Cyberpesten

Betrouwbaarheid

Wat betekent cyberpesten?

Cyberpesten, ook wel bekend als online pesten, is een praktijk waarbij een individu of groep het internet gebruikt om een andere persoon belachelijk te maken, lastig te vallen of te kwetsen. De sociale en emotionele schade die wordt toegebracht door cyberpesters komt voort uit – of leidt tot – fysiek pesten in de offline wereld.

Cyberpesten is in sommige rechtsgebieden strafbaar, maar er is nog geen wereldwijd uniforme juridische aanpak.

Techopedia legt uit wat cyberpesten is

Cyberpesters gebruiken sociale media en smartphones om slachtoffers lastig te vallen vanuit afgelegen of lokale gebieden. Traditioneel pesten stopt meestal wanneer het slachtoffer terugkeert naar de veiligheid van zijn huis, maar cyberpesten is een continu proces dat in stand wordt gehouden via e-mail, sms, forum-/blogberichten en andere communicatiemiddelen. Zelfs als slachtoffers van cyberpesten hun profielinstellingen wijzigen en bepaalde websites vermijden, kunnen cyberpesters gemakkelijk doorgaan met openbare pestactiviteiten.

De National Crime Prevention Council (NCPC) geeft de volgende aanbevelingen voor slachtoffers van cyberpesten:

  • Blokkeer cyberpesters op alle sociale mediasites.
  • Meld cyberpesters bij websitebeheerders.
  • Vermijd het delen van persoonlijke gegevens online.
  • Als je minderjarig bent, praat dan met een volwassene die je vertrouwt over cyberpesten.

Het NCPC moedigt ook mensen die geen slachtoffer zijn aan om pleitbezorger van cyberpesten te worden door niet deel te nemen aan cyberpestcampagnes, cyberpesters te signaleren en mensen bewust te maken van cyberpesten.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…