Data science

Betrouwbaarheid

Wat betekent data science?

Data Science is een breed vakgebied dat verwijst naar de collectieve processen, theorieën, concepten, tools en technologieën die de beoordeling, analyse en extractie van waardevolle kennis en informatie uit ruwe gegevens mogelijk maken. Het is erop gericht personen en organisaties te helpen betere beslissingen te nemen op basis van opgeslagen, gebruikte en beheerde gegevens.

Techopedia legt data science uit

Data science maakt het gebruik van theoretische, wiskundige en andere praktische methoden mogelijk om gegevens te bestuderen en te evalueren. Het belangrijkste doel is om benodigde of waardevolle informatie te extraheren die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt, zoals besluitvorming, productontwikkeling, trendanalyse en voorspellingen.

Een data scientist is een expert in statistiek en data-analyse. Data science-technieken omvatten data mining, big data-analyse, gegevensextractie en het ophalen van gegevens. Tot de concepten en processen van datawetenschap behoren data-engineering, programmering, datawarehousing, machinaal leren en natural language processing (NLP).

Gerelateerde begrippen

Margaret Rouse
Redacteur
Margaret Rouse
Redacteur

Margaret Rouse is een bekroond technisch schrijver en docent die bekend staat om haar vermogen om complexe technische onderwerpen uit te leggen aan een niet-technisch, zakelijk publiek. In de afgelopen twintig jaar is haar uitleg verschenen op vele websites en is ze als autoriteit aangehaald in artikelen van de New York Times, Time Magazine, USA Today, ZDNet, PC Magazine en Discovery Magazine. Margaret geniet ervan om IT- en business professionals te helpen om elkaars zeer gespecialiseerde talen te begrijpen. Als je een suggestie hebt voor een nieuwe definitie of hoe je een technische uitleg kunt verbeteren, stuur Margaret dan een…