Data Definitie Taal

Betrouwbaarheid

Wat betekent Data Definitie Taal?

Een datadefinitie taal (DDL) is een computertaal die gebruikt wordt om de structuur van database objecten in een database te maken en te wijzigen. Deze databaseobjecten zijn onder andere views, schema’s, tabellen, indexen, enzovoort.

Deze term staat in sommige contexten ook bekend als data description language, omdat het de velden en records in een databasetabel beschrijft.

Techopedia legt Data Definitie Taal uit

De huidige database-industrie neemt DDL op in elke formele taal die gegevens beschrijft. Het wordt echter beschouwd als een subset van SQL (Structured Query Language). SQL gebruikt vaak imperatieve werkwoorden met normaal Engels zoals zinnen om database-aanpassingen te implementeren. DDL verschijnt dus niet als een andere taal in een SQL-database, maar definieert wijzigingen in het databaseschema.

Het wordt gebruikt om de structuur van objecten in een database vast te stellen en te wijzigen door beschrijvingen van het databaseschema te behandelen. In tegenstelling tot DML-commando’s (Data Manipulation Language) die worden gebruikt om gegevens te wijzigen, worden DDL-commando’s gebruikt om de databasestructuur te wijzigen, zoals het maken van nieuwe tabellen of objecten met al hun attributen (gegevenstype, tabelnaam, enz.).

Veelgebruikte DDL in SQL query’s zijn Create, ALTER, DROP en TRUNCATE.

Create

Dit commando bouwt een nieuwe tabel en heeft een voorgedefinieerde syntaxis. De syntaxis van het CREATE statement is:

CREATE TABLE [tabelnaam] ([kolomdefinities]) [tabelparameters];

Bijvoorbeeld:

CREATE TABLE Employee (Employee Id INTEGER PRIMARY KEY, First name CHAR (50) NULL, Last name CHAR (75) NOT NULL);

De verplichte puntkomma aan het einde van de instructie wordt gebruikt om elke opdracht ervoor te verwerken. In dit voorbeeld wordt de string CHAR gebruikt om het gegevenstype te specificeren. Andere gegevenstypen kunnen DATUM, GETAL of INTEGER zijn.

Alter

Een alter commando wijzigt een bestaande database tabel. Dit commando kan extra kolommen toevoegen, bestaande kolommen laten vallen en zelfs het gegevenstype van kolommen in een databasetabel wijzigen.

De syntaxis van een alter-commando is:

ALTER objecttype objectnaam parameters;

Bijvoorbeeld:

ALTER TABLE Employee ADD PRIMARY KEY (employee_pk);

In dit voorbeeld voegen we een unieke primaire sleutel toe aan de tabel om een beperking toe te voegen en een unieke waarde af te dwingen. De constraint “employee_pk” is een primaire sleutel en staat op de tabel Employee.

Drop

Een drop commando wordt gebruikt om objecten zoals een tabel, index of view te verwijderen. Een DROP statement kan niet worden teruggedraaid, dus als een object eenmaal is vernietigd, is er geen manier om het te herstellen.

De syntaxis van de Drop-instructie is:

DROP objecttype objectnaam;

Bijvoorbeeld:

DROP TABLE Employee;

In dit voorbeeld verwijderen we de tabel Werknemer.

Truncate

Net als DROP wordt de TRUNCATE instructie gebruikt om snel alle records uit een tabel te verwijderen. Maar, in tegenstelling tot DROP dat een tabel volledig vernietigt, behoudt TRUNCATE de volledige structuur om later opnieuw te gebruiken.

De syntaxis van de Truncate instructie is:

TRUNCATE TABLE table_name;

Bijvoorbeeld:

TRUNCATE TABLE Employee;

In dit voorbeeld markeren we alle extents van de tabel Employee voor deallocatie, zodat ze als leeg worden beschouwd voor hergebruik.

Andere opdrachten

Andere veelgebruikte opdrachten zijn RENAME en COMMENT. De eerste wordt gebruikt met de ALTER TABLE opdracht om de naam van een object (tabel, kolom, etc.) te wijzigen. COMMENT wordt gebruikt om eenregelig, meerregelig en inline commentaar toe te voegen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…