Atomic Swap

Betrouwbaarheid

Wat is een Atomic Swap?

Een atomic swap maakt het mogelijk om cryptocurrencies tussen verschillende blockchains uit te wisselen op een peer-to-peer (P2P)-basis, waarbij gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd hash timelock smart contract.

Atomic swaps staan bekend als een van de meest gedecentraliseerde en betrouwbare methoden om cryptocurrencies over diverse blockchains heen te verhandelen. Dit komt doordat ze niet afhankelijk zijn van externe cryptobeurzen of liquiditeitspools.

Hoe werken Atomic Swaps?

Atomic swaps maken gebruik van speciale smart contracts, bekend als hash timelock contracts, om peer-to-peer handel tussen verschillende blockchains mogelijk te maken zonder dat er vertrouwen nodig is tussen de partijen. Deze contracten functioneren als kluizen of geblokkeerde rekeningen waarin handelaren hun tokens deponeren. Een transactie wordt alleen uitgevoerd als aan vooraf bepaalde voorwaarden is voldaan, zoals het inleggen van een specifieke hoeveelheid cryptocurrencies.

Nadat de cryptocurrencies in het hash timelock contract zijn gestort, moeten de betrokken partijen cryptografische bewijzen indienen om de transactie uit te voeren. Als deze bewijzen niet binnen een vastgestelde tijdslimiet worden ingediend, stuurt het smart contract de gedeponeerde crypto tokens automatisch terug naar hun oorspronkelijke eigenaren.

Hash Timelock Contract

Om de definitie van atomic swaps beter te begrijpen, is het nuttig om meer te weten over hash timelock contracten.

Een hash timelock contract is een tijdsgebonden slim contract dat wordt beheerd door een privésleutel en een cryptografische hash. Om het contract uit te voeren, moeten de handelspartijen binnen een bepaalde tijd aan alle vooraf vastgestelde voorwaarden voldoen. Als dit niet gebeurt, stuurt het contract de gedeponeerde tokens automatisch terug naar hun eigenaren.

Atomic Swaps uitgelegd met voorbeelden

Hier is een voorbeeld van hoe een atomic swap cross-chain handel in crypto op een peer-to-peer manier kan faciliteren:

 • Beth wil B-tokens, maar beschikt alleen over A-tokens. Ze benadert Charlie, die B-tokens heeft. Ze komen een wisselkoers van 2:1 overeen en besluiten dat Beth 10 A-tokens geeft in ruil voor Charlie’s 5 B-tokens.
 • Beth maakt een hash timelock contract dat afloopt op 21 september om 13:00 BST en stort daar 10 A-tokens in. Ze ontvangt een privésleutel voor dit contract. Vervolgens maakt ze een cryptografische hash van deze sleutel en stuurt die naar Charlie.
 • Charlie gebruikt de cryptografische hash om te controleren of Beth de overeengekomen hoeveelheid tokens in het contract heeft gestort. Omdat Charlie niet over de privésleutel van het contract beschikt, kan hij niet bij Beths gestorte tokens.
 • Met de ontvangen cryptografische hash maakt Charlie een nieuw contractadres aan en stort daar 5 B-tokens op. Dit nieuwe adres, gecreëerd met de hash van Beth’s privésleutel, stelt Beth in staat om aanspraak te maken op de 5 B-tokens die Charlie gestort heeft. Wanneer Beth de tokens claimt, worden de privésleutels van het contract onthuld aan Charlie.
 • Nu kan Charlie de 10 A-tokens claimen die Beth gestort heeft en de transactie voltooien. Als Charlie de transactie niet binnen de gestelde tijdslimiet afrondt, worden de tokens die Beth heeft geclaimd automatisch teruggestuurd naar Charlie.

Als de atomic swap binnen de gestelde termijn wordt voltooid, kan het contract niet worden teruggedraaid en is de transactie definitief.

Voordelen en nadelen van Atomic Swaps

Voordelen

 1. Verwijdering van het risico van derden: Bij atomic swaps zijn geen derde cryptobeurzen of gecentraliseerde entiteiten betrokken bij de handel. Handelaren behouden volledige controle over hun transactie.
 2. Liquiditeit voor exotische paren: Traders op cryptobeurzen ondervinden vaak moeilijkheden bij het verhandelen van minder gangbare tokenparen vanwege lage liquiditeit. Atomic swaps zijn niet afhankelijk van liquiditeitspools en vergemakkelijken daardoor de handel in deze paren.
 3. Lagere kosten: Gebruikers betalen verborgen kosten bij het gebruik van exchanges van derden. Handelen via atomic swaps is daarentegen vaak goedkoper dan via deze beurzen.
 4. Directe swaps: Op gedecentraliseerde cryptobeurzen (DEX) moeten handelaren soms hun tokens omzetten in stablecoins of hun crypto’s overbruggen om een bepaalde transactie te voltooien. Atomic swaps elimineren deze extra stappen.
 5. Garantie en veiligheid: Atomic swaps zijn zo geprogrammeerd dat ze alleen worden uitgevoerd als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Als de swap niet binnen de gestelde tijd voltooid wordt, keren de tokens terug naar hun eigenaren. Eenmaal voltooid, kunnen atomic swaps echter niet meer ongedaan worden gemaakt.

Nadelen

 • Complexiteit: Het grootste nadeel van atomic swaps is hun complexiteit. Gebruikers moeten bekend zijn met het opzetten van hash timelock contracten. Ook moeten voorwaarden zoals wisselkoersen en tijdslimieten vooraf overeengekomen worden. Veel crypto-gebruikers prefereren het gemak en de eenvoud van gecentraliseerde en gedecentraliseerde cryptobeurzen.
 • Risico op aanvallen: De wereld van cryptocurrency is een broeinest voor kwaadwillende actoren die snel geld willen verdienen. Dit vormt een significant risico voor atomic swaps, omdat deze transacties meerdere blokken in beslag kunnen nemen om te voltooien. Hierdoor kunnen aanvallers de contractadressen traceren en de handel als doelwit kiezen.
 • Cross-chain compatibiliteit: Cross-chain atomic swaps zijn alleen mogelijk tussen twee compatibele blockchains die hetzelfde hashing-algoritme gebruiken. Dit beperkt de mogelijkheden voor het uitvoeren van swaps tussen diverse soorten blockchains.

Zijn Atomic Swaps beter dan Cross-Chain Bridges?

Atomic swaps en cross-chain bridges worden vaak met elkaar vergeleken, omdat beide technologieën de overdracht van cryptocurrencies tussen verschillende blockchains vergemakkelijken. Ze bieden een oplossing voor het veelvoorkomende probleem van isolatie binnen blockchainnetwerken.

Echter, de manieren waarop atomic swaps en bridges de cross-chain tokenoverdracht faciliteren, verschillen aanzienlijk.

Bridges zijn gebruiksvriendelijk. Je hoeft alleen maar je cryptowallet te koppelen aan een cross-chain bridge, transactiekosten te betalen, en je kunt je cryptocurrencies van de ene naar de andere blockchain overzetten.

Dit proces is zo eenvoudig dat crypto wallets zoals MetaMask cross-chain bridges integreren, waardoor gebruikers direct vanuit de wallet-interface cross-chain swaps kunnen uitvoeren.

Deze bridges kampen echter met risico’s van centralisatie en zijn vaak het doelwit van hackers. Ze worden meestal beveiligd door externe validators, wat ze risicovol maakt. Tot september 2023 is er meer dan $2,66 miljard aan cryptocurrencies gestolen via cross-chain bridges.

Daarentegen biedt het peer-to-peer karakter van cross-chain swaps, mogelijk gemaakt door atomic swaps, een veiligere optie, vooral als veiligheid de grootste zorg is van een gebruiker.

Bovendien maken atomic swaps de overdracht van native tokens mogelijk, terwijl bridges cross-chain transacties faciliteren door gewikkelde tokens en lock-and-mint mechanismen te gebruiken.

Conclusie

Atomic swaps zijn nog een onderbenutte technologie in de cryptowereld. Naarmate meer mensen zich bewust worden van deze technologie en de crypto-community zich meer op veiligheid richt, kunnen we een toename verwachten in het gebruik van atomic swaps.

We zien nu al dat gedecentraliseerde exchanges atomic swaps-technologie inzetten. Deze exchanges gebruiken een gedecentraliseerd orderboek en zijn niet afhankelijk van liquiditeitspools om transacties te faciliteren.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…