Circulerend Aanbod

Betrouwbaarheid

Wat is het circulerende aanbod?

Het circulerende aanbod van een cryptocurrency omvat het totaal aantal munten of tokens die beschikbaar zijn in de markt en verhandeld kunnen worden. Deze munten of tokens zijn onderdeel van een blockchain en voor iedereen toegankelijk. Het aantal munten in omloop kan toenemen als er nieuwe worden gemined, of afnemen als munten worden vernietigd (geburned). Ook kunnen munten verloren gaan door ze naar een onbruikbaar portemonneeadres te sturen of door het verlies van de sleutels van een portemonnee.

Het circulerende aanbod is een cruciaal onderdeel van de tokenomics van een cryptoproject. Het beïnvloedt hoe een project functioneert en is een belangrijke factor om te overwegen bij het handelen in of investeren in een cryptoproject.

Techopedia legt uit

Als het aantal munten of tokens in de circulerende voorraad van een cryptocurrency toeneemt, kan dit de waarde ervan doen dalen. Aan de andere kant, als munten of tokens uit de circulatie worden gehaald, kan de waarde stijgen.

De circulerende voorraad verschilt van de totale voorraad en de maximale voorraad.

  • De totale voorraad is de totale hoeveelheid munten of tokens die zijn uitgegeven, inclusief verloren eenheden of tokens die geburned zijn, naast alle extra eenheden die in omloop zijn gebracht.
  • De maximale voorraad is een limiet die hard is gecodeerd in de cryptocurrency en die noch door de circulerende voorraad noch door de totale voorraad kan worden overschreden.

Bitcoin (BTC) heeft bijvoorbeeld momenteel een circulerende voorraad van ongeveer 19,45 miljoen, en dit aantal zal langzaam toenemen door het minen van nieuwe munten, totdat het de maximale limiet van 21 miljoen bereikt.

In tegenstelling hiermee heeft de Shiba Inu (SHIB) token een circulerende voorraad van 589 biljoen, tegenover een oorspronkelijke totale voorraad van 1 quadriljoen. Dit is omdat meer dan de helft is vernietigd of geburned, waardoor deze munten uit de circulatie zijn genomen.

Sommige projecten houden een deel van de totale voorraad achter voor zaken als schatkisten, liquiditeitspools en stimulansen voor ontwikkelaars. Dit verlaagt de circulerende voorraad.

Als de circulerende voorraad van een cryptocurrency veel lager is dan de totale voorraad, bestaat het risico dat de waarde verwaterd raakt door toekomstige uitgaven uit reserves, vooral als de vraag niet toeneemt om dit extra aanbod op te vangen. Beleggers moeten daarom goed onderzoeken of een project niet ongebruikelijk weinig munten in omloop heeft.

De inflatie van een cryptocurrency kan ook worden beïnvloed door de circulerende voorraad. Het regelmatig in omloop brengen van nieuwe munten of tokens kan inflatoir werken en de waarde van het bestaande aanbod drukken. Het verminderen van de circulerende voorraad over tijd kan juist een deflatoir model creëren dat de waarde van de cryptocurrency ondersteunt.

Hoe bereken je de circulerende voorraad?

Blockchains kunnen niet rechtstreeks het aantal gecreëerde of in omloop zijnde munten of tokens meten, dus de circulerende voorraad is altijd een schatting.

Deze schatting wordt gemaakt door de oorspronkelijke voorraad munten of tokens, die bij de lancering gecreëerd zijn, te verminderen met de munten die later zijn vernietigd (geburned), de hoeveelheid die voor een bepaalde periode vastgezet is, en eventuele reserves die worden bewaard voor ontwikkeling, toekomstige uitgifte of andere doeleinden. Dit geeft gebruikers en investeerders een beter beeld van het daadwerkelijke aantal munten of tokens dat beschikbaar is op de markt.

Een andere manier om de circulerende voorraad te berekenen is door de marktkapitalisatie van een cryptocurrency te delen door de huidige prijs. In dit geval ziet de formule voor circulerende voorraad er als volgt uit:

Circulerende Voorraad = Marktkapitalisatie / Prijs

Cryptovoorraad

Het begrijpen van de circulerende voorraad van een cryptocurrency is cruciaal voor gebruikers, handelaren en investeerders. Deze kennis biedt inzicht in het aantal munten of tokens dat beschikbaar is op de markt voor handel en de mogelijke impact daarvan op de marktdynamiek en waardering. Dit beïnvloedt namelijk de marktkapitalisatie, schaarste en prijs van een project.

Door het verschil tussen de verschillende soorten cryptovoorraden te onderzoeken, kun je bepalen of een project een inflatoir of deflatoir model volgt en hoe de vraag en het aanbod zich in de toekomst kunnen ontwikkelen.

Deze kennis is essentieel voor het maken van goed onderbouwde beslissingen bij het investeren in cryptocurrencies.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…