Automatisering

Betrouwbaarheid

Wat betekent automatisering?

Automatisering is de ontwikkeling en toepassing van technologieën om goederen en diensten te produceren en te leveren met minimale menselijke tussenkomst. De invoering van automatiseringstechnologieën, -technieken en -processen verbetert de efficiëntie, betrouwbaarheid en/of snelheid van veel taken die voorheen door mensen werden uitgevoerd.

Automatisering wordt gebruikt op vele gebieden, waaronder productie, vervoer, nutsbedrijven, defensie, fabrieken en operaties, en meer recentelijk ook in informatietechnologie.

Techopedia legt automatisering uit

Veel voorkomende benaderingen van automatisering in bedrijven omvatten automatisering van bedrijfsprocessen (BPA) en automatisering van robotische processen (RPA). Over het algemeen wordt de term BPA gebruikt als het gaat om het toepassen van het automatiseringsconcept op bedrijfsprocessen, terwijl RPA wordt gebruikt als het gaat om het automatiseren van een specifieke repetitieve taak.

In IT-marketing wordt de term hyperautomatisering soms gebruikt om regelgebaseerde “oplossingen” van verkopers van machine learning te onderscheiden van meer geavanceerde producten die gebruik maken van kunstmatige intelligentie en deep learning.

Waarom zou je automatiseren?

Gewoonlijk wordt automatisering gebruikt om de hoeveelheid werk tot een minimum te beperken of om mensen te vervangen voor de eenvoudigste of meest repetitieve taken. Automatisering bestaat in vrijwel alle sectoren en niches, hoewel het het meest voorkomt in productie, nutsbedrijven, transport en beveiliging.

Bij de meeste productieactiviteiten wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van geautomatiseerde processen in de vorm van robotachtige assemblagelijnen. Mensen hoeven alleen de processen te definiëren en te controleren, terwijl de assemblage van de verschillende onderdelen wordt overgelaten aan de machines, die de grondstoffen automatisch omzetten in eindproducten.

In de technologiesector neemt de invloed van automatisering snel toe, zowel op software/hardware- als op machineniveau. De invoering van nieuwe technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) zorgt momenteel voor een snelle ontwikkeling op dit gebied.

Voorbeelden van automatisering

Op het gebied van informatietechnologie kan een softwarescript een softwareproduct testen en een rapport produceren. Er zijn ook verschillende softwaretools op de markt die code voor een toepassing kunnen genereren. Gebruikers hoeven alleen de tool te configureren en het proces te definiëren.

Geavanceerde business intelligence in toepassingen is een andere nieuwe vorm van hoogwaardige automatisering. In andere bedrijfstakken heeft automatisering de afgelopen decennia de productiviteit sterk verhoogd, tijd bespaard en kosten verlaagd.

Van de eenvoudigste tot de meest complexe toepassing is automatisering in vele vormen aanwezig in ons dagelijks leven. De bekendste voorbeelden zijn huishoudelijke thermostaten die de boiler regelen, de eerste geautomatiseerde telefooncentrales, elektronische navigatiesystemen of de meest geavanceerde algoritmen voor zelfrijdende auto’s.

Smart homes – een combinatie van hardware- en softwaretechnologieën die de controle en het beheer van apparaten en toestellen in een woning mogelijk maken.

Netwerkautomatisering – het proces van het automatiseren van de configuratie, het beheer en de werking van een computernetwerk.

Kantoorautomatisering – omvat het gebruik van computers en software voor het digitaliseren, opslaan, verwerken en communiceren van de meeste routinetaken en -processen in een standaard kantoor.

Geautomatiseerd testen van websites – stroomlijnt en standaardiseert de testparameters van websites voor configuratiewijzigingen die zich tijdens de ontwikkelingsfase voordoen.

Automatisering van datacentra – maakt het mogelijk dat de meeste handelingen in datacentra door softwareprogramma’s worden uitgevoerd. Dit omvat geautomatiseerde systeemoperaties, ook bekend als lights-out operaties.

Testautomatisering – softwarecode wordt automatisch getest door kwaliteitsborging (QA) met behulp van scripts en andere automatiseringstools.

Automatisering en banenverlies

Automatisering zorgt ervoor dat technieken effectief worden gebruikt bij de levering van producten en diensten. Het leidt er echter toe dat veel werknemers overbodig worden (vooral ongeschoolden) en uiteindelijk ontheemd raken.

Automatisering zal zeker een aanzienlijk negatief effect hebben op de werkgelegenheid en de lonen voor alle beroepen waarvoor geen speciale opleiding of kwalificaties vereist zijn. Veel van deze werknemers kunnen echter gemakkelijk worden omgeschoold voor nieuwe banen, en de impact van deze technologie op onze samenleving is revolutionair genoeg om voor iedereen nieuwe kansen te creëren.

Volgens het World Development Report 2019 van de Wereldbank zijn de positieve economische gevolgen in termen van nieuwe industrieën en beschikbare banen veel groter dan de negatieve, maar automatiseringsgerelateerde technologische werkloosheid is nog steeds een punt van zorg.

Ondanks de vooruitgang in automatisering is een zekere mate van handmatige interventie altijd aan te raden, zelfs als de tool de meeste taken kan overnemen. Er is veel vraag naar automatiseringsprofessionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling, toepassing en controle van dergelijke technologieën.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…