Binair cijfer

Betrouwbaarheid

Wat is een binair cijfer?

Een binair cijfer, ook wel bit genoemd, is de kleinste eenheid van informatie in een computer. Het wordt gebruikt om informatie op te slaan en heeft een waarde van waar/onwaar, of aan/uit. Een individuele bit heeft een waarde van 0 of 1, die over het algemeen wordt gebruikt om gegevens op te slaan en instructies uit te voeren in groepen bytes. Een computer wordt vaak ingedeeld naar het aantal bits dat hij tegelijk kan verwerken of naar het aantal bits in een geheugenadres. Veel systemen gebruiken vier bytes van acht bits om een 32-bits woord te vormen.

De waarde van een bit wordt meestal opgeslagen boven of onder een toegewezen niveau van elektrische lading binnen een condensator in een geheugenmodule. Voor apparaten die positieve logica gebruiken, is waarde 1 (‘high value’) een positieve spanning ten opzichte van de elektrische aarde. Daarnaast is een waarde van 0 (‘low value’) een spanning van nul.

Techopedia verklaart binaire cijfers

De waarden 0 en 1 kunnen ook worden afgeleid als logische waarden, zoals ja/nee of waar/onwaar, of activeringsstatussen, zoals aan/uit.

De twee waarden kunnen twee stabiele toestanden vertegenwoordigen, zoals:

  • Spanning/stroom: Twee verschillende niveaus toegestaan door een circuit
  • Positie: Twee posities waarin Aan=1 en Uit=0
  • Schakeling: Gebruikt om informatie op te slaan die voortdurend verandert tussen 0 en 1

De technologie waarbij slechts twee toestanden worden gelezen en opgeslagen, wordt binaire technologie genoemd. Het getallensysteem dat gebruik maakt van de twee toestanden is het binaire getallensysteem. Het binaire getallenstelsel doet alle tellingen en berekeningen in een computer. Alle cijfers en letters worden ook omgezet in binaire code voordat ze worden opgeslagen op het netwerk in een computer.

Zo ziet binair tellen van nul tot 10 er bijvoorbeeld uit: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010

Er bestaat ook binaire code voor hoofdletters en kleine letters:

  • A: 01000001 a: 01100001
  • B: 01000010 b: 01100010
  • C: 01000011 c: 01100011

Voor het opslaan van één enkel teken zijn acht bits nodig. Eén byte of acht bits kan 256 verschillende combinaties van cijfers, letters, symbolen en tekens opleveren. Er zijn vier bytes van acht bits nodig om een 32-bits woord te vormen. De lengte van een binair getal wordt ook wel bitlengte (keysize) genoemd. Veel systemen gebruiken een lengte van 32 bits om een woord te vormen of een lengte van 16 bits om een half woord te vormen.

Er zijn veel informatie-eenheden die veelvouden van bits bevatten. Deze omvatten:

  • Byte = 8 bits
  • Kilobit = 1.000 bits
  • Megabit = 1 miljoen bits
  • Gigabit = 1 miljard bits

Snelheden van internetverbindingen benodigd voor downloaden en uploaden worden vaak gegevensoverdrachtsnelheden of bitsnelheden genoemd. De bitsnelheid wordt meestal gemeten in bits per seconde (bps). Gegevensoverdrachtsnelheden kunnen ook worden gemeten in bytes per seconde (Bps).

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…