Big Data Analytics

Betrouwbaarheid

Wat betekent Big Data Analytics?

Big Data Analytics verwijst naar de strategie van het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, of big data. Deze big data wordt verzameld uit vele verschillende bronnen, waaronder sociale netwerken, video’s, digitale afbeeldingen, sensoren en records van verkooptransacties. Het doel van het analyseren van al deze gegevens is om patronen en verbanden bloot te leggen die anders onzichtbaar zouden blijven en die waardevolle inzichten kunnen opleveren over de gebruikers die de gegevens hebben gecreëerd. Door dit inzicht kunnen bedrijven een voorsprong nemen op hun rivalen en betere zakelijke beslissingen nemen.

Techopedia legt uit wat Big Data Analytics is

Big Data Analytics stelt gegevenswetenschappers en diverse andere gebruikers in staat om grote hoeveelheden transactiegegevens en andere gegevensbronnen te evalueren die traditionele bedrijfssystemen niet aankunnen. Traditionele systemen kunnen tekortschieten omdat ze niet zoveel gegevensbronnen kunnen analyseren. Dit moet dan ook nooit in de handen van een hacker vallen, want dan komen je persoonlijke gegevens op straat te liggen of wordt bijvoorbeeld je telefoon getraceerd zonder toestemming.

Er worden geavanceerde softwareprogramma’s gebruikt voor big data analytics, maar de ongestructureerde gegevens die worden gebruikt bij big data analytics zijn mogelijk niet geschikt voor conventionele datawarehouses. De hoge verwerkingsvereisten van big data kunnen traditionele datawarehousing ook minder geschikt maken. Als gevolg hiervan zijn nieuwere, grotere data-analyseomgevingen en technologieën ontstaan, waaronder Hadoop, MapReduce en NoSQL-databases. Deze technologieën vormen een open-source softwareframework dat wordt gebruikt om enorme datasets te verwerken via geclusterde systemen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…