Aanval

Wat is een aanval?

Een aanval vormt een bedreiging voor de informatiebeveiliging doordat er pogingen worden ondernomen om informatie te verkrijgen, wijzigen, vernietigen, verwijderen, implanteren, of onthullen zonder geautoriseerde toegang of toestemming. Zowel individuen als organisaties kunnen hier slachtoffer van worden. Verschillende soorten aanvallen komen voor, zoals passieve, actieve, gerichte, clickjacking, brandjacking, botnet, phishing, spamming, inside en outside aanvallen.

 

Techopedia legt uit wat een aanval is

Een aanval vormt een van de grootste bedreigingen voor de veiligheid in de informatietechnologie en manifesteert zich in diverse vormen. Een passieve aanval is er een die geen directe invloed heeft op een systeem, maar wel gericht is op het verkrijgen van informatie. Een concreet voorbeeld hiervan is afluisteren.

Een actieve aanval daarentegen heeft de potentie om aanzienlijke schade toe te brengen aan de middelen van een individu of organisatie, omdat het tracht systeembronnen te wijzigen of de manier waarop ze functioneren te beïnvloeden. Een illustratief voorbeeld hiervan is een virus of een ander type malware.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…