dat de CO2-equivalente emissies van elektriciteitsopwekking voor bitcoin-mining tussen 2016 en 2021 met een factor 126 zijn toegenomen.

In sommige gevallen overtreft de klimaatschade van bitcoin mining de waarde van een enkele bitcoin, wat zorgen baart over de duurzaamheid van de industrie.

De studie vergelijkt de klimaatschade van Bitcoin met die van andere industrieën en laat zien dat de schade voor Bitcoin gemiddeld 35% van de marktwaarde bedraagt tussen 2016 en 2021.

Dit is iets minder dan de schade veroorzaakt door de productie van aardgas en benzine, maar meer dan de schade veroorzaakt door de productie van rundvlees en de winning van goud.

Het veranderende landschap van bitcoin-mining

Ondanks de bezorgdheid over de impact van Bitcoin op het milieu, wijzen recente ontwikkelingen op een duurzamere toekomst voor de industrie.

Na het harde optreden van China tegen cryptomining in 2021 werd een aanzienlijk aantal oudere en minder energie-efficiënte mining installaties offline gehaald en begonnen bitcoin miners te migreren naar landen met goedkopere, vaak hernieuwbare energiebronnen.

Deze migratie heeft geleid tot een daling van het totale energieverbruik van bitcoin mining. Het totale energieverbruik van bitcoin mining is gedaald tot ongeveer 70 TWh per jaar, wat 0,33% is van de wereldwijde elektriciteitsproductie – bijna de helft van wat het was in mei 2021.

De migratie van miners naar landen als de Verenigde Staten heeft ook de invoering van efficiëntere mininginstallaties versneld, die tweemaal zoveel hash-output bieden voor hetzelfde stroomverbruik. Dit heeft de verhouding veiligheid/vermogen van het Bitcoin-netwerk verbeterd.

Een groenere toekomst voor Bitcoin-mining

De groeiende populariteit van hernieuwbare energiebronnen in de Verenigde Staten, in combinatie met de migratie van crypto miners naar dat land, wijst op een duurzamere toekomst voor bitcoin-mining.

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie worden steeds concurrerender met conventionele energiebronnen, waardoor ze een aantrekkelijke optie zijn voor miners die hun elektriciteitskosten en milieu-impact willen verminderen.

Naar schatting wordt bitcoin-mining in de VS voor meer dan 50% aangedreven door hernieuwbare energie, en miners die naar Noord-Amerika migreren, kijken steeds vaker naar locaties die door hernieuwbare energie worden aangedreven om hun activiteiten op te zetten.

Deze trend wordt deels gedreven door de wens om investeerders aan te trekken en mogelijk naar de beurs te gaan in een markt die steeds meer waarde hecht aan duurzame praktijken.

Daarnaast toont de migratie van miners naar regio’s met overvloedige hernieuwbare energiebronnen, zoals Texas en Florida, het potentieel voor verdere innovatie in de industrie.

De groei van Bitcoin-miners in deze gebieden kan verdere investeringen in infrastructuur voor hernieuwbare energie stimuleren en uiteindelijk de koolstofvoetafdruk van de industrie helpen verminderen.

De balans opmaken: De milieu-impact van Bitcoin

Hoewel niet kan worden ontkend dat bitcoin-miners in het verleden een aanzienlijke impact heeft gehad op het milieu, wijzen recente ontwikkelingen in de industrie op een duurzamere toekomst.

De migratie van miners naar landen met goedkopere, hernieuwbare energiebronnen, in combinatie met de introductie van energie-efficiëntere mining installaties, heeft geleid tot een lager energieverbruik en een grotere afhankelijkheid van hernieuwbare energie.

Hoewel de industrie evolueert en innoveert, is het belangrijk te onthouden dat bitcoin mining slechts één onderdeel is van het grotere ecosysteem van cryptocurrency.

Veel projecten werken aan alternatieve consensusmechanismen zoals Proof of Stake (PoS), die energie-efficiëntere middelen bieden om een blockchainnetwerk te beveiligen. Andere cryptocurrencies proberen de koolstofvoetafdruk van de industrie te verminderen door recycling aan te moedigen.

Daarnaast biedt het Bitcoin-netwerk zelf verschillende sociaaleconomische voordelen die de milieueffecten ervan kunnen compenseren, zoals financiële inclusie, censuurbestendigheid en de mogelijkheid van verbeterde systemen voor grensoverschrijdende overboekingen.

Bij de beoordeling van de milieueffecten van Bitcoin-mining is het belangrijk om deze potentiële voordelen af te wegen tegen de milieukosten.

Conclusie: een duurzamere weg vooruit

Het debat over de milieueffecten van bitcoin-mining is complex en gelaagd.

Hoewel er terechte bezorgdheid bestaat over de afhankelijkheid van de industrie van fossiele brandstoffen en het energieverbruik in verband met mining, wijzen recente trends op een duurzamere toekomst.

De industrie evolueert naar meer energie-efficiënte mining installaties en een grotere afhankelijkheid van hernieuwbare energiebronnen, wat uiteindelijk de ecologische voetafdruk van Bitcoin zal helpen verminderen.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat Bitcoin-miners geen controle hebben over nationale elektriciteitsnetten. Zoals bij alle industrieën is het aan de overheid om te zorgen voor groene hernieuwbare energiebronnen – alleen dan kan Bitcoin-miners volledig CO2 neutraal worden.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Sam Cooling
Auteur
Sam Cooling
Auteur

Sam is een technologie journalist met een focus op cryptocurrency en AI markt nieuws, gevestigd in Londen - zijn werk is gepubliceerd in Yahoo News, Yahoo Finance, Coin Rivet, CryptoNews.com, Business2Community, en Techpedia. Met een Master's Degree in Development Management van de London School of Economics heeft Sam eerder gewerkt als Data Technology Consultant voor The Fairtrade Foundation en als Junior Research Fellow voor de Defence Academy of the UK. Sinds 2020 handelt hij actief in cryptocurrency en draagt hij actief bij aan Fetch.ai en Landshare.io. Sam's passie voor de cryptoruimte wordt gevoed door het potentieel van decentralisatietechnologie om gemarginaliseerde…