Commando (.CMD)

Betrouwbaarheid

Wat betekent commando?

Een commando (.CMD) is een specifieke actie die aan een programma is toegewezen om een specifieke taak uit te voeren. Het verwijst meestal naar een specifiek woord of een specifieke zin die de computer vertelt wat hij moet doen via een opdrachtregelinterface of shell, afhankelijk van het soort systeem dat wordt gebruikt. Programmeertalen verwijzen ook naar regels code die specifieke processen of verklaringen starten als commando’s.

Techopedia legt commando uit

Computertalen gebruiken commando’s op een doelgerichte manier die vergelijkbaar is met veel natuurlijke talen. In een statement fungeert het commando als het werkwoord. Neem bijvoorbeeld de DOS-opdrachtverklaring “del /p file.x”, waarbij “del” de opdracht zelf is, terwijl de rest parameters zijn die specifieke details aan de opdracht verschaffen. Elk commando is afhankelijk van het besturingssysteem als het specifieke proces waaraan het is toegewezen.

Commando’s worden meestal benoemd met behulp van snelkoppelingen of acroniemen, en ze moeten worden gebruikt in prompt-based learning of de shell. Een goed voorbeeld is de DOS-opdrachtprompt. Dit is een toepassing die vaak wordt gebruikt in Windows besturingssystemen om een commandoregel te interpreteren die administratieve functies uitvoert en bepaalde Windows problemen oplost. Met een geldig commando binnen de vastgestelde parameters kan een opdrachtprompt taken uitvoeren die zijn ontworpen voor Windows of een ander toepasselijk besturingssysteem. Het is belangrijk dat commando’s correct worden gecodeerd om foutieve commando’s en uitvoering te vermijden, gezien de beschikbaarheid van deze commando’s kan variëren per besturingssysteem.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…