De rol van ChatGPT bij het assisteren van artsen: Mogelijkheden en beperkingen

Betrouwbaarheid
IN HET KORT

Het gebruik van ChatGPT in de gezondheidszorg biedt zowel kansen als uitdagingen. Hoewel het mogelijkheden biedt om artsen te helpen met administratieve taken, het vergroten van empathie, het vereenvoudigen van medisch jargon, het verbeteren van telegeneeskunde en het ondersteunen van onderzoek, is voorzichtigheid geboden. Twijfels over betrouwbaarheid, vooroordelen en beperkingen moeten worden weggenomen voordat ze op grote schaal worden toegepast. Vertrouwen en geloofwaardigheid van de medische gemeenschap zijn cruciaal voor ChatGPT om zijn plaats in de behandeling van patiënten te verdienen en de grootst mogelijke veiligheid en effectiviteit te garanderen.

De huidige behandelingsmethode is wereldwijd gestandaardiseerd, met enkele variaties. Laten we het voorbeeld nemen van een patiënt met ernstige ademnood die wordt opgenomen in een ziekenhuis.

De eerste prioriteit is het verlichten van het ongemak. Artsen voeren meerdere tests uit om meer informatie te verzamelen over de toestand van de patiënt. Deze tests leveren gegevens op die artsen helpen om dichter bij een sluitende diagnose te komen. In sommige gevallen wordt een groep artsen van verschillende specialismen met verschillende perspectieven bij elkaar geroepen om de zaak van de patiënt te bespreken.

Op basis van de aandoening en de resultaten van de onderzoeken krijgt de patiënt de juiste medicijnen voorgeschreven. Het resultaat van de behandeling hangt af van verschillende factoren, waaronder de leeftijd van de patiënt, de ernst van de aandoening, de gekozen behandelmethode en het immuunsysteem van de patiënt.

Hier volgen enkele observaties over de huidige behandelingsaanpak:

  • De behandeling van ernstige ziekten kan tijdrovend, duur, pijnlijk en stressvol zijn voor patiënten en hun familie;
  • Gegevens over de patiënt zijn in zulke gevallen cruciaal omdat ze vitale informatie verschaffen over hun medische geschiedenis, huidige toestand en respons op behandelingen;
  • Gegevens spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de behandelingsmethode;
  • Een voordeel dat artsen hebben is de mogelijkheid om patiëntgegevens te vergelijken, vooral van patiënten met vergelijkbare aandoeningen en andere relevante factoren.

Artsen richten zich idealiter op het behandelen van patiënten, maar besteden vaak een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan administratieve taken zoals het schrijven van subsidieaanvragen, het adresseren van zaken aan zorgverzekeraars en het documenteren van patiëntengeschiedenissen. Deze administratieve last beperkt de tijd die beschikbaar is voor directe patiëntenzorg.

De Use Cases van ChatGPT 

De huidige behandelingsaanpak is weliswaar effectief, maar kan baat hebben bij verdere verbetering, en ChatGPT kan mogelijk een waardevolle rol spelen in het assisteren van artsen.

Deze sectie bespreekt de gebruikssituaties van ChatGPT als hulpmiddel voor artsen.

Chique dingen schrijven

De tijd van artsen wordt vaak opgeslokt door taken zoals het schrijven van subsidieaanvragen, het adresseren van zaken aan zorgverzekeraars en het documenteren van patiëntengeschiedenissen, wat alledaags en tijdrovend kan zijn.

ChatGPT zou deze taken voor artsen kunnen uitvoeren, zodat ze zich op relevantere en productievere verantwoordelijkheden kunnen richten.

Meer medeleven en empathie tonen

Patiënten en hun naasten verwachten veel van artsen, niet alleen op het gebied van effectieve behandeling, maar ook op het gebied van compassie en empathie. Zonder deze kwaliteiten kan de ervaring van de patiënt ernstig in het gedrang komen. Interessant genoeg heeft Peter Lee, de corporate vice president voor onderzoek en incubaties bij Microsoft, ontdekt dat artsen ChatGPT gebruiken om hun vermogen om empathie en medeleven uit te drukken te verbeteren.

Medische professionals zijn ChatGPT gaan gebruiken om scripts aan te vragen die hen helpen om op een meer meelevende manier te communiceren met patiënten, hun familie en vrienden. ChatGPT kan bijvoorbeeld scripts leveren die artsen helpen om moeilijk nieuws met gevoel en zorg over te brengen.

Het ontcijferen van medisch jargon

Dr. Michael Pignone, de voorzitter van de afdeling Interne Geneeskunde aan de Universiteit van Texas in Austin, gaf een inzichtelijk voorbeeld van hoe ChatGPT medische terminologie kan ontcijferen voor niet-experts. Pignone illustreerde dit door een project uit te leggen dat zich richt op het verbeteren van behandelingen voor alcoholstoornissen. De initiële vraag “Hoe betrekken we patiënten die niet reageren op gedragsinterventies?” kan voor een leek moeilijk te begrijpen zijn.

Maar met behulp van ChatGPT zou de vertaling vereenvoudigd kunnen worden naar: “Hoe kunnen artsen patiënten beter helpen die buitensporige hoeveelheden alcohol consumeren, maar niet in staat zijn geweest om te stoppen, zelfs na gesprekken met een therapeut?”

Hoewel er meerdere interacties en aanpassingen nodig waren om de antwoorden van ChatGPT te verfijnen, was het eindresultaat bevredigend.

Telegeneeskunde verbeteren

Telegeneeskunde heeft een aanzienlijke groei doorgemaakt in de nasleep van de Covid-19 pandemie, en ChatGPT kan een waardevolle rol spelen in verschillende aspecten van dit veld:

Verbeterde interactie met patiënten ChatGPT kan de ervaring van interactie met zowel nieuwe als bestaande patiënten aanzienlijk verbeteren.

Door gebruik te maken van Natural Language Processing (NLP) kan het een meer menselijke en gepersonaliseerde interactie bieden in vergelijking met starre, robotachtige scripts, wat leidt tot een betere ervaring voor de patiënt en een grotere tevredenheid.

Gebruik maken een medisch dossier van een patiënt Door gebruik te maken van zijn vermogen om context en achtergrondinformatie te begrijpen en te gebruiken, kan ChatGPT primaire interacties aangaan met bestaande patiënten op basis van hun medische geschiedenis, eerdere behandelingen, voorgeschreven medicijnen en aanbevelingen van de arts.

Dit maakt een beter geïnformeerd en efficiënter gesprek mogelijk, waardoor artsen de zorgen van patiënten effectiever kunnen aanpakken.

Helpen bij het maken van nieuwe afspraken Bij nieuwe afspraken kan ChatGPT helpen door geschikte artsen voor te stellen op basis van de specifieke medische aandoeningen, voorgeschiedenis en klachten van de patiënt.

Door relevante gegevens te analyseren en deze te matchen met de expertise en specialisatie van zorgprofessionals, kan ChatGPT waardevolle aanbevelingen doen, waardoor het proces van het vinden van de juiste arts voor de behoeften van de patiënt wordt gestroomlijnd.

[/su_table]

Hulp bij onderzoek

Heather Mattie, een docent volksgezondheid aan de Harvard University, heeft onderzoek gedaan naar het modelleren van sociale connecties en HIV. In haar werk heeft ze ChatGPT gebruikt en de bevindingen waren boven verwachting. Mattie sprak haar verbazing uit over de manier waarop de tool in staat was om tegenstrijdige theorieën met elkaar te verzoenen, wat haar verwachtingen overtrof. Ze benadrukte ook het potentieel van ChatGPT in het samenvatten van tekst voor onderzoeksdoeleinden.

Bovendien kunnen artsen en onderzoekers ChatGPT al gebruiken om casussen te bestuderen en hun diagnostische vaardigheden te verbeteren en effectievere behandelstrategieën te ontwikkelen. Ze kunnen verschillende gegevens en analyses verzamelen, zoals het evalueren van de effectiviteit van verschillende behandelmethoden voor specifieke medische aandoeningen.

Gebruiksbeperkingen

Omdat het gaat om de behandeling van medische aandoeningen, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat ChatGPT nooit een leidende rol op zich neemt bij het bepalen van de behandeling van een patiënt. Artsen en onderzoekers moeten de bevindingen van de tool met voorzichtigheid benaderen.

Heather Mattie, een docent volksgezondheid aan de Harvard University, benadrukt dat onderzoekers die cardiologische en intensive care verwondingen bestuderen zeer discreet te werk moeten gaan. Deze voorzichtigheid is nodig omdat ChatGPT raciale vooroordelen of discriminatie kan vertonen bij het verstrekken van informatie.

Bij het observeren van de output van ChatGPT met betrekking tot het onderzoek naar het modelleren van sociale connecties en HIV, zette Mattie vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de gegenereerde informatie. Het zou een grote uitdaging zijn om feitelijke informatie te scheiden van de output.

De medische gemeenschap heeft verschillende meningen over het nut van ChatGPT. Terwijl sommige artsen geloven dat het hun medeleven, empathie en toegang tot betrouwbare informatie kan vergroten, blijven anderen sceptisch. Dr. Dev Dash, lid van het data science team bij Stanford Health Care, uitte zijn bedenkingen door te zeggen:

Ik weet dat artsen dit gebruiken. Ik heb gehoord dat co-assistenten het gebruiken om klinische beslissingen te begeleiden. Ik denk niet dat het gepast is.

Hij legde verder uit dat hoewel ChatGPT een aantal accurate antwoorden kan geven, de antwoorden over het algemeen inconsistent of onjuist zijn.

Vertrouwen op dergelijke antwoorden voor medische behandeling of conclusies kan mogelijk leiden tot desastreuze gevolgen.

Conclusie

Hoewel ChatGPT op dit moment waardevolle toepassingen laat zien en potentieel heeft voor toekomstige use cases, is zijn huidige rol beperkt tot het assisteren van artsen in verschillende hoedanigheden. Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden van het Large Language Model (LLM) en Machine Learning (ML), zijn deze onvoldoende om beslissingen over behandelingen te nemen of te dicteren.

Er zijn te veel twijfels over de antwoorden, gegevensbronnen en meningen. Medische behandelingen zijn uiterst gevoelig en misstappen kunnen in de meeste gevallen niet ongedaan worden gemaakt. Na afweging van de voor- en nadelen zijn de risico’s van het toelaten van ChatGPT bij de behandeling van patiënten veel groter dan de voordelen. ChatGPT moet evolueren totdat het voldoende vertrouwen en geloofwaardigheid van de medische broederschap heeft gewonnen.

Er blijft bezorgdheid bestaan over de betrouwbaarheid van de antwoorden, gegevensbronnen en meningen. Op het gebied van medische behandeling is uiterste voorzichtigheid geboden vanwege de gevoeligheid en fouten kunnen onomkeerbare gevolgen hebben.

Voor wijdverspreide acceptatie moet ChatGPT verder worden ontwikkeld om het vertrouwen en de geloofwaardigheid binnen de medische gemeenschap te verdienen.

Gerelateerde begrippen

Gerelateerde artikelen

Kaushik Pal
Technisch Architect
Kaushik Pal
Technisch Architect

Kaushik is een technisch architect en software consultant met meer dan 20 jaar ervaring in software analyse, ontwikkeling, softwarearchitectuur, ontwerp, testen en training. Hij is geïnteresseerd in nieuwe technologieën en innovatiegebieden. Hij richt zich op webarchitectuur, webtechnologieën, Java/J2EE, open source, WebRTC, Big Data en semantische technologieën. Kaushik is ook de oprichter van TechAlpine, een technologieblog/consultancy gevestigd in Kolkata. Het team van TechAlpine werkt voor verschillende klanten in India en daarbuiten. Het team heeft expertise in Java/J2EE/Open Source/Web/WebRTC/Hadoop/Big Data technologieën en het schrijven van technische artikels.