Data-integriteit

Betrouwbaarheid

Wat is data-integriteit?

Data-integriteit is de algehele volledigheid, nauwkeurigheid en consistentie van gegevens gedurende de gehele levenscyclus.

Als gegevens integer zijn, dan zijn er mechanismen ingebouwd om ervoor te zorgen dat gegevens in gebruik, gegevens in doorvoer en gegevens in rust niet kunnen worden gewijzigd door een onbevoegd persoon of programma. Een belangrijk doel van het handhaven van data-integriteit is ervoor te zorgen dat wanneer gegevens worden hersteld na een verstoring, ze kunnen worden vertrouwd.

Data-integriteit speelt een belangrijke rol in bedrijfscontinuïteit en disaster recovery en kan zowel op fysiek als op logisch niveau worden afgedwongen. Initiatieven op het gebied van fysieke integriteit proberen gegevens te beschermen tegen schadelijke externe factoren zoals stroomuitval of hardware-storingen. Initiatieven op het gebied van logische integriteit moeten ervoor zorgen dat gegevens toegankelijk blijven en geen fouten bevatten.

Veel voorkomende redenen waarom data-integriteit kan worden aangetast, zijn opmaakfouten, syntaxisfouten, malware, ransomware-aanvallen en andere kwaadaardige acties.

Techopedia verklaart data-integriteit

Data-integriteit wordt afgedwongen in zowel hiërarchische als relationele database-modellen. Integriteit wordt meestal opgelegd tijdens de ontwerpfase van de database door het gebruik van standaardprocedures en -regels. Het wordt onderhouden door het gebruik van verschillende foutcontrolemethoden en validatieprocedures.

De volgende drie integriteitsbeperkingen worden gebruikt in een relationele databasestructuur om data-integriteit te bereiken:

Integriteit van entiteiten

Dit betreft het concept van primary keys en zorgt ervoor dat er geen gegevens overbodig zijn en dat er geen velden null zijn (zoals wanneer een numerieke cel tekstuele informatie bevat). De regel stelt dat elke tabel zijn eigen primary keys moet hebben en dat elke key uniek moet zijn en niet null.

Referentie integriteit

Dit refereert naar alle procedures en regels die afgedwongen worden om ervoor te zorgen dat gegevens consistent opgeslagen en gebruikt worden. Dit is het concept van foreign keys.

De regel van foreign keys stelt dat de foreign key waarde in twee toestanden kan zijn. De eerste toestand is dat de foreign key waarde zou verwijzen naar een primary key waarde van een andere tabel, of hij kan null zijn. De waarde null kan eenvoudig betekenen dat er geen relaties zijn of dat de relatie onbekend is.

Domein integriteit

Domein integriteit is een reeks regels en procedures die ervoor zorgen dat alle gegevensitems betrekking hebben op de juiste domeinen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een geboortedatum in een adresveld typt, zal het systeem een foutmelding tonen die voorkomt dat de gebruiker dat veld met verkeerde informatie vult.

Het concept van gegevensintegriteit zorgt ervoor dat alle gegevens in een database kunnen worden getraceerd en verbonden met andere gegevens. Dit zorgt ervoor dat alles herstelbaar en doorzoekbaar is. Het hebben van een enkel, goed gedefinieerd en gecontroleerd systeem voor gegevensintegriteit verhoogt de stabiliteit, prestaties, herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid.

Als een van deze functies niet in de database geïmplementeerd kan worden, moet dit via de software gebeuren. Een aantal best practices, zoals het plannen van regelmatige back-ups, het beperken van de machtigingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot gevoelige gegevenssets of het bijhouden van wijzigingen door middel van logboeken, helpt meestal om de integriteit van gegevens te beschermen.

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…