Attribuut

Betrouwbaarheid

Wat betekent attribuut?

In het algemeen is een attribuut een kenmerk. In een database management systeem (DBMS) verwijst een attribuut naar een databasecomponent, zoals een tabel.

Het kan ook verwijzen naar een databaseveld. Attributen beschrijven de instanties in de kolom van een database.

Techopedia legt attribuut uit

In relationele databases zijn attributen de beschrijvende kenmerken of eigenschappen die alle items definiëren die tot een bepaalde categorie behoren, toegepast op alle cellen van een kolom.

De rijen worden in plaats daarvan ‘tuples’ genoemd en vertegenwoordigen gegevenssets die worden toegepast op een enkele entiteit om elk item uniek te identificeren. Attributen zijn daarom de kenmerken van elke individuele tupel die helpen de unieke eigenschappen ervan te beschrijven.

Zie een tabel in een relationele database als analoog aan een elektronische spreadsheet. Een attribuut is gewoon een ‘niet-nul cel’ in de spreadsheet, of de combinatie van een kolom en rij.

Het slaat slechts één gegeven op, over het object dat wordt vertegenwoordigd door de tabel waarin het attribuut thuishoort. De tupel kan bijvoorbeeld een Factuur-entiteit zijn. De attributen van een factuur kunnen ‘Prijs, Aantal, Datum of Betaald/onbetaald’ zijn.

Naast de voor zichzelf sprekende eenvoudige attributen of attributen met één waarde, zijn er verschillende typen attributen beschikbaar.

  • Samengesteld attribuut: is een attribuut dat is samengesteld uit verschillende andere eenvoudige attributen. Bijvoorbeeld, het Adres-attribuut van een Werknemer-entiteit kan bestaan uit de attributen ‘Straat, Stad, Postcode en Land’.
  • Multivalued attribuut: is een attribuut waarbij meer dan één beschrijving kan worden gegeven. Een werknemerentiteit kan bijvoorbeeld meer dan één Email ID-attribuut in dezelfde cel hebben.
  • Sleutelattribuut of primair attribuut: is een ID, sleutel, letter of nummer dat dat item uniek identificeert. Het kan bijvoorbeeld het nummer van een bepaalde factuur zijn (bijvoorbeeld de individuele ID van die factuur). Een tabel die één sleutelattribuut bevat, wordt beschouwd als een sterke entiteit. Een tabel kan echter meer dan één sleutelattribuut bevatten als deze is afgeleid van andere tabellen.
  • Afgeleid attribuut: zoals de naam al aangeeft, zijn deze afgeleid van andere attributen, direct of via specifieke formuleresultaten. Het kenmerk ‘Leeftijd’ van een werknemer kan bijvoorbeeld zijn afgeleid van het kenmerk ‘Geboortedatum’. In andere gevallen kan een formule de BTW van een bepaalde betaling berekenen, zodat, wanneer de cel met het kenmerk ‘Betaling’ wordt gevuld, de cel met het afgeleide kenmerk BTW automatisch de waarde berekent.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…