Blockchain (Gedistribueerd Grootboek)

Betrouwbaarheid

Wat betekent Blockchain (gedistribueerd grootboek)?

Een blockchain is een fraudebestendig gedistribueerd grootboek dat wordt gebruikt om digitale transactierecords te valideren en op te slaan. Er is niet één autoriteit verantwoordelijk voor het onderhouden van een Blockchain. In plaats daarvan slaan computers in een peer-to-peer (P2P) netwerk elk een kopie van het grootboek op en worden transacties geverifieerd via een gedecentraliseerd consensusmechanisme.

Transacties worden opgeslagen in permanente, van een tijdstempel voorziene eenheden die blokken worden genoemd en elk blok is verbonden (chained) met het vorige blok met een cryptografische hash die wordt gemaakt door gebruik te maken van de inhoud van het vorige blok. De hash-links maken het onmogelijk om gegevens in een blok te wijzigen zonder op exact hetzelfde moment wijzigingen aan te brengen in elk volgend blok in de keten. In wezen betekent dit dat elke poging om informatie te wijzigen of te verwijderen de cryptografische keten zal verbreken en onmiddellijk alle knooppunten in het netwerk zal waarschuwen dat er een probleem is.

Blockchains kunnen openbaar of privé zijn. In een publieke blockchain kan iedereen het grootboek bekijken en deelnemen aan het consensusmechanisme. In een private Blockchain is het consensusmechanisme beperkt tot bepaalde knooppunten in het netwerk en kan de weergave van het private grootboek ook beperkt zijn.

Blockchain werd oorspronkelijk ontwikkeld voor digitale valuta, zoals voor bijvoorbeeld veelbelovende cryptocurrencies, maar wordt nu door veel soorten bedrijven gebruikt als gedecentraliseerde databasetechnologie ter ondersteuning van smart contracts, records management voor de gezondheidszorg en identiteits- en toegangsbeheer (IAM).

Techopedia legt Blockchain (gedistribueerd grootboek) uit

Blockchain kan worden gezien als een gedistribueerde databasetechnologie die wordt onderhouden door meerdere computers in een netwerk. De veiligheid van dit systeem is gebaseerd op het idee dat de financiële kosten van een frauduleuze transactie veel hoger zullen zijn dan de mogelijke beloning.

Hoe Blockchain werkt

Elk blok in een keten bevat de locatie van het volgende record. Om een nieuw blok aan de keten toe te voegen, concurreren computers op het P2P-netwerk om het nieuwe blok te verifiëren en te delen (broadcasten).

Elke computer krijgt een Proof-of-work (PoW) wiskundig probleem dat veel rekenkracht vereist om op te lossen, maar gemakkelijk kan worden geverifieerd door middel van consensus-algoritmen. De eerste computer die het probleem oplost, “wint” de uitzending en krijgt een kleine beloning.

Zodra een blok is toegevoegd aan de keten, wordt de informatie die het bevat permanent en kan het blok niet worden verwijderd.

Computers op een P2P-netwerk van Blockchain synchroniseren periodiek om ervoor te zorgen dat alle kopieën van de gedeelde database exact dezelfde informatie bevatten, maar het is de koppeling tussen blokken die ervoor zorgt dat Blockchain-grootboeken veilig blijven.

Soorten Blockchains

Er zijn vier soorten blockchain:

  • Publiek: iedereen met internettoegang kan meebeslissen over de consensus.
  • Publiek: één centrale autoriteit heeft de beslissende factoren.
  • Consortium (of Federated): meerdere organisaties hebben de status van autoriteit.
  • Hybride: elementen zijn publiek toegankelijk, maar de autoriteit is in privébezit.

Voordelen van Blockchain

Digitale ledgers die gebruikmaken van Blockchain kunnen de tijd die nodig is om zaken te doen aanzienlijk verkorten doordat transacties niet meer hoeven te worden goedgekeurd en geverifieerd door een gecentraliseerde autoriteit. Dit versnelt niet alleen de tijd die nodig is om een transactie uit te voeren, maar verlaagt ook de transactiekosten terwijl het nog steeds een hoge mate van veiligheid en vertrouwen biedt.

Nadelen van Blockchain

Een van de punten van kritiek op blockchaintransacties is dat er veel rekenkracht voor nodig is, wat duur kan zijn.

De investering die nodig is om de veiligheid van een publieke blockchain te handhaven, heeft sommige bedrijven gestimuleerd om private blockchains te gebruiken. Wanneer het blockchainnetwerk privaat is, zijn PoW consensusmechanismen niet nodig.

Sommige critici beweren dat omdat private netwerken gecentraliseerd zijn en vertrouwensniveaus bevatten, het de voordelen van het gebruik van Blockchain teniet doet. Er wordt beweerd dat privé Blockchains in wezen gewoon ingewikkelde databases zijn.

Een ander potentieel nadeel van private Blockchains is dat ze zouden kunnen leiden tot de ontwikkeling van gesloten technologieplatforms die geen gemeenschappelijke standaarden voor beveiliging, privacy en gegevensuitwisseling ondersteunen.

Geschiedenis van Blockchain

De theorie van Blockchain bestaat al geruime tijd. David Lee Chaum wordt genoemd voor het voorstellen van het idee in 1982.

Hoewel hij de theorie presenteerde in zijn proefschrift Computer Systems Established, Maintained, and Trusted by Mutually Suspicious Groups, zou Blockchain-technologie pas in 2008 aan de wereld worden voorgesteld, samen met de digitale munteenheid Bitcoin.

Blockchain en Bitcoin

In de whitepaper Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System werd de implementatie van de blockchaintechnologie van Bitcoin beschreven. De paper werd gepubliceerd door “Satoshi Nakamoto”, de bedenker van Bitcoin, maar die naam wordt algemeen beschouwd als een pseudoniem.

Nakamoto beweert dat het probleem met de huidige financiële instellingen is dat ze afhankelijk zijn van vertrouwen. Betalers moeten een bank vertrouwen en de bank moet instaan voor de betalingen. Blockchains daarentegen bieden een onwijzigbare registratie van alle transacties en zijn beschikbaar voor alle partijen. Dit systeem geeft gebruikers bewijs van transacties en maakt gecentraliseerd beheer en vertrouwen in een bemiddelaar overbodig.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…