Alternate Reality Game (ARG)

Betrouwbaarheid

Wat is een Alternate Reality Game?

Een alternate reality game (ARG) is een interactieve, interdisciplinaire groepsactiviteit die spelelementen verweeft met de echte wereld. ARG’s kunnen educatieve, amusements- of marketingdoelstellingen hebben en spellen kunnen verhalend of niet-verhalend zijn.

Bij verhalende ARG’s staat een verhaal centraal dat zich in de loop van het spel ontvouwt. Spelers nemen actief deel aan het verhaal en hun spel kan de voortgang van het verhaal beïnvloeden.

Niet-verhalende ARG’s zijn daarentegen gericht op een specifiek doel en de spelactiviteiten zijn meestal gericht op een thema dat verband houdt met het doel.

Techopedia legt uit wat ARG betekent

Bij de meeste ARG’s moeten spelers er zelf achter komen dat ze in een spel zitten. Het moment van realisatie – wanneer de speler begrijpt dat hij deel uitmaakt van een grotere, georkestreerde ervaring – kan een belangrijk onderdeel van het spel zijn.

Techopedia legt uit wat ARG betekent

Geschiedenis van ARG

Sean Stacey is de bedenker van de term Alternate Reality Game in 2002.

In die tijd was Stacey moderator voor een online community. Terwijl Stacey zich bezighield met de community, zag hij de behoefte aan een label dat het type spel dat de community speelde nauwkeurig en beknopt zou beschrijven. Stacey’s labelkeuze vond weerklank bij de community en het acroniem ARG werd al snel wijdverspreid.

Volgens Stacey combineren ARG’s elementen van andere immersieve ervaringen zoals escape rooms, puzzeljachten, immersief theater, geocaching en LARPs.

Dit is zijn originele definitie van alternate reality game: “Een interactieve fusie van creatief schrijven, puzzels oplossen en teambuilding, met een dosis rollenspel erbij.”

Het bleek dat het spel dat Sean Stacey inspireerde om het alternate reality-spel uit te vinden, was ontwikkeld door een klein team bij Microsoft om hun nieuwe spelcomputer Xbox en de Steven Spielberg-film A.I.: Artificial Intelligence te promoten.

Het spel, dat The Beast werd genoemd, wordt herinnerd vanwege de manier waarop het een mix van websites, e-mails, telefoonberichten, faxen en fysieke locaties gebruikte om een moordmysterieverhaal te creëren. Het feit dat het spel in eerste instantie niet werd aangeprezen als gelinkt aan Microsoft Corporation of de film – en het nooit een spel werd genoemd – maakte het alleen maar aantrekkelijker.

Hoe werkt ARG?

Alternate reality games maken gebruik van transmedia storytelling, een verteltechniek waarbij het verhaal van een product wordt verspreid via verschillende kanalen, zoals internetwebsites, directe berichten via sociale media, telefoongesprekken en fysieke ontmoetingen.

Het gebruik van gemengde communicatievormen voor verschillende aspecten van het spel is bedoeld om de band tussen de speler en het verhaal te verdiepen en interactieve deelname aan te moedigen.

ARG’s vragen spelers om een breed scala aan vaardigheden te gebruiken en contact te maken met zowel digitaal als echte elementen. Bij de meeste ARG’s worden spelers aangemoedigd of verplicht om samen te werken om informatie te delen of complexe puzzels op te lossen die geen enkele speler alleen kan oplossen.

Elke ARG begint met een “konijnenhol”. Een konijnenhol is game-lingo voor de eerste (en opzettelijk opvallende) aanwijzing, puzzel of vreemde gebeurtenis die wordt geplaatst om spelers het spel in te lokken.

Een effectief konijnenhol wekt nieuwsgierigheid op en zorgt ervoor dat potentiële spelers zich in eerste instantie actief of passief met het spel gaan bezighouden.

Zodra een speler het konijnenhol betreedt (actief of passief), kan hij het broodkruimelspoor van het spel volgen. Een broodkruimelspoor is een reeks activiteiten, aanwijzingen, puzzels, hints of stukjes informatie die strategisch worden geplaatst (of onthuld) om spelers betrokken te houden en hen door het spel te leiden.

De duur van een alternate reality game kan sterk variëren, afhankelijk van het doel van de game, het ontwerp, de mate van betrokkenheid van de deelnemers en de middelen die de makers van de game tot hun beschikking hebben.

Andere voorbeelden van alternatieve-realiteitsgames

Andere voorbeelden van populaire promotionele ARG’s zijn:

 • Ik hou van bijen: Het verhaal van deze ARG draaide om een gestrande AI-entiteit. De slimme integratie van telefooncellen met audioaanwijzingen in de hele VS toonde het potentieel voor het vervagen van de grenzen tussen digitale en echte onderdompeling.
 • Year Zero: Deze ARG betrok spelers via cryptische websites, USB-drives, puzzels, persoonlijke ontmoetingen en mobiele telefoonprijzen. Spelers die dachten dat ze betrokken waren bij een soort sociaal-politieke beweging waren verrast toen ze ontdekten dat de uiteindelijke beloning van het spel een concert van Nine Inch Nails was.
 • Het Jejune Instituut: Het konijnenhol voor deze ARG bestond uit flyers die in San Francisco werden opgehangen voor dolfijntherapie en de “Aquatic Thought Foundation”. Deze ARG werd het onderwerp van een documentaire en later een speelfilm.

Vaardigheden die nodig zijn om een ARG op te lossen

ARG-deelname vereist zowel zachte als harde vaardigheden. (Het is belangrijk om op te merken dat spelers niet in elk van de onderstaande vaardigheden bedreven hoeven te zijn. ARG’s zijn ontworpen om samenwerking te bevorderen en spelactiviteiten kunnen het leukst zijn als spelers verschillende sterke punten hebben).

Harde Vaardigheden

Onderzoeksvaardigheden: De mogelijkheid om informatie te zoeken en bevindingen te analyseren zal spelers helpen om de context van het spel te begrijpen en taken langs het broodkruimelspoor te voltooien.

Puzzels oplossen en cryptografie: Ervaring met het ontcijferen van codes, het oplossen van complexe puzzels en het begrijpen van logische reeksen kunnen essentiële vaardigheden zijn voor de voortgang van het spel.

Beeld & geluid analyse: In staat zijn om verborgen details in afbeeldingen te herkennen, audiopatronen te identificeren of software te gebruiken om media te manipuleren, kunnen nuttige vaardigheden zijn bij het oplossen van transmediale puzzels.

Location-Specific Knowledge: ARG-wereldcomponenten kunnen profiteren van de kennis van spelers over geografie, geschiedenis of plaatselijke oriëntatiepunten.

Digitale geletterdheid: Vaardigheid met computers, smartphones en navigeren op internet helpt spelers om aanwijzingen te zoeken en toegang te krijgen tot spelmaterialen.

Technische vaardigheid: Sommige ARG’s vereisen basiskennis van programmeren, beeldbewerking of het gebruik van specifieke softwaretools om aanwijzingen te krijgen en vooruitgang te boeken in het spel.

Zachte vaardigheden

Kritisch denken:Het vermogen om informatie te analyseren, logisch na te denken, deel te nemen aan een Socratische dialoog en verbanden te leggen tussen schijnbaar ongerelateerde elementen zal belangrijk zijn.

Communicatie en samenwerking:Veel ARG’s vereisen dat spelers samenwerken, bevindingen delen en puzzels gezamenlijk oplossen.

Geduld en doorzettingsvermogen: Sommige puzzels kunnen tijd kosten om op te lossen. Dit vereist toewijding en de bereidheid om uitdagingen aan te gaan.

Attention to Detail: Over het hoofd geziene aanwijzingen kunnen ervoor zorgen dat het spel niet zo snel vordert als zou moeten.

Aanpassingsvermogen:ARG’s hebben vaak onverwachte wendingen. Spelers moeten flexibel zijn en hun strategieën aanpassen aan nieuwe informatie.

Soorten verhalen in ARG

Hoewel ARG’s bekend staan om hun diversiteit, lijken bepaalde verhaaltypes meer gebruikt te worden dan andere. Klassieke thema’s zijn onder andere:

 • Sci-fi mysteries: Deze gaan vaak over verborgen experimenten, malafide AI, tijdreizen of samenzweringen met vreemde of onverklaarbare technologieën.
 • Het paranormale en geheime genootschappen: Deze omvatten meestal bovennatuurlijke wezens, sektes, vergeten historische figuren of verborgen organisaties die gebeurtenissen manipuleren vanuit de achtergrond.
 • Thrillers en politieonderzoeken: Deze gaan vaak over moordmysteries, geheime agenten, het blootleggen van schandalen of een race tegen de klok om een schimmige figuur of gebeurtenis te stoppen.

Spelertypes in ARG

Spelertypes in ARG

Er zijn ook enkele veelvoorkomende karaktertypes die ARG-ontwikkelaars steeds opnieuw gebruiken. Deze archetypes zijn onder andere:

De poppenspeler(s)De GidsGetuigenAntagonistenExperts

Dit zijn schimmige figuren die de gebeurtenissen in de ARG orkestreren. Hun ware aard en motieven staan vaak centraal in mysterieuze ARG-verhalen.

Soms fungeert een vriendelijk personage als een bron van informatie of ondersteuning. Dit archetype verschijnt meestal als het nodig is om spelers in de juiste richting te sturen.

Dit zijn fictieve figuren die in het verhaal zijn opgenomen. Ze spelen vaak een actieve rol in het broodkruimelspoor en vereisen dat spelers activiteiten voltooien die hun echte locatie onthullen.

Tegengestelde krachten werken actief het doel van de spelers tegen, of dat nu rivaliserende “detectives” zijn, een geheimzinnige groep die de waarheid probeert te verbergen of zelfs technologische krachten zoals slecht functionerende AI.

In ARG’s met als thema geschiedenis, technologie of wetenschap kunnen archetypes van experts helpen om gebeurtenissen aannemelijk te maken.

Hoe maak je een Alternate Reality Game

Een populaire manier om een alternatieve realiteitsgame te maken is door het te reverse engineeren. Dit betekent dat je begint met bedenken hoe, waar en wanneer je wilt dat het spel eindigt. Een goed gepland einde zorgt voor afsluiting en geeft spelers het gevoel dat ze hebben deelgenomen aan iets speciaals.

Als je het einde van de ARG voor ogen hebt, kun je een reisplan maken dat begint met een konijnenhol en eindigt met jouw visie voor het laatste uur van het spel.

Er zijn veel manieren om een reisplan te maken en de beste aanpak hangt af van je eigen planningsstijl. Elk van de onderstaande methoden kan afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt.

 • Online bronnen: Gebruik ARG-schema’s en sjablonen voor een aanpasbaar startpunt voor spelontwerp.
 • Kanban-borden: Organiseer gamedevelopmentfases visueel met tools zoals Trello of Asana.
 • Generatieve AI: Gebruik AI-verhaalgeneratoren om snel te brainstormen over verhaalelementen en puzzels.
 • Storyboarden: Visualiseer belangrijke scènes en interacties voor narratieve en esthetische planning.
 • Mindmappen: Breng verhaalstructuren en verhaaltakken in kaart met hulpmiddelen zoals MindMeister.
 • Tools voor samenwerking: Gebruik real-time samenwerking voor het schetsen, volgen en toewijzen van taken.
 • Rollenspellen: Voer sessies uit om gamificatieproblemen te identificeren en de interacties van spelers te begrijpen.

Verschil tussen ARG’s, videogames, AR-games en VR-games

ARG’s, traditionele videogames, augmented reality (AR)-games zoals Pokémon GO en virtual reality (VR)-games verhouden zich anders tot de echte wereld en gebruiken verschillende strategieën om spelers te betrekken.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen:

Functie ARG’s Traditionele videogames Augmented Reality Spellen Virtual Reality Spellen
Verhalende structuur Mengt spelelementen in het dagelijks leven. De activiteit van de speler blijft beperkt tot een digitale omgeving die door het spel wordt geboden. Overlays digitale inhoud in de echte wereld. Dompelt de speler volledig onder in een metaverse.
Interactie met spelers Interacties vinden plaats in echte en digitale omgevingen. Interacties vinden uitsluitend plaats binnen een virtuele omgeving. Betrekt spelers door digitale elementen in fysieke locaties in te voegen. Interacties vinden plaats in een volledig immersieve digitale omgeving met VR-hardware.
Onderdompeling Dompelt spelers onder in een verhaal dat opgaat in de echte wereld. Spelersactiviteiten vinden plaats in een digitale ruimte. Digitale inhoud wordt op fysieke locaties geplaatst. Een volledig meeslepende digitale ervaring die de speler isoleert van de echte wereld.
Interactie met het milieu Stimuleert interactie door heen en weer te bewegen tussen de analoge en digitale wereld. Interactie is beperkt tot de digitale omgeving. Digitale elementen interageren niet met de echte wereld. Interactie is beperkt tot de digitale omgeving.
Hardwarevereisten Minimaal. Mogelijk telefoon- of computertoegang nodig. Computer vereist. Geavanceerde videogames vereisen een spelconsole en spelconsole-software. Smartphone of AR-bril. VR-headset en compatibele controllers vereist.

Voor- en nadelen van ARG

Alternate Reality Games (ARG’s) bieden een unieke mix van interactie in de echte wereld en verhalende verhalen die spelers kunnen betrekken op manieren die traditionele videogames niet kunnen.

Voordelen

De beste ARG’s bevorderen de gemeenschap en samenwerking tussen deelnemers. Spelers komen vaak samen, zowel online als offline, om puzzels op te lossen, theorieën uit te wisselen en naar gemeenschappelijke doelen toe te werken. Dit kan een gevoel van kameraadschap en collectieve prestatie creëren.

Een ander voordeel is dat ARG’s aanzetten tot verkennen en leren. Narratieve alternatieve realiteitsgames verweven vaak elementen uit de geschiedenis, wetenschap en literatuur in de winkel om de spelervaring zowel educatief als vermakelijk te maken.

Nadelen

Slecht beheerde ARG’s kunnen echter ook onbedoelde gevolgen hebben.

Als de grenzen tussen de werkelijkheid en het spel te veel vervagen, kunnen spelers in de war raken en ongepaste of onveilige acties ondernemen.

De meeslepende aard van ARG’s kan er ook toe leiden dat spelers te veel tijd in het spel doorbrengen en hun verantwoordelijkheden in de echte wereld verwaarlozen.

FAQs

Wat is een voorbeeld van een ARG?

Wat was het eerste alternate reality-spel?

Wat is het nut van ARG?

Wat is de populairste ARG?

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…