Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Betrouwbaarheid

Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een regelgeving van de Europese Commissie die tot doel heeft persoonsgegevens in de Europese Unie te beschermen. Deze verordening beheert tevens de overdracht van persoonlijke gegevens buiten de EU. Het voornaamste doel is de bescherming van de privacy van EU-burgers en het creëren van geharmoniseerde regels voor gegevensbeheer in EU-lidstaten. Bovendien zal deze regelgeving van toepassing zijn op zowel civiele als militaire procedures van de lidstaten.

De AVG vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn die in 1995 werd geïmplementeerd. De AVG werd op 27 april 2016 aangenomen en vervolgens op 25 mei 2018 geïmplementeerd. De tussenperiode van twee jaar maakt een eventuele overgang naar de verordening mogelijk.

Techopedia legt de Algemene Verordening Gegevensbescherming uit

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) breidt de reikwijdte van bestaande gegevensbeschermingswetten uit naar alle landen die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken, inclusief landen die gegevens van EU-lidstaten gebruiken. Deze verordening harmoniseert de gegevensbeschermingswetgeving in alle EU-landen om gegevensbescherming eenvoudiger en effectiever te maken, en om naleving te verbeteren.

De verordening is echter strenger dan aanvankelijk gepland, met boetes tot maar liefst vier procent van de omzet voor niet-naleving. Dit percentage was oorspronkelijk vijf procent maar werd na onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie verlaagd. Hoewel de wet voordelen biedt voor burgers, brengt de implementatie ervan uitdagingen met zich mee, vooral voor bedrijven die hun praktijken moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…